Kryon: Je eigen Heilige Tempel /4

Kryon: Je eigen Heilige Tempel  /4

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 juli 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Je eigen Heling Tempel.

Jullie kennen het zeker: Overal rommelt het, zelfs op plaatsen waar jullie nooit pijn hebben verwacht. Plaatsen voor “omwerking” zijn met name de gewrichten van armen, handen en benen, de nek, de voeten en het hart/longen-gebied.

Als jullie oude patronen loslaten die met het vrouw zijn te maken hebben doet vaak het gehele onderlijf pijn. Geen dokter zal dit als ziekte kunnen diagnosticeren. Die is er ook niet. Het is “omwerken” , geloof mij. Veel mensen hebben, vaak onbewust, hiermee te maken. Een energetische heling behandeling die jullie jezelf geven werkt vaak goed en daardoor kunnen jullie de kwalen beter verdragen.

Hoe voelen jullie je in je persoonlijke heilige tempel? Het is ook een goede gelegenheid en de juiste plaats om je Hoger Zelf te treffen. Vraag met reine intentie of je Hoger Zelf naar je toe wil komen. Het zal er zijn.

Een oefening voor jullie.

Jullie innerlijke helingtempel is individueel, want hij is door jullie geschapen, in jullie innerlijke werelden. Geloof alsjeblieft niet dat het maar fantasie is, want hij is zeer reëel. Eigenlijk nog echter dan de wereld die jullie met open ogen zien.

Zou alles hier geen illusie kunnen zijn en dat het ware zich op een ander niveau, namelijk het innerlijk, plaatsvindt? Ik verzeker jullie dat het zo is. Het is werkelijk zo dat een leven op Aarde in de 3e dimensie gelijk is aan een droom.

Soms komt het jullie zeker ook zo voor. En de ontmoeting met de andere werelden die zich alle in jullie bevinden voelen vaak veel echter aan, nietwaar? Daar handelen en leven jullie onbeperkt. Alles is mogelijk, geen situatie is statisch, alles kan veranderd worden. De stap in de eigen helingtempel schept de mogelijkheid om de aardse werkelijkheid te veranderen. Jullie kunnen door het werk met en aan jullie zelf je lichaam veranderen en in balans brengen.

Stel je voor dat je in deze tempel staat en vraagt om een licht- en kleurendouche. Jullie gaan eronder staan en en tonen je reine intentie dat alle lichamelijke oneffenheden en zo, die aan het ontstaan zijn, in balans worden gebracht.

Jullie kunnen je lichaam op dit niveau omvormen. De mogelijkheid bestaat daadwerkelijk, geloof mij. Jullie moeten jezelf op dit niveau zo voorstellen als jullie eruit willen zien. Doe dit minstens eenmaal per dag, steeds weer. Het is belangrijk dat jullie jezelf vanuit hartsniveau bekijken.

De verandering van jullie Zijn

Daarmee bedoel ik dat jullie jezelf vol liefde scheppen en vormen. Eer en acht je lichaam en schep dan in de geest je gewenste lichaamsvorm, beroer met je geestelijke handen je vormen en schenk hen strelingen. Stuur oneindige liefde naar je cellen.

Zo vinden veranderingen plaats die jullie “wonderen” noemen. Is het niet zinvol om op deze manier met de geest je lichaam te vormen in plaats van een dieet te moeten volgen dat je lichaam waarlijk niet goed bekomt en eerder het tegendeel bereikt?

Speel met deze gedachten en probeer het eens. Ik wil dat jullie je herinneren hoe het is om met de geest te scheppen. In je innerlijke helingtempel kunnen jullie het scheppen oefenen. Jullie stellen je het gewenste lichaam met de kracht van het hart voor. Zonder de liefde zal het niet werken. Woorden zijn niet toereikend om deze vorm van scheppen uitvoerig te beschrijven.

Probeer het zelf eens.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen