Kryon: Machtsspelletjes en Wereldgebeuren

Kryon: Machtsspelletjes en Wereldgebeuren

Gechanneld door: Barbara Bessen

16 September 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, vanuit het gebied van de niet-tijd en het veld van de allesomvattende liefde. Omdat ik direct onder de Bron van alle Zijn sta is mijn zicht op de dingen die de planeet Aarde betreffen een ander zicht als dat van jullie.

Niet dat dit beter is maar omdat dit een Hele visie is. Ik zie de Aarde, de mens en de gebeurtenissen vanuit de visie van neutraliteit. Denk nu niet dat ik geen gevoelens heb, integendeel. Ik zie alles wat jullie betreft niet alleen met emoties en door de bril van de dualiteit. Ik kan jullie, de Aarde en dat wat jullie gebeurtenissen noemen, neutraal zien en weet dat niets zonder achtergronden gebeurt.

En deze achtergrond is voor jullie niet zo makkelijk herkenbaar. Hoewel, het strekt jullie tot eer dat velen van jullie zeer waakzaam zijn geworden, de bril hebben afgezet en nu alle gebeurtenissen op persoonlijk gebied en ook de tijdprocessen van de Aarde vanuit een hoger perspectief bekijken.

Jullie leggen de krant opzij, laten de televisie uit en sorteren de informatie op waarheidsgehalte. Ik heb het over de Goddelijke Waarheid, niet de oppervlakkige die voor jullie de waarheid lijkt. Weten jullie wat ik bedoel? Ook daarover hebben wij al vaak gesproken, het is niet nieuw wat ik hier vertel. Zeer tot leedwezen van enkele Kryon-fans, die weer iets nieuws verwachten, iets zeer spectaculairs dat hen uit de lethargie of uit de menselijk gekleurde dualistische verveling haalt. Is er nieuws op de planeet Aarde en haar speelveld? Wanneer halen jullie mij hier eindelijk uit? Ik ben een sterrenkind. Voelen jullie je aangesproken? Hebben jullie ook spirituele verveling en wachten jullie ook reikhalzend op nieuwe feiten van ontwikkeling?

Dat is eigenlijk heel makkelijk: Kijk naar jezelf! Zijn jullie niet interessant genoeg om je steeds met jezelf bezig te houden, om de spirituele nieuwigheden bij jezelf te ontdekken? Jullie zijn het meetlint van de ontwikkeling van de Aarde. Aan jullie kunnen wij ontdekken hoe de Aarde ervoor staat, welke veranderingen plaatsvinden. Dit kan men in het individu herkennen en natuurlijk aan de Aarde zelf en aan haar activiteiten.

Deze gebeurtenissen, die duidelijk zijn, maar niet voor iedereen zichtbaar zijn omdat zij voor de meesten niet spectaculair zijn of omdat zij niet bekend gemaakt worden. En hoe willen jullie in Dortmund, Graz, Bern of Dresden weten hoe het in de Oekraïne toegaat, in Bosnië, Afghanistan of in het uiterste puntje van de taiga of in de jungle van Brazilië werkelijk gebeurt? Ik heb het over de activiteiten van de daar levende mensen, grotere groepen, hun politici en ook over de dierenpopulatie en de geografische veranderingen van de gebieden. Jullie kunnen alleen op je innerlijk verlaten. Of geloven jullie alles wat in de kranten staat of wat de vele televisiezenders jullie presenteren? Zij hebben hun zienswijze op de dingen. Stel je voor dat zij hun reporters sturen naar de regio’s of informanten ter plaatse hebben die over land en mensen berichten. Die zien alles vanuit hun eigen blikveld of dat van de zenders die hen er vooraf al op hebben gewezen wat belangrijk is om te vertellen. Misschien is jullie zienswijze een andere en hadden jullie graag meer geweten, of anders, uit meerdere bronnen. Daarmee begint het al. 

Reportages worden door de redactie van de zenders en de kranten gefilterd en passend gemaakt aan hun uiterlijke instelling en aan het image van de leiding van het bedrijf. Als jullie de kranten- en bladenwereld doorlichten vinden jullie alles, van conservatief, liberaal of links-georiënteerd en ook wat men als lichte kost betitelt. Dit geldt natuurlijk ook voor boeken die in grote aantallen elk jaar de markt overspoelen.

Ook daar zijn er zakelijke indelingen: zakelijk, ontspannend, poëtisch, en nog veel meer. Ook hier is het overduidelijk: Aan alles ligt de mening en denkwijze ten grondslag van een of meer anderen.

Niets is ongekleurd, alles komt naar buiten onder de dekmantel van de waarheid maar het komt altijd van de bewering van een enkeling of van een bepaalde groep. Van een hogere chef die de richting bepaalt van de hedendaagse publicerende ondernemingen. Zo zijn jullie constant onderworpen aan andere meningen en stromingen. Jullie leven deze natuurlijk in jullie persoonlijk gebied ook op die manier. Jullie bepalen wat er gebeurt, jullie zetten de paradigma’s, jullie zijn de chef van jullie bedrijf.

Jullie vragen je al af waar ik heen wil, nietwaar? Hoe kunnen jullie hetgeen er op Aarde gebeurt op waarheid sorteren? Hoe kunnen jullie weten wat waar is? Of zijn er verschillende waarheden? Wie heeft er gelijk? Niemand kan zelf beweren de waarheid te kennen en het is beter om het hele gebeuren van Aarde en mens vanuit het perspectief van de Goddelijke Schepping te bekijken.

Alles wat hier na de val in de derde dimensie gebeurde en nog gebeurt, hoort bij het Goddelijk Plan van de dualiteit.

Zolang mens en Aarde op dit speelveld leven kunnen jullie ervan uitgaan dat alles met dit niveau te maken heeft. Het is een doorgaand op en af gaan in de ontwikkeling. Strijd om aardgas of olie, om vrijheid van religie. Wie heeft de betere, ware religie? Wie heeft meer geld? Wie heeft de betere informatie? Enzovoorts. Goede tijden, slechte tijden, veel voedsel, weinig voedsel, gezondheid of ziekte en zo kan men nog wel een tijdje doorgaan.

Kijken wij naar alle informatieverstrekkers dan gaat het er weer om wat slecht is en wat beter gemaakt kan worden. Zo kunnen wij het volgende lezen: “Hoe men een ware christen wordt.” “Hoe men eindelijk het ideale gewicht bereikt.” “Hoe het imperialisme overwonnen kan worden.” “Hoe men de terroristen eindelijk de baas kan worden.” “Hoe men met ADHD-kinderen moet omgaan.” “Hoe China een wereldmacht wordt.” “Hoe de Wereldbank weer stabiel wordt.” “Waarom zoveel mensen honger hebben.” En zo voort. Al deze thema’s worden menselijk, wetenschappelijk, ketters, liefdevol, agressief, goed onderzocht of stumperig samengevoegd aangeboden.

Bijna alle mensen uit de westelijke of de steeds meer westelijk beïnvloede landen, hebben de behoefte om hun honger naar informatie en hun nieuwsgierigheid te stillen. De informatie die hen wordt aangeboden zijn gedachten van een of meer mensen die hun mening vanuit het massabewustzijn scheppen. Er zijn geen nieuwe gedachten als wij van het handelen in het speelplan van de Aarde uitgaan. Alles werd al een keer gedacht, geleefd. Ook al is dit een bijzondere tijd, niets dat dualistisch gebeurt, is nieuw. Alles was er al eens of wordt als informatie door de Grote Hoeders van deze planeet als potentieel ingevoerd.

Jezelf hiervan bewust zijn is een heel belangrijke stap – uit het algemene aanbod informatie halen. Niets is vrij en niets is ongekleurd. Ga in je gedachtegang nog eens na hoe een krant ontstaat, hoe uitzendingen worden gemaakt.

Bij de informatie op internet is het tweeledig. Het internet is een geweldige mogelijkheid om je uitgebreid te informeren. Maar bedenk: Waar komt de meeste informatie vandaan? Van een of meer mensen die bepaalde ideeën volgen, die alweer uit eigen ervaringen zijn ontstaan en in en bepaalde richting gaan?

Op het internet is ook informatie te lezen die uit Goddelijke Waarheid stamt, dat wil ik er ook aan toevoegen. Ik zou graag willen dat jullie daaruit leren om je voor je eigen waarheid te openen.

Jullie kunnen alles vanuit jezelf belichten, alles wat jullie aangeboden wordt. Wij hebben in eerdere boodschappen steeds weer verteld: Als jullie een boek willen kopen doe dit dan met je hoger hart, laat je Goddelijke wijsheid, de Gouden Engel, aan de beslissing deelnemen. Die weet wat jullie nu nodig hebben. Wat er natuurlijk op uitmondt dat jullie eigenlijk helemaal niets nodig hebben want jullie hebben alles al in je opgeslagen. Niets is nieuw voor jullie omdat jullie al zoveel hebben beleefd. Dit is het belangrijkste, alles wat jullie weten, wat jullie belangrijk lijkt, uit de Goddelijke Kroniek van deze planeet en ook uit de Kosmos, zelf vandaan kunnen halen. Jullie hebben je eigen computersysteem dat zelf op de Goddelijke Matrix is aangesloten. Is dat niet prachtig?

Ik weet, ik weet, dat jullie ondanks dat jullie je krantje willen lezen en bij de tv heen en weer willen zappen van de ene zender naar de andere omdat het allemaal zo langdradig is, omdat jullie hem willen uitschakelen of omdat jullie nieuwsgierig zijn. Laten wij nog eenmaal heel kritisch zijn: Waar heeft al deze informatie jullie gebracht? Om te weten wat er op de wereld aan de hand is? De tv-zenders bieden de mensen alles aan wat dualistisch beïnvloed is. De reclame suggereert jullie hoe jullie moeten zijn en wat jullie allemaal nodig hebben om gelukkig te zijn omdat je leven anders niet compleet is.

Dat weten jullie eigenlijk beter, nietwaar? Voelen jullie je na zo’n tv-avond niet eerder slechter dan beter? Waar zou dat aan kunnen liggen? Jullie worden steeds gevoeliger door de herbewerking van je lichaam. Die stralen die ervan uitkomen zijn niet zo aangenaam, ook bij het veel aan de computer zitten. Behalve als jullie goed in je Goddelijk kern verankerd zijn, dan doen de stralen niets en worden zij door licht geabsorbeerd. Maar waarschijnlijk zijn jullie nu niet zo goed in je Goddelijke kern verankerd want dan zouden jullie waarschijnlijk geen tv aanzetten want dan zouden jullie meestal niet op het idee komen. Een wandeling in de natuur, het luisteren naar goede muziek, een harmonisch gesprek met een aardig mens of een kleine meditatie zouden beter passen als jullie de tv willen uitschakelen. Maar dit weten jullie natuurlijk allang, of niet? Ik zeg hier niets nieuws, ik herinner jullie er alleen maar aan.

Weten jullie eigenlijk dat jullie nu zover in een ontwikkeling zitten dat alles wat jullie nodig hebben bereikbaar is? Alles staat tot jullie beschikking jullie moeten het alleen nog doen en omzetten. Alle stappen en gereedschappen die wij al jarenlang aanbieden zijn nog effectiever geworden.

Jullie kunnen je spelenderwijs in de Gouden Golf begeven en ’s avonds je lichamen stabiliseren van de verwarring van de dag. Jullie kunnen met je helpers contact onderhouden. Wanneer jullie dit ook maar willen zijn jullie je nog meer bewust van je Goddelijkheid. Sommigen zijn al heel nauw met hun Hoger Zelf verbonden. Zo is het nog maar een stap verder om het macht- en wereldgebeuren vanuit een andere gezichtshoek te bekijken. Dat betekent ook dat jullie je niet hoeven laten beïnvloeden. Wij willen dit wat nader toelichten: Ik wil jullie niet je dagelijks krantje uit je hoofd praten of je geliefde journaal. Nee, ik wil alleen dat jullie iets anders waarnemen. Bekijk alles heel neutraal. Herinner je dat ik gezegd heb dat jullie met een been in de derde dimensie staan en met het andere op hogere niveaus.

Jullie beslissen of jullie het dagelijks gebeuren en ook hetgeen er in de media wordt vertoond, met je ene been of met het andere bekijken en ervaren. Ik raad jullie aan om alles neutraal te bekijken. Lees het vanuit een hogere gezichtshoek en zonder emoties. Ik wil jullie je medegevoel voor de slachtoffers van de catastrofen en van het krijgsgeweld niet afnemen. Maar zie alles in zijn geheel en daarmee vanuit het Goddelijk zicht.

Wat hier momenteel op Aarde gebeurt is het grote dat bij jullie in het klein gebeurt: Het is opheldering, schoning. En sommige ophelderingen hebben een versterking nodig om veranderd te worden. En zoals jullie steeds weer de verleiding moeten weerstaan om niet dualistisch te reageren, zo gaat dit in de grote wereld net zo.

Dan zijn er politici die nog steeds vanuit hun machtsstrategie handelen omdat zij aan dit thema, waarschijnlijk ook hun tegenstanders, nog niet gewerkt hebben. Zij zitten er middenin.

En al die mede-acteurs hebben hetzelfde thema. Geëerd en geliefd is de mens die begrijpt dat hij niet toevallig op de plaats is waar de dingen gebeuren. Hij is uitgezocht om de ervaringen, de oude imprints, te beëindigen op de plaats van het gebeuren, juist waar hij zich bevindt!

Enkelen, of het nu politici zijn of heel gewone burgers van de Aarde, herkennen plotseling het spel en beginnen het te begrijpen. Zij laten los, ontspannen zich en herkennen de omvang van het spel, glimlachen misschien en bezinnen zich op een duidelijk ander leven met een Goddelijk speelplan.

En alles dat jullie in het wereldgebeuren horen en lezen gebeurt gelijktijdig ook in jullie.

Het is als een spiegel, meer nog, als een holistisch programma. Misschien hebben jullie al gemerkt dat jullie je weliswaar in een sterk schoningsproces bevinden maar dat jullie, hoe meer je jezelf weghoudt van de dualistische activiteiten, je ook makkelijker door de dag heengaat. Het lijkt dan alsof alles van je afglijdt.

Jullie zijn niet meer zo onder de indruk en niet meer zo makkelijk te beïnvloeden. Jullie staan boven de dingen zonder het overzicht te verliezen.

Dat is de Goddelijke weg.

Het weten van alle wijzen van alle continenten zal ontwaken en zich (weer) in het veld van de Aarde verankeren om zich dan uit te breiden. Het is ook jullie weten want ook jullie die dit lezen horen bij de Ouden van de Aarde die nu ontwaken om het speelplan van de Aarde mee te veranderen. Het weten dat zich uitbreidt omvat ook het weten van de Aarde en de mensheid vanaf het begin.

Het gaat om Lemurië, Atlantis en alle andere belangrijke tijden van de Aarde en de mensheid. In jullie is alles opgeslagen wat vanuit allesomvattende liefde, gelijkheid en vrede handelt. Het bevat ook spectaculaire nieuwigheden op het gebied van hogere wetenschappen die snel aan iedereen ter beschikking zullen komen. In jullie multidimensionale DNA, jullie Goddelijke geheugen zit alles opgeslagen.

De sleutel om de codes te ontsluiten zitten al in het slot. Zij zijn alleen nog niet omgedraaid. Het is enerzijds een individuele ontwikkeling die naar het openen leidt en anderzijds is het een collectieve zaak. Als een bepaald aantal mensen zover is breekt de code en ontwaken Atlantis en Lemurië waardoor het lichtvolle weten wordt geopenbaard.

Niet alleen voor jullie of enkele uitverkorenen, maar voor de hele Aarde. Het is nu dus belangrijk om je van je eigen Goddelijkheid bewust te worden. Glimlach om het mediaspektakel en neem ernstige wereldberichten zakelijk onder de loep en herken de ware kern. En herken ook tegelijk de illusie die overal achter zit. Maak je ook niet zoveel zorgen over alle oorlogsgebieden en vertrouw op alle Goddelijke kernen die als mensen onderweg zijn, dat ook zij snel zullen ontwaken.

Gebruik je Goddelijk licht als gouden straal in alle gebieden die licht nodig hebben. Zend jullie licht zonder programmering en oordeel. Het werkt alleen. In deze zin wens ik jullie een wakend oog, een open hart voor de waarschijnlijk zeer turbulente herfst en winter van 2008. Wees ervan verzekerd dat als jullie je op je hoger hart concentreren, jullie in de Goddelijke eenheid zijn verankerd en de Goddelijke waarheid achter alles en iedereen zullen herkennen en als gevolg daarvan gelaten en helder reageren.

Ik weet het en ook daarvoor worden jullie geëerd en geliefd, jullie heerlijke mensenwezens!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in september 2008.
Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.