Kryon: Je bent nooit alleen

Kryon: Je bent nooit alleen.

Gechanneld door: Barbara Bessen

17 Mei 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, Lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Welkom in de familie op deze gezellige bijeenkomst van begrip en zich geaccepteerd voelen. Jullie zijn hier thuis. Hier is de groep van jullie geliefden verzameld om jullie te vertellen: “Jullie zijn nooit alleen.” Echt niet. Hoe zou dit moeten? Jullie zijn – zoals zo vaak gezegd – multidimensionale wezens. Uitgerust met vele facetten van Zijn, met vele structuren van licht. Vele geometrische scheppingsbeelden vormen jullie. Veelvoudige tonen/vibraties representeren de vele aspecten en delen van jullie zielen. Jullie zijn multidimensionaal en toch in de vorm. Jullie zijn helder licht.

Dit allemaal geheel te begrijpen en te erkennen zal voor jullie in dit leven niet mogelijk zijn. Vaak zijn jullie aangewezen op informatie vanuit de geestelijke wereld, die een beetje duidelijkheid in het onbegrepene kan brengen. In schriftelijke vorm of in direct contact dat jullie misschien hebben.

Wij zijn hier vandaag allemaal verzameld om jullie moed in te spreken om verder te gaan. Blijf niet staan! Ook al lijkt het erop dat dingen in je leven niet goed gaan. Ik zie jullie twijfel, jullie wankelend vertrouwen heel goed. Ik ken al jullie bedenkingen, jullie aarzelen, jullie denken aan gebrek en jullie gedachten: “Het kan niet zo zijn dat al mijn bemoeiingen om mijn leven in balans te krijgen en in Goddelijke banen te leiden, zo moeilijk is. Ik zie weinig vooruitgang, ik heb het gevoel dat ik stilsta.” Mijn partner, waardoor ik nu spreek, heeft een paar jaar geleden gezegd: “Welkom bij de club.”

Ik zeg jullie vandaag: Wees ervan verzekerd dat jullie dit niet alleen hebben. Veel ontwaakten en al ontwaakte “slapende meesters” gaan door dit proces van onzekerheid, van onbegrip, van vermoeidheid. Ik mag jullie zeggen: dit gaat makkelijker worden.

Zoals al vaak gezegd en ook voor jullie merkbaar is 2006 een jaar van diepe reiniging en opheldering. Het jaar van “niet meer kunnen wegkijken” en van het aannemen en transformeren van de aardse incarnatie-slakken. Het woord slakken zegt heel duidelijk waarover wij spreken. Het is als een lichamelijke vastentijd waar jullie doorheen gaan waarbij alles mag gaan en weggespoeld wordt wat jullie hindert om in je kracht te komen. Nu denkt jullie aardse aspect vaak dat het dit alleen moet doorstaan. “Niemand kan mij helpen, ik ben helemaal op mijzelf aangewezen.” Zouden jullie gedachten kunnen zijn.

Ik zeg jullie: Jullie zijn nooit alleen. Hoe zou het anders kunnen zijn? Alles is met alles verbonden. Dat kunnen jullie misschien nog niet helemaal erkennen, maar het is de waarheid.

Jullie zijn nauw verbonden met het deel van jullie geestelijke familie dat nu niet geïncarneerd is en niets liever wil dan jullie erbij te helpen om heel te worden. Delen van jullie geestelijke familie die ook hier op Aarde zijn, begeleiden jullie ook, en niet alleen aards. Niet makkelijk voor te stellen, nietwaar? Ook al zijn zij lichamelijk niet in je buurt, aan de andere kant van de sluier zijn zij dat altijd, als dat nodig is. Zo zijn jullie ook op andere niveaus steeds in dienst. Jullie zijn onderweg en helpen anderen in hun ontwikkeling. Op welk punt en op welk niveau zij zich ook mogen bevinden. Dat is moeilijk te begrijpen, maar het is wel waar!

Ik Ben Kryon en ik wil jullie zeggen: Jullie zijn werkelijk nooit alleen. Geëerd is de mens die dit erkent en dat ten nutte maakt. Spreek met degenen die jullie niet zien en vraag om steun bij wat jullie ook belast en als de zorgen op jullie schouders drukken. Dit deel van de familie is er voor jullie, om jullie te steunen en te helpen in deze ontplofbare en turbulente tijd je weg te vinden en te houden.

Zij helpen jullie om de vele kleine aftakkingen op de weg naar het licht goed waar te nemen omdat het steun geeft om niet van de weg af te dwalen omdat het onnuttige afleidingen zijn die jullie niet meer nodig hebben.

Bedenk steeds weer dat het pad in deze nieuwe Aarde-tijd, dat voor jullie de ascensie-incarnatie kan zijn, niet altijd duidelijk te herkennen is. Misschien werkt het vaag en ondoordringbaar. De dualiteit toont zich op dit moment voor enkelen van jullie van zijn sterkste kant. Dat te doorleven lijkt vaak onmogelijk. Word je bewust van de steun van je familie en schenk hen je opmerkzaamheid.

Of dat nu door luide uitspraken om hulp of antwoord is of door naar de stilte te gaan en te wachten op inspiratie; jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie gehoord worden en de bij deze situatie behorende aanwijzing komt naar je toe. Jullie weten waarschijnlijk opeens wat jullie moeten doen, hoe jullie je zorgen kunnen verlichten of hoe moeilijke problemen opgelost kunnen worden. Niet is zoals het lijkt. En: Alles is mogelijk. Begrens jezelf niet.

Misschien helpt jullie het feit dat God in alles is. God is alles.En als God in jullie is, lieve mensen, als een deel van het Geheel, dan is hij ook in andere mensen en dingen die jullie leven uitlijnen.

Waarom zou er geen inter-actieve oplossing voor alles zijn dat jullie hindert om in vrede te zijn? Jullie zijn allen met elkaar verbonden. Niets is alleen en handelt alleen. Er zal zich voor alles een oplossing van de verwarrende kluwen voordoen die de uitzichtloosheid kan oplossen.

En: Ook als jullie enkele lieve familieleden niet meer kunnen horen: is er geduld nodig, heb geduld. Sommige uitzichtloos schijnende struikelblokken op jullie weg lossen zich vanzelf op. Soms is er een verzoek om steun voor nodig. Jullie zullen de juiste weg vinden door het inzetten van de Goddelijke werktuigen voor de nieuwe tijd, die aan jullie worden gegeven.

Als jullie vaak alleen zijn of je eenzaam voelen hoewel jullie in het gezelschap van anderen zijn, voel dan het wenken van je geestelijke familie die wil zeggen: “ Het gaat allemaal naar je bestwil ontwikkelen. Vertrouw er maar op!”

Sinds 1987, sinds de “Harmonische Convergentie” hebben vele opgestegen meesters, aartsengelen en engelen met bijzondere opdrachten (ascensie-specialisten) zich bereid verklaard om jullie te steunen. Het zijn heerscharen Goddelijke helpers die er alleen op wachten om in actie te kunnen komen. Wij staan aan jullie zijde. Twee of drie van ons zijn na jullie intentieverklaring om de nieuwe energie in te gaan, jullie dichtstbijzijnde begeleiders en raadgevers. Bij alle steun die wij geven blijft een ding echter overeind staan: Jullie hebben vrije wil en als wij willen helpen, moet jullie ons eerst roepen.

Ook geldt er nog steeds een Goddelijk principe: Als wij worden geroepen, moeten wij helpen, dat is onze dienst, hoewel onze steun vaak niet door jullie wordt herkend. Dan staat jullie menselijk verstand jullie in de weg om andere stappen te ondernemen.

Maar jullie Hoger Zelf zal ervoor zorgen dat wij steeds effectiever jullie proces kunnen steunen.

Geëerd is de mens die dit erkent en omzet. Jullie zijn nooit alleen. Droog je tranen van treurnis en boosheid en tover een glimlach op je gezicht e houd van je aardse leven.

Luchthartigheid is een van de gereedschappen die wij jullie gaven voor deze tijd van de grote omslag.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON