Kryon: Meditatie natuur

Kryon: Meditatie natuur

Gechanneld door: Barbara Bessen

10 februari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Meditatie:
Wonderen der natuur.

Jullie kennen het zeker uit eigen ervaring: Jullie hebben teveel te doen gehad, je lichaam is uitgeput, je verstand zit vol gedachten en onopgeloste problemen. Een wandelingetje in de natuur doet dan vaak wonderen. Je gaat naar het park of naar het bos, gaan op een bank zitten en halen een paar keer diep adem, luisteren naar de vogels en de wind die de bladeren in de bomen wiegt en in na een paar minuten ziet jullie eigen wereld er weer heel anders uit.

Jullie voelen je lichter. Je hart opent zich en misschien duiken de oplossingen voor de problemen al op. Het zijn de gelijkmakende energieën van de bomen, de planten, die jullie helpers hier op Aarde zijn.

Als jullie een wandeling in een woonwijk of een winkelcentrum maken, daar waar overwegend kunstmatig gemaakte materialen zijn, is het ontspannende en hersteleffect niet zo groot.

Het verschil hebben jullie zeker al vastgesteld. En als jullie de kracht van de natuur nog intensiever willen voelen gaan jullie op een weide liggen of gaan tegen een boom leunen en dan is er al een heerlijke verbinding ontstaan waarbij  jullie kunnen voelen dat jullie met Al Wat Is zijn verbonden.

Het is een Goddelijke kringloop die jullie beleven. De oer-levenskracht, het prana, stroomt in de Aarde ; de Aarde geeft haar energie aan de boom en de boom geeft zijn energie aan de mensen door. De boom is zich van de verbinding met de Aarde en zijn dienstverlening bewust. Deze verbinding hebben jullie ook, maar jullie zijn je hiervan meestal niet bewust. De bomen kunnen jullie helpen om je daaraan te herinneren.

De oude volkeren hebben dit meesterlijk begrepen: de bouwwijze met behulp van de kracht der Aarde en de bomen en planten te verbeteren. Zij gebruikten alleen natuurlijk materiaal, waar mogelijk zelfs levend materiaal. Stel je voor dat je je huis om een boom heen bouwt, hoe krachtig geïnspireerd en met de aarde verbonden je leven daarin zou zijn.

Meditatie-oefening.

Ik wil jullie vragen de ogen te sluiten voor een reisje.

Laat voor je innerlijk oog een huis ontstaan. Terwijl je naar dit huis kijkt merk je dat het zich uit eigen wil verandert. Ik grijp een beetje in bij deze visualisatie,

Ik laat jullie zien hoe het in oude tijden met een hoge beschaving was: Er was een optimale verbinding tussen mens en natuur op vele niveaus. De mensen konden zich in de geest zo met de planten verbinden dat dit het groeiproces bespoedigde en zij relatief snel een vrucht voortbrachten. Dit is een waarlijke uitdrukking van de harmonie tussen planten- en mensenwereld.

En voel je nu binnengaan in de wereld van het nieuwe/oude wonen. Is het niet prachtig? Kijk om je heen hoe de bomen zo zijn gegroeid dat zij met hun stammen een huis vormen.

Het ziet er zo uit alsof de stammen zich gesplitst hebben om ruimte te scheppen. Jullie bevinden je te midden van bomen die zich graag ter beschikking stellen om voor jullie een harmonisch thuis te vormen. Kijk hoe alles pulseert van het leven. En kijk nu verder om je heen. Prachtige planten sieren je huis, prachtig en toch aangepast.

Zij groeien zo dat het voor jullie aangenaam is, maar niet zo krachtig dat het jullie zou storen. De natuur voegt zich helemaal naar jullie persoonlijk niveau, zeer tot jullie heil. En zou het niet te gek zijn als jullie ‘s morgens bij het opstaan direct een verse vrucht kunnen plukken, een super vitaal ontbijt direct uit je eigen vruchtentuin in de eigen huis?

 “Dit is een utopie, Kryon,” zeggen jullie? Denk ik niet. Jullie zijn daar nog een beetje vandaan om zo te leven maar in de gedachten van mensen vormen zich deze voorstellingen al langzaam.

Men zou ook kunnen zeggen dat de herinneringen uit Lemurie tevoorschijn komen. In Lemurie en in andere hoge beschavingen leefden de mensen overwegend op deze manier. Het is het aardse leven in volkomen eenheid.

Kijk nog eens verder om je heen in je huis van de toekomst. Waarvan is je tafel gemaakt, je bed?

Alles leeft, alles komt uit bomen en planten die elke vorm aannemen die jullie wensen. Men zou ook kunnen zeggen: jullie hebben hen geïnstrueerd. Jullie hebben in je geest je huis ontworpen. Jullie waren de Goddelijk scheppende architect en hebben je met de geest van de planten verenigd. Jullie hebben je met de grote geest verbonden en je voorstellingen in liefde naar buiten gebracht of gevisualiseerd en naar de geest van de planten gezonden. De planten op hun beurt ontvingen jullie liefdeswens en veranderden hun Zijn-veld voor jullie.

Ook stenen hebben jullie in kunst en vorm in jullie woning gebruikt.

Zo eenvoudig was dit toen. En dit staat weer voor de deur. Jullie oude mystici beschreven hoe de kracht van hun geest de ruisende bladeren van een boom tot rust bracht. En voor hen was het heel natuurlijk om de vogels te vragen om een tijdje te zwijgen. Het is een verbinding van de geest, een binnentreden in het geestelijke veld van het andere bewustzijn om veranderingen toe te passen.

Dit proces gebeurt met diepe verbondenheid met Al Wat Is, met de Schepping. Hier wordt weer duidelijk hoe fantastisch alles met elkaar verbonden is.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen