Kryon: Je eigen Heilige Tempel /2

Kryon:  Je eigen Heilige Tempel /2

Gechanneld door: Barbara Bessen

21 juni 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Je eigen Heil(ige) Tempel

Geëerd zijn de mensen die zich openen voor de (h)erkenning van een hoger deel van henzelf, hun eigen Hoger Zelf en voor het geduldig weten waar en door wie de energetische heling ondersteund kan worden.

“Wat kan ik doen, Kryon, als ik mij weer niet lekker voel of er een ongelukje in mijn leven gebeurt? Meestal weet ik al wanneer ik weer teveel hooi op mijn vork heb genomen omdat ik geen nee kon zeggen. En dat ik weer in oude patronen ben teruggevallen en verkeerd denken mijn raadgever was. Is er iets wat ik persoonlijk kan doen?” zouden jullie nu kunnen vragen. De mens heeft in de huidige tijd vele mogelijkheden om zich in de innerlijke balans te begeven. Zoals al gezegd is het bezoek aan een dokter uiterst raadzaam of onvermijdelijk als de ziekte een vorm aangenomen heeft waardoor hij professioneel behandeld moet worden.

Als het er alleen om gaat kleinere misselijkheden te herkennen en op te lossen, zijn homeopathische middelen of een doelgericht in balans brengen van het eigen elektromagnetisch veld aan te bevelen. Misschien is het uitbehandelen van een oud patroon zinvol, een patroon dat zich steeds weer laat zien.

Dit zou kunnen betekenen dat jullie je kunnen verweren tegen bepaalde levenssituaties die in vroeger tijden tot de dood of andere zwaarwegende consequenties hebben geleid. Een energetische balans is altijd raadzaam. Dit kan door een geschoolde energiewerker gebeuren. Ook kunnen jullie deze energie-arbeid zelf doen met ondersteuning van je geestelijke familie die nu om jullie heen is om jullie te helpen om in deze nieuwe tijd je leven effectief vorm te geven.

Ik adviseer bij langdurige ziekten en/of wanneer langere lichamelijke therapie nodig is, een toegevoegde energetische zorg om bij de kern te komen, bij het “geestelijk virus”. Die dit dient herkend te worden, opgelost of geïntegreerd te worden.

Als ik „familie“ zeg, bedoel ik jullie Hoger Zelf, de meester-geestelijke leider, de hoogontwikkelde vaklui inzake “Genezingsondersteuning”.  Zoals jullie je zeker herinneren heb ik al verklaard dat met het binnengaan in de nieuwe energie een wisseling van geestelijke leiders plaatsvond. Jullie meester-geestelijke leiders zijn misschien Saint Germain of aartsengel Rafael.

Zij zijn met de violette vlam en de groene helingsstraal bekwame vaklui die jullie graag helpen om in balans te komen. Maar nogmaals: Elke ziekte, elk ongeluk is een onbalans in jullie levensplan en geeft jullie de kans te herkennen wat er in jullie leven niet meer stroomt, om het dan te veranderen.

Vandaag worden de mensen rijkelijk door de broeders en zusters begenadigd die niet op Aarde zijn geïncarneerd maar heel dichtbij zijn om jullie ten dienste te zijn. Zij zien jullie Heelheid en kunnen jullie, als jullie daarom vragen, energetisch in balans brengen en jullie ook vertellen waarom jullie niet in helderheid zijn.

Zoals alle helpers aan jullie zijde grijpen zij uiterst zelden op die manier in jullie leven in. Zij vormen weliswaar vaak jullie potentiëlen zodat jullie hen beter kunnen waarnemen, maar ingrijpen mogen zij niet.  Als jullie hun ondersteuning willen hebben, vraag dan om hun hulp, en het zal gebeuren.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen