Kryon: Jouw Goddelijke Liefdesbrief /1

Kryon: Jouw Goddelijke Liefdesbrief

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 december 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Deze opening, dat waarmee ik mij voorstel, kan jullie een beetje komisch voorkomen. Zeg mij, Kryon, wie jij werkelijk bent, hoor ik jullie zeggen. Dat wil ik jullie graag vertellen, als jullie mij zeggen wie jullie werkelijk zijn…..Wie zijn jullie? En wie ben ik?

Beiden zijn verbonden met de inter-dimensionaliteit. Wij zijn van hetzelfde slag, zo zou je het kunnen verklaren. Op een ander niveau weten jullie precies wat hier op de Aarde te doen is en waarom jullie hier zijn, en wat mijn dienstverlening is. Die van jullie was de dualiteit en de scheiding als Goddelijk Zelf, een deel van Al Wat Is te ervaren.

Mijn taak was en is het om jullie daarbij behulpzaam te zijn. Ik ben geen vakman inzake scheiding. Nee, dat ben ik echt niet. Ik ben helper, leraar en dienaar van liefde. Ik houd van jullie met al je zijn. Ook met jullie schaduwdelen. Ik ben er altijd geweest toen jullie aan de andere kant van de sluier terugkwamen toen jullie moe en ontdaan de top van de berg van Vrede beklommen om weer in de fase van evenwicht te glijden en je in balans weer liefdevol in de armen van de daar wachtenden te sluiten.Om te weerspiegelen, je te louteren en dan weer met je helpers nieuwe plannen te maken.Ik ben degene die jullie de magnetische imprints van jullie zijn uitreikt voor de volgende incarnatie. Dat is een fysieke handeling die nauw is verbonden met mijn dienst en jullie daarmee een themapakket geeft dat jullie op Aarde afwerken.

Bij de terugkeer van jullie dienst op Aarde heb ik jullie steeds eervol ontvangen voor wat jullie deden voor de ontwikkeling van het geheel. Nu ben ik voor de ontwaakten herkenbaar als dienaar en leraar om jullie de hand te reiken voor de aanstaande volgende stappen. Ik ben een begeleider voor het herkennen van de eigen multi-dimensionaliteit en de ascensie van de planeet Aarde.

Dat is Kryon, ten minste, een deel van mij dat op een aardse manier verklaarbaar is. Op andere niveaus ben ik net als jullie in inter-dimensionale activiteiten verwikkeld en die ook daar het Geheel. Alleen zijn mijn bezigheden daar niet aan de kracht van de Aarde en haar opdracht verbonden. Dat zijn die van jullie ook niet. Wij kennen elkaar al lang en ontmoetten elkaar voordat jullie de wereld van de dualiteit betraden.

Ik vertelde jullie hoe het was om hier te zijn. In zo verre ben ik bijna een deel van jullie. Zoals jullie een deel van mij zijn. Dat is onze verbinding. Dat is een gedachteconstructie die ik jullie hier aanbied en die dient ertoe om het dieper te doorgronden. Daarmee geven jullie je verstand de mogelijkheid om hogere geestelijke niveaus te openen. Belicht onze verbinding van alle kanten. Het dient ertoe je te herinneren wie jullie werkelijk zijn. En zeg je aardse verstand zich aan te sluiten bij hogere Goddelijke instanties. Zo wil ik het noemen. Jullie weten wat ik bedoel: Zeg je verstand zich aan de Goddelijke computer aan te sluiten en daar informatie te halen die niet aan de dualiteit gebonden is.

Daar zijn misschien een paar aardse momenten voor nodig tot het begrijpt dat er nu andere vooruitzichten die jullie groei en ontwaken dienen, worden geschapen. Dat is nu gepast voor de huidige tijd op Aarde en voor jullie weg.

Ik Ben Kryon van de magnetische dienst en ik ben hier nu ook om jullie, passend bij het einde van dit jaar, een werktuig aan te bieden dat jullie Goddelijke liefdeskracht demonstreert en helpt bij het transformeren. Jullie kijken nu misschien net om en zien dat er door informatie van de media nog steeds een veelvoud aan geweld, oorlog, moeilijke verklaringen van regeringen en ook enkele mensen of groepen de Aarde bewegen.

Overal borrelt het en manipulaties zetten tot onlusten en oorlogen aan. De keuzen van de politieke leiders lijken niet correct. Leiders van de grote wereldlijke machtscentra en hun landen handelen eigenlijk zoals altijd. Zij speelden steeds met de attributen van de macht. Nu wordt het steeds duidelijker te zien. In het kleine strijden fabrieken en firma’s om geldelijke winsten voor diensten die de mens verricht. Concerns scheppen dogma’s die nu openlijk worden en niet meer mensvriendelijk zijn. Dat was er allemaal al maar het kon handelen onder de dekmantel van onwetendheid of de mensen schenen niet in staat te zijn om het te herkennen, het te verkondigen of er iets aan te veranderen.

Nu is het bijna normaal om je met dit thema bezig te houden en af te wegen wat werkelijk correct en waar is.Het gaat hier om energieverschuivingen die plaatsvinden. Het is niet meer duidelijk te herkennen wat werkelijk waar is. De energieën van zwart en wit zijn niet meer goed te herkennen en goed en kwaad ervaren nieuwe herkenningen en richtlijnen.

Wat vroeger door oude conditioneringen en machtsstructurenvaste vorm van zijn aannam verschuift nu en wordt opnieuw gedefinieerd. Is dat niet geweldig? Kijk naar jezelf wat er in deze tijd in je eigen omgeving gebeurt, en dan in de stad waar je leeft, wat er snel en drastisch verandert. Kijk dan wat verder naar het land waarin je leeft, naar Europa en dan naar de wereld. Herkennen jullie hoe de door jullie geleerde waarheid verschuift? Zien jullie hoe het veranderen van goed en kwaad nieuwe paradigma’s schept?

Schep je eigen beeld van de wereldactiviteiten. Bekijk het gebeuren niet op de gebruikelijke manier maar met je eigen, nieuwe maatstaven, met je eigen waarheid. Kijk dan met volle achting voor de mensen en voor Moeder Aarde wat er met de kuststroken van Azië en Amerika met de Aarde daar gebeurt, de huidige abnormale weersgesteldheden. En zie dan hoe het met de energieverschuivingen te maken heeft waarover ik zojuist sprak. Het is waarlijk een nieuwe ordening van het speelplan van de Aarde. Goed en kwaad, om nog eenmaal de duidelijkste factoren van de dualiteit te nemen, zijn variabel en zijn niet meer dat wat zij waren. Wat is goed, wat is kwaad? Kunnen jullie het herkennen? Beoordeel het niet naar oude criteria. Herken de waarheid naar de waarheid van het hart. Jullie zijn gegroeid. Jullie wereldbeeld en het beeld van het zijn hier op deze planeet heeft zich in de laatste jaren en maanden drastisch verschoven. Tot op het moment waarop jullie je van vrienden, familieleden, collega’s en zelfs van beroepsmatige taken hebben gedistantieerd omdat zij voor jullie niet meer passend schenen. Alles om jullie heen begint zich nu te ontsluiten voor een nieuw wereldbeeld. Schrik niet als jullie het gebeuren op deze planeet en jullie microkosmos menselijk bekijken. Kijk inter-dimensionaal en herken dat mensen en Aarde ontwaken om (weer) inter-dimensionaal te worden. Nu vragen jullie je waarschijnlijk afhoe jullie bij al deze onrust en verwarring gelijkmatig kunnen blijven en bij jezelf kunt blijven en niet uit te glijden of treurig te worden. En wat jullie voor de wereld kunnen doen. Mijn antwoord is eenvoudig: Vervul je zijn met liefde en geef het dan verder aan de gezamenlijke planeten. Dat is geen nieuwe informatie. Maar ik zie een beetje verbaasd maar ook met veel begrip dat de eenvoudigste concepten van de verlichting in jullie dagelijks leven vaak ondersneeuwen.

Daarom geef ik jullie gaarne nog een beetje bijles: Jullie leven door je ademen. De adem verbindt zich met de hogere Goddelijke niveaus. Het pulseert door jullie lichamen om jullie met alles wat jullie nodig hebben, te verzorgen. Het is jullie verbinding met Al Wat Is.

Jullie weten dat als jullie opgewonden zijn, een paar keer diep ademhalen wonderen doet. Als jullie diep ademen na een bijzonder zware opgave voelen jullie je gesterkt. Adem een paar keer diep door. Haal de adem in je buik binnen en vul je lichaam met adem, met de energie van de Bron.

Je voelt je direct anders, voller, completer, nietwaar?

Misschien kwam met deze flinke hoeveelheid manna ook een beetje meer vrede in je hart? Voel eens in je hart en bemerk een gevoel van welbehagen en verbondenheid met de Bron.

De meesten van jullie kennen prana-ademen. Het is het ademen in de prana-spiraal die in het midden van jullie lichaam is gecentreerd. De spiraal die zich in jullie etherisch lichaam, jullie etherische dubbelganger, bevindt, bedient jullie chakra’s met Goddelijke energie.En het gerichte prana-ademen helpt jullie om je meer met Goddelijk Licht te vullen. Jullie halen met behulp van je bewustzijn je adem van boven en beneden in, laten die in je hart, in het hartchakra een beetje variëren en sturen het naar je hele lichaam. Dat kunnen jullie variëren als jullie je op je etherisch lichaam concentreren, om het sterker te maken.

Dit is bekend uit oude mythische tradities. Jullie kunnen hiermee ook bepaalde lichaamsdelen doorlichten die jullie zorgen baren, die misschien een beetje opgewonden zijn over de vele veranderingen die jullie in deze opwindende en licht ontvlambare tijd ervaren.

Hoe zou het zijn als jullie de kracht van jullie Goddelijke adem, de Goddelijke energie, zouden gebruiken om jezelf en andere mensen, steden en landen behulpzaam te zijn? Hoe zou het zijn als jullie deze Goddelijke energie naar plaatsen en gebieden sturen die bijzonder sterk gereinigd moeten worden.

En naar gebieden die zich in diepe oorlogsturbulentie bevinden en langzaamaan de opbouwende kracht van Moeder Aarde bemerken.

Jullie vragen wat jullie precies kunnen doen? Adem diep en krachtig in je hart, waarin jullie de adem van onder en boven tegelijk inhalen. Verzamel de energie in je hart en stuur die dan naar een jullie na aan het hart liggend gebied waar deze energie nodig is. Doe het globaal, gewoon grof en doelgericht met je bewustzijn. De energie weet wat er gedaan moet worden. Hij weet waar hij nodig is, vertrouw erop. Zullen wij het meteen proberen? Bedenk waar jullie Goddelijke Liefdesenergie naartoe willen sturen. Ga dan achterover zitten, ontspan je even en adem doelgericht, zoals boven beschreven in je hart binnen. Houd de energie vast en stuur het dan met je bewustzijn en het uitademen naar het stukje Aarde dat jullie uitzochten. Probeer het maar.

Jullie kunnen deze oefening uitbreiden tot over de hele Aarde en ook naar de Binnen-Aarde en ook gericht naar een mens sturen. Adem licht en liefde en zend die uit. Dat is jullie kerstcadeau aan de Aarde en de mensheid. Dat is jullie Goddelijke liefdesbrief bij het uitluiden van het jaar en hij zal het nieuwe jaar krachtig inluiden.

2008 is het jaar van de waarheid. Begin ermee je eigen waarheid te vinden. Misschien wel via een liefdesbrief aan jezelf!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2007. De tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderen is niet toegestaan.