KRYON: Jullie Meesterschap is NU!

KRYON: Jullie Meesterschap is NU!

Gechanneld door: Barbara Bessen

Gepubliceerd op 6 mei 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Zijn jullie gereed voor weer een stukje God?

Hebben jullie zin om met mij nog dieper in het Zijn van Al Wat Is te duiken? Dat is geen opgave voor het lagere verstand.

Het is een weg van toewijding en vertrouwen. Jullie hebben zeker al vaker van de oude meesters  gehoord die de vragende leerlingen de vergelijking met het volle glas verklaarden. Als een glas vol is kan men er geen vloeistof bijgieten. Het glas moet eerst leeg zijn. Zo verhoudt zich dit ook met jullie en je weg naar het meesterschap.

Al het Weten komt naar jullie toe. Er is niets dat voor jullie wordt achtergehouden. De vraag is alleen: Zijn jullie bereid om nieuwe dingen op te pakken? Het is jullie zaak, jullie vaartuig, jullie vierlichaamsysteem en zaak om opgeslagen zaken los te laten om nieuwe dingen aan te pakken!

Met nieuw wordt in dit geval Vrijheid bedoeld. Wij willen nieuw Weten in jullie etaleren, dat eigenlijk niet nieuw is. Want dogmatisch vragen en leren vult jullie vat opnieuw. En de zorgen die wij hier hebben zijn, dat jullie het nieuwe weten met het oude combineren waardoor weer nieuwe patronen en voorstellingen geproduceerd en vastgehouden worden. Bijvoorbeeld: Als jullie ervan uitgaan dat de weg naar de Eenheid zwaar en afmattend, zelfs vol lijden is, dan zullen informaties die jullie uit de boeken halen die over de conventionale methoden van bewustzijn berichten, mogelijk oude patronen in jullie voeden. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel?

Wij gaven jullie vorige maand gereedschap dat behulpzaam kan zijn maar niet ingezet MOET worden.  Jullie Hoger Zelf, jullie naast-hogere Zijn op de trap naar de Eenheid, weet wat jullie nu nodig hebben en wat goed voor jullie is.

Bedenk dat als jullie je volstoppen met Weten van herkenningswegen, wat algemeen de waarheid spreekt maardat het in deze tijd een beetje achterhaald is en dan voedt deze informatie misschien jullie oude opgeslagen dingen die nog in het halfvolle glas zitten.

Wij bevelen het volgende aan: Als jullie in rust naar de eigen leven kijken, als jullie mogelijk een diepe hartsverbinding of een innerlijke verbinding en communicatie hebben met je heilig, hoger Zelf, dan komen daar de wegwijzers vandaan. Hier zullen jullie precies zien of horen wat er als volgende in jullie leven komt en welke dualistische belevenissen gladgemaakt kunnen worden zodat jullie aardse been van het leven het makkelijker heeft.

Begrijp mij goed: Het is niet zo bedacht dat julie geen aards leven moeten hebben. Dat is een grote vergissing die voor een deel uit de New Age-beweging komt. Deze slotsom kan jullie vele extra zorgen geven. Het gaat erom het leven hier te leven, maar met het interdimensionale been van jullie Goddelijke wijsheid. Dat klinkt voor jullie misschien als een onmogelijkheid. Maar als jullie het proberen, zelfs bij kleine dingen in het dagelijks leven zullen jullie merken dat jullie niet zo snel in de tirades van het lijden of het woedend zijn of het totale negeren van jullie spiritualiteit terecht komen.

Dat laatste zou de driehoek van de dualiteit zijn met de punt naar beneden. De kunst is werkelijk om het ene been met het andere te verbinden. Wij kunnen dit niet vaak genoeg in jullie harten leggen.Jullie moeten het proberen. Meteen maar, dat is het beste.

Kijk welke dingen je hart belasten, erop drukken, of wat je maag laat samentrekken. Welke dagelijkse zorgen, in het huwelijk, op het werk, bij vriendschappen, bij het leven van alledag, moeten jullie oplossen? Kijk in de diepte en verzoek je Hoger Zelf om je bij de zoektocht naar het hoe en waarom te helpen. Er is niets in jullie leven waarnaar niet gekeken kan worden en wat niet getransformeerd kan worden. Jullie kennen het zelf uit het verleden: Sommige drama’s lossen op als men hen de tijd geeft. Andere lossen op als men de tijd neemt, niet te snel beslist, eens een nachtje erover slaapt en er in de stilte een idee voor een oplossing komt. Nu is er een tijdraam om het nog anders te doen als jullie zorgen hebben. Ga in jezelf, in je heilig hoger hart, wij hebben het vaak daarover gehad (boeken, cd’s, maandelijkse channelings) en vraag je hogere instantie om een hogere zienswijze op de zorgen. Hoe staan jullie met de mensen of met die zaak in verbinding? Waarom komt het nu in je leven of is het er al langer? Wat kun je doen om het op te lossen? Misschien is het ook wel tijd om je eigen leven te veranderen in de zin van werk, een ommekeer of een verandering van omgeving? Jullie zullen het ontdekken en indat geval weten wat er te doen is.

Jullie zullen ook hulp krijgen bij oplossingen en veranderingen. Dit gebeurt door zogenaamde synchroniciteit. Op het juiste moment komt er een telefoontje of vindt er een ontmoeting plaats die een zaak, een zorg, kunnen oplossen. Kijk naar jezelf vanaf een hoger niveau en kijk hoe prachtig deze intentie voor jullie werkt.

Met pure intentie is de eerlijke intentie gemeend om iets op te lossen, te beëindigen of te beginnen. Zonder bijgedachten of lagere intenties van het ego.

Als het jullie diepste wens is om gezond te worden, je huwelijksproblemen op te lossen of eindelijk een weg naar nieuw werk te vinden, zal het gebeuren. Maar, kijk nog eens goed, of jullie echt wel los willen laten. Of dat jullie ego, jullie persoonlijkheidszelf, ook zelf heel graag leidt of misleidt. Jullie geloven niet hoe vele mensen lijden of zich slecht laten behandelen en zich daarbij ook een beetje goed voelen! Misschien– omdat zij aandacht naar zich toe willen trekken? Het is ook lonend om naar dit aspect van jezelf te kijken.

De wonderbaarlijke energie die nu naar de Aarde stroomt, die door mij de “Gouden Golf” wordt genoemd, ruimt in alle energievelden op, in die van jullie en die van de Aarde, maar zij ondersteunt ook om dit proces te doorlopen. Wat er buiten in de wereld gebeurt, gebeurt ook in jullie innerlijk en bij jullie opgeslagen herinneringen. Het gaat om het heilige loslaten en om de Goddelijke vrijlating.

Vertrouwen jullie de God in je, dat Hij weet wat goed voor jullie is? Jullie zijn niet van God gescheiden want jullie zijn God, dat is ieder mens. Jullie bepalen zelf hoe jullie leven verdergaat, niemand anders kan dat, met andere woorden: jullie zouden het niet moeten toelaten. Je laten onderdrukken of een gemangeld leven te leiden is niets dat van buiten komt, het komt uit jullie zelf. Niemand hindert jullie daarbij om het te veranderen. Alleen jullie zelf, als jullie denken dat het niet ging of dat jullie niet anders konden handelen.

Mopper niet zoveel over wat jullie niet hebben en wat jullie graag zouden willen hebben, terwijl anderen het vaak wel hebben. Kijk liever waarom jullie het niet hebben. En vraag je af of jullie het wel echt nodig hebben of dat het jullie ontwikkeling remt. Een mooi huis maakt niet altijd gelukkig, een kleine hut kan dat ook. Dat bedoel ik ook symbolisch. Jullie Hoger Zelf heeft niets tegen luxe en dat soort dingen die jullie leven vergemakkelijken. Maar als het een jacht wordt met vele klippen die jullie moeten beklimmen, dan is het niet goed om die te willen beklimmen. Of zouden jullie moeten kijken waarom die klippen er zijn. Misschien hebben jullie hen zelf wel geschapen?

De zo vaak geziene oplossing van de problemen der dualiteit, het bemeten en het oordelen is een belangrijke herkenning op de weg naar verbreding van het bewustzijn. Het loont helemaal niet om iets te willen omdat andere mensen het willen. Jullie moeten zelf voelen wat je leven zou verrijken. Ieder ondervindt zelf wat hem/haar vervult. De een is graag in de natuur en kijkt naar de bijen en de ander rommelt in zijn werkkelder en voelt zich prettig. Weer een ander houdt van zijn werk en zinkt graag weg in de energie van het scheppen en geniet van de  – voor anderen zo stressvolle – dagelijkse gang van zaken. Wat is beter? Niets. Alles is een manier om tot jezelf te komen. En als het een donkere kelder is waar iemand anders zijn hoofd schudt laat mij dan een menselijke wijsheid vertellen:

„De menselijke Wil is zijn Hemelrijk!“

Hoe moet jullie hemel op Aarde eruit zien? Kijk niet naar het nieuws of naar je emails, die met jobstijdingen de pershemel opleuken. Niet alles is wat het lijkt en niet alles is zo te verwerken of in je op te nemen zoals het wordt aangeboden. Zo blijf je aan de zekere kant als je je leven op God richt want dan zijn jullie bereid om vrede in je leven te toveren. “Alleen het geloof ontbreek mij” zo zullen enkele ontwaakte mensen zeggen. Wat moet er nog gebeuren dat jullie wel laat geloven? Wat laat jullie geloven dat de Aarde een nieuw era beleeft en jullie allemaal aan deze wonderen kunnen deelnemen? Jullie hoeven alleen je focus erop richten en niet naar bewijzen vragen.

Toch denk is dat er bewijs zichtbaar is , als jullie je neerleggen in de “Gouden Golf” die nu de Aarde transformeert en geluk brengt. Als jullie je vol verlangen en zonder verwachtingen in deze Gouden Golf begeven (gaan liggen, staan of zitten) beleven jullie wat het Centrum van het melkwegstelsel voor de mensheid en de Aarde in petto heeft: De Hoge, Nieuwe Energie die alles verandert en de Aarde en de mensheid een flinke duw naar de eenheid geeft. Wat soms miljoenen jaren duurt zal in in enkele jaren gebeuren: De ascensie naar een hogere dimensie.

Willen jullie deze weg en jullie weten daarover, niet vieren? Willen jullie niet als een klein kind huppelen en je zingeven en je oordelen niet eindelijk opzij schuiven? Geniet van het leven, het is zeer kostbaar en enkelvoudig.

Vele buitenaardse verwanten zullen hier graag zijn om nu van deze eenmalige gebeurtenis in dit kwadrant van het Universum te genieten! Genieten, vreugde en lachen zijn de supersleutels voor een gezegend leven in ascensie.

Ik ben in diepe verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2013. Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.