Kryon: Intensieve Transformatie

Kryon: Intensieve Transformatie

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 Juli 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden van de Aarde, Ik Ben Kryon van de Magnetische Dienst. Een heerlijke zomer, nietwaar? Nee, waarom niet? Hebben jullie zorgen over het vele water of wonen jullie daar waar het te droog is? Of is de zomer voor jullie niet zo mooi omdat jullie in sterke transformaties zitten? Ja, ik kan bevestigen dat er momenteel een intensieve reinigingsfase aan de gang is. Het betreft Moeder Aarde en jullie, lieve mensen.

Nu is het werkelijk zover, de energieën van de Gouden Golf zijn niet te overzien, niets blijft verschoond van deze algemene schoonmaak. En zoals al vaak beschreven, treft het ieder van jullie weer anders. Dat ligt eraan hoeveel jullie willen loslaten.

Ik ben vandaag gekomen om jullie bij de hand te nemen zoals een grote broer dit soms doet. Ook als jullie mannen zijn kunnen jullie mijn omarming, mijn beschermmantel, met graagte aannemen, er kijkt toch niemand. Laat mij jullie in deze weken veel omhullen. Ja, zo is het. Laten wij ons nu allen ontspannen achterover leunen, lieve lezers en een beetje resumeren wat er aan de hand is en wat jullie zelf kunnen doen.

Wij hebben jullie altijd gezegd dat de meer intensieve tijden de mensen en de Aarde zouden gaan bezoeken. Wij zeiden ook dat de procedure volgens jullie verwachting zou zijn. Als jullie losjes, zo ontspannen mogelijk deze schoonmaak ingaan, als jullie met de Gouden Golf, deze Goddelijke energie die steeds sterker de Aarde doorstroomt, samen de Nieuwe Aarde inzwemmen, dan zal alles makkelijker zijn.

Als jullie echter alles met het verstand willen doorlichten, jullie hersens pijnigen en krampachtig de dag doorgaan en de schuld aan alles en iedereen geven zal alles nog intensiever voor jullie zijn, soms zal het jullie zelf omver blazen.

Jullie hebben de mogelijkheid om je gedachten zo te programmeren dat jullie met deze golf werkelijk de nieuwe tijd zachtjes in kunnen glijden. Hoe jullie daarmee in verhouding staan, zo zal zijn. Deze reinigingen zullen dan niet door jullie heen snellen maarjulie zullen hen anders, gelatener, en met Goddelijke blik waarnemen.

Jullie moeten je lichaam vertellen dat wat er gebeurt goed is. Want dat is het dan ook: Jullie verlichten je fysieke delen. Jullie zijn erbij, kunnen jezelf volledig anders bekabelen. Jullie interne systemen worden anders vernet, enkele stilgelegde functies worden geactiveerd waardoor jullie anders kunnen leven en handelen. Dat was toch jullie wens, nietwaar?

Daarom zijn jullie hier gekomen, nu geïncarneerd. Ik neem jullie nog wat vaster bij de arm en vraag jullie de Gouden Golf te bemerken en alle pijn te laten gaan. Wat bedrukt jullie zo? Zijn het de lichamelijke symptomen die momenteel bijzonder sterk voelbaar zijn en jullie steeds weer laten merken dat jullie in een transformatieproces zitten? Hoofdpijn, een kloppen in het midden van je hoofd, heeft met de pijnappelklier te maken. Vele frequenties van inter-dimensionaliteit worden weer actief. Dat is waarlijke omzetting. Jullie hebben oorsuizingen en een stijve nek? Ja? Dan zitten jullie middenin een intensieve reiniging. Er worden subtiele minichakra’s gestimuleerd.

Pijn boven het rechteroor is een opening voor inter-dimensionaal horen. Je knie doet pijn, kun je bijna  nauwelijks normaal lopen? Mooi! De beweeglijkheid wordt lichter, heeft niet meer alleen maar met het kraakbeen van de fysieke knie te maken. Hebben jullie long- en hartklachten? Dan zitten jullie volledig in de trend.

Ja, hier zit de diepe pijn uit de kindertijd, van het verlaten worden, van het niet geliefd zijn. Alles moet eruit als bij een huishoudschoonmaak. Jullie hebben dit allemaal niet meer nodig. Al het oude gaat naar verontreinigende locaties. Jullie hebben het allemaal niet meer nodig.

Jullie hogere delen zullen nu de leiding nemen en daarom is er voor pijn, leed en verdriet geen plaats meer. Jullie worden nu opgeroepen om werkelijk vanuit het hart te handelen. Begin bij jezelf. Doe goed voor jezelf, verzorg jezelf, leun, zoals nu bij mij, achterover en ontspan je. Hoe meer jullie je ontspannen, des te makkelijker heeft je lichaamssysteem het. Adem, adem diep, vul je Zijn met prana. Verlicht jezelf met de Adem van God. Neem de tijd voor korte pauzen, ga buiten in het gras liggen of aan de oever van een riviertje of een meer.

Water is het beste elixer voor reiniging. Vraag het bewust je te reinigen. Als jullie zo even liggen, merken jullie dan dat je hoofd vrij wordt?Alle gedachten die je dag willen vormen, staan bijna stil. Dat doet zo goed!! Nu, in de zomer, is de natuur een liefdevolle helper bij jullie intensieve reinigingswerk. Zorg voor goed voedsel. Overal zijn er markten met vers fruit. Laat je door je Hoger Zelf leiden naar waar de meest reine vruchten worden aangeboden. Het kan weliswaar alle levensmiddelen met licht transformeren, maar kies nu de makkelijke weg.

Jullie hebben het op dit moment echt niet makkelijk! Neem tijd voor jezelf en geniet van deze vrije tijd zodat je er plezier in hebt. Misschien komen jullie een paar kennissen tegen. Wees er voor jezelf en laat de veranderingen gewoon gebeuren. Deze fase zal nog enige tijd duren. Maar als het jullie rustiger maakt:  jullie zijn niet constant in behandeling van de liefdevolle, maar vaak zeer actieve geestelijke chirurgen.Alle aanpassingen zullen stuk voor stuk gebeuren. En jullie kunnen ook om een pauze vragen.

Wij hebben jullie deze tijd al jaren geleden aangekondigd. Nu is hij er. En jullie hebben er intensief naartoe gewerkt. Nu is de voorbereiding gewijd aan de vele attributen die jullie zo graag willen hebben: helderziendheid, heldervoelendheid, teleportatie, channeling, geestelijke reizen enzovoort.

Jullie glijden als vanzelf in deze kwaliteiten. Plotseling stellen jullie vast dat jullie op twee oorden tegelijk zijn. Jullie zullen verbaasd zijn als het gebeurt. Jullie gevoeligheid wordt geschoold.

Als jullie nog niet met ons kunnen communiceren zal het zeker gaan functioneren. Probeer het. Ik help jullie daar graag bij. Voelen jullie mijn verwarmende en beschermende energie?  Goed, dan gaan wij nu naar een iets moeilijker thema. Nu is de tijd aangebroken waarin het zin heeft om je meer te vernetten. Jullie horen misschien ook bij degenen die liever alleen werkten. Jullie hebben gedacht dat jullie je alleen op jezelf konden verlaten, hadden vaak ook problemen met anderen die jullie niet zo goed begrijpen. Wat was erbeter dan met jezelf te zijn? Vaak leefden jullie teruggetrokken. Op zijn minst in je vrije tijd als jullie dagelijks naar je werk moesten.

Jullie hebben je tot een eenzame vechter ontwikkeld. Hoe zou het zijn als jullie dit nu opgeven en je openen voor het steeds sterker wordende kristallijnen net? Dit is namelijk wat er gebeurt. Het Christusraster, de kristallijnen energieën die bij jullie zelf vernet worden, zullen zich elke dag verder vernetten. Dit kan een uitdaging voor jullie zijn omdat jullie op het moment zeer sensibel zijn. Jullie moeten het ook niet meteen morgenochtend doen. Maar overleg voor jezelf hoe je jouw energieën, jouw weten, jouw daadkracht, jouw Goddelijk zijn met dat van de anderen  die ook op weg zijn zoals jij, kunt verbinden. De vernetting kan ook gebeuren met degenen die nu ontwaken – en dit zal bij vele mensen zo zijn.

Kijk naar de wereld en zie wat er gebeurt. Oude verbindingen, oude allianties, verenigingen, partijen en andere kunstmatig geschapen groepen gronden zich opnieuw. Maar zij gronden zich nu anders, op basis van het niveau van het Hart.

En dit zou ik jullie op het hart willen drukken. Voel in je hart en merk waar en hoe jullie je kwaliteiten kunnen vernetten, zo kunnen knopen dat er een groter hart ontstaat.

Uit vele kleine harten kan een groot hart ontstaanals er open vanuit het hart wordt geleefd. Het is niet meer de tijd om uit schaamte, angst en oude gebeurtenissen teruggetrokken in een kamertje te leven.

Leve de Groep. Die kan ook uit twee of drie mensen bestaan. En jullie moeten ook niet steeds samen zijn. Men ontmoet elkaar voor gezamenlijke activiteiten en gaat dan weer alleen verder. Dat hoeft ook niet in verenigingsverband of zoiets te zijn. Ontmoet elkaar spontaan, wissel dingen met elkaar uit en doe wat er gedaan moet worden en laat het aan jullie Goddelijke kern over wanneer jullie elkaar weer zullen ontmoeten. Ik zou ook kunnen zeggen: Grondt vrije groepen! Dat mag paradoxaal klinken, maar jullie weten hoe ik dit bedoel.

Wees open voor alle mensen, wees vrij voor grote en kleine bijeenkomsten waarbij het om verdere vernetting gaat. Dat kunnen meditaties zijn of eenvoudige gesprekken, een uitwisseling over de eigen weg. Wees als een onafhankelijke krant. Geef wat je weet aan alle anderen die het willen horen. De tijd zal komen waarin jullie daarvoor je ruimte niet meer hoeven te verlaten, maar toch aan alles kunnen deelnemen. Maar dat duurt nog even.

Leg alle oude dingen naast je neer en open je voor verdergaande dienstverlening. Kom uit je kleine kluizenaarsruimte want eigenlijk zijn jullie gewoon met alles verbonden. Nu wordt er uiterlijke gemeenschapsactiviteit van jullie gevraagd.

Geëerd is de mens die met geopend hart de volgende stappen voor het heil der Aarde neemt.

Wie weet, misschien initiëren jullie een groepsbewustzijn  dat hier in het centrum van Europa de noodzakelijke omwentelingen op sociaal-politiek gebied inleidt. Het passende tijdraam is er nu! Herken wie jullie werkeljk zijn en leef inter-dimensionaal.  Mijn steun en die van jullie Gouden Engel hebben jullie. Ik geef jullie nu een vlammend idee voor de komende stappen op jullie weg. – Is het aangekomen?

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in juni 2008.

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan