Kryon: Openstaan voor Goddelijke Wonderen

Kryon: Openstaan voor Goddelijke Wonderen

Gechanneld door: Barbara Bessen

21 Mei 2007
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Gegroet, lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. 

Echt een mooie dag vandaag, nietwaar? Als jullie dit lezen is het voor jullie een mooie dag, of niet? Nee, dan doen jullie iets verkeerd. Waarom? Omdat er zeker iets nieuws in jullie leven zal komen. Jullie zijn zeker de van je eigen leven. Jullie zijn de scheppers van jullie realiteit. Nee? Is het vandaag geen mooie dag? Dan hebben jullie nog niet begrepen wat het is om je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Misschien leggen jullie je leven nog in handen van anderen. Misschien zijn jullie energetisch sterk verbonden met degenen die erom bekend staan dat zij de geestelijke leiding overnemen. Ik heb daar al over gesproken.

Ik had het al over instituten, oude banden, familie, invloeden van buitenaf zoals reclame, televisie, lectuur, niet zo duidelijke bronnen zoals opleidingen, partnerschappen en veel meer.

De vrijheid van jullie eigen levensontwerpen is beperkt als jullie niet vrij en zonder hinderende verbindingen je leven in eigen hand kunnen nemen.

Wat jullie kunnen doen om je leven zo in te richten als jullie dat willen? Loslaten. Je van jezelf bewust zijn en naar binnen luisteren naar wat je eigen Goddelijkheid je toefluister! Toefluisteren kan zijn door intuïtie die steeds meer zal doorbreken.

Misschien voeren jullie ook gesprekken met je innerlijk, met de God in jullie? De gesprekken zijn mogelijk direct merkbaar, gaan twee kanten op en zijn uiterst vruchtbaar. Dat maakt jullie leven dan zeker makkelijker en duidelijker. Deze boodschappen zijn dat kleine, zachte stemmetje dat zich verlegen een weg probeert te banen. Het is geen luide, heftige stem die zich op de voorgrond dringt en in je hoofd vaak een wirwar aanricht.

Deze Goddelijke communicatie en het aantrekken van de banden effenen de weg voor de Goddelijke Wonderen die zich nu in jullie leven voor zullen gaan doen.

Wat zijn dat voor wonderen, Kryon, zouden jullie kunnen vragen. Het zijn de dingen die al lang in jullie gedachten zijn, die al lang in jullie geestelijk enveloppe zitten en die hun weg in de materie zoeken. Het zijn de gedachten die jullie in liefde en in de helderheid uitzenden die nodig zijn om Goddelijk te scheppen.

Laten wij dit scheppen in liefde en helderheid eens nader onder de loep nemen. Hier zijn een paar voorbeelden: Je bent leraar in de nieuwe energie, wat voor leraar dan ook. Dat kan energetisch genezer zijn waar de mensen naartoe komen om te krachten voor zelf-heling te activeren. Misschien ben je een leraar voor kinderen die hen iets gaat leren in het instituut dat jullie school noemen. Of misschien ben jij de liefdevolle en troostende oma die meer tijd heeft voor emotionele hulp en dergelijke. Of misschien ben je een werkloze lichtwerker en wacht je op wat jullie een roeping noemen.

Al deze leraren kunnen op iets wachten, iets dat hun leven grondig zal veranderen. Wat het ook is, er wordt vol verlangen naar uitgekeken, is het de roeping om eindelijk wat te doen dat veel vreugde opwekt en niet onder controle van aardse systemen staat. Of de woning die eindelijk plaats en ruimte schept voor iets nieuws. Meer tijd te hebben voor creativiteit en meer van dat soort dingen.

Misschien wel een nieuwe auto omdat de oude kapot is en misschien de broodnodige dingen die je in je leven nodig hebt en die je maar moeilijk kunt aanschaffen. Nieuwe vriendschappen zijn gewenst voor jullie gemeenschappelijke uitwisseling  of voor nieuwe visies voor de Aarde. Of hebben jullie een droom over een lange, prachtige reis naar verre landen. Ik heb het niet over de dagelijkse kleine wensen die jullie hebben. Ik bedoel de diep zittende ideeën en visies die jullie harten uit de diepten omhoog sturen. Deze wensen die vol creativiteit en liefde zijn en jullie levens volkomen kunnen veranderen en verrijken.

Vol enthousiasme spreken jullie over deze dingen, wat zij ook mogen zijn. De mensen om jullie heen zijn ontzet als jullie stralend en vol macht en kracht over deze visies vertellen. Dat zijn de ideeën en concepten die interdimenionaal vervulling vinden.

Het zijn de visionairs, interdimensionale visies en gedachten, voorzien van de kracht en de liefde van een geopend hart die nu naast, voor en achter jullie staan en die jullie geestelijk al beleven en die aards geleefd willen worden.

Wat kan ik doen, Kryon, om mijn ideeën, wensen en visies die gedeeltelijk al zo lang in mijn hart rusten, te verwerkelijken?

Mijn antwoord kort en klaar: Word je ervan bewust wie jullie zijn. Los alle oude patronen op en snijd de oude banden door die jullie nog hinderen en je dagelijks Zijn vormen. Ga in je persoonlijke vrijheid. Maak een verbinding met je Gouden engel. Bespreek je visies met je zelf en stuur de visies op engelvleugels met helderheid en creativiteit het universum in. Laat gaan! Wees ervan verzekerd dat het naar jullie toekomt. En vaak heel anders dan jullie je voorstelden.

Denk niet als een mens, vertrouw op de God in jullie!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in maart 2007. Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.