Kryon: Met de planeet-energieën jongleren

Kryon: Met de planeet-energieën jongleren.

Gechanneld door: Barbara Bessen

1 februari 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Ik verheug mij zeer om jullie en alle latere lezers welkom te heten. Ik ben degene die jullie als Engelwezen Kryon kennen en voelen. Ik ben mannelijk en vrouwelijk. En steeds als het nodig is verschijn ik als jullie met mij contact opnemen, in de vorm die jullie nu gebruiken. Ik ben voor vele Taken op Aarde met de oer-vrouwelijke Gods-energie verbonden die bij alle mystieke tradities zeer wel bekend is. De vrouwelijke energie is wat ik als Oer-Scheppers-Kracht zou willen betitelen.

Vele oude wijzen en ingewijden wisten hoe die de vrouwelijke kracht gaat en hoe belangrijk zij is voor evenwicht en gelijkmaking, ook voor dragende structuren en hoe noodzakelijk het vrouwelijke, de geboorte, en het verzorgende voor nieuwe schepping zijn. Als jullie nieuwe ideeën in je leven willen brengen zijn daarvoor eerst gedachten en de kracht van het voorstelling vermogen nodig.
Dan komt de vrouwelijke kracht van de geboorte die het voortbrengt. Tegelijkertijd is er de voedende kracht die ervoor zorgt dat alles in liefde, geborgenheid en beschutting bloeien en gedijen kan. Het is als beschermde ruimte waarin de vrouwelijke kracht haar “baby” laat groeien.

Wat ik vandaag met jullie wil bespreken zijn de energieën van de jullie omgevende planeet die overigens ook de hiervoor beschreven attributen kan bevatten.

Astrologie – die onder andere ook de planeetkrachten definieert – heeft de opdracht om jullie nauwgezet de ondersteunende energieën die jullie voor deze incarnatie nodig hebben, op je weg mee te geven.

Astrologie is een hooggeachte wetenschap die zich niet alleen maar daarmee bezighoudt. Maar dit onderdeel moet ons interesseren omdat het om jullie gaat, jullie geëerde mensen, die hier ten dienste van de Aarde zijn. De dienst die bestaat uit het helpen van Moeder Aarde op haar weg naar een nieuwe uitgangspositie te gaan en haar vibratie te veranderen.

De dienst bestaat ook ten opzichte van jullie zielenfamilie en voor het deel van God dat jullie zijn en ook om jezelf en je vibratie te veranderen. Kortom, de weg naar meesterschap te belopen.

In deze channelings die wij jullie geven zijn er veel thema’s met de bedoeling om jullie weg een beetje makkelijker te maken. Maar het is ook weer tijd om jullie te vertellen dat deze channelings en familiebijeenkomst zijn maar tegelijkertijd energie-en healing-sessies zijn. Ik weet wie wanneer deze tekst leest. Ik zie wanneer – om in jullie tijdvoorstelling te spreken – deze tekst gelezen wordt. Enkelen worden pas na jaren door deze woorden bereikt maar de werking ervan is niet veranderd.

Het is eerder zo dat de vibraties nog sterker worden en de effectiviteit van deze energieën waarover wij spreken nog diepgaander zullen zijn omdat de ontwaakten dan hogere doseringen nodig hebben.

Hoe dat precies zal zijn kan ik alleen maar vermoeden omdat – en dat wil ik jullie nogmaals vertellen – ik jullie niet kan zeggen wat er over een paar jaar precies zal gebeuren. Dat is jullie beslissing! De mens beslist hoe het verder gaat. Het is heel goed mogelijk dat er in 2012 werkelijk gebeurt wat vele mensen vermoeden en hopen, dat de Aarde haar omloopbaan helemaal verlaat en naar de hogere regionen glijdt wat zij in feite nu al aan het inleiden is.

Dan zal er opeens veel veranderen. Het is ook mogelijk dat de verandering nog een beetje tijd nodig heeft en het jaar 2012 een bijzondere energie-boost brengt. En dat al deze energieën en ook alle mensen die ontwaakt zijn gebruikt worden om de verdere schreden in te leiden die leiden naar een Nieuwe Aarde.

Wat ik daarmee wil zeggen is dat de mens veel beïnvloedt en de sleutel voor de veranderingen in de hand heeft. Er is nog steeds een vrije wil waarmee jullie uitgerust zijn op deze scholingsplaneet Aarde.

Geëerd is de mens die de vrije wil in de handen van het Hoger Zelf legt en zegt: “Zeg mij wat ik moet weten, zeg mij wat mijn volgende stappen moeten zijn waarmee ik de Aarde en de mensheid effectief kan dienen en ik mijn weg naar het meesterschap duidelijk kan gaan.”

Jullie astrologische imprint bevat de constellatie van jullie geboorteminuut. Het is natuurlijk niet toevallig dat jullie uitgerekend op deze tijd uit het geboortekanaal glipten en de eerste stappen op deze planeet deden. Jullie zochten al jullie thema’s doelbewust uit – allemaal – die jullie ditmaal op de Aarde wilden doorwerken. Dat geldt voor jullie persoonlijke ontwikkeling en ook voor de bijzondere taken met betrekking tot de Aarde. Het is zo dat het bewustzijn van de Aarde verandert als jullie bewustzijn verandert. Elke stap die jullie doen wordt gezien door Gaia.

Jullie zijn een deel van haar. Jullie voeden haar, zij voedt jullie. Het is belangrijk om dat te erkennen en jullie zouden daar ook naar moeten leven. Sommigen van jullie zijn hier met extra contracten gekomen, zoals bijvoorbeeld mijn partner. Wij hebben aan de andere kant van de sluier afgesproken dat zij mijn spreekbuis zou zijn. Wij hebben ook afgesproken dat het belangrijk is dat zij voor deze taak, voor dit contract, enige dingen zou leren die zij later nodig zou hebben, om zo te zeggen het handwerk eerst te leren.

Tevens werd er besproken dat op het moment dat zij in dienst zou treden, zij persoonlijk zover ontwikkeld zou zijn dat haar andere zielendelen stuk voor stuk weer bij haar terug zouden komen. De aspecten die anders geïncarneerd zijn of op een ander tijdspoor.

Deze versmelting behelst ook dat de kwaliteiten van deze delen benut kunnen worden. Deze partner is eerder een terughoudend mens. Ik heb haar geleerd tijdens deze seminars voor de anderen deze kwaliteiten te openen zodat haar eerder terughoudende natuur een beetje naar de achtergrond treedt en de zin om met mensen te werken en lezingen te geven naar voren komt zodat zij deze seminars ten volle tevredenheid leidt.

De constellatie van de planeet-energieën bevat ook bepaalde kwaliteiten of inrichtingen – ook door oude levens – die jullie voor deze incarnatie meenemen.

Als jullie vandaag naar een astroloog gaan ervaren jullie welke planeten welke invloed hebben en nemen op jullie leven. Sommige mensen geloven dat dit hun lot is en zeggen: “O, de sterren zeggen mij dat dit en dat zo is en dat het de schuld van Saturnus is. En er zal snel iets in mijn leven gebeuren omdat er dan een dan een bepaalde planeten constellatie is.”

Dat was dan een zeer oppervlakkig consult. Geëerd is de astroloog die naar de mensen kijkt en zich een indruk verschaft en gezamenlijk bespreekt welke potentiëlen in de constellatie zichtbaar zijn die nut hebben voor de cliënt en benut kunnen worden en welke er onbenut zullen blijven. Hij/zij kijkt naar welke potentiëlen er nog openstaan en benut kunnen worden en welke karaktereigenschappen nog gelijkmatiger of ondersteund moeten worden en dus naar voren getrokken moeten worden.

Hij kijkt wanneer welke energieën op Aarde werken en doet voorstellen hoe de cliënt deze kan benutten. Bij sterke aanwezigheid van Saturnus bijvoorbeeld niet het huis te verlaten zou dom zijn. Eerder is het raadzaam de sterke stormen die in het eigen leven woeden met deze kracht te doorgronden.

Zacht en aardig voor jezelf naar al deze thema’s kijken en niet tegen deze kracht ingaan moet te doen zijn. Met de energieën surfen. Als de sterke Venus doorvoer op de Aarde inwerkt hebben mensen die dit wisten rust in hun leven gebracht en van de energieën genoten. Er is altijd nog, ondanks de Nieuwe Energie die in golven naar de Aarde stroomt, ik spreek graag van Gouden Golven, de kracht van de planeten die jullie kan beïnvloeden. Ik zou dit nog even verder willen omschrijven.

Allereerst wil ik jullie zeggen: Hoe meer jullie met je Hoger Zelf in verbinding zijn, de Gouden Engel, hoe meer jullie in je eigen licht staan en dan zullen de uiterlijke invloeden, ook die van de planeten, niet meer die sterke invloed op jullie hebben.

Jullie zijn dan zogezegd in je eigen licht dat jullie voedt en beïnvloedt. Dat gebeurt als jullie volledig met je Gouden Engel versmolten zijn. Deze volledige samensmelting is tot nu toe bij weinig mensen voltrokken. De meesten van jullie staan met een been in deze verbinding. Bij diepe innerlijke reizen is deze verbinding compleet. Dat komt het leven van alledag weer en glijden jullie een beetje uit deze verbinding.

De Gouden Engel probeert desondanks jullie leven te beïnvloeden en het leven van alledag makkelijker te maken alleen nemen jullie deze impulsen niet meer waar. De andere invloeden zijn sterker.

Natuurlijk wordt jullie verbinding, jullie samensmelten, jullie staan in je eigen licht onderworpen aan het grote geheel, aan Al Wat Is. Want niets is alleen onderweg. Maar het speelplan van deze Aarde met de andere planeten die voor deze scholing hun taken hebben, wordt neutra(a)l(er).

Er is voor alles een tijdkwaliteit. Er zijn tijden van rust, tijden voor activiteit, voor opheldering, voor voeding. Er zijn tijden van onthouding en tijden van genieten. Deze kwaliteiten zijn ook bij de omliggende planeten te vinden. Mijn verzoek aan jullie is: Neem contact op met de planeet energieën. Daarvoor hoeven jullie geen astrologie cursus te bezoeken. Als jullie innerlijk op reis gaan of in meditatie gaan neem dan contact op met Mars, met Venus en met andere planeten. Dat kunnen jullie visueel proberen of met je gevoel. Probeer te voelen hoe deze planeten werken en wat zij voor opdracht hebben binnen dit zonnestelsel. Geen planeet is alleen maar aanwezig maar zij staan in samenhang met de buur planeten en sterren.

De planeten zijn de organen van het zonnestelsel.

De Aarde heeft haar bepaalde taak in dit lichaam, jullie hebben een taak in het lichaam van de Aarde. Voor het welbevinden van het geheel is het behulpzaam te voelen en te weten hoe de planeten op jullie systeem, op het elektromagnetische veld dat jullie zijn, inwerken.

Wat doen zij met jullie? Hoe kunnen jullie met deze energieën, met deze functies van de planeten, je leven beter inrichten?

Voeg je in de rivier van deze stromingen en vestig je in deze energieën.Benut deze werktuigen van de nieuwe tijd. Werk ze niet tegen. Alle karakters die jullie aan de planeten toeschrijven hebben, goed bekeken, belangrijke functies en zij zijn goed noch slecht. Dat is eerder, buiten jullie gezichtsveld ontstaan. Jullie zullen veel plezier hebben en soms glimlachen als jullie die hoge wetenschap binnengaan. En jullie betreden dit veld niet wetenschappelijk maar vanuit hart- en gevoelsniveau. Dat is iets heel anders en heel bijzonder. Voel de energieën van Venus, Mars, Pluto en anderen. Vergeet de attributen die jullie ergens gelezen of geleerd hebben. Onderzoek de buur-planeten, de organen van het zonnestelsel als een voelende onderzoeker met een open hart. De planeet weet wie jullie zijn. Zij wacht al!

In deze samenhang wil ik nog vermelden dat verder wegstaande planeten in jullie waarneembaar gezichtsveld zijn gekomen. Het zijn er al twee. Wie van het gevoelsniveau uitgaat zal nog drie andere planeten waarnemen. (daarmee werpen jullie als het ware een blik over de muur….) Veel plezier bij het ontdekken! Geëerd is de mens die weet dat hij interdimensionaal is en alles kan onderzoeken met zijn eigen zijn. En tegen de lezers die met astrologie werken zou ik willen zeggen: De kunst van astrologie-onderzoek en –toepassen is ervan uitgaan dat alles verandert, dat vaak niet alles is wat het lijkt, dat er veel achter de interpretaties zit en dat het tijd is om de informaties, leringen en eigen ervaringen met de nieuwe energie in de astrologie te verweven. Daarbij beveel ik aan om met de opgestegen hoge wezens samen te werken die in andere Aarde-tijden dit met holistische blik bestudeerden en nu op evenwichtige niveaus daarop wachten om zoekenden een blik in hun Weten te laten werpen.

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2008.
Deze tekst mag vrij worden gebruikt. Veranderingen zijn niet toegestaan.