Kryon: Met Lemuriërs praten en je vergapen aan Ufo’s /2

Kryon: Met Lemuriers
praten en je vergapen
aan Ufo’s /2

Gechanneld door: Barbara Bessen

19 juni 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

Een reis naar de berg Mount Shasta, Californië.

Ik werk veel met het geestelijk wezen Kryon en met Saint Germain samen. Die hebben mij dan nog meer dingen over dit oude continent verteld en mij waarlijk op het hart gedrukt dat het nu heel belangrijk is om als de oude Lemuriers te leven, want zij leven vanuit het hart.

Daar ligt de sleutel naar alle dimensies en voor de ascensie en zijn proces waarin wij ons nu bevinden. Hoe zei Antoine de Saint Exuperý het ook alweer zo mooi, dit schiet mij zojuist te binnen: “Men ziet alleen met het hart goed!”

Bij het contact met de oude Lemuriers bemerkt men meteen ook dat alles veel makkelijker wordt. Men ziet zijn eigen problemen en zorgen met andere ogen.

Op reis waren deze zorgen verhoudingsgewijs heel klein, ik wist voor alles een oplossing en die leken mij heel makkelijk, zo logisch.

Ik had aan alles wat mij moeilijk voorkwam dramatiek toegevoegd. En dat ondanks dat ik al veel aan mijzelf heb gewerkt en enkele oude afdrukken heb herkend en losgelaten.

Wat een verrijking voor het verdere leven als men deze ervaring  daar op Mount Shasta mee kan nemen naar het leven van alledag! Ik weet dat het natuurlijk niet fysiek meetbaar is dat deze hogere vibratie om de berg heen is. Alles voelt makkelijker aan, ook lichamelijk is men als in een lichte trance en men ziet ook – dit is moeilijk uit te leggen –alles met een bredere en wijdere blik. En wij hebben in die tijd ook veel gelachen.

Een dame onder ons had, zo meende zij, een ontmoeting met een Lemurische. Als aardige vrouw verwikkelde zij in een gesprek en vertelde haar heel veel over Telos. Aan haar manier van doen meende zij te herkennen dat zij vanuit het binnenste van de berg kwam. Toen zij dit vroeg, lachte zij alleen maar vriendelijk en ging weg.

Toen een bekende van mij zich even omdraaide omdat iemand haar riep, en dan weer terugdraaide, was de vrouw verdwenen. Ikzelf had ook een interessante ontmoeting: Ik was in een biologische winkel, die overigens beter gesorteerd was dan ik ooit heb gezien. Ik stond bij de kassa, ietwat beladen, en zocht mijn creditcard – zonder welke in Amerika niets werkt omdat bijna niemand met baar geld betaalt – toen ik een man opmerkte die eruit zag als een oude hippie. Hij glimlachte naar mij en zei: “Wat leuk dat je gekomen bent!” Dan glimlachte hij weer en zei het nog een keer. Ik was zo met het zoeken naar mijn kaart bezig dat ik niet reageerde en toen ik mij eindelijk van de woorden bewust was en hem wilde vragen hoe hij dit bedoelde, was hij al weg. Komisch, dacht ik, waarom zegt iemand zoiets. Achteraf ben ik er bijna zeker van dat het een groet vanuit de berg was.

Zulke wonderlijke dingen kunnen iemand daar overkomen. Een andere reden waarom mensen daar naartoe gaan is om Ufo’s te kunnen zien. Men zegt dat hier een basisstation is van enkele buitenaardse bezoekers die de berg in en uit vliegen.

Zoals verwacht is de vibratie hier hoger zodat ik geloof dat als men er een ziet, dit alleen gebeurt als men zich diep ontspant en naar hogere vibraties glijdt. Maar er wordt ook verteld dat heel “gewone” mensen daar Ufo’s hebben gezien.

Ik persoonlijk geloof dat de ufo-schotels, zoals zij door de mensen worden beschreven, hun vibraties kunnen reguleren. Als zij gezien worden, gebeurt dit, want steeds meer mensen worden zich bewust dat wij niet alleen in het universum zijn.

Sommige regeringen kennen deze Ufo-verschijningen en hun berichten en stellen deze voor onderzoek ter beschikking. Er is in verband hiermee veel meer aan de hand dan wij vermoeden.

Het hangt van iemand zelf en van zijn eigen ontwikkeling af, wat hij bij Mount Shasta beleeft. Het beste is om helemaal open te zijn en alles voor mogelijk te houden. Ik kan jullie verzekeren dat deze ervaringen zijn verweven met het leven van alledag. Men krijgt voor veel dingen een andere, bredere zienswijze. Ik persoonlijk had daar nog een andere ervaring met een ruimteschip. Ik werd uitgenodigd om aan boord te komen. Deze ervaring wil ik gewoon nog even voor mijzelf houden omdat ik het zelf nog niet helemaal heb verwerkt.

Als men in Californië is, zou men de tijd moeten nemen want het is zeer uitgestrekt. De beroemde redwoods (sequoia’s – enorm hoge bomen, waar soms zelfs een weg doorheen gaat. Henk) met de oeroude, grote reuzen bomen zijn ongeveer drie uur rijden ver weg.

Wij, Kryon, Saint Germain en anderen gaan nu in augustus 2011 naar Mount Shasta.Wij willen verdere ervaringen met de groep hebben en veel in onszelf gaan. Ik verheug mij al en ben vol verwachting over wat er nu weer gaat gebeuren. Sinds mijn ervaring daar zijn er drie jaren voorbij gegaan en omdat de vibraties van de Aarde gestaag stijgen, wie weet wat ons dan wordt geopenbaard. Kryon zegt altijd graag: “Niets is wat het lijkt…!” Nou, dan laten wij ons toch gewoon verrassen! Informatie over deze reis is te vinden onder  www.kryon-deutschland.com

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen