Kryon: Meditatie: Herinrichting van het raster

Kryon Meditatie:
Herinrichting van het raster.

Gechanneld door:Barbara Bessen

18 december 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Meditatie: Resonantie van het aarderaster naar het magneetraster.

Nu wil ik jullie verzoeken om je ogen te sluiten en je de Aarde weer voor je innerlijk oog voor te stellen. Kijk en voel alsjeblieft het om de Aarde gespannen, flitsende magneetraster.

Stel je nu voor hoe het magneetraster zich met de mensen verhoudt.

Wij geven jullie een beeld, een prototype van de mens, het Adam Kadmon. En merk ook op hoe, en dit is de ideale situatie, een resonantie van het aarde-magneetraster met het magneetraster ontstaat.

Laat dit beeld een tijdje op je inwerken.

Zoals de Aarde een magneetraster heeft, heeft ook de mens een elektromagnetisch veld (macrokosmos en microkosmos) om zich heen. Of nog exacter uitgedrukt: 

De mens is een elektromagnetisch veld. Enkelen van jullie hebben zich daarmee al nader beziggehouden.

Of jullie je nu met grond leggende fysieke of met genezende energetische vragen bezighouden, die overigens niet van elkaar te scheiden zijn, of dat jullie intensiever in de kwantumfysica zijn gegaan.

Het is een feit dat alle mensen een elektromagnetisch veld zijn dat, als het ideaal is ingericht, volkomen gezondheid inhoudt. Als jullie optimaal in resonantie met het aarderaster zijn, zijn jullie heel en gezond. Niets kan jullie leven vertroebelen.

Dat is de Goddelijke toestand. Maar omdat jullie je hier op het speelveld in de diepe dualiteit bevinden was jullie veld in de laatste duizenden jaren vaak niet in resonantie met de grote eenheid. Dit zit in het plan vervat. Het magneetraster werd zo ingericht dat er alleen maar een eenheid mogelijk was als de mens zich gericht op zichzelf zou concentreren.

Dit lukt maar weinige uitverkorenen. Ik spreek hier over de bij jullie bekende profeten en oude Wijzen die dit bereikten omdat zij uitverkorenen waren, omdat zij zieners waren en/of omdat zij veel mediteerden en zich met oude Kennis bezighielden en hun focus op God richtten.

Het magneetraster is opnieuw ingericht waardoor jullie weer in je Goddelijke Oerkracht, in jullie Oer-blauwdruk, kunnen groeien. Met deze nieuwe inrichting is de heractivering van de DNA-lagen verbonden, die grotendeels interdimensionaal zijn. Wat kan de mens nu doen om zich in te passen bij de Goddelijke verbinding om weer in resonantie te gaan met het aarde-magneetraster?

Daarover meer in een ander hoofdstuk.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen