Kryon: Meditatie – Helers en heling in Lemurie

Kryon: Meditatie
Helers en heling in Lemurie.

Gechanneld door: Barbara Bessen

30 december 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Heilige Tempel in Lemurie en Heling voor de Ziel.

Meditatie heilige Tempel in Lemurie.

Hebben jullie zin in een reisje? Wij bezoeken nu een heilige tempel in Lemurie. Daar hield men zich bezig met het weer in balans brengen van mensen. Ik leid jullie de tempel binnen. Let op mijn hand die jullie leidt. De zaal waarin jullie je nu bevinden heeft geen zichtbare verlichting. Zijn wanden geven helder en duidelijk licht. In het midden bevindt zich een behandelingstafel die in resonantie staat met een rond ding dat boven de tafel staat en er als een grote straler uitziet.

Naast de tafel staat een liefdevol wezen dat jullie uitnodigt om alles te bekijken. Het gaat erom dat jullie het voelen of herinneren. Misschien weten jullie wat er nu gedaan moet worden. Laat je helemaal met dit bezoek in en neem met graagte een geschenk aan. Misschien gaan jullie op de behandelingstafel liggen en staan het toe dat de genezer je in balans brengt.

In zo’n tempel heeft dit wezen, de heler, enige dingen te doen. Soms was er ook een heel team bezig. Het ging hier niet alleen om verjonging. (Ik weet dat dit thema jullie zeer interesseert) De verjonging is een toegevoegd attribuut van de genezing. Het ging om het in balans brengen van de gezamenlijke mensen. Alle niveaus van de mensen werden hier aangesproken: Lichaam. Geest en Ziel. Omdat de Lemuriers nog niet zo diep verbonden waren met het driedimensionale niveau waren genezingen niet heel moeilijk.

De methode:

De genezer verbond zich vanuit zijn reine hart met het Hoger zelf van de patiënt en bad om toestemming om te mogen ingrijpen. Dat was de belangrijkste stap. Hij kreeg ja of nee als antwoord. Als het antwoord nee was, verzocht de heler de patiënt om geduld en stuurde hem waarschijnlijk met een paar opdrachten naar huis. De opgaven hadden met het probleem of met het oplossen van de onbalans te maken. Was het antwoord ja dan verbond de heler zich met het energieveld van de patiënten scande dit in de geest.

Meridianen en andere energetische verbindingen in de verschillende lichamen van de mens tonen een wetende en Goddelijk verbondene al snel waar de blokkades zijn waar de levensenergieën, het Prana, niet stromen.

Een blik in de pranabuis, de verbinding met het Goddelijke en de daarbij behorende chakra’s laat herkennen waarheen de energie niet gemakkelijk kan stromen. De genezer kijkt eerst naar deze bepaalde plaatsen en reconstrueert met behulp van het Hoger Zelf het ontstaan van het probleem, herkent het thema van de patiënt en ontwikkelt in de geest de weg naar zelfheling.

Geen heler geneest, hij stabiliseert door het sturen en adviseren de zelfhelingskrachtenvan de mens. Ook de genezers die jullie bezoeken doen dit. Wat in de geest aan de lagere lichamen, de etherische lichamen, de emotionele lichamen, de mentale lichamen en de spirituele lichamen van de mensen verandert, in balans gebracht kon worden, werd gedaan.

Misschien herhaalt dit zich bij volgende bezoeken. Door een gesprek maakte de genezer de patiënt bewuster van de thematiek en leidde zo de verheldering van de zienswijzen in. Hij verbond het menselijk magneetraster met het Aarde-magneetraster en zorgde weer voor eenheid. Een heler in Lemurie was een geestelijk stabiliseerder. Priester en therapeut in een. Dit gebeurde in deze tempel.

De boven de behandelingstafel hangende straler is een magneet die op een bepaalde manier op de Aarde en de zon – jullie energiegever – is gericht en verbonden.Het is geen apparaat. De magneet isgewoon optimaal uitgericht en wordt geestelijk gestuurd.

Soms zette de genezer klanken en kleuren in die het zielsniveau van de patiënt bijzonder stimuleerden, alles naar gelang van de storing. Lichamelijke reinigingen, baden, massages, waterbehandelingen behoorden daar ook bij. Ook adviezen om een paar dagen in de openlucht te slapen, met de bomen te spreken, vanuit het hart te schilderen en naar de Aarde te luisteren, behoorden er ook bij, om maar wat te noemen. Een verdere vorm van therapie was ook om in afzondering enige weken de natuur in te gaan, afgescheiden van alle anderen.

Hoe voelt dit voor jullie aan? Heeft het zin om genezing op deze manier te bekijken? Jullie herkennen nu zeker ook dat de alternatieve genezingsmethoden al enige tijd weer in deze richting gaan. Opgemerkt kan nog worden dat er natuurlijk altijd al meer van dit soort geneeswijzen waren. Vaak alleen en in het verborgene. In duistere tijden, zoals in de Middeleeuwen, werd degene die dit aanhing vervolgd. Eigenlijk is deze kunst om mensen naar zelfheling te leiden, heel eenvoudig. Veel eenvoudige dingen in het leven zijn uiterst effectief.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen