Kryon: Meditatie Atlantis en Lemurië

Kryon: Meditatie
Atlantis en Lemurië

Gechanneld door: Barbara Bessen

11 november 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Meditatie – laat je naar Atlantis leiden.

Het is tijd, neem mijn hand en laat je leiden. Het is nu de tijd om je bij de hand te nemen en je naar Atlantis te laten leiden. Sluit je ogen en stel je de Aarde van boven voor , ik zoom ons naar Atlantis. Het lag grotendeels in de Atlantische Oceaan, quasi aan de andere kant van Lemurië.

De Azoren, Hawaï en nog een paar eilanden zijn overgebleven resten van Atlantis. Jullie kunnen je ongeveer de grootte voorstellen. De landmassa’s van vandaag bestonden toen niet in deze vorm. Denk ook niet dat Atlantis tussen de landmassa’s zou kunnen passen. Nu landen wij in een tijd van de grote piramiden.

Niet die van Gizeh, die werd later naar Atlantisch voorbeeld gebouwd. Jullie staan voor een piramide in het centrum van een grotere stad in het zuiden van Atlantis. Het klimaat is mild. In deze piramide is het beheer van deze stad.

Als jullie omkijken zien jullie hoe daar omheen de andere gebouwen en straten cirkel-en stervormig zijn aangelegd. De bouwers kenden de kracht van Goddelijke geometrie.

Verken het terrein als het mogelijk is. Leg dit artikel even terzijde en stem je er helemaal op af.

Atlantis was de cultuur van de grote uitvindingen en het inzetten daarvan in grote stijl. Door de verbindingen met buitenaardse broeders en zusters waren er nieuwigheden op het gebied van energiewinning, de voeding, die overigens steeds materiëler werd, de geneeswijzen, de bouwkunst, de sociale structuren. Men zou niet alles met kritische ogen moeten bekijken. Veel was er gericht om het algemeen nut te bevorderen.

Het onderscheid met Lemurië ligt in de nadruk op techniek. Alle technische vernieuwingen die niet altijd in overeenstemming waren met de Goddelijke energie, brachten onzekerheden, verleidingen en dualiteit met zich mee die uiteindelijk tot onderdrukking en manipulatie voerden.

De inzet van technische hulpmiddelen voor het aardse leven was niet verbonden met de allesomvattende liefde, het was een experimenteren op het niveau van de lagere “ikken”. Dit gold niet voor alle mensen maar veelvoudig voor de heersende en hun handlangers. In de latere tijden van dit continent gebeurde er weinig in harmonie met de natuur, wat ertoe leidde dat Aarde en natuur zich gingen verweren. En zoals alles aan de resonantie wet onderhevig is, trok dit in de laatste fase van Atlantis duister, chaos, duistere intriges en zulk soort dingen aan.

Ik wil jullie nog eenmaal zeggen: De zin van onze kleine excursie ligt erin de oude energieën van Atlantis, die angst voor dood en machtsmisbruik inhouden, op te lossen.

Daarom wil ik jullie nu vragen weer de ogen te sluiten en mij naar de andere periode van zijn van Atlantis te begeleiden. Volg mij naar de tijd van de ondergang van Atlantis.

Ik leid jullie naar de situatie die voor jullie de juiste is. Omdat jullie oude zielen zijn waren jullie waarschijnlijk ook in deze tijd geïncarneerd, hoewel misschien niet onmiddellijk betrokken.

Maar of jullie acteur, toeschouwer of Geheimdrager waren, is niet belangrijk. Jullie waren allemaal daders en slachtoffers. Kijk naar de beelden die ik jullie stuur.

Als dit niet direct lukt, neem dan de tijd voor een nieuwe poging. Ik help jullie om de angsten die de toegang blokkeren, op te lossen. En als dit helemaal niet lukt, wees dan niet ontmoedigd of treurig.

Het is niet per se noodzakelijk dat jullie dit scenario zien, het is al genoeg als jullie de intentie hebben om van deze oude patronen bevrijd te worden. Dat is voldoende.

Zo zij het.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen