KRYON: In de Nieuwe Werkelijkheid glijden

KRYON:  In de Nieuwe Werkelijkheid glijden.

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 februari 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst! 

Wat een vreugde om hier weer te zijn. Hoewel – eigenlijk klopt het niet helemaal wat ik zeg want ik ben bij velen van jullie constant aanwezig. Sommigen van deze lezerskring zijn al lang in mijn nabijheid, zoeken mijn raad en communiceren veel met mij. En ik ben er meestal ook bij als Barbara seminars houdt hoewel ik daar officieel soms geen boodschappen doorgeef. Wij zijn er nu, in deze zeer spannende, hoog-energetische tijd, vaak als groep bij. Zo spreekt Sint Germain misschien tegen de seminar groep en toch ben ik steeds in de buurt en voor sommigen is dit een beetje verwarrend als zij Saint Germain horen en voelen en het tegelijkertijd ook als Kryon aanvoelt. Zo is het en het is correct.

Laten wij nu een beetje dichter bijeen gaan zitten. Maak het je gemakkelijk en verdiep je helemaal in onze ontmoeting. Een goede gelegenheid om het werk even opzij te leggen en in andere niveaus van de wereld te duiken. Daar waar ik mij bevind is er geen dualiteit. Ik ben ook niet tijdgebonden. Het is voor mij altijd nu. Zo zie ik ook al jullie toekomst potentiëlen tegelijk. Ik weet niet wat jullie de komende jaren zullen gaan kiezen, wat voor jullie prioriteit heeft, maar zien kan ik hen allemaal. Ik kan ook herkennen welk potentieel jullie wanneer gaan kiezen. Ik zie echter ook jullie twijfel, jullie angsten, die jullie Hogere Zelven jullie aanbieden, voor jullie voorbereiden.
Voorzichtig aan het verleden oriënterend lijken vele potentiëlen voor jullie veel te gewaagd, te riskant om uit te voeren. Misschien houden jullie het voor je en zeggen: “Ik denk er nog wat over na, ik neem er nog wat tijd voor.” Ik spreek graag over tijdvensters. Dat zijn momenten waarin bepaalde synchroniciteiten samenkomen en de mogelijkheden om te slagen voor een planeet heel hoog zijn. Het is mogelijk als een sprong in het koude water maar misschien ook zo dat de Poort naar het nieuwe zich spontaan wijd opent en er aan de andere kant al iemand zijn hand ertegen houdt.

De vragen die in dit jaar 2014 opkomen zijn: “Wat willen jullie leven dat niet met het verleden te maken heeft? “ Beter gezegd: “Wat willen jullie nu kiezen dat geen logisch gevolg is van jullie vorige levens?” Een voorbeeld: Jullie werken al enkele jaren bij een firma en en de chef gaat vertrekken. Jullie schijnen de eerstvolgende in de lijn te zijn. Van buitenaf gezien lijkt dit juist te zijn maar de belangrijke vraag die zich opwerpt is: “Is het passend voor mij?”

Velen om jullie heen zullen zullen jullie de voordelen beschrijven die de nieuwe positie met zich meebrengt. Misschien komen jullie na enig nadenken wel tot de conclusie dat jullie geen zin hebben om deze nieuwe positie aan te nemen. Jullie hebben opeens vastgesteld dat er heel andere dingen zijn die jullie interesseren en jullie zouden graag dit tijdvenster gebruiken om zelfstandig als schilder verder te gaan. Er zullen waarschijnlijk weinig mensen om jullie heen zijn die hoera zeggen.

Maar jullie hart zegt: “Hoera, mooi! Dit is de gelegenheid om eruit te stappen!” Dan hebben jullie een Goddelijk potentieel gekozen dat jullie Hoger Zelf je op dat moment aanbiedt om jullie en je Goddelijke kwaliteiten uit te drukken. Dit was een voorbeeld. Hoe is dat met jullie? Leven jullie je leven zoals jullie het graag zouden willen?

Laten wij nog eenmaal naar dit jaar kijken, vooruit en ook een beetje terug. 2012 was het jaar van verwachtingen. 2013 was voor veel mensen het jaar van opheldering. Er waren ook mensen die besloten om de Aarde via de dood te verlaten.

Het was nog niet het juiste tijdmoment om zich zo intensief te ontwikkelen. 2013 heeft ook laten zien dat vele crisishaarden nog meer brandstof kregen. Of het gemanipuleerd werd door degenen die aan oorlogen verdienen of dat het eraan lag dat er veel mensen in die omgevingen wonen die een sterke reiniging nodig hadden? Het zou ook zo kunnen zijn dat vele karmische zaken van de mensen en van die plaatsen een groot potentieel geweld voortbrachten en verder brengen.

Het kan ook zo zijn dat de oorlog echt nog oude energieën verwerkt en de mensen die dit uitvoeren eigenlijk helemaal niet meer door middel van oorlog willen ageren. Zij zijn moe en willen vrede. Hoe het ook zij het is allebei op Aarde voorhanden: Oorlog en vrede. De vraag is of de mens die dit alles overziet bereid is voor vrede te kiezen. Dat wordt uiteindelijk aan ieder mens overgelaten.

Ook als men gevangen zit of misschien in een lazaret ligt kan men vrede in zichzelf zoeken, vrede zijn, en die in hun leven uitdragen. Herinner je: Ware vrede vinden wij alleen in onszelf. Wie zou het anders moeten doen? Jullie op Aarde hebben altijd mensen om je heen die het spel der dualiteit perfect spelen en proberen er steeds weer in en uit te gaan.

Denk nog eens aan gisteren. Wie kwamen jullie tegen en waar gingen de gesprekken over die jullie voerden? Wat bewoog de anderen en wat hebben jullie ondernomen en wat wond jullie op? En waarover kruisten jullie gedachten zich, zelfs toen het gesprek al afgelopen was?

Kerstmis is een goed voorbeeld voor familieverwikkelingen en hun werkzaamheid. Wie of wat in jullie meest dichtbije kring is jullie het liefst? Wie krijgt het voor elkaar om jullie steeds weer naar gedachten af te buigen die jullie helemaal niet meer willen hebben? Interessant, nietwaar, in welke opschudding jullie steeds weer getrokken worden, ook op het werk? Maar zoals ik altijd graag zeg: Het is niet wat het lijkt. Jullie wereld is jullie wereld, echt die van jullie. Jullie hebben deze Goddelijke schepperskracht meegekregen die altijd bij jullie was en die jullie heeft toegestaan om schepper te zijn. Schepper van jullie eigen leven.

Het is geen banale opmerking als ik het zo eenvoudig zeg. Het is bekend, ik weet het, maar voor wie van jullie leeft dit werkelijk? Ik spreek tegen allen die dit lezen wanneer ook deze regels zich na lange tijd weer tonen en jullie dan misschien begrijpen waarom het echt gaat.

2014 en de volgende jaren zijn de wisselwachters van jullie levens en van het leven op Aarde. Jullie hebben de kans om op dit moment de inventaris op te maken en alles opnieuw in te richten. De reine, ware intentie telt, dat wil zeggen, jullie zullen het vanuit je hart voelen wat er nog samenhangend in jullie leven is en wat niet. Aan deze reine intentie, van jullie Heilige, Hogere Hart herkennen jullie hoe jullie leven zou kunnen zijn, als jullie bepaalde gedachten en veranderende stappen nemen en ook een Goddelijke creatie toestaan of veranderen.

Laat mij het nog eenmaal zeggen: Er zijn zoveel werelden als er mensen zijn. Ieder schept zijn eigen wereld. De maker van deze wereld zijn jullie gedachten gekoppeld aan de opgeslagen emoties en angsten. Als die steeds meer terugtrekken, dat wil zeggen dat jullie hen losgelaten hebben, komt de ware kracht, de energie van Al Wat Is door, ik spreek nu over de Gouden Golf, de primaire energie en die heeft alle mogelijkheden in zich. Saint Germain zou zeggen: “Het is de weg naar de vrijheid!”

In 2012 vertelde ik jullie dat de 21e december 2012 een datum is die de helft van een bijzondere cyclus markeert. Het is de regelrechte verbinding vanuit het centrum van het melkwegstelsel die precies 36 jaar duurt. Vanaf 2013 waren er nog 18 jaren. Denk nog eens na wat jullie in dit tijdraam willen aanpakken en bewerken.

Wat willen jullie beleven en wat denken jullie dat je voor de Aarde en de mensheid kunt betekenen?

Het is zeker niet hetgeen vele mensen in de Westelijke wereld doen: De zelfbevestiging buiten zichzelf zoeken. De materie als de bekroning van alles te zien en daaruit volgend dat jullie aan het lot overgeleverd zijn. Het thema waar wij al vele jaren over spreken is de verantwoordelijkheid voor het eigen leven te nemen. Dat behelst ook er helemaal zeker van te zijn dat niets wat er in het leven gebeurt de schuld van een ander is. Er mag weliswaar een sleutelfiguur voor bepaalde gebeurtenissen zijn geweest, maar eigenlijk was het een leraar die de mogelijkheid gaf naar binnen te gaan en je huidige weg te overdenken. Klopt het?

In de komende jaren zal er een hoge energietoevoer zijn. Het magnetisch raster verzwakt steeds meer, de zon verwisselt zijn polen en de uitwerking daarvan is op Aarde en bij jullie te zien, zij zullen legio zijn. Er komt weer hoge energie naar de Aarde. En daarin zit ook de kans dieper naar binnen te gaan en te bezien: “Wie ben ik werkelijk? Waarom ben ik hier? Welke oude overblijfselen kan ik niet loslaten en welke wonderbaarlijke potentiëlen liggen er dan wel voor mij klaar en die niet uit belastingen uit het verleden voortgekomen zijn?”

Vele oude zielen zijn nu hier op Aarde maar gemeten aan het totaal aantal geïncarneerde zielen zijn het er niet zoveel. Toch zijn deze wonderbaarlijke zielen voldoende als zij zich van zichzelf bewust zijn, om de Aarde nog intensiever op haar weg te steunen.

Het gaat om de netwerken van het Kristallen Raster. Het is het net dat jullie weven dat de Aarde zacht in haar nieuw omgeven veld vasthoudt. Ergens in de niet al te verre tijd zal de oude Aarde zich met de nieuwe Aarde verbinden en alle wat met de oude Aarde te doen had, de astrale niveaus en haar locaties, de gepolariseerde wereld van het duister worden, zich oplossen, met andere woorden haar focus op een andere wereld van dualiteit richten totdat dit spel helemaal ten einde is gekomen.

Zo zal het zijn.

Tot dan staan jullie, zoals ik altijd al heb gezegd, met je ene been in de dualiteit en met het andere been in de multidimensionaliteit. De kunst is hen beide met elkaar te verbinden.

Graag nemen wij jullie mee naar de vergelijking met een rivier. Jullie staan als grote, Goddelijke wezens met je ene been op de ene oever en met het andere been op de andere oever. Het wordt steeds meer een spagaat om op beide zijden te staan.

Jullie trekken steeds meer het dualistische been naar de multidimensionale oever. Dat zorgt ervoor dat jullie voor jezelf een andere wereld hebben geschapen, die schommelt hoger en zij is ontstaan door jullie hoger schommelende gedachten en daden.

Jullie hebben de liefde, de allesomvattende liefde meer in jullie leven gelaten, jullie leven vanuit je Heilige, Hogere Harten. Dat stralen jullie uit en zo vormt zich jullie leven. Dan mag er ergens anders op Aarde oorlog zijn maar die bereikt jullie niet meer. Dat mag idioot klinken. Het is idioot, omdat jullie je focus verlegd hebben. Als steeds meer mensen dat gaan doen ontstaat de nieuwe Aarde steeds sneller.

Dat is de truc met het doelbewuste en veranderde focus dat wij jullie steeds – steeds weer opnieuw – willen verraden. Dat is de zaak van de dualiteit en het zijn op hogere niveaus. En dat doen de mensen zelf. Begrijpelijk is het natuurlijk zo dat niet elk mens deze weg zal gaan want het is een eigen beslissing. Het is niet onterecht, hij wil het zelf zo. Stel je voor dat elke ziel die hier incarneert, deze weg gekozen had. Velen zagen dit als het grootste avontuur en waren zeer opgewonden voordat zij hier naartoe kwamen en de aardse sferen indoken. Dat waren jullie ook.

Nu loopt dit tijd/dualistische avontuur langzaamaan ten einde voor degenen die dit willen. Dat is de vrije wil die natuurlijk na enige levens volgestopt is met een schat aan ervaringen, als jullie begrijpen wat ik bedoel. Denk over dit alles nog eens goed na.

De Aarde heeft haar weg, en elke ziel heeft de zijne/hare. Zij gaf in alle tijden de mogelijkheid om de aarde-ervaringen te beëindigen. Er waren zielen die hier maar eenmaal waren. Zij herkenden de truc zeer snel. Velen hebben lang of nog langer nodig gehad. Zo is dat hier in het dualistische systeem. Het heeft daarom geen zin om ongerechtigheden op Aarde te vermoeden. Zelfs degenen die jullie de Illuminatie noemen horen bij het spel. Ook zij gaan hun weg naar Huis op het moment dat voor hen passend is.

Jullie kunnen het meeste voor anderen doen als jullie in vrede blijven. Ook hier geldt de Wet van Vibratie. Mensen die in vrede leven trekken mensen aan die van vrede houden en infecteren anderen daarmee. Zo verbreidt de vrede zich.

Desondanks is er niets op tegen om uiterlijk actief te zijn door bijvoorbeeld petities te ondertekenen die bekend maken wat er met het water, met de wapenleveranties in andere landen en dat soort dingen aan de hand is en je daartegen uit te spreken.

Het zouden de regeringen moeten zijn die deze stappen zouden moeten overdenken. Toch zijn jullie daarom de smid van je eigen geluk en daardoor automatisch ook voor de anderen. Ieder die zich op de weg bevindt verandert de akker die allen voedt. Als de vrede op het veld sterk verankerd is lossen de oorlogsgebieden zich op.

Het is zo alsof plotseling iedereen alle (ook energetische) wapens neerlegt en elkaar omarmt. Wie zal er doorgaan met oorlogvoeren?

Eigenlijk is alles op een goede weg. Jullie moeten je alleen niet door de uiterlijke media en door de andere mensen laten irriteren. Zij vormen jullie doelbewust of onbewust. Maar als jullie er niet naar kijken, je niet laten infecteren, bepalen jullie zelf wat jullie via je gedachten en daden vormen, nietwaar?

Alles is gezegd, lieve vrienden, nu is het aan jullie om de volgende gedachten los te laten en je innerlijk meer ruimte te geven om daden te laten volgen.

En soms – enkelen van jullie zullen van deze zin houden – is het goed om te blijven zitten, te dagdromen hoe de nieuwe Aarde voor jullie zelf eruit zal zien.

Een lange dagdroom op de sofa, in de tuin of in het park geeft kracht en heeft ook de kracht om de gedroomde werkelijkheid waar te maken.

Vergeet dus niet je steeds dingen voor te stellen en dat met een sterk hartgevoel te onderbouwen want dan is het een turbosnelheid naar manifestatie. En opeens bevinden jullie je daar waar jullie wilden zijn, zonder veel inspanning, zonder angsten, zonder hoofdschuddende familieleden. Jullie zijn er gewoon, jullie hebben het geflikt, want jullie zijn God.

Ik ben er altijd voor jullie in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON


Ontvangen door Barbara Bessen in janauri 2014. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Verandering van deze tekst is niet toegestaan.