KRYON- Meester der Elementen zijn

KRYON- Meester der Elementen zijn

Gechanneld door: Barbara Bessen

15 Mei 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

 

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Het is voor mij een vreugde om weer jullie dienaar te zijn. Ik ben een dienaar van het hoogste Licht, de Eenheid. Het is mij toegestaan jullie de groeten van Thuis over te brengen. De plaats waar de dualiteit niet de scepter in handen heeft. Waar de liefde regeert en niemand beter of slechter is dan de ander. Waar de energie van de oersoep geen vormen produceert maar gewoon een prachtige, tijdloze frequentie van en gedachtenstroom is. Zonder oordeel, zonder angst, zonder de wens iets te zijn of iets te doen. Is dat niet heerlijk ook al kunnen jullie het je niet direct voorstellen? Wat is voor jullie Eenheid en allesomvattende Liefde? Het is zeker hetgeen jullie af en toe voelen als jullie helemaal bij jezelf zijn en zonder de wens om iets te zijn of iets te doen. Kleine geluksmomenten zijn de verbinding met dit tijdloze Zijn en het gevoel goed te zijn zoals je bent, zonder de wens voor verandering of uitbreiding. Dit Zijn is Volkomen. Jullie zijn ook Volkomen. Alleen jullie ego vindt dat jullie voor verbetering vatbaar zijn. Het hier waarneembare en leefbare is een deel van deze beschreven Eenheid die zich wil laten ervaren.

Deze ervaring krijgt nu een nieuwe magie, een glans die onvoorstelbaar is voor het menselijk gedachtegoed. Of kunnen jullie je wel voorstellen hoe het is om zonder vorm te zijn?

Maar laten wij spreken over wat jullie hier en nu wel kunnen doen om dichter bij de Eenheid van Alles te komen. Het is niet iets dat jullie moeten proberen te bereiken. Het is in jullie, naast jullie, met jullie en niets dat ver weg is. Het is alleen jullie bewustzijn dat denkt dat jullie niet in de Eenheid zijn. Jullie laatste leven was eerder zo gepland dat jullie dachten dat jullie gescheiden waren van het Goddelijke.

Het leven in dit tijdraam werd door jullie uitgekozen om het doel te hebben om de Eenheid bewust op te sporen om, als jullie dat wensen, daarin op te gaan.

Wij bieden al jaren gereedschappen aan om jullie de mogelijkheid te geven je bewustzijn in je eigen Goddelijkheid uit te breiden. Dat is alles. Wij trekken niet aan jullie en duwen jullie nergens heen. Jullie blijven op je plaats en verbreden alleen jullie kennis. Vele mensen geloven dat zij oneindig veel moeten doen om de eenheid te vinden. Zij geloven dat er veel leerjaren, veel woorden en veel (ge)schriften voor nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

Velen geven het op omdat binnenin hen de herinnering zit dat zij door harde leerscholen moeten gaan waar zij voorheen waarschijnlijk ook gefaald hebben. Anders waren zij zeker niet meer hier. Angst voor spiritueel mislukken is een belangrijk aspect van twijfel en angsten. In oude zielen zijn het de opgeslagen ervaringen over de stap naar de Eenheid.

Probeer kort in jezelf te kijken hoe het voelt om je eigen, oude spirituele ervaringen te herinneren. Ik denk dat er in jullie iets samentrekt. Spriritueel wangedrag, zoals jullie het zullen noemen, openbaart zich omdat het in jullie opgeslagen is en dan kan het waarschijnlijk onaangenaam aanvoelen.

Dan zijn er ook nog de opgeslagen herinneringen die jullie je graag herinneren. Zij hebben iets met lichtvolle arbeid aan jezelf te maken, met andere mensen of met overeenkomstig gereedschap te maken. Zoiets als vele oude zielen zich herinneren genezer te zijn geweest om in priesterschap gezamenlijk de Goddelijke geometrie te ervaren en nog veel meer.

Laat alle oude ervaringen zonder oordeel staan en verlos je van hen. Sta mij gewoon toe jullie veld van hen te bevrijden. Het is als een sleutel in een slot, die ik nu omdraai, om alle lezers, wanneer jullie deze regels ook lezen, de oude angsten met betrekking tot deontwikkelingsweg op te lossen. Dit gebeurt nu.

Jullie zullen alleen een gevoel bemerken alsof jullie lang in een warm, dampend, geurig bad hebben gelegen of een heerlijke douche hebben gehad. Jullie oude spirituele opgeslagen angsten zijn opgelost. Kunnen jullie begrijpen hoe makkelijk het in deze tijd is om iets op te lossen? Het was jullie reine intentie om dit met geopend hart te lezen en daardoor een goedkeuring te geven om iets op te lossen. Er hoeven geen gecompliceerde mechanismen meer te zijn die worden gebruikt om jullie te louteren.

Jullie zuivere intentie is in deze tijd het belangrijkste gereedschap.

Ik ben hier vandaag ook gekomen om jullie moed in te spreken om je weg te vervolgen.Wees open voor ingevingen, influisteringen van je Hoger Wezensaandelen die weten wat jullie beweegt en wat voor jullie gepast is. Het is niet meer de tijd om in onzekerheid te verkeren over wat er kan komen en wat jullie zelf voor het nieuwe era van de mensheid te doen hebben. Jullie leven is, hoe jullie jezelf ook zien, een goede mogelijkheid om alle oude brokstukken los te laten en zelfstandig zonder andere krukken je leven vreugdevol verder te gaan.

Welke angsten verhinderen jullie voor jezelf verantwoordelijk te zijn? Niets en niemand kan de meester die jullie zijn, tegenhouden. Niemand mag het wagen jullie af te remmen of stenen op jullie weg te leggen. Jullie maken je quasi medeschuldig als jullie iemand toestaan een blok aan je been te zijn.

Overdenk deze wijsheid eens. Wie of wat zijn jullie voor anderen dat zij jullie afremmen? En wie zijn jullie dat jullie dit met je laten laten doen?

De mens bestaat uit de vier elementen. Als de mens zich dit steeds meer bewust is en het eigen veld op niveau komt, komt er een gelijkmatigheid. Dat zorgt voor innerlijke rust, gelatenheid en het bewustzijn den men schepper van het eigen Zijn is.

Jullie werden met deze kennis uirgerust maar waren het je niet meer bewust. Laat mij jullie zeggen dat het vierlichaamsysteem de 4 elementen vertegenwoordigt. Misschien is dit niets nieuws voor jullie. Maar zijn jullie je er ook van bewust wat dit betekent en wat er te doen is? Hebben jullie de laatste weken in jezelf gekeken welk element uit evenwicht is? Het etherisch lichaam draagt het Goddelijk vuur van de Schepping in zich. Het emotioneel lichaam vertegenwoordigt het element water, het mentale lichaam de lucht en het aardse lichaam symboliseert het element aarde.

Ga nu even lekker achterover zitten en neem de tijd voor een reisje. Jullie weten vast wel dat ik van dit gereedschap houd om een innerlijk reisje te maken. Het is zo makkelijk en het schenkt zoveel bevindingen. Bezoek nu elk van je 4 lichamen. Word je van elk van hen bewust en vraag je af: ”Waar is in dit lichaam nog onbalans?” Het zal zich aan jullie presenteren als jullie ergens nog een beetje aan vasthouden en in welke thema’s en processen jullie je nog bevinden. Wie of wat beweegt jullie en wie veroorlooft zich jullie in te pakken, zich bezig te houden met jullie van je pad af te houden?

Probeer je dit bewust te maken en laat jezelf deze spanning door een paar diepe ademhalingen compenseren. Als jullie mij erom vragen help ik jullie er graag bij.

Het is een opwindende en turbulente tijd. Jullie worden steeds met oude opgeslagen zaken geconfronteerd door dingen die buiten jullie gebeuren. Het is de kunst om het dualistische been met het interdimensionale te verbinden. Jullie zullen ook merken dat jullie in twee werelden leven. Het ene is dramatisch, vol zorgen en ook met die van je vrienden doorspekt. Het andere is rustig, gelaten, vreugdevol, vrolijk en zeer aangenaam. Wie of wat zorgt ervoor jullie uit die vreugdevolle wereld te trekken? Zoals al is gezegd is het de kunst om in de hogerfrequente wereld te zijn en desondanks toch de aardse dingen meester te blijven. Ik zeg jullie heel duidelijk: Er is niets en niemand die het voor elkaar kan krijgen om jullie uit deze balans te krijgen.

Het gaat er nu om de elementen in jullie te verbinden, hen naar een stil of actief veld te brengen en hen te verenigen met deze door jullie in balans gebrachte kracht om hier op Aarde te handelen.

Ascensie en verwijding van het bewustzijn betekent niet met straalaandrijving deze planeet verlaten. Het doel is eerder het tegendeel: Hier te leven, het eigen licht te verankeren, het dagelijks leven meester te worden en toch het gevoel te hebben in een heel nieuwe wereld te leven.

En het idiote is: Elk van jullie bepaalt dit werkelijk zelf, niemand anders doet het. Wij noemen dit Goddelijke Zelfverantwoordelijkheid. En wij? Wij zijn alleen de dienaars, soms ook de energie-houders of frequentieverschuivers of de eenheid voor balans van verlichting. Maar de meesters der elementen zijn jullie. Jullie hebben het alleen nog niet in de gaten.

In deze zin wens ik jullie alle goeds bij het experimenteren. 2012 is het jaar der bevindingen. Bevindingen zijn het baanbrekende, de Gouden herkenning: Ik ben God. God is niet buiten mij. God is in mij!

Ik ben in diepe Liefde en Verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2012. Deze tekst mag vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.