KRYON: Het is niet wat het lijkt!

KRYON: Het is niet wat het lijkt!

Gechanneld door: Barbara Bessen

30 Juli 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Het is voor mij zoals altijd een grote vreugde om weer in deze groep aanwezig te zijn. Ik weet wie hiermee verbonden zijn, wie dit lezen. En het speelt geen rol of het nu is, over een week, over een jaar of over vijf jaar! Voor deze ontmoeting is het altijd NU. Hier, waar ik mij ophoud, waar mijn essentie aanwezig is, is het altijd NU. Jullie bevinden je in een tijd/ruimte continuüm dat jullie tijdens de gehele fasen van jullie aard-zijn begeleidt. Hiermee is het ook niet helemaal correct uitgedrukt, het raakt niet de kern. Jullie zitten met jullie fysieke lichamen in deze sterke ruimte/tijd-binding gevangen. Aan de andere kant van de sluier is dit niet zo. 

Omdat jullie multidimensionale wezens zijn leven jullie ook in gebieden die achter de sluier zijn. Jullie zijn daar en hier multidimensionaal. Hoe zou het zijn, lieve mensen, als jullie je been dat in de nu-tijd is versterken?

Het is niet zoals het lijkt: Jullie zijn niet alleen de fysieke wezens, de klokken lopen anders aan deze kant. En het gekke daarbij is dat als jullie je op je multidimensionale zijn concentreren, jullie uit het tijd/ruimte-gebied zijn. Dit zullen wij nader belichten: Jullie handelen hier op Aarde met een been, dat is de vergelijking die ik zo graag maak, omdat jullie aan het fysieke leven en de daaraan verbonden tijdgevolgen aangepast zijn. Als jullie je op het andere been concentreren zijn jullie in de tijdloze zone, in de multidimensionaliteit. Dit lijkt een tegenstrijdigheid. Leun nu even achterover en laat jezelf nog dieper in de Nu-tijd zijn. Probeer om je helemaal op deze regels te concentreren en op de energie van Thuis die ik meebreng. Deze regels werken in de Nu-tijd. Als jullie er nog dieper induiken zullen jullie de rest van de aardse wereld, misschien jullie kinderen of je partner, niet meer zo goed waarnemen.

Jullie verschuiven op dat moment de gebieden, tillen de sluier op.Welkom in de Nu-tijd! Jullie verschuiven je bewustzijn, dat is de geheel correcte beschrijving. Weet je, als men bij mensen schizofrenie diagnosticeert, zegt men dat de bewustzijnsgebieden verschuiven. Er komen stemmen of delen uit andere gebieden in het dagbewustzijn van de mens. Elk zielenaspect dat hier incarneert bestaat uit vele delen, aspecten en kwaliteiten.

Meestal heeft een deel in bepaalde bezigheden of levensfasen de overhand, dat wordt als normaal gezien. Bij mensen waarbij dit “ziektebeeld” is gediagnosticeerd komen deze delen samen in het bewustzijn, er is geen scheiding voorhanden. Dit wordt voor de mens die niet weet wat er gebeurt, een drama. Hij is niet meer de baas over zijn aspecten, hij kan hen niet ordenen. Hij wisselt steeds tussen de verschillende bewustzijnsniveaus. Vaak zelfs met energieën die niet vanuit het aarde-gebied handelen. Hj wisselt naar believen in zijn eigen en in het grotere veld van zijn zienswijze.

Waarom ik dit hier beschrijf? Omdat de bewustzijnstoename die alle mensen nu ervaren en meer of minder bewust kunnen aannemen, een blik op de verdere delen, aspecten en niveaus van het eigen en verder Zijn is. Het zijn van Al Wat Is. Dit is het wat er momenteel op Aarde gebeurt. En dit jaagt enkele mensen grote angst aan.

Jullie zijn nu nauw met jullie vibraties verbonden, als jullie dit lezen. Jullie kennen deze hoge vibraties door het lezen van deze channelings, de boeken, en nog intensiever, verder en hoger, door de groep channeling. Daar zijn jullie voor langere tijd in het veld van eenheden kunnen naar believen de verschillende werelden onderzoeken. Dat is als het zappen met de afstandsbediening van de TV. De verbreding van het bewustzijn is ook een onderzoeken van vele werelden. Het spannende en tegelijk ook ietwat beangstigende daarbij is dat jullie werkelijk alles kunnen onderzoeken en dat ook binnen nanoseconden, in een ogenblik. Jullie hoeven geen lange reizen te maken om ergens te komen. Jullie verschuiven gewoon je bewustzijn en dan zijn jullie er al. Duurt het wat langer dan heeft jullie lagere verstand jullie verteld dat het niet mogelijk is.

Kwantummechanisch gezien, en dit is ware kwantumfysica, zijn jullie overal en kunnen jullie overal handelen. Dat is iets dat jullie misschien klem zet en laat twijfelen. Hoe kan ik overal zijn? Hoe is dat mogelijk?

Ik ben graag jullie steun in de komende aardse jaren, als jullie mijn hulp nodig hebben. Ik reik jullie de hand en onderneem iedere reis met jullie. Zullen wij een kleine test doen?

Goed, ga lekker achterover zitten, sluit je ogen en denk aan een plaats die jullie graag willen bezoeken. Misschien een aspect van jullie in de toekomst, dat interesseert jullie zeker wel, nietwaar? Voel dan en kijk….. Waar zijn jullie? Wat zijn jullie? Kijk er eens goed naar! — —- genoeg gekeken, nu gaan wij naar een verdere toekomstmogelijkheid. Kijk nog eens goed. Wie of wat zijn jullie hier en waar?

Jullie hebben de sluier van vergetelheid opgetild. Alles wat jullie wensen staat tot jullie beschikking. Jullie moeten het alleen geloven en de volgende stappen nemen. Misschien waren jullie zelfs verbaasd omdat jullie verschillende toekomsten hebben gezien. Dat is de nieuwe energie die in de toekomst vrij is van alle imprints. Er zijn verschillende potentiëlen voor jullie toekomst. Welke kiezen jullie? Welk potentieel heeft de grootste waarschijnlijkheid? Jullie beslissen het. In verbinding met je Hoger Zelf zullen jullie de juiste beslissing nemen.

Het is de tijd van de vele mogelijkheden. Terwijl wij hier nauw verbonden babbelen gebeurt er in de buitenwereld veel. Jullie nemen het alleen niet waar of nemen maar een beetje waar omdat jullie je bewustzijn op het lezen en het instellen op de energie van naar huis gaan hebben gericht. Voor een paar seconden kunnen jullie je tussendoor ook graag daarvan losmaken als jullie de energie van het gemeenschappelijke veld uitbreiden en bijvoorbeeld een deel van je bewustzijn naar de keuken sturen waar je kleine dochter probeert om pudding te koken. Jullie alarmbellen rinkelen want zij zou zich kunnen verbranden. Jullie bemerken haar grote zus in de nabijheid. Jullie trekken je bewustzijnsklokken weer terug en zijn weer bij mij.

Hoe zou het zijn als jullie dit Goddelijk Eenheidsveld waarin jullie je dan altijd bevinden, als jullie met het Goddelijk Tapijt, de Gouden Golf nauw verbonden zijn, verder uitbreiden zodat het zijn hele zijn kan uitdrukken? Het veld van jullie eigen Goddelijkheid kan naar believen uitdijen. Jullie beslissen steeds opnieuw in welke mate jullie uit dit veld handelen of toch nog vanuit het aardse tijd/ruimte continuüm. Als jullie in het Goddelijk veld zijn is er geen tijd.

Jullie kunnen vanuit dit perspectief de tijd ook rekken of stoppen. Probeer het eens. En voorbeeld: Jullie hebben de aardse tijd ietwat vergeten en merken dat jullie over zeven minuten op het station moeten zijn om een trein te halen. Eigenlijk hebben jullie een kwartier nodig om naar het station te gaan. Of jullie het evengoed redden? Dat is een vraag die gaat over jullie bewustzijnstoestand. Zijn jullie bereid om je instelling nu los te laten? Concentreer je nu dan op hetgeen je mee wilt nemen naar de trein en ga op weg zonder jezelf onder druk te zetten, wees gelaten, kijk niet meer op je horloge en laat je door het Goddelijk Veld naar de trein brengen. Ik garandeer jullie, jullie halen de trein.

Het is niet wat het lijkt. Als jullie naar de wereldpolitiek van nu kijken, zien jullie veel activiteiten, oorlogshandelingen, discussies om atoomkracht, om het kiezen van een religieuze leider, het kracht meten gaat maar door.Dat is de zienswijze.

Bekijken jullie dit vanuit een hogere zienswijze, vanuit het Goddelijk Veld, dan zien jullie de opties voor de komende maand, jullie voelen formeel de kracht van de liefde en de sterkte van de positieve macht. De potentiëlen zijn er al. Zij hebben alleen nog de pioniers nodig die hen waar zullen maken. Barack Obama is er een.

Jullie zijn er ook een. Michael Jackson is er ook een. Kijk eens naar het verhaal van Michael Jackson, zie en voel het eens vanuit een hogere visie. Steekt er niet een groot wezen achter deze knotsgek lijkende mens Michael Jackson? Welke energie heeft de massa’s tot jubelen gebracht? Welke kracht heeft deze toch zeer zachte mens zulke slopende dingen laten doen? Welke Goddelijke energie heeft door hem heen de harten van de mensen in extase gebracht? Ik mag jullie verzekeren dat het een heel grote ziel was. De mens Michael Jackson is gegaan, de energie die vele hartenergie uitspreidde, heeft zijn dienst gedaan en de verankerde energie blijft.

Waarom zijn weg met zoveel verschillende, ook vermeende negatieve dingen was geplaveid? Hebben niet alle mensen die iets in beweging zetten geen harde weg? Is ook jullie leven niet met veel tranen en reinigingsarbeid verlopen? Lagen niet ook, zoals bij Michael Jackson, vreugde en leed dicht bij elkaar? Dat is het leven in de dualiteit. Veel vreugde, veel leed. Alleen de weg is anders. Ingeweven in jullie Goddelijke kern doen jullie alles in volle vreugde en genot. In dit veld is er geen leed.

Als er leed in jullie leven komt, bekijk het dan vanaf een hoger niveau en jullie zullen de zin herkennen en het ook kunnen verlichten. Dat komt omdat jullie het niet meer als leed zien.

En, laten wij heel eerlijk zijn, het meeste leed op de wereld is bijna nooit dat van jullie. Een verder prachtig aspect om altijd in het Goddelijk Veld te zijn is dat jullie je uit dit veld ook voeden. Jullie trekken geen energieën meer bij anderen vandaan, jullie voeden je uit het massabewustzijn. Dit massabewustzijn, dat alles bevat, wat mensen ooit hebben gedacht en gevoeld. Als jullie in jezelf verankerd zijn en het veld steeds uitdijt, maar jullie er nog steeds in blijven, beroert het massabewustzijn jullie nog nauwelijks. Alleen als jullie uit dit veld gaan – vaak geleid door jullie lagere verstand – worden jullie door de massa beïnvloed.

Enkele lezers zijn een beetje verwonderd, gaan meteen naar het lagere verstand en denken: “Dat gaat toch helemaal niet. In mijn dagelijks leven, in de speeltuin van mijn dochter, in de school van mijn zoon , in mijn vriendenkring, hoe moet ik het ook nog voor elkaar krijgen om in het Goddelijk Veld te zijn?”

Mijn antwoord is: Het is werkelijk allemaal een vraag van het bewustzijn. Word je in elke situatie bewust wie jullie werkelijk zijn en visualiseer steeds dat de Aarde een speelveld is met een bijzondere moeilijkheid en bekijk alles vanaf een afstandje, dat is de Goddelijke blik.

Ik zie al een begrijpend lachje op jullie gezichten. Het is ook niet zo bedacht dat jullie hier helemaal alleen zijn. Jullie hebben zelf deze familie uitgezocht. Hier willen jullie je ervaringen opdoen en jullie dienstverlening aan de mensen volbrengen.

Midden uit het leven willen jullie leren om je bewustzijn te verschuiven om in de Goddelijkheid te duiken om door en met haar te handelen. Zo is het!

Diegenen van jullie die graag de geestelijke wereld verkondigen en erop hopen om toch eindelijk eens je lichaam bewust te kunnen verlaten, om jezelf van boven te zien, zou ik willen zeggen: Dit is de oude manier om werelden te verkondigen.

Door de hoge energie, deze prachtige Gouden Golf die de Aarde steeds meer geconcentreerd in golven bereikt, worden jullie in die werelden gedragen waar jullie heen willen reizen. Dit gebeurt gewoon. Jullie hoeven je lichaam niet te verlaten, jullie reizen met je bewustzijn. Jullie verschuiven gewoon je frequentie en dat gaat niet met een luide klik maar heel zachtjes. Dit is de kernverklaring van deze channeling. Het is niet zoals het lijkt, jullie zijn niet alleen mens, jullie zijn veel meer. Verschuif je bewustzijn, de is de verwijding waar wij steeds over spreken.

Jullie hoeven de Aarde niet zwevend te verlaten, jullie kunnen met beide benen op de Aarde staan en desondanks overal zijn door de frequentieverschuiving van je bewustzijn.

Jullie kunnen dit als je wilt proberen. Hier is nog een verdere poging waartoe ik jullie uitnodig: Sluit je ogen en concentreer je op mij. Denk niet, maar concentreer je met je hele zijn op mij. Misschien hebben jullie daar een moment voor nodig. Wij zullen nu snel intensief visueel en nog sterker voelbaar in verbinding zijn. Hoe luidt een bij jullie zeer bekend spreekwoord? Oefening baart kunst!

Oefen, oefen, oefen. De hogere gebieden onderzoeken en tegelijkertijd met de Aarde verbonden zijn, dat is jullie pioniersarbeid. Jullie worden geëerd en zijn geliefd voor jullie dienstverlening door hier op Aarde te zijn. Aan jullie kleurfrequentie zal men jullie later als Aarde-pioniers kunnen herkennen.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ik wens alle lezers een heerlijke zomer toe! Tot snel!

Barbara Bessen