Kryon: Kracht der Gevoelens

Kryon: Kracht der Gevoelens

Gechanneld door: Barbara Bessen

25 Maart 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Welkom in de tijd van Eenheid, van de Goddelijke Waarheid, van de Vrijheid en andere prachtige attributen en erken dat de scheiding met je Goddelijkheid een illusie is.

Jullie zijn vrij, vrij van alle dingen die jullie in de ban van de dualiteit gevangen hielden, als jullie daarvoor kiezen.

Jullie reine intentie is als “Sesam open U”. Jullie zijn de meesters van het Zijn. Niemand anders kan voor jullie bestemmen, zeggen wat jullie moeten doen, noch jullie de weg versperren voor nieuwe ervaringen die zich nu openbaren.

Jullie zijn de meester van jullie schepping. Elke seconde beslissen jullie opnieuw hoe je leven eruit zal zien. Nu, op dit moment beslissen jullie om deze regels te lezen. Welkom thuis, lieve mensen! In deze energie van onze ontmoeting hebben jullie besloten een grote stap naar Eenheid te doen. Nu, hier, is de nieuwe energie te voelen die de wereld en haar bewoners zullen veranderen. Deze Gouden Golf, dat voertuig naar nieuwe oevers dat jullie voor een pleziervaart uitnodigt. Stap aan boord, het is hier gezellig. Zien jullie dat er ook al andere hoge zielen, als mens verkleed, plaats genomen hebben?

Wij zullen samen een reisje naar her Rijk der Gevoelens maken. Zitten jullie goed? Mooi, dan kunnen wij gaan. Jullie hoeven je niet vast te gespen, ik houd jullie vast!

Jullie zijn de meesters van de door jullie geschapen situaties in dit en in andere levens. Dit leven heeft de bijzonderheid dat al het oude opgelost kan worden. Dat moet zo zijn anders kunnen jullie het geschenk van de Nieuwe energie niet volledig benutten. Vrij zijn, een ontwaakte mens in de nieuwe energie te zijn, betekent op de Goddelijke Golven van de Eenheid te surfen, om het leven uit de dualiteit te manoeuvreren. Jullie weten het al, met een been wandelen jullie elke dag op Moeder Aarde en hebben je aardse activiteiten. Deze dingen, die men jullie bijbracht en leerde en die je als mens zou moeten doen.

Goed opgevoed, misschien wat rebels of zo, betraden jullie tot nu toe je levens. Het andere been staat nu in de multidimensionaliteit en voert jullie naar hogere niveaus van jullie Zijn. Jullie jongleren als goede illusionisten misschien huppelend, soms op het ene, dan op het andere been, door jullie leven. Nu gaat het erom beide benen in dezelfde richting te sturen en ze te verbinden. Om bewust op die manier door het leven te gaan bezorgt jullie volledig nieuwe ervaringen. De kunst is om steeds vanuit je innerlijk gevoel moment opnieuw te beslissen wat er gedaan moet worden en bewust elke stap te kiezen en niet een stap uit oude modellen uit te zoeken. Elke stap zal een nieuwe dimensie in jullie openbaren. Sferen die jullie niet bekend waren, zullen jullie veroveren.

Jullie verbinden en vernetten vele delen van jezelf met de multidimensionaliteit die weer andere mensen daarmee verbindt. Dat is het proces dat op dit moment op Aarde plaatsvindt.

Leven vanuit het gevoel, dat is de kunst, al deze nieuwe levens bereiken ervaren. Wat zijn gevoelens eigenlijk? Zij zijn de sensaties die jullie hebben als jullie je in zich herhalende situaties bevinden. Deze gevoelens die zich in de omgeving van de maag ophouden of in het bereik der hersenen. Dat zijn emoties die zich opwerpen, zich herinneren en reageren als jullie cellen zich aangesproken voelen. Bijna alle dagelijkse ervaringen die jullie hebben zijn niet neutraal maar worden beïnvloed door oude patronen, onderwijspatronen en vaak zijn het zich herhalende situaties die jullie uit zekerheid , onwetendheid of gewoon door groepsverhoudingen, ingaan.

Dat is net als een paarden carousel waarin jullie steeds je rondjes draaien.

Als jullie in je leven nieuwe stappen doen zijn het meestal alleen maar de paarden die jullie wisselen. Zelden springen jullie eraf om de wereld buiten de carousel te bekijken.

Soms hebben jullie een kleine bezinningspauze als de carousel afgelopen is. Dan begint het opnieuw en zijn jullie er gewoon weer bij en draaien je rondjes. Als jullie heel avontuurlijk zijn springen jullie eraf en gaan naar de achtbaan om daar je moed te tonen. Hoever kan ik gaan? Wat kan ik wagen? Voel ik mij prettig met die kriebels of stijgt de angst mij naar het hoofd en zou ik willen dat ik nooit was ingestapt…….het leven op Aarde dat jullie lang geleden met vele ander ziel aspecten uitkozen is nu geen bestaan meer dat onberekenbaar als een een achtbaan is, maar ook niet monotoon als een ritje in de paarden carousel.

Jullie kiezen in de huidige tijd geen platgetreden pad meer waarop je leven verder zou moeten gaan. Dat is het nieuwe, dat is de nieuwe energie. Jullie kiezen de situatie om in het hier en nu te zijn en vanuit het nu je leven te scheppen. Dat betekent: vanuit het gevoel te leven.

Jullie zouden je nu niet meer door je emoties moeten laten leiden die in jullie bepaalde reacties oproepen als deze ervaring weer opgeroepen wordt en zoiets dergelijks omhoog komt. Wij zullen kort op zo’n situatie ingaan. Denk eens aan een situatie in je leven die je angst aanjaagt. Dat kan angst voor autorijden zijn, er kan een ongeluk gebeuren . Bedruktheid en strijd in een werksituatie, die ontslag tot gevolg kan hebben. Verlegenheid voor mensen in het algemeen omdat je niet beschadigd wilt worden enz.

En kijk nu in je lichaam. Waar voelen jullie die oude belevenis? Het voelt zeer onaangenaam en eigenaardig aan, nietwaar? Uit deze tussen geschoven situaties kunnen jullie geen neutrale beslissingen nemen. Ik weet dat jullie alles weten, gelezen hebben, maar zijn jullie jullie het je ook bewust? Leven jullie altijd nog in je emoties? Velen van jullie ontwaakten hebben genoeg gelezen over de nieuwe energie, zijn goed geïnformeerd. Maar zetten jullie het ook om? Ik zou geen goede vriend zijn als ik jullie niet zachtjes zou opporren om jullie liefdevol op je nieuwe pad te begeleiden.

Ik neem jullie vandaag vast bij de hand, graag ook de komende dagen en wijs jullie op waar jullie nog vastzitten, waar jullie nog oude paden kiezen, waar angsten en onaangename gevoelens jullie in de weg zitten. En bedenk dat veel angsten samen een collectief vormen en in jullie hun resonantie zoeken! Leg alle oude beelden over het leven en hoe het zou moeten zijn, opzij. Jullie zijn de pioniers onder de mensen, de elite, om nieuwe dingen te ervaren en dat aan anderen door te geven. Jullie leven hen voor hoe de wereld er anders kan uitzien. Alleen zo ontstaat de nieuwe Aarde. Het zijn niet de Buitenaardsen die dit in gang zetten. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk, voor de ideeën en stappen in zijn leven.

Jullie zijn binnenin interdimensionaal. Aan de buitenkant geldt het spel van de Aarde. Maar jullie innerlijk licht, jullie interdimensionaliteit, verbreidt zich vanuit het innerlijk en komt bij elke fase van het zijn om jullie te zeggen: “Leef vanuit je innerlijk gevoel. Sta mij toe jouw hartenergie, uit de Goddelijke Eenheid, hier op Aarde gezamenlijk te veranderen.”

Ik wil jullie nu een eenvoudige oefening voor het dagelijks leven aanbieden die het mogelijk maakt om elke beslissing vanuit je hart te nemen. Jullie kunnen daar ’s morgens al mee beginnen als jullie je hart wijd openen. Doe dit terwijl je een paar maal diep ademhaalt en je dan voorstelt hoe je hart zich wijd opent. Het wordt steeds wijder. Als jullie mijn ondersteuning daarbij nodig hebben, graag. Ik leg nu mijn hand op jullie hart. Merk hoe mijn interdimensionale hand op jullie Goddelijk midden ligt. Voelen jullie hoe het wijder wordt? Het wordt steeds wijder, steeds opener. Misschien voelen jullie nog een druk, of een beklemming?

Adem gewoon door, het zal zich oplossen. Dit zijn oude ervaringen die zich willen oplossen. Vertoef een tijdje in dit gevoel van het geopende hart. Is het geen prachtig gevoel om met je eigen Goddelijkheid nauw verbonden te zijn? In deze situatie kunnen jullie de volgende stappen in je leven of een bepaald probleem belichten. Jullie bekijken alles nu vanuit het gevoel van allesomvattende liefde,jullie hebben een totaal Goddelijk Zicht.

Deze verbinding garandeert jullie dat de volgende stappen in je leven vanuit neutraliteit, zonder opgeslagen ervaringen, besloten worden. Er is misschien een beetje geduld en moed voor nodig om vanuit dit niveau te leven.

En het is niet altijd makkelijk om het hart steeds geopend te houden.

Op papier, met deze tekst, is onze ontmoeting kort. “Het is een korte channeling” zullen jullie misschien denken. Maar het is anders dan het lijkt. Wij blijven verbonden. Dit korte is alleen maar een conclusie van het verstand. Wij zijn, als jullie dat willen, verder samen, de verbinding bestaat!

Dat is een interdimensionaal concept. Ik veroorloof mijzelf jullie een beetje huiswerk mee te geven tot de volgende officiële bijeenkomst: Oefen erin om je hart open te houden. Gebruik deze kleine oefening steeds weer als je merkt dat de sleur en de monotonie jullie dagelijkse beslissingen beïnvloeden.

Verlaat de Lemniscaat (∞) verlos je uit de zaken van de aardse dualiteit en verkondig de open, vrije wegen van je Hoger Hart, het gevoel van Goddelijke liefde.

In deze verbondenheid te zijn laat jullie erkennen hoe goed het voelt om steeds weer de eigen weg te beoordelen en je op het Goddelijk Pad in te zetten. Veel plezier bij het experimenteren!

Ik ben bij jullie en blijf jullie hand vasthouden.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2009.

Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.