KRYON: Ouder worden. Wat is ouder worden? Illusie van het ouder worden

KRYON: Ouder worden. Wat is ouder worden?
Illusie van het ouder worden.

Gechanneld door: Barbara Bessen / 22 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Illusie van het ouder worden.

Wat is leeftijd? Wat is ouder worden? Is het een illusie of zijn wij gewoon gevangen in de tentakels van het veroudering en tijdproces? Dit onderwerp houdt tegenwoordig vele mensen bezig en niet alleen maar wetenschappelijk georiënteerde mensen.

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de tijd ons door de vingers glipt. De dag heeft geen 24 uur meer, zo komt het velen voor. Dit gevoel bedriegt ons niet. Door de veranderingen op Aarde, door de nieuwe weg van de Aarde naar een hogere omloopbaan en de daarbij behorende vibratieverandering varieert ook dat wat wij tijd noemen.

In het gebied waar wij nu heen glijden is tijd niet meer als meetscala voorhanden.  Wij glijden steeds meer in de fase van de niet-tijd, dat wil zeggen dat wij steeds in het Nu zijn en wij tegelijkertijd het verleden en de toekomst in het oog hebben.

Wij beleven het leven als een cirkel en wij zitten in het midden en kijken naar onze verschillende toekomst potentiëlen waarmee wij overigens ook het verleden kunnen veranderen. Niets is werkelijk, niets is vastgelegd en alles is in beweging en veranderbaar.

Misschien willen jullie, lieve lezers, even kort de ogen sluiten en je voorstellen dat jullie precies midden in een cirkel zitten. Jullie zijn je er nu bewust van dat in deze cirkel al jullie levens zitten, ook het huidige.

Jullie zien, waarschijnlijk ervaren jullie het als links, jullie verleden tot aan het punt waarop jullie zitten en jullie kijken naar rechts en zien vele kleine vertakkingen.

Dit zijn de wegen van jullie toekomst die jullie kunnen inslaan. Jullie Hoger Zelf noemt het potentiëlen.

Dit zijn de verschillende mogelijkheden die jullie kunnen kiezen, nu, op dit moment, in de tegenwoordige tijd.

Voor welk potentieel, voor welke weg jullie ook kiezen, doemen steeds weer nieuwe vertakkingen op, nieuwe potentiëlen. Altijd dienovereenkomstig jullie aanwezigheid.

De kunst is om met je Hoger Zelf in verbinding te zijn, om te luisteren en te voelen welke potentiëlen het jullie aanbeveelt. Jullie Hoger Zelf ziet jullie altijd in de totale cirkel, in jullie heelheid.

Het weet welke stappen er nu voor jullie ontwikkeling het effectiefst zijn, juist op deze wonderbaarlijke weg die de Aarde en alle mensen belopen.

Jong en oud zijn twee zijden van de medaille, maar zij zijn bedrieglijk. Hier een voorbeeld om het beter te begrijpen: Men idealiseert graag de onschuld ofwel de onbevlektheid van baby’s.

Men denkt dat dit kind het leed van de wereld niet kent. Maar dit is een bedrieglijkheid. Niemand komt hier op Aarde zonder afdrukken, imprints. Niemand is onbevlekt als hij voor een nieuwe incarnatie beslist.

De ouders, de omstandigheden, de omgeving, zijn uitgezocht en dit geldt ook voor de mensen die men op de weg tegenkomt.

Niets gebeurt toevallig. Zo heeft een baby een rugzak vol pakketjes waar hij graag mee wil werken. Dit gebeurt in verbinding met de vereisten die het heeft uitgezocht en de mensen die het aantrekt.

Niemand komt in het leven toevallig een mens tegen, geen situatie is gewoon wat hij is. Kijken jullie ook in het gezicht van een zuigeling dan kijken jullie waarschijnlijk in de ogen van een zelfs zeer oude ziel.

Vele zielen die hier nu hun introductie op Aarde willen maken zijn ook hier om oude thema’s als woede, macht en seksualiteit te reinigen. Dit zijn momenteel de meest bewerkte thema’s op Aarde. Kijk in de buitenwereld wat mensen beweegt en laat doen. Dan klopt het wel, nietwaar?

Zich verdiepen in de ogen van een baby kan zelfs beelden uit vergane tijden oproepen. De ziel kan jullie vertellen dat hij jullie uit het verleden mogelijk kent. Dit is een spannende aangelegenheid om een blik in de eigen diepten te werpen.

Nu, in deze opwindende tijd, zijn vele mensen diep geworteld in hun eigen thema’s die doorgewerkt dienen te worden. Baby’s, jonge mensen, zijn vaak bezig om zich het intensiefst door deze rugzakpakketten heen te werken.

Als de mens ouder wordt zijn waarschijnlijk vele dingen bewerkt en komt hij aan de wortels, gaat hij in de eigen diepten. Men noemt het ook volwassen worden.

Nu, in dit bijzondere era van de Aarde bewerken volwassenen of snel voortschrijdende zielen, hun oer-thema’s die met angsten, macht en vertrouwen te maken hebben. Ook dit is aan de buitenkant door gebeurtenissen heel goed herkenbaar.

De vraag is in hoeverre de mens bereid is om naar de eigen diepten en schaduwdelen te gaan om hen te transformeren. Willen wij nogmaals op een punt komen zoals wij dit in Atlantis reeds beleefden?

De uiterlijke tekenen van de wereldgeschiedenis lijken daarop, maar er is ook een kans op verandering.

Wij beslissen zelf of wij in de richting van (innerlijke) oorlog of naar vrede gaan.

Als wij ons met onszelf bezighouden en aan onze eigen macht- angst- en vertrouwensthema’s werken, veranderen wij het veld waaruit allen zich voeden, het massabewustzijn.

Alle wijze mystici hebben dit aan hun leerlingen verteld: Ieder mens heeft zelf de kracht en de macht om het leven op de planeet Aarde te veranderen. Onze gedachten en daden van elk individu hebben deze macht.

Als men nu de beide zijden van de medaille van de dualiteit bekijkt, het oud en jong zijn, dan herkennen wij, ook vanuit de cirkel, dat zij beide eigen niet te scheiden zijn, dat zij Een zijn.

Een jongmens is misschien jong van dagen hier op Aarde maar in hem klopt het Heilig Hoger Hart van een ziel die oneindig is – ook oud in de zin van lang op Aarde te zijn (geweest).

Het is het beste als wij het begrip tijd zoals dit ons wordt voorgeleefd, loslaten, en in onszelf gaan luisteren. Daar is de ware tijdkwaliteit.

Als wij ons daarop richten, is ons lichaamssysteem, ons lichaams-elementaal, tijdloos en worden wij niet meer ouder. Wij zitten nu in een tijdkwaliteit van ontwikkeling waarin dit mogelijk is.

Wij moeten het alleen toelaten, dat wil zeggen, het onszelf toestaan. Wij zijn grote, tijdloze wezens die een ervaring op Aarde hebben en nu naar een nieuw era toegroeien, c.q. terug groeien. Wij kunnen vanuit onze cirkel onze hemel op Aarde scheppen. Laten wij onszelf een heerlijk leven in vrede gunnen, zonder angst – NU!!!

Overigens: de nieuwe kinderen, die al ruim 30 jaar op Aarde incarneren, laten ons dit zien. Zij zijn vaak met weinig of helemaal geen thema’s hier naartoe gekomen om ons te helpen oude imprints los te laten.

Zij laten ons zien hoe de nieuwe kleuterscholen, scholen en universiteiten dienen te zijn. Wij leren door deze kinderen om alles ter discussie te stellen om ons daarna onbevlekt en rein voor nieuwe ideeën open te stellen.

Wij zijn vaak echter door het gedrag van deze kinderen geïrriteerd omdat zij niet aan de norm voldoen. Medicijnen gebruiken om hen aan te passen is geen oplossing. Wij moeten hen via het gebied van het hart bereiken. Daar spreken wij een taal, de taal der wijsheid en volwassenheid, weg van ruimte, tijd en ouder worden.

Barbara Bessen