KRYON: Jullie zijn een deel van de Aarde.

KRYON: Jullie zijn een deel van de Aarde

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 februari 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, wees hartelijk gegroet vanuit de binnenaarde. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. Ik breng jullie de groeten van Gaia, dat liefdevolle wezen dat jullie als deel van haarzelf draagt. Zij ontvangt en draagt jullie in liefde en voedt jullie met al haar onderscheidenlijke energieën. Energieën die uit de Bron vandaan komen, maar voor de Harmonische Convergentie niet in volledige mate voor haar en dus ook niet voor jullie stroomden.

De Harmonische Convergentie

In het jaar 1987 was er een samenkomen van verschillende Tijd Sloten die interdimensionaal begrepen dienen te worden. Niet alleen dat de kwaliteit van het Waterman tijdperk door de afloop van de 26.000-jarige omloop sterk tegenwoordig werd, kosmische tijdlijnen, die tot afronding kwamen, samenstroomden, zodat zich een bijzonder tijdvenster opende. Een venster dat er in deze vorm nog nooit was.

Dat zorgde voor een bijeenkomst van vele wezens uit andere dimensies, melkwegstelsels en universums. Zij kwamen samen voor dit spannende schouwspel.

Vol nieuwsgierigheid keken zij naar de Aarde en kijken ook nu nog vol interesse naar de voortgang van Gaia en naar het weer ontwaken van de mensheid.Aan enkelen van hen waren grote ondersteunende opdrachten verleend. Ik wil jullie nogmaals over deze situatie vertellen.

Hier, met en om Gaia gebeuren er wonderbaarlijke dingen die niet allemaal door de aardbewoners waargenomen worden. Zij zien alleen hetgeen eruit ziet als drama, dilemma en donkere machinaties. Jullie, lieve lezers, weten wel beter, nietwaar? Jullie weten dat mens en Aarde in een sterk transformatieproces zitten. Jullie weten en merken dat sinds 2007 de elementen steeds duidelijker worden. Jullie merken dat de hogere wezens met hun scepter zwaaien en dat Aarde en water de emoties van Gaia en de mensen reinigen. Ik wil jullie geen angst aanjagen. Jullie zij daar waar jullie nu zijn op de juiste plaats. Mijn verzoek aan jullie is: Wees je van je kracht en van je Zijn bewust.

Weet dat je hart wil dat jullie op deze plaats zijn, de sterke activiteiten verlichten, misschien zelfs te sturen. Ik sprak al eerder met jullie over de gebeurtenissen in Zuid Oost Azië en had toen hetzelfde verzoek aan jullie. Wees je ervan bewust dat jullie een deel van Gaia zijn, een deel dat niet machteloos hoeft toe te zien hoe de elementen hun opdracht tot reiniging en opheldering uitvoeren.

Elk oplichten van een mens zoals jullie, elk bewust binnengaan in het verloop van de aardebewegingen en gebeurtenissen, helpt om het essentiële te verminderen. Ik heb al eerder verteld dat reiniging van het fysieke en van het emotionele leven van Gaia nodig is voor haar stap in de nieuwe tijd.

Jullie zijn een deel van dit heerlijke wezen. Jullie hebben je bereid verklaard om nu hier te incarneren om de Aarde te helpen. Voel je nu niet verongelijkt als ik zeg dat het niet alleen om jullie gaat, het gaat om alles! Ik roep jullie weer op: Houd je met jezelf bezig, kijk naar je patronen, los hen op waardoor het emotionele lichaam gereinigd wordt waardoor het hart zich steeds meer opent en jullie Hoger Zelf, jullie Gouden Engel steeds meer door jullie heen kan handelen. Dat is jullie verdere opdracht.

Maar nu is de tijd gekomen om multidimensionaal te denken. Verbind je met Gaia en kijk naar haar problemen. Kijk er met geestelijke ogen naar hoe de elementen vol opoffering hun dienst verlenen om de Aarde te helpen zich te stabiliseren en om lichter haar nieuwe plek in te nemen. Jullie zijn een deel van haar’erken dit en handel daarnaar! Jullie zijn niet gescheiden van de Aarde; jullie zijn niet geïncarneerd om hier op de planeet te gaan wandelen en ervaringen te verzamelen. Dat hebben jullie al duizenden jaren gedaan. Nu gaat het erom te erkennen dat jullie een microkosmos en de macrokosmos zijn; te erkennen dat jullie een cel van Gaia zijn.

Al haar cellen schonen zich nu, net als de cellen in jullie lichaam, maar in tegenstelling tot jullie als menselijk IK zijn jullie cellen zich hiervan bewust. Zij weten dat zij alles in zich opgeslagen hebben. Zij weten dat zij een deel van God in de buitendienst zijn. Zij wachten op aanwijzingen van hun baas, om Goddelijk in actie te komen. En hun baas, dat zijn JULLIE!

Ik wil niet zeggen dat jullie tijd hier op Aarde gemakkelijk is. Het is niet eenvoudig voor jezelf om in te zien dat jullie medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de Aarde. Ik heb het niet alleen maar over milieubewustzijn, over benzinevrije auto’s, vrije energie en dat soort dingen. Ik spreek tegen jullie als ontwaakte wezens die zich ervan bewust zouden moeten zijn dat zij eraan meehelpen dat de Aarde haar draai kan maken. Het is bevorderlijk als jullie integraal denken, en begrijpen dat het kijken naar de buitenkant niet allesomvattend is omdat jullie (alweer) weten: Met innerlijke ogen ziet men beter.

Met “uiterlijke” ogen zien jullie normaal gesproken maar een kleine procent van wat er werkelijk gebeurt.Benut je innerlijk, geestelijke ogen om te ervaren hoe jullie nog beter ondersteunend kunnen dienen.

Zijn jullie gereed voor een reisje? Sluit je ogen en adem driemaal diep om beter gecentreerd te worden. De adem is de verbinding met de Bron.Stem je ook mentaal af. Stel je nu Gaia voor met je geestelijk oog. Kijk naar haar met haar continenten. Misschien nemen jullie ook al een emotie van de planeet waar. 

Misschien weten jullie wel hoe Gaia zich nu voelt, hoe het haar vergaat. Ga nu dichter naar de Aarde toe en vraag er in de geest om, een weg naar de Aarde te vinden. Jullie worden geleid door je geestelijke helpers naar een ingang naar de Aarde. Wat nu gebeurt kan bij elk geëerd menselijk wezen dat deze regels leest, weer anders zijn. Misschien worden jullie de Aarde ingezogen. Misschien staat daar een hoog wezen dat jullie begroet, jullie bij de hand neemt naar een bepaalde plaats in de Aarde. Misschien worden jullie naar het kristallijnen centrum van de Aarde uitgenodigd of naar een ander spectaculair oord. Misschien maken jullie kennis met de oude Lemuriërs die allang de Binnen-Aarde bewonen. Deze reis in de Aarde zal voor jullie zo zijn als jullie dienst is. Als jullie de taak hebben de elementen bij hun arbeid te ondersteunen wacht jullie een commissie die jullie in de vorm van woorden of beelden meedeelt wat jullie kunnen doen om de weg der Aarde te ondersteunen.

Deze kleine reis is jullie persoonlijk kennismakingsavontuur dat jullie eventueel jullie contract openbaart. Velen van jullie vragen zich nog steeds af waarom en met welke taak zij hier geïncarneerd zijn. Ik ben vandaag met het verzoek gekomen of jullie je bewust worden hoe machtig jullie zijn. Wij verwachten jullie hulp en ondersteuning om de weg van Gaia makkelijker te maken. Degenen van jullie die goed geestelijk kunnen kijken beveel ik aan om de totale Aarde in je geest af te tasten. Ga naar de crisisgebieden, voel hen, waar wordt licht gebruikt, waar ontbreekt de energie van het hart? Waar zijn de tektonische veranderingen? Concentreer je dan op deze gebieden en stuur je hele hart-senergie daar naartoe.

Word niet moe. De kracht van een enkele mens is onvoorstelbaar. Jullie kunnen het ook in groepen doen. De groep hoeft niet per se bijeen te komen. Omdat allen met elkaar zijn verbonden zijn is de intentie voldoende. Het is de kracht die als een lopend vuurtje werkt. Dat gebeurt niet met het aardse bewustzijn. Als er een bepaalde kritische massa is bereikt worden de beroemde bergen verzet. Veranderingen gebeuren niet door massademonstraties, zij gebeuren in de geest. Waarbij grote demonstraties natuurlijk ook iets in gang kunnen zetten.

Jullie worden geëerd, geliefde mensenwezens omdat jullie erkennen dat jullie multidimensionale, Goddelijke wezens zijn, God op een missie aan de buitenkant. Wij geestelijke helpers steunen jullie dienst. Bepaalde activiteiten die met het plan van de evolutie samenhangen mogen wij niet veranderen. Jullie zijn de acteurs, jullie bepalen wat er op en met de Aarde gebeurt. Uiterlijk nu zouden jullie je ervan bewust moeten zijn hoezeer jullie nog door oude patronen bedrukt worden. Ontdoe je daarvan, doorbreek die persoonlijke ketens. Gaia heeft jullie hulp nodig!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2007. Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zij niet toegestaan.