KRYON: Hoe gaat het verder? Of Leve het Leven!

KRYON: Hoe gaat het verder?
Of Leve het Leven!

Gechanneld door: Barbara Bessen

13 Februari 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat een vreugde om weer met jullie samen in de hogere werelden te duiken die achter de sluier liggen. Degene die jullie niet kunnen zien, alleen als jullie je erop richten en in diepe stilte innerlijk op reis gaan, hoewel meer van jullie in het dagelijkse zijn je blik kunnen verschuiven om in andere werelden, in parallel universums en ook in astrale werelden te kijken.

Jullie zijn het sterrenzaad dat is gekomen om anderen te dienen. Jullie zijn de pioniers van de nieuwe wereld. Deze wereld is niet dezelfde, zij heeft een andere vibratie en duwt zich, door het bewuste zijn van de mensen, steeds meer in jullie dagelijks leven. Langzaam, op kousenvoeten, komen de hogere niveaus, de parallelwerelden in jullie bewustzijn.

Soms is het niet makkelijk om te te ordenen, om het te verstaan. Het lagere verstand heeft daarmee grote zorgen en meent dat het de scepter moet afgeven en niet meer gebruikt wordt.

Wij hebben al jaren graag een vergelijking gemaakt die steeds belangrijker wordt: Jullie leven met een been in de dualiteit en met het andere been in de multidimensionaliteit. Jullie scheppen per seconde jullie leven door je gedachten die uit het innerlijk landschap van jullie Zijn komen en gesteund of bezet worden door de gedachten uit de grote vijver van alles wat hier Is en geleefd wordt, door het Akasha, door de vele belevenissen van de Aarde en haar zonnestelsel.

Jullie zijn de hoeders over alle informatie. In jullie DNA is alles opgeslagen wat hier ooit was. Het is in jullie interdimensionaliteit opgeslagen. Daar kunnen jullie lezen waar jullie vandaan komen, wie jullie zijn en waarheen het jullie zal brengen. Alle mogelijkheden voor jullie toekomst zijn daar. Er is niets wat daar al niet eerder was. Dat is een gek idee, nietwaar?

Jullie kiezen alleen dat uit wat jullie bevalt en vaak denken jullie dat het jullie lot is en dat het zo is gewild. Jullie Hoger Zelf kijkt soms zeker glimlachend naar jullie keuze van de realiteit en denkt misschien: “Goh, zal hij/zij zo doorgaan. Bij de volgende vertakking zullen er weer nieuwe mogelijkheden zijn. Ik ben benieuwd, welke er dan wordt gekozen. Misschien een die bijzondere mogelijkheden in zich heeft, die de kennis makkelijker zal laten stromen.”

Jullie hebben de keuze en vaak wordt het de keuze van de kwelling.

Velen van jullie zijn op een punt aangekomen waarop jullie het kiezen moe zijn. Jullie weten dat er geen grenzen zijn, dat alles mogelijk is, en jullie willen de snelste weg naar Huis inslaan. Zijn jullie het handelen moe, op zijn minst op deze fysieke Aarde. De verdere niveaus en ervaringen wenken. De keuze van de hogere mogelijkheden hebben volledig nieuwe kansen en uitbreidingen in zich. En ook vreugde en zo zijn jullie de smid van je eigen geluk.

Wat velen van jullie alleen vergeten: Jullie zijn hierheen gekomen om de dualiteit te ervaren en te genieten.

Zij heeft volledig nieuwe ervaringsmogelijkheden in zich die nergens anders voorkomen. Jullie zijn werkelijk de pioniers en de avonturiers want oude zielen horen meestal tot het kernzaad dat hier allang aanwezig is en ijverig handelde. Jullie schiepen ook de Vijver der Ervaringen. Misschien waren jullie hoeders van de piramidekracht? ? Misschien waren jullie de postkoets van de Aarde waarin jullie vele broers zusters op andere planeten de nieuwste stand van de ervaringen op Aarde brachten. Vele dingen brachten jullie leed en van vele andere dingen hielden jullie.

Het niveau van belevenissen is groot en verschillend zoals nergens anders voorkomt. Eer deze ervaringen nu, op dit moment. Geef hen de kans om zich in jullie uit te breiden, om vervulling te tonen, de vervulling van jullie levens hier op Aarde.

Het afscheid valt enige delen van jullie Zijn mogelijk zwaar. Jullie hebben je eraan gewend dat er twee kanten van een medaille zijn en wikken en wegen en handelen met intentie en met wispelturigheid of plezier. Alles naar gelang. Het was heel bijzonder om hier op de planeet te zijn, nietwaar? Sommigen van jullie bemerken in je cellen pijn om afscheid te nemen. Natuurlijk is het ook plezierig om weer naar hogere niveaus te klimmen want ook als het een reis naar huis is, is niets meer zoals het was toe jullie je avontuurlijke reis begonnen.

Jullie lopen op een nieuw pad naar Huis wat niet altijd zonder doornen is, maar wel goed verlicht zodat uitsteeksels op de weg op tijd gezien en omzeild kunnen worden of misschien wel met opzet doorlopen kunnen worden.

“Hoe gaat het verder?” vragen vele mensen die ontwaakt zijn. Jullie hebben gemerkt dat de Aarde op 21 december 2012 niet is vergaan, hoewel veel dingen er als ondergang uitzien. Jullie eigen, persoonlijke ondergang is ook merkbaar. Het zijn de oude hobbels en voorstellingen van jullie leven hier, die jullie aan het wankelen brachten. Jullie zien onthutst hoe snel gedachten zich nu kunnen manifesteren. Jullie stellen vast dat jullie horizon zich verbreedt. Jullie leven niet alleen je dagelijks leven dat jullie, laten wij zeggen, 10 meter-horizon niet overschrijdt. Dat is ongeveer de doorsnee van jullie dagwerk. Alles draait om jullie, jullie activiteiten, jullie noden, jullie alledaagse stappen, vrienden en collega’s, het huis waarin jullie wonen en meer van dit alles. Maar daarachter zijn de andere werelden die pas ontstaan als jullie er naar kijken.

Men hoeft de kwantumfysica niet diep te bestuderen om aan te nemen dat elke realiteit ontstaat als jullie je daarop focussen. Denk daar eens even kort over na. Waarop zouden jullie je focus nog kunnen richten zodat er iets nieuws in je leven komt, iets heel anders dat oude instellingen die op jullie drukken en die jullie zienswijze op het leven volkomen kunnen veranderen? Zijn jullie klaar voor nieuwe stappen, ervaringen en avonturen? Wat kan er nog beter gebeuren als wanneer vele mensen hun focus veranderen? Weg van het krijgsgewoel, atoomkoppen, slecht weer en nog veel meer dat het bewustzijn van mensen beweegt!

Hoe zou het zijn als wij aannemen dat jullie in een diepe sneeuwstorm zijn blijven steken, even pauzeren en je blik verwijden, in de sneeuw turen, in de diepte, naar zijn taak en naar zijn gevoel? Dat is niet met jullie lagere verstand te herkennen. Daarvoor moeten jullie dieper kijken met een wijdere blik, met een verbinding met de sneeuw. Jullie zouden diepe belevenissen hebben die zelfs oplossingen voor aardse problemen in zich hebben.

Ik zeg altijd graag: Jullie kijken dan met een hogere blik in jullie dagelijks Zijn.

De Aarde is zich daarbij aan het vervellen. Zij doet dit met gevoel, zij denkt aan haar bewoners, haar kinderen, aan degenen die op haar vertrouwen.

Niet altijd zijn louteringen zonder bijwerkingen. Jullie zien vele uiterlijke gebeurtenissen die jullie onrustig maken. Maar vergeet niet, jullie zijn niet alleen lichamen, jullie zijn veel meer.

Dergelijk uiterlijk leed kunnen jullie met een vaste innerlijke focus meester worden.

Mensen die de Aarde willen verlaten zullen waarschijnlijk bijzondere gebeurtenissen uitkiezen.

Vele ziekten die op Aarde voorkomen zijn ook een snelle mogelijkheid voor een ziel om de Aarde te verlaten. Een zeer snel optredende kanker, een epidemie, een zwaar ongeluk zijn turbomogelijkheden om de weg naar ontwikkeling op een ander niveau voort te zetten.

Ik weet dat mensen daardoor worden getroffen en treuren als zoiets in de nabije kennissenkring geschiedt. Maar probeer dit ook vanuit een hogere positie te bekijken.

Het is een dimensie wissel en een snelle mogelijkheid om dit te doen. Ik ben niet harteloos als ik zo open spreek. Ik toon alleen een wijdere blik.

Allen die jullie verliezen, zoals jullie dat uitdrukken, zien jullie weer terug. Jullie kunnen ook contact met hen opnemen, jullie geopende kanaal voor communicatie maakt dat mogelijk.

Maar wees vol vreugde en sereniteit als jullie met de andere werelden spreken, niet vol verwijten en aardse vragen en basisbehoeften. Erken dat jullie werkelijk driedimensionaal zijn, wezens die hier zijn om avonturen te beleven.

De mensheid der Aarde verdeelt zich steeds sterker in twee groepen. Dit beschrijf ik als een rivier met zijn twee oevers. De stroom wordt steeds breder. Het contact met de andere oever wordt steeds waziger. Jullie dualistische been heeft steeds meer moeite om de spagaat in stand te houden. Op een bepaald moment trekken jullie je dualistische been naar de andere oever. Jullie versterken je multidimensionale been en staan nog maar af en toe op de andere oever. Dan is het been zeer door licht doorstraald en gebruikt het dit licht alleen maar bij acties die plaatsvinden in de driedimensionale wereld. Jullie zijn de lichtpioniers die dat nu zullen doen en die anderen hiervan ook op de hoogte zullen brengen.

Jullie tonen het pad aan zoekenden, het pad dat sterk belicht is. Het gaat er in deze tijd ook niet meer om om informatie te geven en nieuwigheden op de weg naar ascensie te pakken te krijgen. De kunst is om deze informatie uit het eigen Zijn te halen. Jullie zijn de wezens die alles in het eigen DNA hebben, die met het DNA van het zonnestelsel verbonden zijn. Het is de tijd van het experimenteren. Probeer zelf vele dingen uit.

Wij zullen in de volgende channeling nogmaals de vele gereedschappen belichten die jullie ten dienste staan om je blik te verwijden en de sluier op te lichten. De Aarde gaat haar weg naar een nieuw vibratieniveau en wordt daarbij gesteund door de Centrale zon van het melkwegstelsel die wederom haar kracht en informatie aan jullie zon geeft. Die straalt nu een sterke kracht uit die jullie alles ter beschikking stelt wat jullie moeten weten en wat jullie kunnen doen om de weg naar de vrijheid te gaan.

Het proces waar de Aarde en de mensheid zich in bevinden noemen wij “verlichting”. Jullie geven elke cel nieuwe informatie. Jullie zijn actieve wezens die constant met en aan zichzelf werken. Jullie zijn het je alleen niet bewust want jullie hebben je focus op aardse zaken gericht.

Hoe zou het zijn als jullie heen en weer switchen zoals bij een televisie? Er is niet alleen maar deze wereld, deze realiteit. En vergis je niet: de toekijker bepaalt wat de realiteit wordt.

De Aarde bevindt zich in een zeer intensief louteringsproces, zij verandert (niet alleen) haar buitenste huid. Veranderingen aan het Aarde-magneetraster gebeuren al vele jaren, het gaat niet alleen om een afzwakking maar ook om een nieuwe inrichting van de verbinding met het eigen menselijke magneetraster, met dat wat jullie werkelijk zijn. De Aarde heeft haar opstelling ten opzichte van de Centrale Zon veranderd, net zoals vele andere planeten en toont dit door een verandering van de polen.

Jullie wetenschappers zien dit al jaren. Zijn verwachten een poolsprong. De Aarde zal haar overgang zo zacht mogelijk laten plaatsvinden. Zij zal haar weg gaan, dat is zeker. Jullie zouden geen angst moeten hebben dat jullie je leven verliezen of er niet meer voor jullie wordt gezorgd. Wij hebben dit in deze vorm nog nooit gezegd: jullie bepalen hoe jullie de weg met de Aarde samen belopen! Jullie zijn het sterrenzaad dat weet hoe men zich in deze gevallen dient te gedragen.

Jullie waren al op vele planeten en ook bij de opwaardering aldaar en gaan steeds daarheen waar dit geschiedt. Herinner je wat er nu gedaan moet worden! Ik zeg het gaarne nog eens heel duidelijk: Ieder mens bepaalt met zijn bewustzijn hoe de verdere weg eruit ziet. Alle mensen hebben de mogelijkheid om door zich op het hart te richten, op het Hoger Zelf, op de eigen interdimensionaliteit in zichzelf gefocust te zijn en zich op liefde en vrede te richten.

In dit veld van liefde en vrede is de wereld ontspannen op hoger vibratieniveau, het is die ene oever waarover ik sprak. Als het in het leven turbulent wordt is het goed om zich bewust te zijn van deze innerlijke vrede en liefde. Angst heeft in dit veld geen plaats. Jullie zijn constant zelf de toekijker op jullie leven. De vraag is alleen waarop jullie de aandacht richten. Kiezen jullie voor drama of voor liefde en vrede? Met dit gevoel wens ik jullie een vrolijk experimenteren.

Ik ben jullie dienaar. Zo is het!

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2013. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.