Kryon: Het Goddelijk Licht Binnenin Jullie

Kryon: Het Goddelijk Licht Binnenin Jullie

Gechanneld door: Barbara Bessen

10 april 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Wees gegroet, jullie nog slapende meesters, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is mijn onwrikbare dienstbetoon. De magnetische dienst is op een verantwoordelijke manier afgesloten. Mijn dienstbetoon moet als verlengd worden gezien; ik dien mijn geliefde mensheid verder, waarbij ik jullie geleid om de weg naar het ware meesterschap te betreden.

Jullie Goddelijke erfenis staat op jullie te wachten. Neem hem aan. Lange tijd waren jullie in het diepe moeras van de driedimensionale wereld verzonken. Jullie waren ondergedoken, mijn geliefde mensheid, in het gebied van vergetelheid om diepgaande ervaringen te verkrijgen die op de dienst van een afvallige Verlichte leken. Af en toe keken jullie timide omhoog naar God en hielden dapper jullie hand omhoog met het doel een stuk van jullie Goddelijk Zelf te vangen – maar jullie blik was vertroebeld en de handdruk van jullie Gouden Engel was maar nauwelijks merkbaar.
Niet dat hij niet meer van jullie hield, maar omdat jullie vrijwillig gekozen Aardedienst daarin voorzag.

Het goede bericht, lieve familieleden, dat ik jullie kom brengen, is, dat het nu voorbij is. Jullie Gouden Engel staat nu in volle pracht en vol dadendrang naast jullie. Het minder goede bericht is: Jullie moeten al je kracht samenpakken en voor jezelf herkennen: “Ik Ben God. Ik Ben een deel van God dat lang en diep heeft geslapen. Nu wil ik wakker worden en vraag alle leiding aan de goddelijke helpers die nu voor ontwakende meesters ter beschikking is.”

Dat zou jullie luide roep moeten zijn. Het minder goede bericht dat op het goede volgt zou met het bewustzijn van een meester opgenomen moeten worden. Deze ontwakende meester weet namelijk dat het Glas van het Ontwaken op twee manieren bezien kan worden. Het kan als halfvol en als halfleeg gezien worden.

Halfvol zien betekent dat hij zich geïnspireerd voelt om deze ontbrekende Goddelijke drank vol ijver, kracht en toewijding bij te vullen.

Halfleeg zien betekent dat de ontwakende meester aan gebrek denkt.

Ik vraag jullie, geliefde mensenwezens: “Welke weg willen jullie bewandelen? Hoe willen jullie verdergaan met het halfvolle, Goddelijke vat wat jullie zijn?” Jullie aardse lichaam heeft enige duplicaten, een fijnstoffelijke natuur, maar die bijna onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn. Die scheiding is er alleen als jullie nachtelijke reizen ondernemen.

In tijden van bestaan toen jullie helemaal in het Nu leefden en jullie vrijwillig Goddelijk reageerden, waren jullie lichamen helemaal gevuld met je Goddelijk Hoger Zelf. Het straalde in jullie naar buiten toe en garandeerde een volkomen Goddelijke aanwezigheid. De wil van God werd door jullie geleefd want jullie zijn een deel van de Bron die hier en ook in andere werelden een buitenpost van de paradijstuin zijnen de boodschap van de “Baas” in diepe liefde verbreiden.

Nu is het tijdstip om je ware zelf weer te laten schijnen. Ik roep jullie nog licht slapende en een beetje ongelovig wankelende meesters op om jullie licht te laten schijnen waarmee jullie je God-Zelf dat al vol spanning en vol liefde naar jullie kijkt, te begroeten. Laat het licht van de Bron in jullie komen en leef dit Goddelijk Licht.

Ik wil daarmee oproepen naar binnen te gaan en dat zachte stemmetje van jullie gouden Engel te horen. Ga op een innerlijke reis, in korte meditaties die jullie dichter bij jezelf brengen, luister naar dat zachte stemmetje dat in tegenstelling staat tot de luide stem van je Ego-Zelf dat nu gehoord wil worden en met heerlijke boodschappen erop wacht om jullie gelukkig te maken.

Herinner je: Sinds Kryon informatie brengt naar geïnteresseerde ontwakende mensen, spreek ik over de Gouden Engel, die ware tegenwoordigheid. Ik sprak tegen jullie over het magneetraster, over de vele veranderingen in de Nieuwe Tijd, over wat en wie jullie werkelijk zijn. Ik sprak over de familie, over jullie geestelijke familie.

Ik heb jullie soms voorzichtig, liefdevol en soms ook harder verteld dat jullie konden ontwaken en naar de doorkomende informatie, die eigenlijk allang bij jullie bekend is, te luisteren. Ik sprak over multidimensionale wezens die ontwaken. Ja, daarmee bedoel ik jullie, lieve familieleden.

Jullie worden nu opgeroepen om geen rondjes meer te draaien in jullie aardse draaimolen. Stop en stap uit de gondel van beperking. Bevrijd je van alle geloofspatronen, die jullie milieu, jullie biologische familie en staatsinstituten jullie oplegden. Ik houd steeds jullie hand vast om jullie van dit rommeltje van illusies weg te leiden waarbij wij jullie stuk voor stuk de werkelijke realiteit tonen.

Vertrouw de wegwijzers van de vele geestelijke helpers die om jullie heen werken. Maar vertrouw ook steeds op het handschrift van jullie Hoger Zelf, jullie Gouden Engel.

Willen jullie met mij een kortere weg belopen voor een altijd blijvend contact? Deze kleine oefening opent de poort naar jullie licht:

Leun ontspannen achterover, sluit je ogen en neem een paar diepe adem teugen. Stel je met je geestelijk oog je hart voor. Het is een hart in de vorm zoals jullie je een menselijk hart voorstellen.

Met rondingen, misschien in roze of rood, hoe jullie het ook willen.Laat het een ogenblik op je inwerken. Stel je dan voor dat er een deur in je hart is en die deur opent zich nu. In deze deur verschijnt een lichtvolle, heerlijke gestalte. Deze gestalte is jullie gemanifesteerde Hoger Zelf. Hij kan zich zo presenteren als jullie het nodig hebben. Misschien zien jullie een Gouden Engel, misschien een menselijk lijkend wezen. Misschien een vrouwelijke verschijning of een mannelijke? Jullie Hoger Zelf zal verschijnen op de best mogelijke manier. Blijf even binnenin en laat de energie op je inwerken. Maak dan een liefdevolle begroeting mee. Voel de oneindige liefde die er voor jullie is. Als jullie het willen, open je dan voor boodschappen van je Goddelijk Zelf. Vertoef zolang in deze ontmoeting als je wilt.

Deze ontmoeting kan door jullie nu beëindigd zijn of als afgesloten gezien worden. Dat is hij echter niet. De Gouden Engel is er altijd, is altijd bij jullie en begint jullie, als jullie dat willen, steeds meer te inspireren. Op een bepaald moment zullen jullie innig en blijvend in verbinding staan. Misschien bevinden jullie je in een voortdurende dialoog. Dat kan in de vorm van ontvangen woorden of gevoelens of inspiraties zijn. Jullie beginnen Goddelijk te handelen.

Als jullie aardse problemen hebben, bespreek jouw reacties met jezelf dan in totale rust. De “juiste oplossing” zal zich aan jullie openbaren. Ga deze prachtige verbinding activeren.

Ik wil graag herhalen dat jullie niet alleen zijn tijdens al jullie incarnaties hier op Aarde. Jullie Goddelijk Licht was er ook steeds. Het heeft alleen lange tijd weinig licht gegeven en zachtjes geflakkerd. Ontsteek het nu opnieuw.

Ik wens voor jullie dat jullie deze nieuwe weg moedig betreden en dagelijks de krachtige Aanwezigheid van God leven. Iedere dag kan er dan wel ’s morgens uitzien als niet zo helder en duidelijk, het kan heel snel veranderen.

In deze voor jullie turbulente overgangstijd van de Aarde en de mensen bepalen jullie zelf of jullie stralend verlicht of zachtjes flakkerend door de dag heengaan.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON