Kryon: Kryon bezoeken

Kryon: Kryon bezoeken

Gechanneld door: Barbara Bessen

20 December 2009
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Hebben jullie zin in een groter stukje Kryon? Willen jullie mij direct voor jullie innerlijk oog zien en bemerken? Zo zullen wij vandaag met onze bijeenkomst beginnen. Het is een dubbele ontmoeting. Jullie zien deze geschreven woorden met hun energiepakketten door deze partnerin en jullie zien mij met gesloten ogen op een ander niveau. Zijn jullie bereid? Goed, sluit dan je ogen en adem een paar maal diep. Visualiseer dan een weide. Stel je voor dat je op een weide staat. Wij hebben op het vijf-dimensionale gebied een weide voor jullie geschapen die erop wacht tot jullie daar komen. De weide is zoals jullie je die voorstellen. En wij geestelijke wezens komen dan in dit gezamenlijk geschapen scenario binnen.

Neem de tijd voor deze visualisatie. Visualisatie is een belangrijk werktuig voor het bereiken van jullie wensen. Dit visualiseren moet echter wel met een sterk hartgevoel en jullie hele opmerkzaamheid gebeuren.

Jullie moeten het zogezegd al leven, dan zal het jullie aardse veld beroeren en zich hier materialiseren. Nu staan jullie op deze hoog-vibrerende weide. Jullie staan daar als een lichamelijke gestalte. Jullie zijn het met een van jullie lagere lichamen. Jullie kunnen het zien en voelen.

Bij enkelen van jullie is het derde oog al wijd open, jullie zullen direct en zonder problemen dit beeld zien. Bij enkelen is het nog wat onduidelijk en het dient met het eigen gevoel nog wat krachtiger te worden. Gebruik nu je geestelijke handen daar en bevoel jezelf daar op deze weide. Voel wat je draagt en hoe deze weide aanvoelt. Buk je en strijk over het gras. Jullie zullen zo voelen hoe de grassen op deze weide aanvoelen. Of zij hoog of laag zijn, of vochtig of warm. Ga met alle zintuigen om en ruik de geur van de weide en voel de warmte of de koelte die daar is. Is het warm als op een zomerdag? Neem je tijd. Soms verandert het beeld en wordt het wat vaag voor je innerlijke ogen. Heb geduld. Als jullie bij dit bezoek wat weg zweven omdat er gedachten opkomen, begin dan weer van voren af aan ik help jullie daarbij. Ik ben er al en zal jullie zo ontmoeten

Desnoods geef ik jullie alle hulp die jullie nodig hebben. Jullie moeten gewoon vertrouwen en de tijd nemen voor deze ontmoeting. Zo, nu staan jullie vast op de bodem van de weide en weten wat jullie dragen en laat nu je blik in de rondte dwalen. Hoe ziet jullie wei eruit? Waar zijn jullie? Op een berg. Op een open plek in het bos of bij de zee? Kijk om je heen. Nu word het spannend want nu zal ik in beeld komen. Ik kom naar jullie toe en heb een gestalte aangenomen. Ik ben eigenlijk een groepswezen met vele delen, maar ik heb mij voor jullie als een gestalte gemanifesteerd. Ik ben om zo te zeggen, de essentie van Kryonen ik ben hier om jullie moed in te spreken om verder te gaan op je weg. Jullie merken nu dat er een gestalte in het scenario komt die jullie tegemoet komt. Dat ben ik. Ik sta nu voor jullie en ga jullie met gebaren begroeten. Alleen als jullie het toestaan dat ik jullie omarm of zijn jullie nog verlegen, dan geven wij elkaar een hand. Het zal zo zijn als jullie het graag willen hebben en kunnen verdragen. Wij merken dat er een bank in de buurt staat en nemen daarop plaats om het ons gemakkelijk te maken. Daar zitten wij dan. Jullie mogen mij rustig bekijken of bevoelen als jullie mij nog niet zo goed kunnen zien.

Neem nu je geestelijke handen en bevoel mij en voel wat ik draag, hoe mijn haren zijn.Ja, jullie mogen mij ook kietelen. Mensen zijn echt komische schepselen, hi hi. Wij zijn nu dicht bij elkaar en jullie kunnen je weer op de woorden van mijn partnerin concentreren.

Het is een opwindende tijd, nietwaar?

Er is begonnen wat wij al lange tijd zeiden: De Waarheid komt naar boven en al het oude dat niet helder en rein is komt aan het licht en zal aangekeken worden om daarna op te lossen. Wetenschappelijke groepen en verenigingen, Banken en verzekeringen moeten nieuwe wegen gaan betreden want het oude systeem werkt niet meer. Dat is duidelijk zicht- en merkbaar. Dat hoef ik jullie niet nader te beschrijven, dat weten jullie zelf ook wel.

Er gaat geen dag voorbij waarin in jullie privé-omgeving ergens niet iets ineenstort of een mens iets verliest, ziek wordt of dat verbindingen oplossen, nietwaar? Het belangrijke daarbij is dat jullie je daardoor niet laten aansteken, je rust niet verliezen en bij jezelf blijven. Wij hebben dit zo vaak gezegd maar hebben het nog niet helemaal voor jezelf geaccepteerd: De grote verandering is er en die stopt voor niets en niemand. Ook niet voor jullie familie, jullie omgeving en jullie arbeidsplaats. Alle gebieden van jullie privéleven zijn erbij betrokken. De speeltuin van je dochter ervaart het en de school van je zoon ook. Op de universiteit van je nicht ervaart men oproer en demonstraties en ook jullie eigen bedrijf of arbeidsplaatsen ondergaan deze veranderingen en ervaren hen.

Ieder op zijn manier. Het gaat over het algemeen om de waarheid en om helderheid. Om het oplossen van oude structuren die onder andere ook op wetenschappelijke gronden gebaseerd zijn en zo nog steeds gebruikt worden. Dit systeem zal zijn einde vinden. Het zijn de nieuwe ideeën van de nieuwe energie die door zullen gaan. Dat lijkt erg op dramatiek maar eigenlijk is het prachtig, vinden jullie niet? Jullie hebben zelf vaak in je omgeving alle hiervoor beschreven dingen bekritiseerd en overlegd hoe men beter, socialer en mensvriendelijker zou kunnen zijn. 

Jullie zijn in jezelf dicht met je eigen waarheid, jullie Goddelijkheid, verbonden en hebben je vaak afgevraagd waarom vele dingen niet de waarheid vertegenwoordigen. Nu is de verandering er die alle funderingen laat springen en het nieuwe naar voren haalt. En zoals al vaak is gezegd is het als bij de vogel Fenix die uit zijn eigen as opnieuw geboren wordt. Achter en onder deze grondleggende, stormachtige verandering wacht het nieuwe.

Alleen, jullie zijn net als vele mensen, voor het nieuwe maar willen het oude vaak niet zo graag loslaten, Jullie zitten middenin dit muffe, krampachtig samengehouden systeem. De mens houdt niet van loslaten, hij is bang om in de eigen verantwoordelijkheid te treden en daarom veel los te laten wat niet meer passend is.

De goede boodschap is dat jullie zelf bepalen hoe jullie de verandering beleven. Ook als jullie er middenin zitten, misschien door werkloosheid, door ergernis in je beroep of door het bespeuren van agressiviteit en hulpeloosheid in de kringen van jongeren, gaat het erom zelf gelaten te blijven, je niet door anderen in paniek te laten raken en je niet te laten opwinden door het nieuws op de televisie of in de kranten en in de angst te gaan. Angst is afwezigheid van liefde en angst komt niet uit jullie midden, uit jullie goddelijke kern.

Als jullie merken dat alles over je heen stormt en er een golf van lichte paniek in je omhoog komt, tref mij dan op de weide, ik zal jullie helpen om weer in de gelatenheid te komen. Ik zal de problemen die jullie op dit moment bewegen samen met jullie belichten en jullie een oplossing tonen. Ook als jullie in het geestelijk communiceren nog niet zo bedreven zijn zullen jullie alle antwoorden op jullie vragen krijgen. Ik zal jullie inspireren in jezelf te kijken en jullie gedachtestromen sturen.

Ik help jullie de situatie meester te worden en zeker naar de volgende stappen voor de oplossing van de problemen en naar waarheidsvinding te gaan. Heb de moed om mijn hulp aan te nemen.

Enkelen van jullie proberen nog steeds alles wat niet meer functioneert met het verstand te analyseren en het passend te maken. Dat is oude energie en dat zal geen vrucht meer dragen. Jullie merken steeds meer dat jullie zo niet meer verder komen en ook dat jaagt jullie angst aan.

Wat jullie beter kunnen aannemen is dat hoe meer jullie met je verstand doen en daar de oplossingen zoeken, jullie in het massabewustzijn verankerd zijn. Dat laat jullie dan toegang tot andere gedachtestructuren hebben. Jullie zijn dan in het veld van de algemene angst beland. Jullie ontvangen dan bij zulke gelegenheden de gevoelens van anderen. Dat irriteert jullie en dan worden jullie nog onzekerder.

Jullie kennen het zeker: Op een dag zijn jullie vrolijk, goed geluimd en niets lijkt jullie in de weg te kunnen staan. De volgende ochtend staan jullie volkomen gedesoriënteerd op en de hele dag lijkt tegengesteld aan die van gisteren te zijn. Ga dan in de stilte, ga naar je hart, bezoek je eigen Goddelijkheid en tref mij op de weide. Ik zal jullie reinigen van oude energieën en jullie voor de dag in balans brengen. Zoek niet altijd de fout bij jezelf, vaak zijn jullie gewoon in een instabiel veld dat jullie op dat moment omgeeft.

En omdat alles uiteindelijk met elkaar verbonden is, merken jullie het als er om je heen iets onrustig of aan het oplossen is.

Alles heeft nog wat laatste karma en oude patronen, elke stad, elk vlekje aarde. Alles ervaart nu reiniging en loutering en omdat jullie kinderen van de Aarde zijn zitten jullie daar middenin.

Om deze grote transformatie goed te kunnen doorstaan moeten jullie dit goed begrijpen en je op jezelf concentreren. Het goede daaraan is dat jullie door je te centreren ook anderen helpen. Zij bemerken jullie hartenkracht en jullie stabiliteit. En vergeet alsjeblieft niet dat dit leven op Aarde een fase in jullie Zijn is, een buitengewone ervaring die jullie hier hebben. Jullie hebben al vele avonturen achter de rug. Dit is het avontuur van de dualiteit dat jullie snel zullen beëindigen.

De een of ander van jullie zal dit als een laatste aardse ervaring herkennen en zich met andere delen verbinden, het duale systeem verlaten en andere avonturen zoeken. Weer anderen zullen de Aarde bij haar ascensie begeleiden en zich met haar samen verlichten. Weer anderen kiezen ervoor om de Aarde nog voor de overgang te verlaten omdat het hen hier te turbulent wordt. Alles is geëerd en geliefd! Jullie zouden gewoon steeds meer in je bewustzijn moeten roepen dat niets op Aarde jullie uiteindelijk kan storen, jullie zijn inter-dimensionaal, jullie zijn multi-dimensionale lichtwezens die een aardse ervaring hebben. Dat is het, niet meer en niet minder. Daarvoor hebben jullie in de rij gestaan, om hier nu op Aarde te zijn. Het was jullie innigste wens om de verandering van de Aarde mee te maken.

Mijn verzoek aan jullie is: Zie alles op die manier en met een grote portie humor en met een stuk Kryon, dat maakt alles een stuk makkelijker.Dan herkennen jullie de illusie steeds meer die overal achter steekt. En jullie vinden dan ook steeds meer de grote vreugde, de luchtigheid, de schoonheid. Jullie beginnen je leven hier met alle uitkomsten te genieten. Het genot is een wonderschoon attribuut van het menselijk leven dat jullie jammer genoeg een beetje zijn vergeten.

Geniet van de feestdagen en beleef bewust de overgang naar het nieuwe jaar. En verheug je op de uitkomsten en van het nieuwe dat zich steeds meer wil manifesteren.

En als jullie het willen mogen jullie je hoofd op mijn schouder leggen, ik zal jullie beschermen en helpen om jullie aardse lasten makkelijker te dragen. Ik ben jullie broeder, jullie zuster, jullie vriend.

Ik kan alles voor jullie zijn. Het is mij een eer met jullie mijn veld te delen.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2009. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.