Kryon: Over de nieuwe tijd en de plaats van Duitsland en Europa /2

Kryon: Over de nieuwe tijd
en de plaats van Duitsland en Europa /2

Gechanneld door; Barbara Bessen

3 april 2005 in Bremen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De Aarde gaat in een nieuwe omloopbaan de nieuwe tijd in. Het is niet alleen de Gouden Eeuw die elke 26,000 jaar nadert als de Aarde een bepaalde cyclus heeft doorlopen, maar ditmaal met het vooruitzicht dat de Aarde in een nieuwe omloopbaan gaat en uiteindelijk naar de vijfde dimensie. En jullie zijn hier geïncarneerd om erbij te zijn. Dat de Aarde deze sprong zou maken was niet duidelijk want het hoorde ook bij mijn opdracht toen ik, Kryon, hier kwam, om een komeet te vernietigen die richting Aarde onderweg was.

Het Armageddon, dat eigenlijk rond 2000 moest plaatsvinden, wat in vele geschriften van profeten is na te lezen, is niet meer geldig!

Ook als enkelen nog steeds in de oude drama’s vervlochten zijn en ervan uitgaan dat het nog gaat gebeuren, zeg ik jullie: Het gaat niet meer gebeuren!

De Aarde gaat in een nieuwe omloopbaan en dat doet zij heel gecentreerd en duidelijk, zeer impulsief en zeer intensief voelbaar voor jullie. Voelbaar in de zin van energieën die jullie soms uit evenwicht brengen. Dat merken jullie enerzijds doordat zij zeer krachtig zijn of jullie merken het in de zin van energieën van anderen of jullie eigen polariteiten die zich in jullie kenbaar maken en omhoog willen. Zij willen erkend en gezien worden. De Aarde transformeert zich, en dat is te zien.

Dat hebben jullie Zuid Oost Azië gezien waar jullie hebben gezien welke energieën er vrij kunnen komen. En natuurlijk ook op het persoonlijk vlak heeft de mens de ervaring: Het gaat om transformatie.

De mensen die nu al in de nieuwe energie zijn, zoals allen die in deze zaal zitten, die zullen de energieën op hun eigen wijze ervaren als zij zich niet in drama laten verwikkelen – ook een positieve, lichte manier in de zin van: Ik kom naar voren, ik erken! Maar velen die nog niet in de nieuwe energie zijn merken gewoon dat er energieën zijn die zij niet kunnen dragen en vasthouden en die volledig uit het lood slaan. Deze mensen hebben nu de mogelijkheid om wakker gekust te worden. Zoals ik het altijd graag zeg: om te kunnen gaan met de dingen die nu gebeuren en hen nog eens na te gaan en te vragen: Waarom ben ik eigenlijk op Aarde?

Wat is mijn opdracht? Is wat mij wordt aangeboden dat wij hier naar school gaan, de middelbare school afmaak, dat ik een vak leer, een partner zoek, kinderen ter wereld breng of opvoed – is dat alles? Of opgeroepen te worden om dingen te kopen die goed voor mij zijn en waardoor ik mij goed voel. Ik heb een kast nodig, een auto, ik heb levensmiddelen nodig, ik moet sparen, ik moet een levensverzekering afsluiten, is dat wat ik eigenlijk wil? Is dat de zin van het leven?

Of is er nog iets anders dat nu op mij afkomt? Iets waarbij ik mij afvraag wat het eigenlijk is? Of iets waarbij je binnenin voelt dat er nog iets moet zijn? Of waarbij er dingen vanuit de geestelijke wereld omhoog komen, misschien bepaalde herinneringen uit Atlantis, Lemurië, Egypte of andere hoge beschavingen waarbij je precies weet dat je daar iets heel anders hebt gedaan. En opeens weet je: ik moet dit verder uitzoeken. Dit kan niet alles zijn waarvoor ik hier op Aarde ben.

Dan hebben de mensen de mogelijkheid om het uit te zoeken. Dat zijn degenen die “wakker gekust” zijn. Of het zijn degenen die gewoon zeggen: Het is nog niet mijn weg, ik ben nog niet zover. Alle levende wezens hier op Aarde worden geëerd en geliefd voor hun diensten die zij hier op de planeet doen, gewoon in de vorm, en door hier geïncarneerd te zijn op deze planeet met diepe materie, want deze planeet is de diepste materie die men ervaren kan.

En mensen die hier deze weg zijn gegaan, of gaan, worden geëerd en geliefd en zullen waarschijnlijk de planeet ooit verlaten omdat zij gewoon niet meer met de energieën om kunnen gaan

Zij zullen niet in de opwaardering, zoals dat beschreven wordt, meegaan en zij zullen zeggen: Het is nog niet het juiste voor mij, ik heb nog een tijdje nodig, ik ga nog een rondje draaien, ik ga nog een keer, heel gewoon op Aarde geboren worden en mijn weg vervolgen. Ieder kan beslissen of hij deze weg wil gaan of niet.

Europa’s functie in de wereldwetenschap.

Nu kom ik weer terug op het Duitse gebied in de zin van: Het zijn heel bijzondere energieën, de mensen die hier leven – of het nu een Fransman, of een Belg, Tsjech of Oostenrijker is – nu weer kunnen opnemen. Energieën die hier vastgehouden worden. Het zijn prachtige energieën. Ik wil jullie zeggen dat dit gebied verantwoordelijk is voor de nieuwe ontwikkeling van het geestelijke Europa. En Europa heeft een belangrijke functie in de wereld-wetenschap.

Dat wat er gebeurt, wil ik alleen zijdelings noemen. Sommigen hebben gelezen wat mijn lieve vriend St. Germain men vele helpers tot leven roept – jullie noemen het NESARA, een bepaald project dat de wetenschap op zijn kop zal zetten. Ik zal daar vandaag niet verder op ingaan want men kan het lezen. Ik wil wel zeggen dat Europa een belangrijke functie heeft, ook in de oude machtsstructuur die nu in de wetenschap heerst. Want vele Europeanen hebben, zoals jullie het uitdrukken, een flinke vinger in de pap! Zij zitten in de Wereldbank. Dat is geen doorsnee bank maar een private bank, wat vele mensen helemaal niet weten. En die heeft alle troeven in handen. Nu is de tijd gekomen waarop dat alles zal veranderen. Ik raak dit maar zijdelings aan omdat ik weet dat er drie mensen in de zaal zijn die deze informatie als bevestiging nodig hebben omdat zij zich daarbij betrokken voelen.

En ik kan zeggen dat het correct is! St. Germain wordt geëerd voor zijn werk en heeft bijzondere functies. Hij is vandaag hier en hij is al in de zaal om jullie vandaag de violette vlam te tonen. Maar zijn opdracht is veelvoudig. Dat wilde ik zo zijdelings even zeggen.

Noord Duitsland is de opening voor de wereld.

En jullie, die hier op dit stipje Aarde geïncarneerd zijn willen deelnemen aan deze nieuwe tijd – waar jullie ook zijn. München is bijvoorbeeld een stad van cultuur waar vele culturele zaken plaatsvinden. München heeft vele creatieve ideeën en Berlijn is een stad die heel snel transformeert. Wie naar Berlijn gaat heeft de taak om zich snel te transformeren. Daar gebeurt heel veel en sommige mensen houden het niet lang uit om daar niet te zijn en trekken een paar jaar en hebben dan instinctief het gevoel dat zij weer ergens anders heen moeten.

Het kan zijn dat zij zeggen dat zij de energieën aldaar niet meer kunnen verdragen omdat zij zich goed verduidelijkt en gereinigd hebben of zij hebben andere energieën meegenomen, helende, verduidelijkende energieën, het aspect van vrijheid van Berlijn zullen zij misschien meenemen naar andere gebieden

Zo heeft ieder gebied zijn functie. Het zeer noordelijke gebied rond Hamburg, Bremen, heeft iets te maken met wereldopinie, met het openen van harten voor andere culturen, in verbinding te blijven met andere energieën en werelden, gewoon open zijn, zich steeds meer te openen, het hart te openen. Wat vroeger altijd handelsmatig werd gemeend is nu symbolisch te verstaan: open te staan voor het nieuwe dat komt. En er komen veel nieuwe dingen. Jullie voelen het, jullie vermoeden het en enkelen weten het. Er gebeurt veel. En de mens is geroepen om mee te gaan, niet te blijven staan maar zich verder te ontwikkelen. Alles stroomt, er is geen stilstand. Er zal steeds een vernieuwing plaatsvinden, een verder komen. Jullie die hier nu zitten ontwikkelen je per seconde verder. Zoals ook de Aarde zich per seconde in trillingsgetal verhoogt, verhoogt ook per seconde jullie bereidwilligheid om je verder te ontwikkelen. Wat het ook is, waar jullie je ook ontwikkelen, of het nu beroepsmatig is, privé, lichamelijk, misschien op algemeen geestelijk niveau, het speelt geen enkele rol wat jullie doen maar het gaat erom dat jullie je openen voor je transformatie en voor de mensheid.

Er werd jullie een datum verteld: twee duizend twaalf. 2012 zal in ieder geval een belangrijk jaar zijn omdat de Aarde dan nogmaals afgemeten wordt. Of de Aarde dan in de vijfde dimensie is kan ik in die vorm hier nu niet bevestigen. Er worden altijd weer vragen hierover gesteld. En ik zeg jullie: Dat hangt met jullie samen, met jullie eigen bewustzijn! Want er is nu eenmaal dat raster dat opnieuw uitgebalanceerd wordt, opnieuw gericht wordt, en dan is er nog het kristallijnen raster dat nu geactiveerd wordt en simultaan daarmee is er nog het derde raster – het menselijk bewustzijn.

En zonder de activering van het menselijk bewustzijn en de verdere ontwikkeling, het openen van de mensen, kan ook wat jullie meenemen naar de vijfde dimensie, niet gebeuren. Dat wil zeggen: hoe meer mensen geactiveerd worden des te sneller zal er iets met de Aarde gebeuren. Ik druk het nu zeer eenvoudig uit. Er zijn natuurlijk ook nog verschillende processen die inter-dimensionaal en galactisch begrepen moeten worden.

Wees er echter van verzekerd dat degene die jullie de Schepper noemen de Aarde nu heel bijzonder in de gaten houdt. Jullie vallen onder een heel bijzondere bescherming. Alles wat er met deze planeet gebeurt wordt geleid en gebracht vanuit de Schepper-centrale. Deze planeet heeft een belangrijke functie. Ook als zij aan de rand van een universum staat zal het voor de hoge fysieke kant van de mensheid en van de wezens die in de materie ervaringen verzamelen een belangrijke factor zijn, een belangrijke plek, een belangrijk oord. Want in deze planeet worden sterke energieën vastgehouden die belangrijk zijn voor verdere ontwikkelingen die met de materie samenhangen. Daarvoor moest ik een speciale eenheid hebben die nu niet meer in mijn dienst is. Ik haal enkele dingen echter heel bewust aan om bij jullie iets in gang te zetten wat voor jullie verdere ontwikkeling relevant is.

Wordt vervolgd.