Kryon: Over de nieuwe tijd en de plaats van Duitsland en Europa /3

Kryon: Over de nieuwe tijd
en de plaats van Duitsland en Europa /3

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 april 2005 in Bremen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


En dus zijn jullie nu in het gebied van de opening van de wereld, opening voor andere culturen, begrip voor andere culturen wat bijvoorbeeld in zuidelijke gebieden vaak niet het geval is.

De mensen hier openen zich gewoon meer voor andere culturen en voor begrip. Als men in Zuid-Duitse gebieden over Turkse medebewoners spreekt zijn de energieën daar gewoon anders en is er een ander begrip, de openheid is daar nog niet zo. Dat wil zeggen dat de zuidelijke gebieden zich transformeren over culturele dingen. Men hoeft ook niet per se spirituele geschriften te lezen om zich verder te ontwikkelen. Dat is een belangrijke boodschap! Het kan ook een mens zijn die zich in Berlijn of in de zuidelijke gebieden inzet voor het begrip der volkeren. Dat wil zeggen, die zich inzet voor de verschillende gasten die hier in het land zijn, die hierheen gereisd zijn om hier te werken en ooit weer naar hun vaderland terug te keren, zodat er meer begrip ontstaat.

Dat betekent dat iemand zijn hart opent en christelijk reageert. Hij heeft waarschijnlijk nog nooit een boodschap van aartsengel Michael, Kryon, Tobias of Jezus Christus gelezen en houdt zich daar helemaal niet mee bezig en toch heeft hij de mogelijkheid om de ascensie mee te maken. Hij gebruikt zijn hartenergie op zijn eigen manier. En zo kan het ook zijn dat iemand in Afrika of India of in het gebied waar de tsunami was, zich inzet en zijn hart opent, zichzelf verder ontwikkelt en transformeert en daardoor weer anderen kan helpen en hen de mogelijkheid geeft om zich te transformeren of om eenvoudigweg te energie van liefde door te geven.

Deze mens kan zich op deze manier net zo ontwikkelen als degene die hier vele seminars bezoekt en heel veel boeken leest. Daarmee wil ik jullie euforie over boeken en voor seminars niet onderuit halen maar ik wil daarmee zeggen: Let op de andere mensen die zich op een andere manier en wijze ontwikkelen, die gewoon andere wegen uitkiezen. Alle wegen zijn geëerd en geliefd. Probeer eens om niet zozeer te oordelen.

Dit land maakt ook vele dingen mogelijk en transformeert ook heel veel. Men moet ook verder denken. Jullie zijn al in de nieuwe energie en stel je voor hoeveel liefde en licht jullie met je meedragen. Jullie staan fors in het licht en waar jullie ook heengaan, gaat dit licht met jullie mee. Het gaat niet weg en als jullie ergens een ruimte binnenkomen dan straalt jullie licht voor allen die daar zijn. Of zij het uiterlijk kunnen zien of herkennen, speelt helemaal geen rol.

En of zij het Licht dan uiteindelijk aannemen is ook hun eigen beslissing. Maar bepaalde lichtpartikeltjes komen automatisch naar hen toe, daar hoeven zij niets voor te doen, dat is zo. Men kan ook zeggen dat jullie, door je manier en wijze, waar jullie komen de mensen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen of op zijn minst te openen, het hart op een kier te openen om de prachtige, Goddelijke energie die jullie met je meedragen, aan te nemen.

Zo zijn jullie – jullie gaan door de wereld en dragen iets met je mee.

Hartz IV (Een plan van de politiek) is een chaotische, niet-menselijke oplossing.

Jullie moeten beseffen dat dit land af en toe – er zijn hier vele politieke ontwikkelingen te zien – chaotische oplossingen voortbrengt die de politici opgesteld hebben omdat zij gewoon niet weten hoe zij moeten reageren. En het is een kleine, menselijke oplossing. Het is een eenzijdige politieke oplossing. Neem deze hele zaak, of jullie nu zelf Hartz IV ervaren of niet, of in jullie kringen mensen hebben die dat ervaren, zie Hertz IV niet als een zaak die ergernis moet oproepen

Jullie moeten daarmee omgaan en misschien je mening uiten en luidkeels laten horen wat jullie mening is, dat het niet de goede oplossing is. Maar de oplossing is niet om in haat of negatieve gevoelens te gaan. Dat is precies wat er niet moet gebeuren. Jullie zouden eenvoudig moeten erkennen en zeggen: “Het is geen goede oplossing. Er moet een andere oplossing komen.” En er zal ook een andere oplossing komen. Vertrouw gewoon op wat daar gebeurt. Ik heb het nu ook over de nieuwe wereldregering. Er zal zich iets anders ontwikkelen maar het heeft zijn tijd nodig. Het is gewoon zo.

Kijk om de heen waar de transformaties aan de gang zijn. De verzekeringen hebben gewiebeld en zullen verder wiebelen. Veel andere dingen zullen niet meer functioneren. Ik zou jullie ook niet willen aanraden om nu in wat voor levensverzekering dan ook te investeren.

Dat zijn dingen die er op een bepaald moment niet meer zullen zijn! Goed, jullie zullen dan waarschijnlijk niet in armoede leven maar jullie zullen een andere manier moeten zien te vinden om te leven en er te zijn en het leven zou zich dan namelijk op het hart moeten richten. Bekijk ook alle dingen die in de tussentijd passeren als een aanwijzing voor wat er komen gaat. Gebruik de mogelijkheid om mensen die lijden en het slechter dan jullie hebben, licht en liefde te sturen.

Maar probeer ook in een gesprek daarover erop te wijzen dat het ook zo zou kunnen zijn dat degenen die door Hartz IV getroffen is nu de mogelijkheid heeft om zich helemaal met zichzelf bezig te houden. Ik weet dat dit uit mijn mond wat vreemd klinkt omdat ik nog nooit geïncarneerd ben – ik heb geen geld nodig om mijn woning te kunnen betalen, ik leef gewoon in het Goddelijk Gebied en er zijn vele planeten waarop hetgeen er hier op Aarde is, helemaal niet nodig is.

Er wordt daar voor iedereen gezorgd; alles is er. Men hoeft niets te betalen voor een huis, men kan het zelf manifesteren. En waar dat niet mogelijk is zijn er andere wetenschappelijke systemen waarbij voor iedereen gezorgd wordt, waar de mens de mogelijkheid heeft zich verder te ontwikkelen in de zijn van het vervolmaken van de ziel.

Dat is wat het doel is.

En de mens die op dit moment zonder werk is – ik wil de nood van deze mensen niet onderschatten – heeft ook de kans om iets te regelen. Als iemand voor langere tijd werkloos is, is dat meestal een aanwijzing om met zichzelf bezig te zijn. Eenvoudigweg te zeggen: Ik werk nu met mijzelf, ik ga bij mijzelf naar binnen en ga de boel ophelderen. Waarom ben ik op deze planeet? Wat heb ik hier allemaal beleefd? Aha, dualiteit!

Die geldt voor mij misschien ooit niet meer. Ik wil mij daarheen bewegen dat die voor mij niet meer geldig is. Ik wil mij verder ontwikkelen. Ik ben zeker niet op Aarde om een nieuwe auto te kopen of om veel dingen om mij heen te hebben.

Ik heb erkend dat wij hier jarenlang ondersteuning hadden, ook in het westelijk gedeelte, ook vlak na de oorlog, maar wij hebben ons werk nog wat uitgebreid en men heeft onze hand aangepakt en ons gemanipuleerd zonder te oordelen.

Europa wordt onafhankelijk.

Er is veel hulp uit andere landen gekomen die goed was. Maar nu is het tijd om onafhankelijk te worden. En daarom zijn jullie hier op dit stipje Aarde in Duitsland geïncarneerd, om uit te vinden hoe het nu anders kan, hoe men nu onafhankelijk kan worden. De mens die in de nieuwe energie komt wordt automatisch ook onafhankelijk en voor zichzelf verantwoordelijk. En zo is dit ook voor heel Europa nodig en Europa breidt zich steeds meer uit omdat er steeds meer landen bijkomen – in hun eigen kracht komen.

Niet alleen de enkele mens maar ook de menselijke structuur en de planeet die ook een levens wezen is. En dit vlekje, dit deel van de planeet – Europa – moet zich verduidelijken, moet groeien en onafhankelijker worden. En misschien anderen helpen die van buiten kwamen en dankbaar achterover leunen en zeggen: Het is genoeg. Wij kunnen ons zelf ontwikkelen. Gerhard Schröder had een heel bepaalde functie! Weten jullie, dit zeg ik in deze samenhang altijd graag: Deze man, die jullie Schröder noemen, die nu aan de macht is, had eigenlijk maar een functie.

Ik wil hem niet tekort doen want dat is niet mijn stijl, maar hij heeft een bepaalde tijd een woord gezegd dat heel hard nodig was, en dat was toen het woord: “Nee”. Kunnen jullie je dit herinneren? Het was het woord “Nee” dat vele mensen bewogen heeft. Het was tijdens de vredesdemonstratie en vele mensen hebben: “Nee” tegen de oorlog gezegd en zich daarvan afgekeerd. En ook in Europa heeft het een beetje gerommeld. Omdat er mensen waren die “Ja” zeiden en mensen die “Nee” zeiden. Er hebben zich fronten gevormd. Het denken, het Goddelijk denken werd aangesproken in de zin van: “Denk toch eens na, wat gebeurt hier eigenlijk?” en “Is dat allemaal wel correct wat daar gebeurt, deze oorlogshaarden? Is dat allemaal nog wel nodig?” en “Waarvoor vechten wij eigenlijk?”

Bedenk dat de indigo kinderen die er nu zijn, ergens, ook in het Nabije Oosten, zullen opstaan, elkaar de hand zullen reiken en zeggen: “Waarom vechten wij eigenlijk nog? Het zijn oeroude dingen waarmee onze oer-vaders zich beziggehouden hebben. En wij moeten steeds nog onze geweren richten en ertegenaan gaan, tegen onze broeders en zusters vechten? Wij zijn uiteindelijk toch allemaal uit de Schoot van de Ene gekomen! Waarom zouden wij nu dan nog vechten?”

Dat zal er gaan gebeuren, dat staat vast. En dat is wat wij het “Nieuwe Jeruzalem” noemen, wat niets met de stad te maken heeft maar met hetgeen er algemeen gaat ontstaan.

Dit “Nee” van deze man was eigenlijk zijn belangrijkste taak in zijn kanselierstijd – hij heeft de mensen doen ontwaken! Vele mensen zijn ontwaakt. Velen hebben ook naar het Westen gekeken, hun consumeren even vergeten en gezien: “Wat doet hij daar, die in het Westen aan de macht is, met ons? Hoe past dit allemaal in elkaar? Wat is de samenhang? Willen wij dit nog wel? Is dit het wat wij werkelijk willen? Of willen wij gewoon vrede en vrijheid hebben?

Wordt vervolgd.