Kryon: Over de brug lopen

Kryon: Over de brug lopen

Gechanneld door: Barbara Bessen

2 Februari 2011
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet lieve vrienden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst!

Het is een opwindende tijd, nietwaar? Niets is meer zoals het ooit is geweest, alles wat niet uit de Goddelijke Waarheid ontspringt is aan het oplossen.

Nu kunnen jullie misschien vragen: “Wat is de Goddelijke Waarheid?” De Waarheid van God is de oneindige eenheid. Al Wat Is is EEN, er is geen deling. Alles hoort bij elkaar, het is als een grote cel, een onverbreekbaar geheel. Dit geheel leeft in harmonie. Er is geen ruzie en geen strijd, er is alleen liefde. Er is geen uitbuiting, uitsluiting, geen gedrang, geen pesten. Er is “alleen” Goddelijke liefde. Al het andere heeft daar geen plaats.

Nu vragen jullie misschien: “Waarom dan al dat theater? Waarom deze verschillende manieren van leven?

Waarom zijn er armen en rijken? Waarom moeten mensen honger hebben?” Het is een experiment, lieve mensen. Een groot experiment waarvoor jullie en natuurlijk vele anderen zich bereid hebben verklaard. Een bijzondere selectie werd voor deze tijdmachinerie en deze incarnatie samengesteld. Vele zielen wilden erbij zijn als de Aarde naar een nieuw niveau en een nieuwe omloopbaan met het zonnestelsel en het melkwegstelsel glijdt. Het was jullie wens om je nu te profileren, te polijsten. Jullie wilden je helemaal glad maken als een beeldhouwwerk dat zich in de eindfase vsn het scheppen bevindt. Er wordt nog aan gevijld, aan de verfijning wordt gewerkt. En dit proces, jullie proces van eindschepping is nu. Jullie hebben oude, karmische imprints in je gekregen, jullie werken ijverig aan je patroon en jullie komen steeds dichter bij de kern.

Dat is wat er nu gebeurt. Het is de fase van het ware herkennen. Het is het aannemen van jullie Goddelijke Kernen. Dat is werkelijk wat er gebeurt. Hoe vaak ook vermeld: Het is niet wat het lijkt. Het mag er als sterke processen uitzien als je naar de buitenkant kijkt, kijk naar Egypte, naar de Soedan, naar Afghanistan en vele kleine en grote tekenen van verandering. Het ziet er stormachtig uit maar achter de storm licht de ware Goddelijke Kern op. Al het andere was een spel in een goed theater. De acteurs zitten in de slotakte waarin alle toneelspelers nog eenmaal hun best hebben gedaan om gezamelijk –de goeden en de slechten – te buigen en het slotapplaus in ontvangst te nemen en daarvan te genieten.

Sta mij toe dat ik jullie nu bij de hand neem om jullie nog wat verder over de brug naar de andere kant te begeleiden. Jullie staan op het punt om de brug van “het Schijnt” over te steken. Jullie zien dat de sluiers zijn opgetrokken. Dat wat jullie als ongrijpbaar, als vaag of niet voor mogelijk hebben gehouden, wordt waar: Jullie kijken achter de facade van Scheiding, jullie kijken verder dan de rand van aardse geschiedenis, jullie zien andere werelden. Steeds vaker herkennen jullie: Er is niets wat jullie niet kunnen zien. Jullie zien het alleen niet met je “buitengebeuren” en met je gevoel.

Laten wij een klein experiment doen: Sluit je ogen. Ik wil jullie aan een belangrijk wezen van de huidige tijd voorstellen: het is aartsengel Michael. Kijk gewoon in de ruimte met je ogen gesloten en kijk niet naar de binnenkant van je oogleden. Kijk in de ruimte die daarachter ligt en merk dat zich daar een gestalte manifesteert.

Misschien eerst als een schemerige gestalte, misschien zien jullie een vlek met een blauwe kleur. Vraag Michael erom zich duidelijker te laten zien. Jullie kunnen bijna zijn geestelijke handen, het klinkt wat gek, pakken om hulp te hebben. Jullie tasten in de geest de gestalte af en herkennen hem als een materieel wezen. Nu moeten jullie weten, ik zie jullie twijfel, dat Michael voor jullie innerlijk oog alles kan zijn.

Daarom zien mensen hem verschillend. Misschien komt hij heel groot, in de gestalte van een ridder, die de strijder voorstelt of zien jullie hem als een zachter iemand in een wit gewaad. Sommige mensen zien hem als een jonge, vitale man en anderen weer als een wijze Oude.

Hij zal altijd zo verschijnen als jullie hem nodig hebben. Als wij aannemen dat jullie nu Bescherming en Aanmoediging nodig hebben omdat jullie in een moeilijke plaats zitten dan zal hij eerder het laatste zijn. Zijn jullie in een euforische fase en zeggen: “Niets kan mij tegenhouden, ik schep mijn leven zo als ik het voor juist houd,” dan komt Michael zeker als de krachtige en moedige ridder.

Kijk nu naar hem en merk hoe hij liefdevol en opgewekt naderbij komt. Jullie zien hem nu van aangezicht tot aangezicht. Hij staat tegenover jullie en wil jullie een boodschap brengen. Waarschijnlijk verzamelt hij moed en zegt: “Ik ben altijd bij jullie. Wees niet bang!” Of hij zeg: ”Wat heerlijk om jullie hier te treffen. Ik ben in een hogere omgeving en houd mij bezig met jullie Hogere Zelven. Laten wij samen overleggen wat er verder voor jullie te doen is.”

Zo zou hij tegen jullie kunnen spreken. De communicatie gaat via een gedachtestroom, zo ontvangen, of voelen, jullie deze boodschap. Heb er vertrouwen in dat het juist is wat je zojuist hebt gehoord. Bij twijfelgevallen – en vele mensen twijfelen – vraag dan naar, of zoek, een mogelijkheid om je te vergewissen.

Wees vindingrijk als je om een briefje vraagt waar hij wat opschrijft, of zoiets dergelijks. Geniet nu van deze verbinding en stel de vragen die je momenteel wilt stellen. Als jullie bij de lezers horen die lichamelijke klachten hebben vraag hem dan jullie te helpen om jezelf te kunnen helen. Misschien is het goed as jullie deze oefening op de bank of in bed doen. Vraag hem aan jou te werken en je zult misschien zien dat hij met zijn zwaard aan jullie lichaamssysteem werkt. Jullie kunnen het meestal ook voelen.

Misschien duurt deze sessie enige tijd en slapen jullie erbij in. Jullie zullen je later beter voelen. En vraag hem ook wat jullie op het aardse niveau kunnen doen om het proces te bespoedigen. Misschien is het ook een algemene zaak die jullie kiezen,namelijk de veranderingen van de Aarde.

Het doet ook iets met jullie, dat wat de Aarde op dit moment loslaat. Vaak beleeft de mens ook fasen van herschepping of hoofd- of rugpijn omdat er door de geestelijke wereld aan gewerkt wordt.

Bedenk dat het proces van verlichting, van het uitbreiden van het bewustzijn doorgaat. Dat blijft voor jullie lichaamssystemen niet zonder zichtbare bijwerkingen. Vaak is het pijn aan de heupen, aan de kniegewrichten en rug- en nekpijn. Ook bemerken vele mensen later piepjes en sissen in het oor, dat staat voor een verbreding van de hogere waarnemingszin. Ook in de kaken, de tanden en de slapen voelen vele mensen pijn, gevoel van doofheid en sterk trekken. 

Soms voelt het alsof het hoofd wordt opgeblazen. Jullie denken dat het groter is dan het werkelijk is. De waarnemingsmogelijkheden zijn verschillend. Soms denken jullie vreemde stemmen te horen en dan lijkt het hoofd weer volkomen doof te zijn. Alles zijn tekenen dat de mens zich verandert. De slapende hogere zintuigen worden gewekt. Het is wat werken aan de DNA-strengen genoemd wordt of men zou ook kunnen zeggen: Jullie herkennen het kwantumschap. Jullie zijn je er steeds meer van bewust dat jullie niet alleen mensen zijn maar ook grote lichtwezens die met alle anderen verbonden zijn.

Jullie telepathische vaardigheden nemen toe. Jullie denken aan iemand en dan belt hij al op. Jullie zijn blij dat jullie een bepaald iemand hebben leren kennen en zouden hem graag weer ontmoeten. Jullie gaan het huis uit en treffen deze mens aan. Dat mag uitzonderlijk lijken maar het toont aan hoezeer jullie met elkaar samen doen. Niemand leeft en doe iets voor zichzelf alleen, ieder handelt ook voor de anderen. Wie zich hiervan steeds meer bewust wordt en dit ook in het dagelijks leven en ook bij het denken aanwendt doet veel voor de Aarde en de mensheid.

Ik zou jullie in deze maand bijzonder willen aanmoedigen om het contact met de geestelijke wereld te stabiliseren. Doe dat met graagte de hele dag door. Waar jullie ook gaan of staan, communiceer, vraag, roep in, wees in dialoog. En ga tussendoor de stilte in en luister naar wat er terugkomt. Jullie kunnen jezelf perfectioneren. Een begrip dat wij niet zo graag gebruiken omdat het naar gebrek aan levensvreugde smaakt maar in dit geval maakt veel oefening de meester.

Jullie kiezen in de communicatie de opgestegen meester of de aartsengel die jullie het meest aanspreekt. Dat kan ook vaak wisselen. Als jullie veel nieuwe dingen willen ontdekken zal Michael jullie graag moed ingevend begeleiden. Als jullie veel willen transformeren, spreek dan met Saint Germain. Als jullie je harten nog verder willen openen neem dan contact op met Jezus en Maria Magdalena. Als jullie veel met mensen willen werken, met name met kinderen, dan is Maria een goede partnerin. Dit alles kunnen jullie overal proberen. Dat hoeft niet ’s avonds of in een stil uurtje met diepe meditatie te zijn.

De sluier is opgetrokken, mijn geliefden, wij zijn er voor altijd voor jullie. Wij reiken jullie de handen en verheugen ons als wij het leven voor jullie makkelijker kunnen maken.

Jullie hoeven de weg van meesterschap niet alleen te gaan; wij staan graag naast jullie. Weet je, wij er sowieso altijd. Jullie zijn nooit alleen. Jullie zijn kwantumverbonden. Jullie zijn ook met ons zeer nauw in contact. Jullie zijn het je alleen niet bewust of denken dat jullie er veel voor moeten doen of vragen om met ons in contact te komen.

Wij zijn jullie dienaren. Jullie zijn degenen die zeggen wat wij kunnen doen. Vergeet niet: wij dringen ons niet op, wij wachten totdat wij aangesproken worden. Gebruik deze kwaliteit voor een makkelijker weg naar de opwaardering!

Dan zijn er nog de lieve helpers die dagelijks om jullie heen zijn, die naar al jullie kleine persoonlijke, zakelijke dingen kijken en vaak een beetje bijsturen als jullie bijvoorbeeld je sleutel weer eens niet kunnen vinden. In plaats van hen lang te zoeken zouden jullie kunnen vragen: “Lieverds, help mij nog een keer. Waar is mijn sleutel?” Als jullie je er al vertrouwd mee hebben gemaakt dat je vaker met hen in contact bent, zullen jullie een hoorbaar antwoord krijgen of worden dan als door een toverhand geleid naar de plaats waar de sleutel ligt.

Ja, zo functioneert ons contact. Hebben jullie zin in een experiment? Goed, ga dan zitten, mensen houden hiervan, een tijdvenster, laten wij zeggen, van een maand, naar de volgende channeling. Probeer elke dag in het dagelijkse zijn met ons contact op te nemen. Of jullie nu de kinderen naar school brengen, naar de tandarts gaan, naar het postkantoor of naar kantoor, vraag de gekste dingen. Wij antwoorden. En als jullie twijfelen, vraag dan verder, laat het je uitleggen

Bespeur buitengewone mogelijkheden die je vertouwen geven. Dat is allemaal mogelijk en geen toekomstmuziek meer en vergeet niet: Jullie zijn nooit alleen, dat is onmogelijk. Wij zijn allemaal deel van het hogere geheel!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

KRYON

Ontvangen door Barbara Bessen in februari 2011.
Het staat u vrij om deze tekst te gebruiken. Veranderingen zijn niet toegestaan.