Kryon: Op naar Nieuwe Oevers

Kryon: Op naar Nieuwe Oevers.

Gechanneld door: Barbara Bessen

6 September 2006
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Welkom in de kring van familie, welkom terug uit de zomervreugden! Hebben jullie je ontspannen, losgelaten en jezelf waargenomen? Herinneren jullie je dat ik vertelde dat ook ontwaakte meesters rustpauzen verdienen? Wat kwamen jullie in de laatste maanden tekort? Misschien de rust voor de eigen lichamen en de daarmee verbonden rust van de geest? Rust en vrije tijd om meer in je eigen Goddelijkheid terug te keren. De mens heeft bij alle opmerkzaamheid voor de nieuwe Aarde en de weg in en met de nieuwe energie steeds weer tijd nodig om even stil te staan en zich te vergewissen of alles bij hemzelf in harmonie is.

Sommigen van jullie nemen reuzenstappen en kunnen veel ineens bereiken. Aan alle veranderingen aan jullie door de geestelijke wereld, dient gewerkt te worden. Er dat vereist rustpauzen voor meditatie en aandacht voor de lichamen en fasen van nietsdoen. Gewoon zijn, dat is wat ik jullie beschrijf. Het eigen zijn aannemen en voelen. Jezelf en de eigen behoeften bewust worden en het omzetten. Wat heeft een bewogen buitendienstmedewerker van de Bron nodig als hij de eigen God in zich veronachtzaamt? Dat zou er ook naar kunnen voeren dat jullie ooit de veren strijken en jullie dienstverlening verlaten.

Alleen een mens in balans is krachtig genoeg voor de nu komende verdergaande ervaringen en diensten voor de herfst en de winter van 2006. Het jaar is nog niet voorbij en zit vol met uitdagende evenementen.

Daar staan jullie dan vol dadendrang en vragen waarschijnlijk: “Goed, Kryon, en hoe gaat het nu verder? Wat is er voor nieuws? Wat gebeurt er in de crisisgebieden.Hoe zit het met het natuurgeweld? Wat kan ik voor de planeet doen? Hoe kan ik mijn persoonlijke zorgen oplossen?”

Kunnen jullie je herinneren wat de leraren vroeger op school het meest deden? Zij herhaalden de leerstof steeds maar weer. Net zolang totdat de laatste leerling het begreep. Ook als hij van klas moest wisselen omdat hij niet meer meekon? Maar de leraren probeerden om al hun leerlingen te duwen en hen in een energiestroom te houden. Kryon doet dit ook. Ik wil jullie weer mee aan de hand nemen en zeggen: Wij beginnen weer bij jullie zelf. Stel je voor dat jullie in een grote lichtkogel staan. 

Deze lichtkogel is jullie voedingsbodem. Deze hoge Goddelijke energie voedt jullie volkomen; jullie hebben niets anders nodig. Deze kogel van zich steeds weer verhogende energie is jullie beschermschild, jullie energiereservoir voor jullie en voor jullie dienstverlening. Welke aardse dienst jullie ook verlenen is niet van belang. Wat jullie ooit hier op Aarde doen, nu, op dit moment, is een liefdesdienst aan de Aarde en aan de mensheid. Jullie stralen met behulp van alle gereedschappen en attributen van de nieuwe energie waar wij al lang over spreken en verklaren, jullie licht uit. Het licht dat mensen nodig hebben om te ontwaken.

Dat is jullie opdracht. En jullie doen dit met ijver. Dat zie ik. Ik zie jullie en alle lezers uit het Nu-niveau. Ik zie jullie vandaag, morgen en overmorgen. Zie jullie ontwikkeling en zeg tegen jezelf dat het energieveld om jullie heen, het gouden licht van de Schepper dat ondersteund wordt en gedragen wordt door jullie gouden engel, jullie Hoger Zelf, onuitputtelijk is. Die is er altijd om te helpen om het kristallijnen raster steeds meer te verdichten. Dit raster dat grotendeels het bewustzijn van de mensen vertegenwoordigt, is en wordt verder vernet en verbonden met alle andere rasters die het mogelijk maken dat jullie hier zijn en verdere grote stappen in de evolutie kunnen maken. Deze verdere vernetting is de krachtbron voor jullie weg, lieve mensen, voor jullie geliefde Aarde naar de volgende dimensie.

De vele instromingen van energie die de Aarde en de mensen sinds 1987 gericht ontvangen dienen voor jullie groei zodat jullie, gezien vanuit jullie Zijn, het licht verspreiden. Enige lichtfakkeldragers die al sinds lange tijd op Aarde rondliepen hebben enkele jaren geleden de fakkel aan jullie overgedragen.

Herinneren jullie je dit? Wij spraken al vaak over de 1:1-heling. Het is de heling van de ene mens op de andere en het omvat ook wat wij het”ontwaken van een mens” noemen. Sluit even je ogen. Stel je het Goddelijke licht om je heen als een kogel voor. Zo groot als je denkt dat je licht reikt. Laat het zich stabiliseren. Verlaat dan de planeet en naar een grote afstand van de Aarde. Kijk dan naar die heerlijke, blauwe planeet en zie dat er overal kleine, gouden puntjes te zien zijn. Er zijn er nog niet overal veel te zien maar zij zijn constant verdeeld. Dit zijn jullie broeders en zusters die ook in “dienst” zijn. Stel je nu voor dat er meer puntjes komen en hij zij groter worden – dit is een visioen, maar visioenen vormen de toekomst – en ooit een groot lichtnet worden. Dit is jullie doel. Dit is de KRACHT van de lichtwerker.

Dit visioen en het bewust uitsturen van licht en liefde naar de crisisgebieden verandert de situatie aldaar. Ook al ziet het er niet zo uit. Hier zijn geduld, doorzettingsvermogen en toewijding voor nodig. Wij uit de andere dimensies kunnen jullie ook bij je werk helpen. Alleen jullie dienstverlening kunnen wij niet vervangen. Vanwege vele redenen niet, onder andere omdat het jullie ontwikkeling, jullie evolutie is. Wij zijn helpers en wij steunen jullie graag.

Om nu jullie vragen te beantwoorden: Alles wat jullie hoeven doen is verder je licht te versterken. Hoe dit kan gebeuren? Hier is het antwoord dat jullie misschien niet graag zullen horen maar dat wel van een liefdevolle leraar komt: Ga door met het oplossen van oude patronen. Wees in liefde met jezelf. Focus je op je doelen. Gebruik de werktuigen van de nieuwe energie. Verbind je met je gouden engel. Ga mediteren en vraag God: “Wat moet ik weten?” Stel weinig gerichte vragen die vaak aards gegrond zijn maar laat het over aan je Goddelijkheid om de juiste weg te tonen. Zij zal weten wat er nu in je leven te doen staat.En probeer de aanbevelingen en inspiraties aan te nemen en niet met je verstand te sorteren en gedeeltelijk te veranderen. Vertrouw op het contact!

Dan zijn er nog de vele helpers, jullie grote familie die jullie graag en hulpvaardig terzijde staat om jullie licht nog helderder te laten schijnen. Misschien staat aartsengel Michael op dit moment wel naast jullie en legt zijn hand op jullie schouder en zegt: “Kom, wij zullen nog een paar oude banden doorsnijden waardoor de struikelblokken in je leven verbrokkelen en jullie ze kunnen wegpoetsen.” Misschien geeft Moeder Maria jullie wel een duwtje en zegt: “Doe je hart wijd open, sluit het niet af. Ontvang en geniet van de liefde die jullie kan bereiken!” En zeer zeker sta ik naast jullie en fluister jullie toe: “Jullie worden geëerd en geliefd voor jullie dienstverlening hier op deze heerlijke planeet. Verhef je en ontvang de zegen van de BRON en verdeel je licht vol overgave. Jullie en de andere ontwaakte meesters zijn de sleutels voor de voorziene nieuwigheden die willen komen.”

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON