Kryon: Over de nieuwe tijd en de plaats van Duitsland en Europa /1

Kryon: Over de nieuwe tijd
en 
de plaats van Duitsland en Europa /1

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 april 2005 in Bremen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Barbara Bessen, sinds september 2002 kanaal voor het engelwezen Kryon hield in april een channeling-seminar in Bremen. Op deze dag-seminars brengt Kryon altijd enige geestleiders mee die dan ook met de aanwezigen werken. 

Het plan is om steeds een klein “Terug naar het Licht” te hebben, zoals Barbara in het begin vertelt.

Zo kondigde zij voor deze dag aan dat Kryon Maria heeft meegebracht. In de laatste tijd doet zij steeds mee, omdat Maria voor het openen van het hart staat.

En zonder een geopend hart zal niets lukken. Zonder het hart te openen zullen wij er bij de ascensie zeker niet bij zijn, zegt zij. Barbara Bessen geeft ook privésessies waarin zij degenen die bij haar komen met hun geest-leiders verbindt, want er heeft in de nieuwe energie een wisseling van geest-leiders plaatsgevonden.

De beide geest-leiders die ieder van ons heeft zullen met ons communiceren en ons leiden. In de huidige tijd is het contact met het Hoger Zelf ook zeer belangrijk om daardoor ook het Christusbewustzijn uit te dragen. En ook dat doet zij in privésessies – de mensen met hun Hoger Zelf verbinden.

Toen zij met haar werk begon, zo vertelde zij, heeft zij nog vaak naar haar vroegere leven teruggekeken maar dat doet zij vandaag bijna niet meer.

Daarvoor is er Aartsengel Michael die met zijn lichtzwaard de oude incarnaties eenvoudig wegsneed.

Het is vandaag niet meer nodig om naar die oude beelden terug te gaan omdat de energie op Aarde nu zo hoog is en wij al zover ontwikkeld zijn dat alleen de banden nog maar doorgesneden hoeven te worden.

Ook brengt zij in zittingen de mensen ertoe dat hun derde oog geopend wordt waarmee gezien kan worden door wie men geleid en behartigd wordt. Natuurlijk zijn het allemaal vibraties maar, zo vertelt Barbara Bessen, de geest-leiders en het Hoger Zelf komen graag voor ons geestelijk oog omdat wij daardoor een duwtje krijgen in de vorm van bevestiging.

“Wij westerlingen zijn altijd een beetje op plaatjes en bewijzen aangewezen en willen altijd graag weten wat er met ons gebeurt”. Voegt zij eraan toe, “en de geestelijke wereld steunt dat omdat wij met geestelijke ogen de wezens kunnen waarnemen.” “Want”, zo zegt zij: “Iedereen kan met de geestelijke wereld contact hebben en boodschappen ontvangen.”

Daarmee bedoel ik niet alleen channelen zoals zij dat doet maar ook het vragen in het dagelijks leven als men het Hoger zelf of de geest-leider vraagt wat men kan doen of om raad vraagt. De geestelijke wereld legt ons steeds weer kleine leerervaringen voor de voeten, maar eigenlijk scheppen wij die zelf en komt het erop aan hoe wij erop reageren en wat wij daarmee doen.

Gaan wij mee in het drama of reageren wij als een meester? Kryon vertelt steeds weer dat wij mensen multidimensionale lichtwezens zijn. TOBIAS beschrijft het zo dat WIJ de meesters zijn en zij de DIENAREN terwijl Kryon daarop doorgaat en zegt dat wij slapende meesters zijn.

En daarbij, zegt Barbara Bessen, helpen Kryon en de geestelijke wereld ons om weer te ontwaken en in onze kracht te gaan staan.

Wij hoeven alleen in onze Goddelijkheid te gaan en dan, zegt Kryon, komt alles vanzelf omdat alles in ons reeds opgeslagen is. Het moet alleen weer ontwaken.

Barbara Bessen vertelt daarover dat zij een goed voorbeeld is voor zo’n verandering is omdat zij haar leven compleet veranderd heeft sinds zij dit contact heeft. Zij leeft anders, zij doet alles anders haar leven verloopt makkelijker. Als zij naar haar innerlijke stem en naar haar geestleiders luistert dan loopt alles in haar leven veel beter. Men moet zich gewoon Goddelijk laten leiden, dat is de weg. En dan is de algemene boodschap van de geestelijke wereld steeds: Verbind je met het Hoger Zelf om het hart te openen. Daarmee is alles eigenlijk gezegd.

Zij vertelde verder dat de Kryon-energie zich al aanmeldt voordat zij met een seminar begint.

Al uren eerder en soms al de avond ervoor bemerkt zij de energie van Kryon en hoe zij naar een ander niveau wordt getild en voorbereid wordt. “Deze verhoging van energie gebeurt heel zacht en liefdevol” vertelt zij. En ook de inleidende woorden die zij nu sprak werden al geleid door Kryon.

Als Kryon dan spreekt komt het op thema’s die al in de ruimte hangen. Hij pakt op wat de deelnemers meegenomen hebben. Als zij Kryon channeld, zo vertelt zij, hoort zij een klein luid stemmetje maar zij ontvangt het als doorgegeven via een “trechter”, haar Hoger Zelf sorteert het dan en zij hoeft het dan alleen nog uit te spreken. Tijdens de channeling heeft Barbara Bessen haar ogen gesloten.

Na deze inleidende woorden gaf zij het over aan Kryon.

KRYON spreekt over Duitsland en Europa.

Wees gegroet, lieve vrienden, wees gegroet. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst. In diepe liefde en waarheid ben ik gekomen en ik verheug mij zeer om hier bij deze bijeenkomst te zijn. Wij zitten vandaag in een zeer intieme zaal waar zij gezamenlijk in rust en volle energie kunnen werken. Deze groep is heel doelbewust samengesteld. Mijn partner heeft het zich afgewend om zich te verwonderen over hoe de groepen zijn. Soms zijn het er veel, soms weinig; de groep is altijd zo dat het passend is.

Wij zijn nu in een zaal in de Noord-Duitse stad die jullie Bremen noemen en die een heel bijzondere energie heeft, die iets met openen te maken heeft. Elke stad in dit gebied heeft een bepaalde taak, een bepaalde energie die hij vasthoudt. En elke stad heeft een andere energie.

Mijn partner zegt altijd als zij in Berlijn is dat zij bijna gek wordt van deze energieën. Zij zijn zo impulsief, zo sterk en doen zo veel. Dat komt natuurlijk omdat er boven Berlijn een etherische tempel is, die een deelaspect van de violette straal bevat, de straal der vrijheid.

En daardoor is er vanzelfsprekend in Berlijn “veel aan de hand” – zo zouden jullie het zeggen. Natuurlijk door de Bondsregering hier en natuurlijk ook omdat hier iets moet gebeuren. Er moet in dit land iets gebeuren.

Ik begin vandaag met iets anders. Mijn partner is verbaasd omdat ik meestal eerst iets anders vertel maar als ik vandaag met Duitsland wil beginnen wil ik het ook een beetje over de andere steden hebben omdat er hier in de zaal enkelen zijn die graag rondreizen en voor een deel ook verhuisplannen hebben.

Ik wil een beetje over het energieveld “Duitse ruimte” spreken omdat dit zeer belangrijk is voor het nieuwe Europa. Ik heb het niet over politiek, ik spreek over geestelijke ontwikkeling. Dat is het doel. Ik zeg, het “Duitse Rijk” en bij dit woord halen sommigen de schouders op en sommigen die om jullie heen wonen in andere landen horen het ook niet graag. Ik spreek echter bewust over het “Duitse Rijk” of, wij kunnen ook zeggen de “Duitse zone”. Maar als ik “zone” zeg heeft dit voor de Duitsers weer een bepaalde bijsmaak.

Ik spreek niet alleen over het land Duitsland maar ook over de omliggende gebieden. Het is een zeer bepaald gebied dat dit land uitmaakt. Grenzen zijn daarbij niet belangrijk. Het is een heel bepaald land omdat het energieën van andere oervolken vasthoudt die hier ooit doorgekomen zijn.

Nu kom ik over het morfogenetische veld te spreken want in dit gebied worden veel energieën vastgehouden. Belangrijke energieën, informatie en weten. Er zijn hier belangrijke geestelijke stromingen. Het is een beetje Denemarken, een beetje Frankrijk, Zwitserland, een klein deel van Oostenrijk en ook een beetje van het oostelijke deel samen. Het is een bepaald gebied waar dingen worden vastgehouden, slapend worden gehouden en geactiveerd worden.

Niet voor niets is dit het gebied waarin al vele dichters, denkers en wetenschappers zijn ter wereld zijn gekomen. Soms zijn zij naar andere landen vertrokken – vooral in tijden van oorlog – waar zij ook heel bewust naartoe werden gehaald. Wij kunnen zeggen: Wij zijn een beetje trots op Duitsland.

Daarmee speel ik niet in op het nationaliteitsgevoel maar opdat het jullie duidelijk wordt dat jullie in een gebied zijn geboren waarin veel goeds is, dat nu nodig is. En ook jullie zijn hier in deze stad geïncarneerd, in dit gebied, om de energieën die hier zijn in je leven mee te nemen of de andere energieën die in het gebied zijn in je leven mee te nemen en om te zetten, want jullie zijn oude zielen die nu geïncarneerd zijn om erbij te zijn wat er nu op Aarde gebeurt.

Wordt vervolgd