Kryon: Kerstbrief 2014 van Saint Germain

Kryon: Kerstbrief 2014
van Saint Germain.

Channeling door: Barbara Bessen

20 december 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Live Kryon-vrienden, zijn jullie al in kerststemming? Waar men zich dan ook mee verbindt…..jaren geleden – ook als jongere – heb ik dit feest eerder zakelijk gezien, en al helemaal toen ik de kerkelijke achtergrond ter discussie ging stellen. Tegenwoordig zie ik deze tijd als een mogelijkheid om in rust en stilte te zijn.

Het is bijna zo alsof ik mijzelf toesta om de pen neer te leggen, te eten, te lezen en naar muziek te luisteren of gewoonweg “lui” op de bank te liggen.

Tussen het gewone leven door doe ik dit ook wel vaker maar nu is het als een vrijbrief. Wat mij natuurlijk aantoont dat ik nog steeds het patroon heb dat gaat over kunnen en doen en dat zegt: “Men is alleen nuttig als men iets doet!”  Dit hebben onze ouders ons bijgebracht. Met een glimlach om de lippen over deze bekentenis leg ik mijn benen op de sofa. En….heb ik daar ook niet een knipoog van Kryon en  Saint Germain gezien?? Tja, en zo gaan wij verder met het werken aan onze thema’s en patronen die mogelijk te maken hebben met een gevoel van onbehagen of zelfs met ziekteverschijnselen.

En wij proberen ons lagere ego te temmen en ook om te erkennen dat wij goed zijn zoals wij zijn. Dit is een vaststelling die ons heel goed doet en mij tegelijkertijd nog wat dieper in de kussens laat wegzakken. Hier moet ik bijna hardop lachen omdat ik juist op dit moment herken hoezeer dit ego mij nog vaak in een richting stuurt waar ik helemaal niet heen wil.

Heel menselijk, vind ik, maar toch is het goed om dit te herkennen. Dat geeft moed omdat alles doorgaat en ons ego door het Hoger Zelf liefdevol in de armen wordt genomen en uiteindelijk met het ego versmelt;  het doel van onze aardse incarnatie en mogelijk ook het einde van de kringloop van wedergeboorte.

Een werktuig voor deze weg is zelfliefde. Het is nu een goede tijd om te (h)erkennen dat wij onszelf lief moeten hebben, want wie zou dit anders moeten doen? Onze ouders en partners, vrienden en geliefden? Die zijn maar suikerglazuur, zoals mijn geestelijke vriend Kryon altijd zo graag zegt.

Goed, laten wij nog wat langer mijmeren op de sofa, of wij onszelf, zoals wij zijn, liefhebben en waarom dit zo is. En wat wij kunnen doen om onvoorwaardelijk van onszelf te houden. Dit heeft zeker ook te maken met onze behoefte om het lichamelijke en het geestelijke te herkennen.

Hiermee wens ik alle lezers en lezerinnen veel vreugde. Het is werkelijk een spannende reis om op deze Aarde te zijn!

Saint Germain:

Gechanneld door: Barbara Bessen

Aan de traditie om hierna direct een channelling te houden, willen “wij” graag voldoen. Degenen die hierbij nieuw zijn beveel ik aan om van deze boodschap een printje te maken, het je gemakkelijk te maken op de bank en er diep in te duiken.

Vandaag mag ik met Saint Germain spreken:

Saint Germain: Laten wij God groeten, lieve vrienden, Ik Ben Saint Germain. Jullie mogen mij ook anders noemen. De namen waaronder ik bekend was en ben zijn veelvoudig. Het is niet belangrijk wat er op de verpakking staat. Het is belangrijk wat erin zit.

Dit geldt ook voor jullie. Je naam, je beroep, je nieuwe kleren, zijn niet belangrijk. Je geopende hart, je lachen, je geestdrift voor iets, je medegevoelen niet te vergeten je Weten van je Goddelijkheid, dat is van belang!

Al het andere is opsmuk en snuisterijen en voor de geestelijke weg die jullie willen lopen, niet van belang.

Dit je steeds vaker voorstellen leidt naar het pad van zaligheid.

Het wensen naar aardse dingen in een manier van het lagere ego om jullie in de greep te houden. Niets en niemand zou jullie moeten beïnvloeden in je leven. Kijk vaker van “bovenaf” naar je leven. Ook als je dit wilt vanaf de sofa, zoals Barbara al beschreef. Kijk wat er werkelijk zinvol is om nu te leven.

Wat is het dat jullie zouden willen leven, waar hebben jullie geen lol meer in of wat lijkt er geen zin meer voor jullie te hebben? Dit zijn vragen die jullie je zouden moeten stellen. Het leven hier op Aarde is geen toevalligheid, niemand is zomaar hier.

Hoewel het er soms op lijkt omdat veel dingen zwaar, onlogisch of zelfs te gemakkelijk lijken te zijn. Toch steekt daar altijd een reden achter. Als men het pad al zolang bewandelt zoals jullie dit doen, zou men er langzaamaan achter moeten zijn gekomen dat het leven niet om goed en kwaad gaat, om leed en liefde, om geld en armoede die schijnbaar toevallig of via het lot in je leven kwamen. Jullie hebben herkend dat het oude imprints zijn die dit oproepen. Hoe zou het zijn als jullie deze voorstelling van oorzaak en gevolg en wanneer deze imprints zijn ontstaan, gewoon oplossen?

Dit is een zeer gewaagde uitspraak. Barbara krimpt een beetje ineen. Ik vertelde dit op twee seminars in de herfst van dit jaar, toen dit zo uitkwam. Nu denk ik dat het voor iedereen passend is om vast te stellen dat het mogelijk is om je “gewoon” los te maken van de kringloop van oorzaak en gevolg. Onze vriend Kryon heeft het altijd over Reine Intentie.

Als wij gewoon de zuivere intentie hebben kunnen oude banden, ervaringen uit denken en emoties, ook als zij al drieduizend jaar oud zijn, oplossen.

Dit is de steile weg van ascensie en die is niet noodzakelijk makkelijk. Niet omdat jullie te dom zouden zijn, nee, omdat jullie verstand, jullie ego, jullie in de weg kan staan. Er zijn geen wezens die ergens op jullie wachten om jullie te testen.

Jullie zijn zelf de testers en tegelijkertijd degenen die getest worden. Begrijpen jullie dit?

De steile weg van ascensie is de herkenning dat men uit het rad van oorzaak en gevolg kan uitstijgen door de zuivere intenties. Wat zeggen jullie daarop? Gaan jullie het nu opzoeken in de boeken van de oude mystici? Wat hadden zij hierover te vertellen? Hm, ik zie dat het in jullie werkt….neem de tijd om daarover te denken, te mediteren.

Onderhoud je er ook over met je Hoger Zelf of neem als je wilt contact op met mij. De steile weg is de weg die mogelijk met stenen geplaveid is. Maar de liefde van Al Wat Is is jullie begeleider, de kracht waaruit alles is ontstaan en zal ontstaan.

Deze weg was er in alle tijden, dat is bekend, maar weinig toegepast. Men moet hem zoeken. Maar nu is die mogelijkheid er door de wonderbaarlijke kracht uit het centrum van het melkwegstelsel want deze ascensie-energie is een grote helper. Het wezen dat jullie misschien als Ramta kennen ging deze steile weg. Hij deed dit in een enkel leven, hoewel dit vol bloedige belevenissen zat.

Is het mogelijk dat een ooit vol haat zittende mens die vele mensen doodde, zonder vergelding in maar een leven zijn vervulling bereikt? Dat is het! Als jullie deze weg willen belopen ben ik graag jullie helper. Als jullie de langzamere weg willen gaan, die ook wordt geëerd, doe dat dan. Geen van beide is beter of slechter. Zij Zijn gewoon.

Ik ben jullie dienaar!

Saint Germain

Zeer interessant deze channeling. Hij noopt tot nadenken. Het betekent natuurlijk ook dat in de geest alles mogelijk is. Wij moeten er alleen in geloven.

Dan rest mij nu nog om jullie allen een heerlijke kersttijd toe te wensen. Ga goed het nieuwe jaar in en vergeet alsjeblieft de sofa met de heerlijke kussens niet……

 Hartelijke groeten,

 Barbara Bessen en het team.