Kryon: Jij bent de Schepper

Kryon:
Jij bent de Schepper.

 Gechanneld door:Barbara Bessen

7 november 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Hoe zwaar valt het ons te accepteren dat alles wat in ons leven komt, door onszelf is gemaakt! Of ben jij jezelf hiervan al helemaal bewust?

Wij neigen er nog altijd naar om alles dat van buitenaf als onaangenaam in ons leven komt, niet als onze eigen verantwoording te zien. Wij klagen over de veroorzaker van ons leed of onze pijn of gewoon bij een onaangename situatie die ons ogenschijnlijk door een ander wordt aangedaan die daarvoor dus verantwoordelijk is – zo denken wij.

Daarbij is het werkelijk een kosmische wet, dit geval van karma, van oorzaak en gevolg! Wij brengen in balans wat wij gezaaid hebben. En het schijnbaar onvoorstelbare daarbij is dat wij degenen die ons dit schijnbaar hebben “aangedaan”, zelf “uitgenodigd” hebben; wij hebben dit met hen aan de andere kant van de sluier afgesproken. En alle ziekteverschijnselen zijn niet alleen (maar) te danken aan virussen die ergens vandaan komen of aan andere omstandigheden te danken, want de vraag blijft toch: Waarom heeft ons immuunsysteem dit virus niet tegengehouden?

Wij hebben deze symptomen zelf geschapen, hoe gek dit ook moge klinken. Als er weer zoiets ons leven binnendringt, zijn het nu omstandigheden, ziekten of mensen, is het door onszelf gemaakt. De belangrijke vraag is: Hoe kunnen wij deze omstandigheden veranderen? Hoe worden wij gezond of hoe kunnen wij vrede ervaren? Als wij in onszelf kijken, kunnen wij onze hogere instantie vragen dat hij ons met beelden of woorden toont waarom wij dit beleven en wat hij ons wil zeggen. 

Vroeger hebben wij door reïncarnatietherapieën oude opgeslagen patronen en karmische afdrukken kunnen oplossen en vandaag hebben wij de kans om direct met behulp van het Hoger Zelf, onze Goddelijke vertegenwoordiger, of met geestelijke Meesters, dit zelf te doen.

Een kleine manier van ophelderen op deze manier: Wij begeven ons op een innerlijke reis, wij visualiseren een platform en vragen de geestelijke vrienden en/of het Hoger Zelf om daar te verschijnen. Met een beetje oefening is dit makkelijk mogelijk. De geestelijke meesters en ook ons Hoger Zelf kunnen voor onze geestelijke ogen een vorm aannemen waarin zij zich aan ons kunnen presenteren.

En wij vertellen hen daar over onze zorgen en verklaren onze problemen en vragen om opheldering. Dan bemerken wij in het begin meestal een grote golf liefde, van begrip, dan volgen er beelden, misschien zijn het andere levens, waarin wij heen en weer roetsjen of belevenissen uit de kindertijd die misschien het probleem veroorzaken. En/of misschien horen wij telematisch woorden die de zaak, de ziekte en de zorgen op vele manieren belichten.

Ik zelf neem graag contact op met het Hoger Zelf van een ander waardoor ik misschien iets kan oplossen. Ik vraag het Hoger Zelf op het toneel en vraag waarom ik bijvoorbeeld zorgen over mensen heb of waarom wij met elkaar strijden.

Het Hoger Zelf van de ander toont of zegt mij dan waar de spanning vandaan komt. Steeds is het daarna begrijpelijk en kan ik “ah” zeggen en begrijp ik het. Dan vraag ik, of het de meesters zijn, of anderen, of het Hoger Zelf om raad en hoe ik de situatie kan oplossen. Soms gaat het direct en voel ik een lichtvol duwtje in mijn systeem en zie ik hoe een indruk/afdruk wordt opgelost.

Soms hoor een raad over wat ik kan doen om vrede te bereiken. Aartsengel Michael heeft mij jaren geleden een zwaard geschonken. Daarmee werk ik vaak zelf waardoor ik verbindingen van anderen of een indruk/afdruk kan doorsnijden.

Een paar diepe ademhalingen en vaak een lange wandeling waarbij ik het hele gebeuren nog eens de revue laat passeren, tonen mij dat ik wat heb losgelaten.

Soms heeft zo’n oplossing ook wat meer tijd nodig. Het passende tijdraam is er nog niet. Maar – ik zeg dit met nadruk: Ik kan mij op mijn Hogere Instantie, op de geestelijke vrienden, verlaten.

Elke indruk die door mensen, belevenissen of ziektesymptomen naar voren komt kan opgelost worden. Soms zijn ook andere ontmoetingen, gebeurtenissen daarmee verbonden. En ik heb ook al eens beleefd dat de zogenaamde imprints met andere opgeslagen zaken zijn verbonden. Het is als een geheel pakket dat opgelost wil worden.

Wij zitten in een zeer hoog energetische tijd, de hoge frequentie die vanuit het centrum van het melkwegstelsel naar ons toe straalt, een golf die mijn geestelijke vriend Kryon als “Gouden Golf” betitelt, helpt als een algemene amnesie. (geheugenverlies) Hij gaat door alles heen en lost oude dingen op, of wij het nu willen of niet.

En het goede is dat wij het niet kunnen beïnvloeden, wij kunnen ons er alleen maar “in” begeven. Met deze nieuwe herlijning van de mensheid naar kosmische mensen staat ons ook de hoge vrouwelijke godinnenkracht ter beschikking.

Zij strooit haar genade over alle mensen die van reine intentie zijn, uit. Deze genade ondersteunt onze transformatie, het is makkelijker los te laten. En dan zullen wij veel hebben losgelaten en worden wij ware scheppers die niet vanuit het verleden scheppen want dat hebben wij al losgelaten. 2014 en de volgende jaren dienen om het Doel te bepalen.

En wij kunnen onze (Goddelijke) visioenen waarover wij altijd hebben gedroomd, nu eindelijk leven. Wij scheppen ons een Hemel op Aarde.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen