Kryon: Meditatie met Saint Germain

Kryon: Meditatie met Saint Germain

Gechanneld door: Barbara Bessen

8 oktober 2014
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Een meditatie-oefening met Saint Germain voor jullie.

Nadat jullie, misschien ook wat timide, de opgeslagen energieën van de ondergang van Atlantis hebben verwerkt, is het niet verkeerd om daar nog eenmaal heen te gaan en om reiniging van je lichaam vragen.

Wie zou dit beter kunnen doen dan Saint Germain, de Hoeder en de Bestuurder van de zeven Goddelijke Straal, de Violette Vlam?

Ik neem jullie nu mee naar Atlantis, nu naar een prachtig oord, ik breng jullie naar het Tempelgebied van Tien, zo wordt hij genoemd.

Daar werkten vele wijze leraren onder leiding van Saint Germain en Zadkiel om de mensen de mogelijkheid te geven om zich te reinigen en mentaal te verhelderen en in de familie beter te handelen. De tempel had de jullie bekende violette vlam in haar midden.

De Helingstempel was onderverdeeld in verschillende niveaus: Op het ene niveau was er de mogelijkheid voor het lichamelijk reinigen door heilbaden die met kruiden, essences en kleuren werden verfijnd, al naar wens.

Watertherapieën van allerlei aard werden ingezet, individuele therapieën met kleuren en tonen waren ook mogelijk.

De vibraties brachten de disharmonieën op de verschillende niveaus van het lichaam in evenwicht. Zwaarwegende storingen werden door prana en hogere geestelijke energieën in balans gebracht.

Er werden thema’s besproken om helderheid te bereiken. Deze tempel had ook niveaus die de mensen op muzikaal niveau aanspraken.

Gezellige ruimten nodigden uit tot lezen, mediteren en dagdromen – er werd gedanst in vele stijlen en tradities. Kortom: Alles wat lichaam, geest en ziel betrof konden de Atlantiers dagenlang genieten om daarna vrolijk, heel, en gesterkt weer in het leven van alledag terug te keren.

Het complex was lange tijd in gebruik. Het werd niet altijd door Saint Germain en hogere geestelijke Energie geleid. Ook hier kwamen veranderingen die met de gezamenlijke herstructurering die Atlantis beleefde, te maken hadden.

Op opvolgers van Saint Germain probeerden nieuwe geneeswijzen uit. Zij lieten zich leiden door nieuwsgierigheid en door het streven om goddelijk te zijn.

Ik sprak al over deze weg.

Ik wil jullie nu uitnodigen om op het hoogtepunt van Atlantis in het genot van deze tempel te komen.

Saint Germain, de bekende tijdreiziger staat al op jullie te wachten. Sluit je ogen, voel mijn hand en stel je voor je innerlijk oog de prachtige ingang van het tempelcomplex voor. Ik leid jullie. Zijn jullie daar aangekomen?

Prima, open dan de poort en ga naar binnen. Jullie worden al verwacht. Saint Germain is er hoogst persoonlijk om jullie daar te ontvangen.Wat een heerlijk welkom. Jullie zijn hem welbekend, hij kent jullie allang.

Hij steekt galant zijn arm uit, hij is een humorvolle charmeur.

Als jullie meer over zijn aardse levens willen weten lees het dan na in de geschriften die hierover zijn verschenen. Nu laat ik jullie over aan de liefdevolle helingsenergieën van het complex. Saint Germain zal goed voor jullie zorgen en misschien met jullie bespreken wat er te doen valt. Als jullie nog niet zo goed boodschappen kunnen ontvangen, laat je dan gewoonweg leiden. Saint Germain weet dat jullie nog oefenen en zal jullie op zijn manier vertellen wat er nu gaat gebeuren.

Het is mogelijk dat dit bezoek wordt herhaald, dat wil zeggen, dat jullie vaker worden uitgenodigd.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen