Kryon: In de Nieuwe Werkelijkheid glijden /2

Kryon: In de Nieuwe Werkelijkheid glijden / 2

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 Januari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

2014 en de volgende jaren zijn de wisselwachters van jullie leven en voor het leven op Aarde. Jullie hebben de kans om nu, op dit moment, de inventaris op te maken en jezelf opnieuw richting te geven. De reine, ware intentie telt, dat wil zeggen dat jullie vanuit je hart zullen voelen wat in je leven nog gepast is en wat niet. Vanuit deze reine intentie van het heilig, hogere hart herkennen jullie hoe je leven zou kunnen zijn als jullie bepaalde gedachten en veranderende stappen en daardoor een Goddelijke creatie toelaten cq veranderen.

Laat mij jullie nogmaals zeggen: Er zijn zovele werelden als er mensen zijn. Ieder schept zijn eigen wereld, elke seconde weer. De scheppers van deze wereld zijn de gedachten gekoppeld aan de opgeslagen emoties en angsten. Als die steeds meer terugtreden tot jullie die losgelaten hebben, komt de ware kracht, de energie van Al Wat Is door. Ik spreek vaak van de Gouden Golf, de primaire energie en die bevat alle mogelijkheden. Saint Germain zou zeggen: “Dit is de weg naar de vrijheid!”

In 2012 vertelde ik jullie dat 21 – 12- 2012 een datum is die de helft van een bijzondere cyclus markeert. Het is de directe uitlijning met het centrum van het melkwegstelsel die precies 36 jaar duurt. Vanaf 2013 waren het nog 18 jaren. Bedenk eens wat jullie in dit tijdraam willen bereiken en bewerken. Wat willen jullie beleven en wat denken jullie voor de Aarde en de mensheid te kunnen doen?

Het is zeker niet wat vele mensen in het Westelijk Gebied doen: De zelfbevestiging buiten zichzelf zoeken. De materie als de bekroning van alles zien en ervan uit te gaan dat dit door het lot is bepaald. Het thema waar wij al jaren over spreken is het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het eigen leven. Dit behelst ook er helemaal zeker van te zijn dat wat je in het leven overkomt niet de schuld is van een ander. Er kan weliswaar een sleutelfiguur voor bepaalde gebeurtenissen zijn geweest maar eigenlijk was die een leraar die de mogelijkheid gaf naar binnen te gaan en de tot nu toe gegane weg te overdenken. Mee eens?

De komende jaren zal er steeds een hoge energietoevoer zijn. Het magneetraster zwakt verder af, de zon wisselt haar polen en de uitwerkingen daarvan zullen op Aarde merkbaar zijn, zij zullen veelvoudig zijn. Er blijft hoge energie naar de Aarde komen en daarin zit ook de kans om verder in jezelf te gaan en te bezien: “Wie ben ik echt? Waarom ben ik hier? Welke oude, opgeslagen zaken kan ik nog loslaten en welke wonderbaarlijke potentiëlen mogen er dan wel voor mij klaar staan en die niet door het verleden belast worden. Vele oude zielen zijn hier nu op Aarde maar gemeten aan het totale aantal zielen zijn het er niet zoveel.

Toch zijn deze wonderbaarlijke zielen voldoende als zij zich van zichzelf bewust zijn om de Aarde nog intensiever te kunnen steunen op haar weg. Het gaat om de vernetting van het kristallijnen raster. Het is als een net dat wordt geweefd, dat de Aarde zacht naar haar nieuwe omgeving verheft. Ergens in de niet al te verre tijd zal de oude Aarde zich met de nieuwe verbinden en zal alles dat met het oude te maken heeft, de astrale gebieden en hun locaties, de gepolariseerde wereld van het denken, zich oplossen en hun focus op een andere wereld van dualiteit verleggen totdat dit spel ooit helemaal beëindigd is. Zo zal het zijn.

Tot dan toe handelen jullie, zoals ik altijd graag zeg, met een been in de dualiteit en met het andere been in de multidimensionaliteit. De kunst is om hen beide met elkaar te verbinden. Graag maken wij ook de vergelijking met een rivier. Jullie staan als grote, goddelijke wezens met een been op de ene oever en met het andere op de andere oever. Het wordt steeds meer een spagaat om op beide zijden te handelen. Jullie trekken meer en meer het dualistische been naar de multidimensionale kant toe. Dit komt omdat jullie een andere wereld hebben geschapen, zij vibreert hoger, zij is door jullie hoger vibrerende gedachten en daden ontstaan. Jullie hebben de liefde, de allesomvattende liefde meer in jullie leven gelaten, jullie leven vanuit het heilige, hogere hart. Dit stralen jullie uit en zo vormt zich jullie leven. Dan mag er verder op Aarde ergens oorlog zijn, maar die bereikt jullie niet meer. Dat mag idioot klinken. Het is idioot, omdat jullie je focus hebben veranderd. Als steeds meer mensen dit doen ontstaat de nieuwe Aarde nog sneller.

Dit is de oude truc met de bezielde focus die wij jullie – steeds weer opnieuw – willen verklappen. Zo gaat het met de dualiteit en het zijn op hogere niveaus. En dit scheppen de mensen zelf.

Het is natuurlijk logisch, nietwaar, dat niet ieder mens deze weg wil gaan, want dat is toch zijn eigen beslissing? Het is niet onrechtvaardig, het is zijn eigen beslissing, hij wil het zo. Stel je voor dat elke ziel die hier incarneert deze weg heeft gekozen. Velen zien het als het grootste avontuur ooit en waren zeer opgewonden voordat zij hier kwamen en de aardse sferen indoken. Dat waren jullie ook. Nu lijkt dit tijdelijke, dualistische avontuur langzaam ten einde te lopen voor wie dit wil. Dat is de vrije wil die natuurlijk na enige levens wordt overschaduwd door de ervaringen, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Laat dit allemaal nog eens door je hoofd gaan.

De Aarde heeft haar weg en dat geldt ook voor elke ziel. Er was in alle tijden een mogelijkheid om de aarde-ervaringen te beëindigen. Er waren zielen die hier maar een keer waren. Zij herkenden de truc zeer snel. Velen hebben lang of nog langere tijd nodig gehad. Zo gaat dit hier in het dualistische systeem. Het heeft dus geen enkele zin om een ongerechtigheid hier op Aarde te vermoeden. Zelfs degenen die jullie illuminatie noemen, horen bij het spel. Ook zij gaan hun weg naar Thuis op het moment dat het hun past. Jullie kunnen het meest voor jezelf en voor anderen doen als jullie vrede bereiken.

Ook hier geldt de wet van vibratie. Vrede trekt vrede aan. Mensen die vredig leven trekken mensen aan die vredig leven en infecteren anderen hiermee. Zo verbreidt vrede zich. Er is echter zeker niets tegen om uiterlijk actief te zijn en bijvoorbeeld petities te ondertekenen die bekend maken wat er met het water, met wapenleveranties in andere landen enz. aan de hand is en zich daartegen uitspreken.

Het zou de regeringen passen om deze stappen ook eens te overdenken. Toch zijn jullie zelf de smid van je eigen geluk en daarmee automatisch ook van een ander. Ieder die zich op weg begeeft verandert het veld dat allen hier voedt. Als vrede in dit veld sterk vertegenwoordigd is, lossen alle oorlogsgebieden op. Het is alsof plotseling allen geweren en andere (ook energetische) wapens opzij leggen en elkaar in de armen vallen. Wie wil er dan nog oorlog voeren?

Eigenlijk is alles op een goede weg. Jullie dienen je alleen niet door andere media-boodschappen en door medemensen te laten irriteren. Zij vormen jullie bewust of onbewust. Maar als jullie er niet naar kijken, je er niet door laat beïnvloeden, bepalen jullie zelf wat jullie via gedachten en daden scheppen, nietwaar? Alles is weer gezegd, lieve vrienden, nu is het aan jullie om de volgende gedachten los te laten om jullie meer ruimte te geven, om daden te laten volgen.

En soms, enkelen van jullie zullen van deze zin houden, is het goed om gewoon te blijven zitten, dagdromen, hoe een nieuwe Aarde er wel uit zou zien. Een lange dagdroom op de sofa, in de tuin of in het park te dromen geeft kracht en heeft ook de kracht om het gedroomde werkelijkheid te laten worden. Want vergeet niet om je steeds iets voor te stellen en dit met een sterk hartgevoel te onderbouwen, is als een turbosnelheid naar manifestatie.En plotseling bevinden jullie je daar waar jullie willen zijn, zonder veel inspanning, zonder angsten, zonder hoofdschuddende familieleden. Jullie zijn er gewoon, jullie hebben het geschapen – want jullie zijn God.

Ik ben er altijd voor jullie in diepe liefde en verbondenheid,

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in januari 2014.