Kryon: Meditatie – Emoties

Kryon: Meditatie: Emoties.

Gechanneld door: Barbara Bessen

18 januari 2013
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een meditatie-oefening voor jullie.

Ik houd ervan om jullie vele kleine meditatie-oefeningen aan het hart te leggen. Kijk in de loop van de dag telkens weer wat je denkt. Misschien helpt het als je op een plaats waar je vaak komt een briefje neerlegt  waarop je jouw “gedachten” neerschrijft.

Dat is genoeg om je eraan te herinneren op je gedachten te letten. Gedachten zijn vrij, zeggen de mensen. Klopt dit echt? En maken zij ook vrij? Jullie zijn in gedachteconstructies van jezelf of in die van anderen verstrikt als in een spinnenweb. Dit kunnen jullie niet helemaal niet vermijden maar je kunt het wel veranderen.

Ga naar een heldere kamer en word je meer en meer bewust hoe je gedachten jouw bewustzijn beïnvloeden, de hele lange dag door. Ik zal dit niet nader omschrijven want het spreekt voor zich en je weet wat ik bedoel. Jouw zuivere intentie helpt jou om helderder te worden.

Als het helpt, maak dan een dagboek en schrijf jouw belevenissen en herkenningen op.Verander je gedachten gang en stuur hen bewust de ether in.

Als je dit werkelijk bewust doet kun je hetzelfde ook voor de Aarde doen.

Stuur heldere gedachten uit want zij zullen veranderingen scheppen. Maar begin bij jezelf, kijk naar jezelf, naar welke gedachten jouw leven beïnvloeden en verander hen.

Jouw ervaringen zijn in het emotioneel lichaam opgeslagen en aan emoties gekoppeld. Jij kent dit heel goed. Een gepland bezoek bezorgt jou pijn in je maag omdat het op bepaalde gronden onaangenaam is. Een oproep laat je het angstzweet uitbreken. Een geplande ontmoeting veroorzaakt gekriebel in je buik. Ook mooie, opgeslagen emoties kunnen onaangename ervaringen naar zich toetrekken als jij in volle euforie een niet-heldere beslissing hebt genomen omdat je gestuurd werd door jouw emoties.

Emoties moeten geleefd worden maar zij mogen jou niet sturen. Het meest verbreid zijn de onaangename gevoelens, die je leven vormen. Je bent niet in staat om bewust goede stappen te nemen als je door angst gehinderd wordt.

Dit is een voorbeeld waarbij je wordt opgeroepen om te handelen en aan jezelf te gaan werken. Dit kun jij alleen zelf doen. Belicht alles wat wij hier bespraken en werk aan jouw gedachten en emoties.

Barbara’s persoonlijke ervaringen

Het voorbeeld van de woning dat Kryon eerder beschreef, is mij daadwerkelijk overkomen. Er stond een verhuizing voor de deur en ik werd verliefd op een mooie, grote woning die precies zo was als ik wenste. Maar mijn gebrekkige manier van denken om niet genoeg te verdienen, maakte mij onzeker. Dit ging zover dat in de nachten situaties uit dit leven die met dit thema te maken hebben, weer naar boven kwamen.

Ik was mij van enkele dingen helemaal niet meer bewust. Ik had aan het thema “gebrekkig denken” al veel gewerkt maar het waren de nog diepere zaken die nu naar boven kwamen.

Wat heerlijk dat ik met Kryon alles kan bespreken. Hij heeft mij geholpen te begrijpen. Ik heb de makelaar niet verteld dat ik de huur natuurlijk kan betalen, daarom treuzelde zij wat omdat ik in de ogen van de verhuurder als zelfstandige een onzekere kandidate ben.

De beslissing duurde een paar dagen en ik had tijd genoeg om dit thema uitvoerig te belichten. Als resultaat kwam daaruit dat ik niet genoeg vertrouwen had in de Schepper in mij. Mijn godsvertrouwen was nog niet stabiel. Kryon heeft mij al eerder duidelijk aangegeven dat ik in deze situaties nogmaals diep in mijzelf moet gaan.

Ik kon in het begin mijn gedachten en gevoelens maar moeilijk in balans krijgen en neutraal zijn, maar toen werd het duidelijker. Dit heeft mij ook zeer bewust gemaakt hoe sterk oude conditioneringen, gedachten en emoties mij nog beïnvloeden.

Dat met de woning is overigens goed gegaan. Het volgende gesprek met de makelaar verliep heel anders. Nu woon ik in deze woning. Hij is prachtig!

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen