Kryon: Innig van jezelf houden!

Kryon:
Innig van jezelf houden!

4 november 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees hartelijk gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Wat een begroeting, hij klinkt een beetje ouderwets, een beetje antiek, nietwaar? Ik ben een van degenen die hier al lang zijn, die zich de Aarde en haar bewoners ter harte nemen en hen kracht en begeleiding schenken.

Ik had vele namen waarmee men mij aansprak, identificeerde en catalogiseerde. De naam Kryon nam ik na de Harmonische Convergentie aan omdat die passend is voor deze tijd. Passend bij de vibratie, passend in de uitdrukking, in de kwaliteit. Deze naam geldt nog steeds want hij heeft nog steeds niets aan vibratie ingeboet. Hij heeft in de fysieke realiteit iets geleden door het verdelen in hokjes en het oordelen door enkele mensen.

Er waren ook mensen die probeerden om deze naam te beschadigen, om hem als bedrieglijk te beschrijven. Tja, zo gaat het met namen. Maar aan de andere kant: als men al dertig jaar bij de mensen verschijnt met dezelfde begroeting, komt er bij enkelen een gevoel van verbondenheid naar boven, bij anderen zoiets als een gevoel van verveling en de behoefte aan iets nieuws. Het is zoals het is.

Toch is de kracht die ik mag meebrengen niets minder geworden. Ik Ben Wie Ik Ben, ik ben zoals ik ben en ik blijf hier totdat de Aarde haar opgang, de weg naar de Hogere Gebieden, heeft voltooid. 

Maar welke naam dan ook……

Wie dit hier leest kan even achterover gaan leunen en van wat ik nu ga vertellen genieten. Wat ik vertel? Nu, over Liefde natuurlijk. De Liefde, de Goddelijke Scheppersenergie die alles in zich heeft, die de “soep” die nodig is om “vormen” te kunnen aannemen, ter beschikking stelt. De energie van Al Wat Is!

Laten wij hierover eens een tijdje babbelen… Het gaat in deze tijd van grote verandering steeds om de verbinding met het goddelijke.

Kijk eens om je heen, wat is er aan de hand op Aarde? Steeds nog veel transformatie. Enkelen van jullie vermoeden dat het nooit meer zal ophouden. Dit is correct want zolang jullie op de weg naar Huis zijn gaat het steeds om loslaten, om groei. Waarbij groei tegelijkertijd ook transformatie en integratie is. Het gaat om het loslaten van de eigen ervaringen en die van de Aarde.

Het gaat er niet om hen kwijt te raken of weg te poetsen, zij moeten blijven om als trofeeën van het Hoger Zelfs geïntegreerd te worden. En velen van jullie voelen hoe de “Gouden Golf” van de synchronisatiestraal uit het centrum van het melkwegstelsel, nog grotere stuwkracht krijgt.

Hij werkt nog intensiever in beide richtingen van het dualistische veld. Hij neemt het oude weg, hij haalt het naar boven en geeft daardoor de goddelijke energie de mogelijkheid om het leven van de mensen naar de harts-kwaliteit te verheffen.

Er wordt veel over heling gesproken. Als jullie diep in jezelf voelen weten jullie dat heling altijd door jezelf plaatsvindt. Anderen zullen een beetje de schouders ophalen in plaats van hun hand uit te reiken. Maar de helers van jullie Zijn zijn jullie zelf. En wat gebeurt er als jullie je met heling bezighouden? Jullie nemen jezelf zoals jullie zijn. Men noemt dit ook: in zelfliefde gaan. De Liefde die ik bedoel is zonder oordeel. Het gaat er ook niet om iets te doen om Liefde waard te zijn. Jullie zijn de Liefde al waard.

Julie zijn het waard om van jezelf te houden en dat er van jullie gehouden wordt. Er is niets slechts aan jullie.

Jullie hadden en hebben een reis in de dualiteit. In deze dualiteit gaat het er vaak wild aan toe, er wordt geduwd, getrokken, gekust, gestreeld en liefgehad.

Vaak gebeurt dit ook snel achter elkaar of door elkaar heen. De mens bergt deze ervaringen dan op in het “oordeel-laadje.” Dit is het “spul” van de dualiteit.

Hebben jullie er plezier in gehad om zo te spelen? Dat is goed. Lachen is de smeerolie voor het in balans brengen van jullie ervaringen waardoor zij niet meer in resonantie gaan en jullie niet meer beroeren.

Lach je zorgen weg en lach naar jezelf. Lach, en het zal jullie goed gaan. Hebben jullie zorgen? Welke? Jullie hebben geen geld, zijn ziek en voelen je niet meer geliefd?  Dat zie ik. Maar hoe zou het zijn als jullie jezelf bij de arm nemen en vertellen dat er voor alles een oplossing is? En dat deze aardse parameters slechts jullie leven beïnvloeden? Het is energie uit Oorzaak en Gevolg. Niet meer en niet minder. Jullie zijn inter-dimensionaal, het kan jullie ware Zijn niet beïnvloeden, niet beschadigen, niet belasten.

Jullie ware Zijn, jullie Hoger Zelf, is alleen toeschouwer, geen oordelaar. Hij, Zij, Het, kijkt toe hoe zijn fragmenten hier op Aarde leven en verheugt zich over de ervaringen. Dat is het leven hier op Aarde en dit is op gelijksoortige drie- en vierdimensionale planeten hetzelfde.

Het zou prachtig zijn als jullie jezelf nu zouden zien als wat jullie werkelijk zijn: Hoge Goddelijke Schepperwezens die een aarde-ervaring hebben. Jullie zijn geesten in menselijke, aardse lichamen. Hmm, hoe voelt dit voor jullie?

Leg even een hand op je borst, vlakbij je hart, en voel de verbinding met jezelf. Ik leg mijn hand daarbij. Ik stuur de Goddelijke Energie als een straal in jullie Zijn. Blijf even lekker in dit moment. Merk hoe alle gedachten naar de buitenkant gaan; zij beroeren jullie niet meer. Jullie zijn helemaal in het Veld van Liefde.

Door deze Liefde wordt jullie lichamelijk systeem lichter, oude patronen verliezen aan resonantie. Daarmee wil ik zeggen dat er op dit moment heling plaatsvindt. Wat er wordt geheeld? Dat wat jullie nu, op dit moment – bewust of onbewust – los willen laten en willen transformeren. Wij noemen het ook “verlichting.”

Jullie innerlijke wijsheid zal weten dat dit waarheid is. Zelfliefde is het nemen van het eigen Zijn voor wat het nu is. Met alle dingen en fouten, zoals jullie dit noemen, die jullie in je leven hebben ervaren. Al deze dingen zijn niet slecht. Het is eenvoudig: Jullie zijn Liefde waard zoals jullie nu zijn. Helemaal, met huid en haar en met alle belevenissen waar jullie niet graag op terugkijken, of alle ziekte- of levenservaringssymptomen die jullie hebben.

Kunnen jullie dit van mij aannemen? Prachtig. De Liefde van het Goddelijke woont in jullie en breidt zich steeds meer uit. Kunnen jullie dit voelen? Neem vaker de tijd om in deze kwaliteit te zijn!

Ook omdat jullie dit hier weer lezen. Jullie hebben de hulp van ons aan de andere kant eigenlijk niet nodig, jullie zijn je eigen helers en beschermengelen die liefdevol hun hand op het hart leggen.

Van jezelf houden, jezelf aanvaarden, zonder voorwaarden. Dan wordt het leven makkelijker en de invloed van de dualiteit wordt langzamer, lichter, en heeft niet zo snel invloed op jullie. Het is tijd om het eigen leven in vrijheid, in vreugde en met wijd geopend hart te genieten.

Soms is dit leven ook vol wonderen. Of zijn er “alleen maar” synchroniciteiten die zich voordoen omdat jullie in Liefde met mij zijn.

Voor allen die graag met hun verstand de wereld willen veranderen wil ik graag nog iets toevoegen: Er zal altijd in je leven komen waarop jullie je aandacht richten. Is het jullie al opgevallen dat bepaalde ervaringen niet meer in jullie leven komen; dat die jullie niet meer beroeren?

En is het jullie ook opgevallen dat bepaalde dingen weer in jullie leven gebeuren? Waar kan dit aan liggen? Jullie hebben nog iets in jullie ervaringsrepertoire dat nog niet ongedaan gemaakt is. Wat jullie kunnen doen? Van jezelf houden en je Hoger Zelf de kans geven om jullie lichter te maken.

Dan zijn er de „Denkers“ onder jullie die zich met alles bezighouden dat op de Aarde gebeurt. Hoe voelt het voor jullie om in het veld van gebeurtenissen te zijn? Opwindend, spannend? Maar het verontwaardigt ook, het maakt woedend en het zorgt voor slechte stemming, nietwaar?

Of wat gebeurt er met jullie als jullie bijvoorbeeld naar de verkiezingen in Amerika kijken? Kunnen jullie daarom lachen omdat het zo komisch lijkt? Dit is zeker het beste. Want de oplossing of de uitslag is niet wat het lijkt te zijn. Er zal een blootstelling zijn, een toedekken van vele dingen – wie er ook wint. Dit is de grond waarom het zo is zoals het is. Het gaat ook – zoals overal op Aarde – om loslaten en transformeren. Hoe het in Syrië verder gaat? Hetzelfde, het gaat erom te erkennen wie werkelijk wat wil. Waarom gaat het hier in feite? Dat is momenteel maar voor enkele mensen zichtbaar die zich graag met samenzweringstheorieën bezighouden. Natuurlijk zijn er andere dingen die daar gezocht worden. En niet altijd gaat men daarbij van het goede uit. Op dit moment weet bijna niemand echt wie daar welke rol speelt. Soms wisselen daarbij ook de fronten en natuurlijk zijn alle landen en regeringen op alle plaatsen betrokken, ook als er uiterlijk niet zichtbaar is wie er met wie verstrengeld is en de dans van de macht danst.

Laat mij jullie nogmaals vertellen dat jullie hier op Aarde zijn gekomen om het veld van de Gouden Golf, de Goddelijke Energie, verder duidelijk te maken, te versterken, te “ver-netten.” En daarbij is het zinvol om jezelf af te vragen wat hier jullie taak is. In ieder geval transformeren en versterken, meer in het veld van Liefde zijn. Vanuit deze kwaliteit zullen jullie dat doen dat belangrijk is om de transformatie hier op Aarde te ondersteunen.

Angst, zelfs haatgevoelens of gevoelens van berusting helpen daarbij niet. Mogelijk is er op het moment voor verschillende uiterlijke problemen geen kant en klare oplossing. Maar wees ervan verzekerd dat die er zal zijn als het zover is, als het gepast is. En misschien komt die wel uit een onverwachte hoek of levenskwaliteit. Wat deze wonderen mogelijk maakt? De Liefde!

Ik ben in diepste Liefde en Verbondenheid een vriend van de mensheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in november 2016. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen van de tekst zijn niet toegestaan.