Kryon: Niets is wat het lijkt!

Kryon:
Niets is wat het lijkt!

Door Barbara Bessen
10 december 2021
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

Moeilijke tijden kondigen zich aan. Nog intensiever dan de laatste twee jaren die wij beleefden. Hoewel ieder van ons dit anders heeft beleefd, vanzelf vanuit de eigen realiteit, hopen wij altijd nog dat alles in orde komt en dat het uiterlijk leven weer net zo wordt als het was. Een heel duidelijke zin uit de channelings zegt echter iets anders: “Het wordt nooit meer zoals het was….en dat is goed zo!”

Ik beveel jullie de channeling van Kryon van december van harte aan, het afscheid van een jaar, om dit niet alleen met uiterlijke ogen waar te nemen. Ik adviseer jullie om de ogen te sluiten en te kijken welke innerlijke beelden naar voren komen. Een wijze uitspraak van Antoine de Saint-Exupéry zegt: “Men ziet waarheid allen met het innerlijk oog!”

In die zin wens ik jullie een diep duiken in de innerlijke werkelijkheid. Neem de woorden en daden van de media en de politici niet direct aan als je eigen waarheid. Het is alleen informatie voor een aangeboden realiteit. Maar jullie bepalen in welke realiteit jullie willen leven en waarmee jullie die ook vormen.

In die zin wens ik jullie vrolijke, feestelijke dagen met veel bezinning en innerlijke reizen in de kwantumwereld.

Hartelijke groeten,

Jullie Barbara Bessen

PS: Nog voor Kerstmis is er een video met veel interessante informatie en kleine oefeningen.

Kryon Channeling-december 2021 “Niets is wat het lijkt!”

Gegroet, beste vrienden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst, mijn beproefde manier om mezelf voor te stellen, het begin van de berichten die ik jullie geef. Heb je ooit gecontroleerd of deze beweringen juist zijn? Heb je je ooit afgevraagd of het werkelijk Kryon is, de interdimensionale entiteit die hier spreekt? Trek je sommige dingen in twijfel die de waarheid zouden moeten zijn of “het is wat het is”? Heb je ooit de richtlijnen van de samenleving, de media, de politiek in twijfel getrokken? Heb je je nooit afgevraagd of het verhaal van de Aarde zoals het wordt verteld wel klopt? Ik zou hier maar door kunnen gaan, wat ik ook voor je zou willen vragen. Maar het is niet mijn leven, mijn wezen, het is van jou.

Wil je niet weten wat er werkelijk aan de hand is hier op Aarde? Twijfel je soms niet aan de dingen die nodig lijken om de zogenaamde situatie op deze Aarde te veranderen? Het draait al vele maanden rond een virus dat de wereld in de greep houdt, dat de wereld volledig verandert, inclusief alles wat hier leeft. Klopt dit? Wie zegt jullie dat? Waren jullie ook bij de Amazone, waren jullie in de Taiga, om hier bewijs van te vinden? Nee? Nou, dan kunnen jullie ook niet weten wat ergens anders gebeurt. De veel bewierookte mediatechniek heeft twee kanten: zij heeft voor de mensen vooruitgang mogelijk gemaakt, het leven makkelijker gemaakt, maar ook met veel valkuilen die op het eerste gezicht niet zichtbaar lijken te zijn.

Deze valkuilen bemerkt men pas in de loop van de tijd….pas als men het eigen leven bekijkt, als men zichzelf waarneemt, als men opmerkzaam is, en dat kan in een onderdeel van een seconde gebeuren. Ik zou daar met jullie over willen spreken….hoe makkelijk het is om telefoon in je zak te hebben om iemand te bereiken. Maar willen jullie altijd bereikbaar zijn? En hoe is dit bij alle andere dingen die men jullie vertelt? Willen jullie die allemaal in je leven brengen? Informatie vormt jullie en geeft je leven gestalte.

Laat het voor je innerlijk oog passeren en denk daar eens over na. Geloven jullie alles wat nu in de media, op de sociale kanalen, wordt verteld. Wat is de waarheid in deze tijd van grote veranderingen, deze tijd van de “Great Reset”? Gaat het altijd zo snel met alle uitvindingen, nieuwe dingen en voorstellingen die men als absoluut in je  leven brengt en die jullie absoluut nodig zouden hebben? Is er misschien ook geen HALT, een ommekeer, een “niet meer verder gaan” geen vooruitgang, geen optimaliseren?

Denk nu eens aan het volgende: Waarom denken jullie dat jullie hier zijn? Zeker niet om, zoals jullie dit zo mooi zeggen, het wiel opnieuw uit te vinden. Jullie zijn hier om in jezelf te ontdekken wat daar al vele duizenden jaren verborgen is ….jullie Goddelijke Vonk, jullie Gouden Engel, jullie Hoger Zelf. Dit wonderbaarlijke Zijn, wat jullie zijn, wacht erop om jullie in de armen te sluiten en met jullie samen het leven op te bouwen. Ook datgene dat het waard is om te veranderen….ook het Verder, Beter, Hoger, Meer! Jullie zijn hier om het Goddelijke in je leven te brengen, als jullie navigator, als jullie leider, waardoor alles kan gebeuren wat goed voor jullie en de anderen is.

Wij zien jullie van boven het theaterstuk van het aardse speelveld, dat hier wordt gespeeld. Wij willen graag dat jullie je goddelijke potenties gebruiken en dat jullie weten wat jullie altijd waren: EEN.

Dit is de ideale manier om deze “Reset” naar de goede richting te sturen. Het gaat hier niet om nog meer techniek, nog meer elektronische nieuwigheden en gegevensverzamelaars. Het gaat erom het natuurlijke, techniekvrije, Goddelijk Zijn, de Liefde die oer-schepping presenteert, hier op Aarde meer ruimte te geven.

Dat zou pas echte vooruitgang zijn. Dit zou een natuurlijke “Reset” zijn, een voortgang naar de Gouden Eeuw…zonder iets te kopen omdat jullie denken dan niet “volkomen” te zijn, er niet bij te horen en meer te willen hebben. De weg met het goddelijke is vrij van kosten en ballast en kan direct beginnen.

Zijn jullie daarbij? Laat mij jullie nog iets aan het hart leggen: Onderzoek alles wat aan informatie tot jullie komt, of jullie ruimte willen geven, en bedenk dat dit jullie leven beïnvloedt. En vraag jezelf steeds weer af wie of wat jullie in je leven toe willen laten. En sta op en zeg NEE als er iets is dat jullie niet goed vinden.

Verdrijf de geldwisselaars -zoals Jezus (Jeshua) – uit jullie aura, die jullie iets willen verkopen dat niet goed voor jullie is. Hulp is daarbij verzekerd. Ook Jeshua bevindt zich met sterke frequentie en activiteiten onder jullie. Hij houd zijn lichtveld constant over jullie heen. Michael trekt voor waarheidlievende mensen zijn zwaard en Maria Magdalena beschermt jullie met liefde van de Goddelijke Moeder…..allen die hun waarheid willen leven!

De groep van Kryon werkte vele jaren aan de verandering van de rasters van de Aarde. Dit hebben wij jaren geleden al verteld want het waren onze eerste boodschappen.

Wat zorgt voor het afzwakken, het dempen, van de Aarderasters? Onder andere de uitbreiding van het blikveld dat om jullie heen plaatsvindt. Zijn jullie een volk op een eenzame planeet aan de rand van het zonnestelsel? Nee. Zou het zo kunnen zijn dat men jullie niet vertelt wie jullie werkelijk zijn en wat er werkelijk buiten jullie Aarde aan de hand is?

Ere zij de mens die begrijpt! Niets is was het lijkt. En verwacht niet dat het “normale” leven weer terugkomt….het leven dat jullie oogkleppen voorhield, jullie onder de duim hield en jullie niet liet herkennen wie jullie werkelijk zijn: Goddelijke lichtwezens die hier een aarde-ervaring hebben en in hun DNA hun multidimensionaliteit hebben.

IK Ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in mei 2021.
Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.

Büro Barbara Bessen,
Großer Burstah 44, 20457 Hamburg
+49 (0) 40 37 50 32 01
info@barbara-bessen.com
www.barbara-bessen.