Kryon: In de Nieuwe Werkelijkheid glijden /1

Kryon: In de Nieuwe Werkelijkheid glijden

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 Januari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, ik Ben Kryon van de magnetische dienst! 

Wat een vreugde om weer bij deze groep te zijn. Hoewel, eigenlijk is het niet helemaal correct wat ik zeg, want ik ben bij velen van jullie steeds aanwezig.

Enkelen uit deze lezerskring zijn al heel lang in mijn nabijheid, zoeken mijn raad en communiceren ook veel met mij. En ik ben er meestal ook bij als Barbara seminars houdt hoewel ik daar vaak officieel geen boodschappen breng. Wij zijn er vaak, in deze zeer spannende, hoog energetische tijd, als groep bij.

Zo spreekt waarschijnlijk Saint Germain tegen de seminargroep en toch ben ik steeds heel dichtbij. Enkele mensen raken daardoor ietwat in verwarring want zij horen en bemerken Saint Germain en tegelijkertijd voelt Saint Germain ook als Kryon aan. Zo is het, en het is correct.

Laten wij nu een beetje dichter bij elkaar komen. Maak het je gemakkelijk en voel je diep in onze ontmoeting. Een goede gelegenheid om het werk even opzij te leggen en een ander niveau van de wereld in te duiken. Daar waar ik mij bevind is er geen dualiteit. Ik ben ook niet aan tijd gebonden. Het is voor mij altijd nu. Zo zie ik al jullie toekomstpotentiëlen tegelijk. Ik weet niet welke jullie in de komende jaren zullen kiezen, wat voor jullie prioriteit heeft, maar zien kan ik ze allemaal.

Ik kan ook herkennen welk potentieel jullie wanneer zullen kiezen. Ik zie echter ook jullie twijfel, jullie angsten dat dit potentieel dat jullie Hoger Zelf je aanbiedt, jullie aanjaagt. Voorzichtig, je oriënterend op het verleden, schijnen enkele potentiëlen jullie een beetje te doldriest, te riskant om om te zetten. Misschien houden jullie je in en zeggen: “Ik overleg nog even, ik neem nog wat tijd.” Ik spreek graag over tijdvensters. Dat zijn momenten waarop bepaalde synchroniciteiten samenkomen en de mogelijkheden voor het slagen van een plan, een zaak, zeer groot zijn. Het is misschien als een sprong in koud water maar misschien ook zo dat de deur naar het nieuwe zich spontaan opent en er aan de andere kant iemand met uitgestoken hand staat.

De vraag die zich in dit jaar 2014 en de daaropvolgende jaren opwerpt is: “Wat willen jullie leven dat niets met het verleden te maken heeft?” Beter gezegd: “Wat willen jullie nu kiezen wat niet een logisch gevolg is van jullie levens tot nu toe?”

Een voorbeeld: Jullie werken bij een bedrijf, reeds enkele jaren, en je chef gaat bij de firma weg. Jullie lijken de eerste in de rij om hem op te volgen. Van buitenaf gezien lijkt het correct te zijn en de belangrijke vraag die opkomt is: “Is het passend voor mij”? Velen om jullie heen zullen je de voordelen beschrijven die deze positie met zich meebrengt. Misschien herkennen jullie echter, als je de tijd neemt en diep in jezelf kijkt, dat jullie geen zin hebben om deze positie te aanvaarden. Jullie hebben plotseling vastgesteld dat jullie in heel andere dingen geïnteresseerd zijn en jullie graag dit tijdvenster willen benutten om je met schilderen bezig te houden.

Om je heen zullen er waarschijnlijk een paar zijn die hoera roepen. Maar jullie hart roept: “Hosanna, prachtig!” Dit is de gelegenheid om er bovenuit te stijgen!” Dan hebben jullie een van de Goddelijke Potentiëlen gekozen die jullie Hoger Zelf jullie heeft aangeboden om jullie en je Goddelijke kwaliteiten uit te drukken. Dit was een voorbeeld. Hoe staat dit met jullie? Leven jullie je leven zoals jullie het graag willen leven?

Laten wij nog even naar dit jaar en vorig jaar kijken. 2012 was het jaar van verwachtingen. 2013 was het jaar van reiniging voor vele mensen. Er waren er enkelen die besloten de Aarde via de dood te verlaten. Het was nog niet het juiste punt in de tijd om zich zo intensief te ontwikkelen. 2013 heeft ook verteld dat veel meer crisishaarden nog meer brandstof kregen. Of het eraan ligt dat er is gemanipuleerd door degenen die aan oorlogen verdienen of dat het eraan lag dat de mensen in deze gebieden sterke reiniging nodig hadden?

Het zou ook zo kunnen zijn dat vele karmische, opgeslagen zaken van de mensen en bij oorden van een groot potentieel aan geweld, naar voren kwamen en het verder brengen. Het zou ook kunnen zijn dat de oorlog nog werkelijk oude energieën verwerkt en de uitvoerende mensen eigenlijk helemaal niet meer oorlogzuchtig willen handelen. Zij zijn moe en willen vrede. Hoe het ook zij: zij zijn beide op Aarde voorhanden: Oorlog en vrede.

De vraag is of de mens die dit nu overziet bereid is om voor vrede te kiezen. Dat wordt uiteindelijk aan ieder mens overgelaten. Ook als hij in de gevangenis zit, in gevangenschap is of in het lazaret ligt, hij kan vrede in zichzelf zoeken, vrede leven en dit naar buiten toe uitdragen.

Laten wij ons herinneren: Ware vrede vinden wij alleen in onszelf. Wie zou dit ons anders vertellen? Jullie hebben op Aarde altijd mensen om je heen die het spel van de dualiteit perfect spelen en jullie steeds hierin heen en weer trekken. Denk nog eens aan de dag van gisteren. Wie ontmoette je en hoe waren de gesprekken die jullie hadden? Wat bewoog de anderen en wat hebben jullie ondernomen – met andere woorden: wat wond jullie op? En waarover kruisten jullie gedachten, zelfs als het gesprek al was beëindigd?

Kerstmis is een goed voorbeeld voor familieverwikkelingen en hun werkzaamheid. Wie of wat in jullie meest dichtbij omgeving hebben jullie het liefst? Wie krijgt het voor elkaar om jullie steeds weer naar gedachten en acties te leiden die jullie helemaal niet meer willen hebben?

Interessant, nietwaar, in welke troebelheid jullie steeds weer op je werk naartoe getrokken worden?

Maar zoals ik altijd graag zeg: Het is niet zoals het lijkt. Jullie wereld is jullie wereld en ook werkelijk jullie wereld. Jullie hebben deze Goddelijke schepperskracht meegekregen – die was altijd bij jullie, die jullie toestaat – om medeschepper te worden. Schepper van je leven. Het is geen platitude (banale opmerking. Henk) als ik zoiets gewoon zeg. Het is bekend, dat weet ik, maar wie van jullie leeft het werkelijk? Ik spreek allen aan die dit lezen, wanneer jullie deze regels na lange tijd weer eens lezen en dan misschien begrijpen waarom het daarbij gaat.

Ik ben er altijd voor jullie in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2014.