Kryon: Lemurie-oefeningen. / Barbara Bessen

Kryon: Lemurie-oefeningen.

Gechanneld door: Barbara Bessen

30 september 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Kryon en Lemurie-oefeningen voor de ziel en de incarnatie.

Verdere Lemurie-oefeningen.

Er zijn een paar mooie boeken over Lemurie. Als jullie je met het aanbod ervan bezighouden en het je van harte interesseert, zullen jullie het passende boek vinden om je nog meer op Lemurie af te kunnen stemmen.

Misschien komt jullie bij het lezen een en ander bekend voor, iets dat jullie dienen te verdiepen en in je leven, in je arbeid kunnen integreren. Nog een kleine opmerking over vroegere levens: Ik adviseer niet om je steeds met andere incarnaties bezig te houden.

Ik ben er desondanks zeker van dat buitengewone levens jullie zouden kunnen helpen om jezelf beter te leren kennen. Dan beveel ik liever het binnengaan en het herbeleven aan om kwaliteiten en kennis weer te activeren.

Barbara’s persoonlijke ervaringen.

Ik leefde enkele keren in Lemurie, dat heb ik kunnen uitzoeken en zelfs nabeleefd op geestelijke reizen en Kryon heeft het mij bevestigd. Daarop wil ik nu niet nader ingaan want jullie hebben zeker iets dergelijks beleefd.

Een bepaalde incarnatie ligt mij bijzonder na aan het hart: Ik was verloskundige. Hoe ik daar een familie hielp om zich voor te bereiden op een nieuwe wereldburger kan niet worden vergeleken met hoe dit tegenwoordig gebeurt. Als een paar ermee instemde om een andere ziel behulpzaam te zijn om op Aarde te incarneren, was dit een belangrijke beslissing en die werd vaak on de ruime familie en met de wijzen van het dorp besproken.

Men wist dan ook wie er zou incarneren en stemde zich innig op hem/haar af. Geestelijk contact met de ziel was normaal.

Tijdens de zwangerschap werd het lichaam van de vrouw optimaal aan het embryo aangepast. Ik had de planten in mijn tuin waaruit de dienovereenkomstige middelen samengesteld konden worden. Ik ontving boodschappen van de ziel die wilde komen en hielp erbij dat alles in harmonie was. De vader was er net zo bij betrokken als de moeder. Hij droeg het kind in de geest mee en verbond zich helemaal met deze ziel.

De ziel was niet steeds in het aardse embryolichaam. Zij zwierf en handelde op vele niveaus, was steeds met de moeder verbonden en was al bij alles wat er in de familie gebeurde, verbonden.

Omdat de vrouwen in die tijd bijna zonder angst leefden en pijn door stress en verkramping niet kenden, ondervonden zij de geboorte als een gelukkige, sexuele gebeurtenis. Met de man ging dit ook zo. Het was pure lust, deze geboorte. Ja, dat was iets heel anders. Ik heb deze baby en de familie nog een tijdje begeleid tot ik niet meer nodig was.

Het was een heerlijk leven!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen