Kryon: Meditatie: Zielenfamilie

Kryon, Meditatie
Zielenfamilie.

Gechanneld door: Barbara Bessen

24 augustus 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Een meditatie-oefening voor jou en je zielenfamilie.

Wij onderhielden ons in het laatste artikel over de familie  die  voor jou zorgt. Het zijn degenen die of bij jouw zielen behoren of bij jouw grote zielenfamilie.

De laatsten zijn zielen die zich aaneensluiten om gezamenlijk de weg van ervaringen te gaan.

Jouw ziel werd, toen zij in dit dualistische systeem kwam, in enkele delen opgedeeld, minstens twaalf. Dit diende ertoe om gelijktijdig vele ervaringen op te doen.

Daarover waakt het Hoger Zelf en het zorgt voor jouw leven en die van de andere delen. Jij bent nu in een zeer interessant tijdraam hier geïncarneerd.

Jouw andere delen, jouw broers en zusters, zijn in andere levens die allemaal gelijktijdig  plaatsvinden,  actief.

Zij zijn, als zij aan de andere kant van de sluier zijn, niet gebonden aan de constructie tijd. Dat zijn jullie ook niet als jullie niet zijn geïncarneerd. De zielenaspecten zonder aards kleed dienen jou en ook de andere geïncarneerden die zich op Aarde amuseren en vermoeien, als helpers. Dit noemen wij “geestelijke familie”.

Meditatie tot de andere zielenaspecten.

Ik wil nu graag dat jij contact opneemt met een van jouw andere zielenaspecten. Sluit je ogen en stel je voor jouw geestelijk oog een weide voor, haal die intensief naar voren en neem waar hoe jij daar staat.

Als het beeld stabiel is vraag dan met reine intentie het zielenaandeel dat nu voor jou zorgt om voor jouw innerlijk beeld op de weide te komen. Misschien duurt het een paar ogenblikken maar het zal gebeuren.

Het is mogelijk dat dit deel in een gestalte verschijnt die jou bekend is. Het kan oom Frits of jouw zuster Lisa zijn die vroeg de Aarde verliet. Bedenk dat het niet belangrijk is als wie dit wezen verschijnt want het draagt slechts een kleed van de vele die het heeft gedragen. Jou heeft het zeker al vaak begeleid en gesteund om alle ervaringen te leven.

Dit kleed zal misschien kort opflitsen om vertrouwdheid te verkrijgen. Dan zal dit wezen jou neutraal voorkomen. Ook bij oude herinneringen die bij jou opvlammen, laat hen los want jouw familielid zal jou vertellen dat al het onreine is opgelost. Jij bent op neutrale bodem en samen zullen jullie jouw incarnatie zo gemakkelijk mogelijk doorlopen.

Jouw helper is er om jou te steunen en te begeleiden. Begroet hem en geniet van de verbondenheid en de vreugde. Merk hoe je hart helemaal wijd wordt en je oude spanningen of treurigheid loslaat. Zij zijn niet meer van belang. Vraag hen wat zij jou willen vertellen. Misschien hebben zij tips voor jou of vertellen zij jou welke opdrachten jij bij jouw zorgtaak hebt. De boodschappen komen als gevoel of als een gedachtestroom naar jou toe.

Als de communicatie niet werkt, geniet dan van de ontmoeting.

Een verdere meditatie-oefening over de zielenfamilie komt er in een volgend kryon-artikel.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen