Kryon – Lady Gaia – Zo boven, zo beneden

Kryon: Lady Gaia – Zo boven, zo beneden.

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 juli 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Lady Gaia, onze Aarde, spreekt.

Zoals de oude wijze, de Atlantier Hermes Trismegistos, ook als Thot bekend, al zei, geldt dat wat in de hogere gebieden van de schepping geldt, ook voor de lagere gebieden van toepassing is.

Ik ben een microkosmos in dit melkwegstelsel, het melkwegstelsel is een microkosmos in dit Universum. Jullie zijn een microkosmos op Aarde. In jullie is een microkosmos enzovoorts.

Nu breng ik jullie dieper in de schepping, die ik ben: De wetenschap die zich met de natuur van de Aarde bezighoudt spreekt over een harde aardbol als zij het over mij hebben.

Ik besta, net als jullie, uit moleculen. Dit betekent dat jullie een deel van mijn Zijn als vast ervaren. Jullie staan op mij en er worden huizen en bruggen op mij gebouwd. Fysiek gezien ben ik materie, verdicht licht, protonen, elekronen en neutronen, die atomen uitbeelden.

Maar er zit tussenruimte in de atomen. In deze leeg lijkende ruimten is de energie van God. Het is de Geest die alles samenhoudt. Het is de oermaterie.

Al het vast lijkende is een drogbeeld van de menselijke zinnen. Jullie leven in een illusie. Daarnaast is er een andere wereld die niet met jullie zintuigen kunnen waarnemen. Blijf een moment binnenin jezelf en pak de stoel waarop je zit stevig met beide handen vast.

Hoe voelt dit. Stel je nu voor hoe dit in het voor jullie in je vast voorkomende leven, zachtjes pulseert. Ik maak het nu voor jullie voelbaar. Voel het zachte vibreren van van de materie van de stoel.

Deze kleine oefening dient om jullie bewustzijn te scherpen zodat julie weten dat alles wat jullie in vaste toestand waarnemen, verdicht licht is. Ik leg dit hier niet wetenschappelijk uit, dat doen andere geschriften heel goed. Ik wil het jullie laten ervaren. Voel! Laat je geheel gaan in deze fijne trillingen van het Universum.

Hetzelfde geldt voor jullie. Jullie ervaren jezelf als vaste, op Aarde handelende personen.

Hoe zou het zijn als ik jullie vertel dat diteen illusie is?Jullie zijn een op mij wandelende kleurencompositie uit electromagnetische velden die door Geest worden gemarkeerd. Alles is door de Grote Geest geschapen.

Grote wezens die direct in opdracht van de Schepper, de Bron, handelen, deden en doen hun best om een matrix, een Goddelijke blauwdruk voor de planeet Aarde en de species mens te maken. Het experiment Aarde werd eerst ontworpen, daarna de mens.. Of beter gezegd: Dat wat jullie als multidimensionale wezens nodig hebben, namelijk een speelveld voor dit experiment, werd door hen geschapen.

Mijn kleed is, aards gezien, een vaste constructie uit metalen, mineralen, water enz. Daarachter zit een voor jullie niet zichtbare geest die dit vaste kleed vormt.

Zo ervaren jullie mij als een bol, zoals een bekende astronoom uit het midden van het vorige millennium stelde, zeer tot ontzetting van de Kerk. In de paar duizend jaar daarvoor dachten de meeste mensen dat de Aarde een schijf was.

Nu is er daadwerkelijk een vast schijnbare aardbol, die laagsgewijs een Goddelijke kern omhult, die wetenschappelijk gezien metaalachtig is. Van hogere niveaus gezien is de kern mijn Goddelijk Centrum.

Vader/Moeder/God van dit Universum en de Heilige Geest houden mij samen.

Zij dragen het Goddelijk Plan, de blauwdruk van deze planeet, die ik ben.

Deze blauwdruk bevat alles wat er met mij is gebeurd en zal gaan gebeuren. Het is een levensplan, zo je wilt.

Voor alle eventualiteiten is de geestelijke vorm al aanwezig. Ik heb, net zoals jullie, een vrije wil, die echter uiteindelijk in het Goddelijk Plan uitmondt. Bijslijpen van de ontwikkeling zit in de weg opgesloten.

Het Goddelijk Plan voorziet dat ik mij in de loop van de komende jaren op een bijzondere weg begeef, die naar de vereniging van mijn drie- en vierdimensionale niveaus met het vijfdimensionale niveau voert.

Dit wil zeggen dat binnen een bepaald tijdraam ook jullie en de collectieve gedachtestructuren vijfdimensionaal zijn. Jullie scheppen door elke gedachte op een hoger niveau een vorm die als grondidee voor iets materieels dient dat in jullie leven kan treden.

Als jullie dit niet toereikend met kracht en energie vullen dan vibreert het zich naar een parallelniveau en bestaat daar dan. Alles dat wordt gedacht verdicht zich bij langere tijd focussen.

Sommige dingen verbleken na een kort bestaan. Het is belangrijk dat jullie herkennen: Alles wat zich op driedimensionaal niveau verdicht is in de geest ontworpen.

Ik Ben Gaia en heb net als jullie veel van deze zo geschapen ervaringen in mijn gehaald. Ik heb hen geleefd en ben nu bereid om het oude en niet meer passende, te veranderen, op te helderen, te integreren en op te lossen.

Ik doe dit door activiteiten die jullie als weer- en natuurrampen omschrijven. Ik laat het ook door het water en door erosie gaan. Vele delen van dit proces zijn voor mensen niet zichtbaar, maar wel voor sensibele mensen voelbaar.

Jullie nemen zogezegd het topje van de ijsberg waar. De druk waaronder ik sta, neemt toe. Daarom heb ik jullie steun nodig. Wat kunnen jullie doen? Adem liefde in door pranisch ademen en stuur deze hoge kracht naar mij, mijn aura, mijn magnetische velden en wees je bewust van de werking. Bewustzijn is alles. Als jullie de intentie hebben om opheldering en liefde te sturen, zal het zo zijn.

Handel bewust in je dagelijks leven! Het is moeilijk aan andere mensen uit te leggen. Missioneer niet.

Laat het over aan mensen die die het tot hun levenstaak hebben gemaakt om anderen op hun weg te duwen.

Orden je eigen leven doelbewust. Dan zullen jullie weten wat jullie jullie kunnen doen voor jezelf en voor de verheldering van mijn Zijn. Dat komt bijna automatisch. Dan stoort alles jullie dat verontreiniging in jullie zelf en om jullie heenveroorzaakt. En vertrouw op het Goddelijk Plan dat erin voorziet dat de Aarde op de weg naar eenheid is. Vertrouw op mij, ik ben jullie moeder en zal jullie inspireren. Ik Ben Gaia.

De komende bijdrage is een Meditatie-oefening voor jullie.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen