Kryon: Het Nieuwe verwelkomen.

Kryon:
Het Nieuwe verwelkomen.

Door Barbara Bessen / 3 januari 2020
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Velen van ons gaan met grote verwachtingen het jaar 2020 in. Het heeft bijna een beetje van 2012, nietwaar? Toen waren wij ook zeer gespannen over wat er zou kunnen gebeuren. Er gebeurde in die tijd zo veel…grote energiegolven die ons vele mogelijkheden gaven kwamen naar de Aarde en die wij als een springplank konden gebruiken voor de toename van ons bewustzijn. Nu gaan wij een nieuw decennium in en vragen ons af wat er met ons en de Aarde zal gaan gebeuren.

Ik las een paar dagen geleden een bericht over het onderwerp loslaten. Het werd mij nogmaals duidelijk dat wij in de laatste decennia verleerd hebben om op het leven te vertrouwen….ook degenen die het schiepen en met hun bewustzijn vasthouden.  Wij proberen al het goede en het slechte dat ons leven beroert een plekje te geven, te catalogiseren en vooral “een oplossing te vinden” zodat het in het juiste laadje past dat wij als basis voor ons leven hebben geschapen. Dit geldt tevens voor het onderwerp “heling.”

Wij laten ons niet meer met alles in, wij overdenken onze ervaringen niet en zitten sommige dingen gewoon uit – zoals onze grootmoeders het vaak deden – om op inspiratie te wachten en te weten wat er te doen valt en op die manier de goddelijke stroom van het leven te vinden. Wij genieten weinig maar proberen veel te controleren en te “bewerken”, te verbeteren. Er is echter niet voor alles een oplossing en een vaste constante al helemaal niet omdat alles stroomt. Wij moeten met zekerheid weer leren los te laten en het leven weer een kans geven om zich te ontwikkelen.

In die zin wens ik jullie een goede start in een zeker spannend 2020!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

PS: Er is, zoals elk jaar, een channeling voor januari en februari samen omdat ik dan een pauze inlas…

Kryon: Het Nieuwe verwelkomen.

Wees gegroet, lieve vrienden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is maar kort geleden dat ik sterker in het bewustzijn van de mensen kwam, namelijk na de Harmonische Convergentie van 1987. Sinds die tijd is er duidelijk veel gebeurd. Vanuit ons gezichtsveld is er veel als een pakket zichtbaar, niet als gevolg van de dingen. Ik zie dat vele dingen zich uit de bol van gebeurtenissen oplossen om zich als een tijdgebeuren zichtbaar te maken.

Als men een pakket als een ontwikkeling ziet, zoals ik dit waarneem, dan ziet men niet direct de details. Jullie zien alles als een opeenvolging van dingen die het leven beroeren. De details zijn voor jullie krachtig of zwak waarneembaar. Wat de Aarde nu doet, zich doorgaand van dingen ontdoen, heeft diverse oorzaken en uitwerkingen. Als er iets in jullie innerlijk verandert hoeft dit voor jullie niet altijd waarneembaar te zijn. Enkel de wijzen, de mensen die naar het innerlijk luisteren, horen en zien deze kleinigheden die voor grote dingen kunnen zorgen, maar onzichtbaar zijn.

Jullie zien en merken meer de grotere dingen die vanuit het innerlijk van de Aarde komen en zich aan het oppervlak door de elementen tonen. Jullie schrikken ervan als het vuur de bossen vernietigt en het water door de huizen stroomt, de Aarde beeft en vele huizen tot ruïnes vervallen. Maar ik voel, als ik jullie voel, jullie systeem voel, het geheel van wat jullie zijn want velen van jullie worden steeds gevoeliger en bemerken de innerlijke bewegingen van Aarde. Ik zeg dit omdat dit de onrust is die jullie innerlijk met je meedragen….een onrust die jullie niet echt kunnen verklaren.

Kennen jullie deze onrust in jezelf?

Een verklaring hiervoor is natuurlijk dat de Aarde en jullie een zijn. Jullie zijn – men kan dit niet vaak genoeg zeggen – een team, een paar dat heeft besloten om een tijd met elkaar door te brengen. Er hebben zich vele zielen bij dit partnerschap aangesloten. Men zou dit de wedergeboorte van het bijzondere kunnen noemen. Velen willen erbij zijn en van de sterke energie gebruik maken die de Aarde en al het leven daarop doorstroomt.

Het is DE kans op een zeer bijzondere ontwikkelingssprong en vele geïncarneerde zielen hebben zich met minder goede levensomstandigheden bezig gehouden terwijl er andere ter beschikking stonden.

Zij vertrouwen erop dat de kracht van hun bewustzijn voor veranderingen zal zorgen. Bekijk deze situatie met een goddelijke blik. Het is iets heel bijzonders om nu hier te zijn. De verschillende ontwikkelingsniveaus die de Aarde nu door haar bewoners uitdrukt, zijn heel speciaal.

Wie leven hier nu eigenlijk? Zouden jullie kunnen vragen. Er zijn nu oerbewoners geïncarneerd, de Ouden der Tijden en er incarneren degenen die jullie als bijzondere kinderen zien en het zijn degenen die nog slapen en nog steeds helemaal vastgesnoerd zitten in het zog van de incarnatiecyclus die niet weten wie zij zijn.

Dan zijn er nog degenen die gewoon nieuwsgierig zijn om te weten hoe het is om deze fysieke planeet te bezoeken en de dualiteit uit vrije wil te beleven. Ook zijn er buitenaardse zusters onderweg die altijd komen als een planeet omhoog gaat. Zij zijn niet steeds in een lichaam, maar soms, als dit bevorderlijk is.

Deze vijf zijn – menselijk en ruim uitgedrukt – delen die zich af en toe op deze wonderbaarlijke planeet bevinden en zich in processen verwikkelen die Gaia juist op dit moment doormaakt. De Aarde en haar bewoners bewegen zich naar een hoger bewustzijnsniveau. De vraag is altijd weer wat de bewoners met deze situatie doen.

Gaan jullie hierin mee, lenen jullie je vol vertrouwen op Gaia en dit proces en laten jullie daarbij je mogelijk oude voorstellingen los over hoe het leven hier zou moeten zijn? Luisteren jullie misschien naar de nieuwe kinderen die vrij zijn van concepten over hoe het leven hier zou moeten zijn? Zij experimenteren en proberen zich hierbij vrij te bewegen. Laten anderen zich daardoor inspireren?

Houd alles voor mogelijk, zeggen wij gaarne. Laat los en ga mee in de ontwikkeling. Natuurlijk zijn er in de jaren na 2020 – 2020 is een poort naar vele mogelijkheden – rimpels en golfjes, zoals jullie dit zeggen. Er zijn gebieden die met de elementen te maken blijven hebben. Jullie persoonlijke gebieden ervaren iets soortgelijks.

Ook jullie hebben in jezelf je aardbevingen, brandhaarden, etc. Alles wat de Aarde beleeft, beleven jullie samen met haar. Jullie zijn misschien beschermd tegen bepaalde dingen…al naar gelang de plaats waar jullie leven en in welke loslaatmodus jullie je bevinden. Vuur, water, lucht en de Aarde zijn weliswaar overal maar zij kennen jullie als jullie een verdrag hebben gesloten om hen als helpers bij de wedergeboorte te helpen.

Ik ben niet gekomen om jullie angst aan te jagen. Denk liever na over deze regels. Het zijn allemaal mogelijkheden. Waar jullie je ook bevinden. Er zijn mensen die zich eerder bereid hebben verklaard om in gebieden te leven die grote en zware veranderingen doormaken.

Oude zielen laten zich graag in met deze verdragen, met name als zij hun kringloop hier al hebben afgesloten en weer terugkeren om te helpen. Dit is geen drama, maar een taak die helpt om de overgang voor andere mensen wat makkelijker te maken. Zie de Aarde als een wezen dat zich verandert en hulp nodig heeft. Die krijgt zij van buitenaardse broeders en zusters, van collega’s die dit al eerder hebben meegemaakt. Maar de werkelijke “energie-arbeid” wordt door de hier levende mensen verricht. Ja, ik bedoel ook jullie! Allen zijn op hun eigen wijze helpers.

Alles wat jullie doen is bewustzijns- en energiewerk. Hoe meer jullie je van je eigen Zijn bewust zijn, des te makkelijker kan de energie door jullie heen handelen. Waar en met wie jullie ook zijn, de energie uit de Bron is met jullie. Zij doet wat er te doen is. Laat deze uitspraak eens even op je inwerken.

Welk beroep jullie hebben, hoeveel geld jullie op je rekening hebben staan, speelt geen grote rol. Hoe open jullie kanaal is, hoever jullie hebben begrepen waarom jullie hier zijn, is belangrijk. Laat alle ballast, jullie angst, jullie drama’s, los die jullie verhinderen om helder en vrij te zijn. De Aarde is nog altijd een spel, wat voor belangrijks hier ook gebeurt. Op het moment is dit spel echt heel speciaal. Hiermee kan alles dat al vele honderden jaren manipulatief was en de spelregels bepaalde, oplossen. Al deze dingen gaan in de aanval. Jullie kunnen hier beter niet op reageren en de veldslag tegen het kwaad, tegen alle vazallen van oorlog en duister niet oppakken, waarvan deeltjes ook in jullie aanwezig zijn. Jullie kunnen gewoon loslaten en je op het Goddelijk Licht richten. Houd hart en hoofd steeds vrij voor liefde. Liefde is het elixer van Al Wat Is en het heeft voor deze planeet en enige andere nu een lichtvolle weg aangekondigd. Daartegen kan niemand iets uitrichten. Liefde en licht zijn oer-energieën van de Schepping en zij hebben altijd de overhand.

Een tijdje geleden besloot deze instantie om de dualiteit te laten ervaren. Zoals bekend is alles ervaring, maar nu zijn het spel en het speelveld lichtvol ingericht. Wat jullie als steun kunnen doen om de Aarde en de mensen een mogelijk lichte overgang te bezorgen? Open je hart en sta toe dat het ware Goddelijk Zijn jullie inspireert voor wat er te doen valt.

Velen van jullie zullen een nieuw plan maken en overdenken voor huis, thuis, familie en werk omdat het tijd is om de geur van de vrijheid meer te smaken en ook omdat het kanaal voor de Goddelijke liefde en het licht beter geopend zal zijn. Ieder die dit leest zal weten in hoeverre dit zijn of haar leven betreft. Het gaat er niet om te vluchten of het servies kapot te gooien. Het gaat om helderheid, vrijheid en verlichting. Zo gaat dit als men in deze tijd van de laatste gevechten, zonder oordeel en met volle liefde pioniers is.

Onze steun voor jullie is verzekerd! Het is alleen een vraag betreffende jullie doel en jullie zuivere intentie.

Zo zij het!

Ik Ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2019. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.