Kryon: Jullie Meesterschap is NU!!

Kryon: Jullie Meesterschap is NU!!

2 augustus 2018 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Wat een zomer! De elementen vuur, water, lucht en aarde zijn in beweging en tonen ons alle hoogten en diepten van de dualiteit. Wij zitten hier middenin en gaan in resonantie want wij bestaan tenslotte ook uit deze elementen! Teveel vuur? Dat wordt opgelost met water. Teveel aardse drama’s? Die worden in balans gebracht door het transformerende element lucht. Welke gebeurtenissen en eigenschappen worden nu bij onszelf “getriggerd?” Welke emoties die zich naar buiten uitdrukken, lossen reacties bij ons op? Welke thema’s steken daarachter?

Ik ben er zeker van dat de mannelijke en vrouwelijke kant in ons – een verdere weg naar ons meesterschap, naar voren treden – en tonen hun patronen die wij hebben gevormd. Wij doen dit zeker niet alleen door ons leven maar ook onze verwachtingen zijn hierbij zeker in het spel.

Hoe hebben jullie je mannelijkheid en vrouwelijkheid beleefd? Ook worden zij zeker door onze verwachtingen geschapen en gaven zij dit veelvoudig aan ons terug. De Oude mystici spraken over de Kymische Bruiloft als het ging om de vereniging van onze mannelijke en vrouwelijke kant.

Ik persoonlijk ervaar en zie het ook bij de mensen die ik mag begeleiden, dat de oer-vrouwelijkheid – die vertegenwoordigd wordt door Maria Magdalena en de oer-mannelijkheid waarvoor Jeshua staat, nu in beweging zijn. Wat wij moeten doen?

Laten wij ons door ons Hoger Zelf bij de hand nemen en de weg van heling gaan die passend voor ons is.

Onze goddelijke instantie weet wat er te doen valt.

Ik denk dat het daarbij goed is om in de natuur te verblijven, veel stilte te ervaren, goed te eten, goed op onze gedachten te letten en met liefdevolle mensen om te gaan om een verdere stap in heling te doen en waardoor wij al gauw ons eigen licht en onze kracht ter beschikking van anderen kunnen stellen. Want: wij doen nooit iets alleen maar voor onszelf – zo is het niet bedacht – want in de tijd van de grote veranderingen doen wij het voor het collectief. Wij veranderen de velden waarmee alle anderen zich voeden.

Ik wens jullie een heerlijke nazomer!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

* * * * * * * * * *

Kryon:  Jullie Meesterschap is NU!!!

Wees gegroet, lieve vrienden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Is die Kryon die al zo lang tegen jullie spreekt, er eigenlijk nog wel? Sta ik jullie nog ten dienste of ben ik al verder getrokken? Of ben ik teruggekeerd naar een van mijn presentatiemogelijkheden en namen en zwerf ik nu in een ander gebied? Deze mogelijkheden heb ik niet alleen – jullie kunnen ook zwerven, steeds opnieuw kunnen jullie je presenteren.

Jullie zijn daar vaak alleen niet toe bereid omdat het zo gemakkelijk is om jezelf steeds in dezelfde vorm te representeren. En wat zullen de anderen zeggen als jullie er vandaag zo en morgen anders uitzien en als jullie vandaag dit en morgen dat zeggen?

Men, en jullie zelf, verwachten van jullie dat jullie consequent zijn en dat men zich op jullie kan “verlaten”, dat men jullie in een hokje kan stoppen en eventueel manipuleren kan.

De vraag die nu opkomt is wie jullie werkelijk zijn. Ik zeg jullie dat jullie in elk geval multidimensionaal zijn. Jullie zijn niet enkelvoudig in de zin van maar EEN. Jullie zijn VELEN!

De vraag is alleen: “Wat of wie willen jullie uitdrukken?”

Jullie kijken met een oog naar degenen die schijnbaar de wereld op zijn kop zetten omdat zij vandaag dit en morgen dat zeggen. Kan dit goed zijn? Kan men zich op de mens verlaten als die vandaag dit en morgen dat zegt? Is de mens misschien niet alleen en is hij dat wat jullie “bezeten” noemen? Spelen er ook anderen mee?

Best mogelijk, als jullie even over de oceaan gluren. Dit was een bijzondere vorm van met “velen” zijn.

Maar – wie is er eigenlijk alleen? Niemand. Nogmaals: Het is altijd de vraag welke delen van het zijn jullie willen uitdrukken. Hierover mag ik jullie nu meer vertellen. De titel van deze boodschap heb ik niet voor niets zo gekozen. Het is een oud gezegde van ons, van Barbara en mij. Het vertelt dat het Hoger Zelf fragmenten van zijn ZIJN uitstuurde om ervaringen op Aarde te hebben.

Ik schreef ook dat het meestal zo is dat degene die dit leest het deel is dat het meest ontwikkeld is – ik vertel dit nu heel eenvoudig – en reeds met het ene been aan de andere kant staat en weet wie hij/zij werkelijk is terwijl andere delen zich hiervan meestal nog niet bewust zijn en in de Middeleeuwen of in een ander tijdperk stoeien. Wat ik beschreef was dat de delen zich met en in jullie kunnen verzamelen. Zij doen dit als zij sterven door hun lichaam te verlaten en ook in jullie lichaam binnentreden. Jullie maken ruimte voor hen. Het kan ook zijn dat dit fragment verder in zijn lichaam leeft, maar tijdelijk bij jullie binnenkomt met een ander deel van zijn ZIJN terwijl zijn/haar eigen lichaam slaapt. Dan handelen jullie samen. Jullie werken ideeën uit over wat er hier in dit tijdspoor gedaan dient te worden.

En er zijn – ja, dat zou ook zinvol zijn – kwaliteiten van andere delen, andere manieren van uitdrukken, die jullie niet zo goed bevallen. Zoals bijvoorbeeld mensen beleven die eigenlijk schuchter zijn en door de verbinding met een ander deel van het Hoger Zelf opeens luidkeels naar voren treden, zelfs voor publiek, om zich dan later weer terug te trekken. Heeft dit zin? Wat denken jullie? Het gaat er tijdens deze voortgaande veranderingen om zich een beetje uit het mens-zijn terug te trekken om zichzelf, de gedachten en patronen en de handelingen die daaruit ontstaan, te bekijken en hen indien nodig los te laten of te veranderen.

Het is de tijd van de grote veranderingen, wat met zich meebrengt dat jullie meesterschap aannemen. In vroeger tijden – wij hebben dit vaak beschreven – was dit meestal een moeilijke onderneming die zich over levens kon uitstrekken en vaak met fasen van ascese en harde proeven gepaard ging.

Vandaag de dag hebben jullie geen goeroe of leraar nodig omdat jullie je eigen innerlijke leider hebben. Ook de harde proeven pakken heel anders uit en jullie kunnen hen sturen, bewerken, en zelfs (zelf) oplossen. Jullie Hoger Zelf vertelt jullie wat er gedaan dient te worden. Hij/Zij/Het is genezer, leraar, moeder, vader, broer, zuster en geliefde samen. Kunnen jullie je dit voorstellen? Het Hoger Zelf coördineert zijn verschillende delen als zij zich mogelijk in jou verenigen, om in deze tijd samen te handelen en met het collectief te werken. Wat doen jullie als jullie je zwak, moe, overwerkt of zelfs eenzaam voelen? Dan trekken jullie je terug, dat is het beste. Rust, overdenken, mediteren, en genezingssessies hebben, zijn de werktuigen van de nieuwe tijd. De andere zaken zoals wandelen, zingen, lachen, genieten van lekker en goed eten en leren, zijn veel makkelijker te bereiken.

Dit bedoel ik natuurlijk niet alleen uiterlijk, als jullie onderweg zijn, maar ook mentaal en emotioneel. Wij spreken hier al jaren over, het is in vele tijdschriften opgenomen: laat los, verlos je van oude patronen van je familie en van anderen die jullie vertellen hoe een leven behoort te zijn. Verlos je van de verplichtingen die een last voor jullie zijn, leef licht en vrij en wees je ervan bewust dat de grond waarvoor jullie hier zijn en op deze prachtige planeet rondlopen is, je leven in waarheid te leven, alsof er geen ander leven is. Zorgen en illusies manifesteren jullie zelf. Als  jullie het goed bekijken zullen jullie mij gelijk geven.

Worden jullie geplaagd door geldzorgen? Kan dit collectief zijn of zitten jullie verward in de kaken van het geld? Zou het zo kunnen zijn dat als jullie deze zorgen loslaten, de stroom van het leven zich gaat bewegen en jullie in lichtere gebieden brengt die de geldzorgen verlichten of oplossen? Misschien door een idee waardoor je leven opnieuw ingericht zou kunnen worden en weer naar de zogenoemde normaliteit terug kan keren! Denk daar eens over na.

Jullie hebben grote voordelen ten opzichte van andere tijden op deze planeet en ook dit hebben wij al vaak verteld: jullie worden gesteund door wezens en instanties, die altijd in groter getale aanwezig zijn als een planeet opstijgt. Dit doet de Aarde sinds de Harmonische Convergentie van 1987. Zijn jullie je hiervan bewust? Kunnen jullie voelen of door innerlijk reizen zien wie jullie allemaal begeleiden? Ja, ik weet het, de duistere zijde maakt zich ook zorgen. Natuurlijk zijn de “donkeren” er ook. Jullie leven tenslotte in de dualiteit.

En natuurlijk zijn er ook vanaf het begin van de Aarde, wezens die zich hier vestigden en die zich aan de ingrediënten van de Aarde tegoed doen en die jammer genoeg ook met mensen experimenteren. Ja, dat is al vaak gebeurd. Dan hadden de slechten en dan weer de goeden de overhand, zoals jullie dit noemen. Soms waren het hoger ontwikkelde wezens die nog zeer in hun ego-kleed rondwandelden.

Zo gaat dit in een dualistische wereld. De Aarde is een bijzondere planeet met vele voordelen voor jullie en voor anderen. Veel van deze dingen zien jullie niet met uiterlijke ogen. Veel ervan staat niet in de dagelijkse kranten en is ook niet in andere media te zien. Door het internet hebben jullie de kans om jezelf goed te informeren. Maar verlies je niet in de waarde van het aanbod want jullie verstand gaat direct oordelen en dat zorgt vaak voor angst.

Ik verzeker jullie dat het goed is om geïnformeerd te zijn, maar het is nog beter om je daardoor niet te laten irriteren. Houd je hart open en houd je bezig met je eigen bewustzijnsverandering; enkelen van jullie helpen anderen die dit ook doen, als leraar, heler, of op een andere manier. Dit is prachtig!

Laat mij jullie er nog aan herinneren: De veranderingen van de Aarde die jullie zo graag willen – ook in je onderbewustzijn – gebeuren bij jullie! Jullie moeten beginnen jezelf te veranderen. Jullie moeten dit doen. Wie zou dit jullie afnemen? Dat zou niemand van ons doen, wij steunen jullie. De kleinste nieuwe richting van jullie bewustzijn wordt gehoord in het wereldlijk Hoger Hart van de Ene en trekt een ondersteuning van de Hoge Lichtwerelden naar zich toe.

Dit brengt natuurlijk ook met zich mee dat jullie begrijpen dat jullie niet alleen zijn.

Jullie kunnen helemaal niet alleen zijn. Wij vormen allemaal een Veld. Dit Veld wordt gevoed door de ENE. Alle werelden, Universums, Scheppergoden, Engelen, Aartsengelen en ook de “duistere” collega’s zijn in het Veld van Goddelijke Liefde.

Het is alleen de vraag waarop deze druppels van de Goddelijke Zee zich gaan richten. Misschien spelen anderen een ander spel dan het spel van Liefde? Maar ook dat is schepping!

Ooit treffen zij allen elkaar weer in het Veld van de Ene op de reis naar Huis. Dat is zeker!

Maar jullie hebben toestemming om alle door de Grote Schepping uitgestuurde druppels te ervaren.

Zoals altijd; Wat is jullie doel? Hoe gaat jullie reis naar Huis? En vergis je niet, jullie kunnen alleen maar voor jezelf beslissen, niet voor anderen. Missioneren is niet altijd meer gepast. Met goede voorbeelden, met lichtvolle ideeën, met een mooie glimlach, kunnen jullie de beroemde bergen verzetten.

Mag ik jullie helpen bij jullie pionierswerk?

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in Augustus 2018. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Bureau Barbara Bessen,
Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
+49 (0) 40 37 50 32 01
info@barbara-bessen.com

https://www.barbara-bessen.com/