Kryon: Over de nieuwe tijd en de plaats van Duitsland en Europa /4

Kryon: Over de nieuwe tijd
en de plaats van Duitsland en Europa /4

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 april 2005 in Bremen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

De oude zielen van Europa zijn er weer.

Jullie hebben in deze zone de mogelijkheid om jullie oude energieën en jullie kwaliteiten als oude zielen te gebruiken om Europa in haar kracht te laten komen. Europa bevat vele geestelijke coryfeeën, geestelijk sterke mensen. Er zijn hier nu ook veel oude zielen geboren die nu in hun kracht willen staan. In Londen is er de Maitreya-energie. In Londen is er een energie die Maitreya daar vertegenwoordigt. En deze energie is heel bewust hier in Europa.

Rudolf Steiner is met een groot ziels-aspect in zuidelijk Frankrijk geïncarneerd en is nu bijna 30 jaar oud. Ook in die hoek zal er veel gebeuren! Stel je eens voor dat er nog meer geestelijke wezens zijn die in dit gebied in Europa zijn gestationeerd.

Ik heb in deze vorm nog nooit in channelings gesproken. Dit is de eerste keer dat ik jullie de verbindingen zal tonen. Het is nu tijd. En zo zijn de puntjes gezet. Het zijn allemaal Licht-energieën.

Als mijn partner- met mij rondreist, zet zij de puntjes. En als jullie als multidimensionale wezens rondrijden zetten jullie ook Lichtpuntjes. Dat moet voor jullie volkomen helder zijn.

 En zo ontstaat er hier een net dat steeds helderder en helderder wordt. Het zal natuurlijk politieke consequenties hebben, maar allereerst gaat het hier om geestelijke- en om hart-energieën.

Het gaat niet om politiek! Natuurlijk zal dit in de politiek doorgaan. Dat is ook de bedoeling. De wetenschap van de wereld zal veranderen en ook dat is uiteindelijk een zaak van de politiek.

Maar structurele veranderingen beginnen altijd in de geest. Alles wat is ontstaat in de geest en zet zich dan voort in de materie. Een bewustzijn van nieuwe structurering kan en mag in dit gebied ontstaan.

En het wordt ondersteund door de vele oude informaties die in het morfogenetische veld zijn verankerd en die van vele oude oer-volkeren kwamen die hier doorgetrokken zijn – en gedeeltelijk ook van hen die jullie als Goden zagen, als de wezens die voor de oertijd op Aarde kwamen en die hier veel in gang hebben gezet. Ook deze energieën zijn hier nog vastgehouden. En het was een liefdevolle energie die lange tijd de Aarde heeft behartigd – Sanat Kumara. Vele andere energieën zijn hier ook nog. Die zijn er natuurlijk ook in andere gebieden. Maar jullie zijn hier geïncarneerd en ik spreek met jullie over dit gebied. Als ik nu in Japan zou zitten maar waarbij de boodschap van het hart altijd het belangrijkst is. Open jullie hart want alleen zo kan de verandering plaatsvinden.

Jullie zijn dus in dit land geïncarneerd en wat jullie ook voor beroep hebben of hoe jullie persoonlijke situatie ook is, jullie worden nu opgeroepen om in je kracht te komen. Het is niet meer nodig om in oude patronen te blijven hangen. Het is niet meer nodig om te weten wie jullie in oude tijden zijn geweest. Dat speelt allemaal geen rol meer. Wat wel een rol speelt zijn de oude kracht potentiëlen uit Lemurië, Atlantis, Egypte en waar nog meer. Wat ben ik geweest? Waar kom ik werkelijk vandaan? Ligt mijn oorsprong misschien in de Plejaden? Kom ik misschien van Sirius? Jullie hebben nu de mogelijkheid om aan die oude potentiëlen te komen. En deze oude potentiëlen moeten hier omgezet worden. Jullie moeten herkennen dat jullie multidimensionale wezens zijn. Dat is heel belangrijk.

Daarom wil ik jullie vandaag steunen. Daarom ben ik vandaag gekomen. En ik niet alleen, ik ben niet alleen. De meester Jezus Christus is hier, Maria Magdalena is in de zaal – twee mensen hier in de zaal zijn heel nauw met hen verbonden – Maria is hier, aartsengel Michael, de meester St Germain en Kuthumi die speciaal voor een persoon hier naartoe is gekomen.

Natuurlijk zijn jullie familieleden er ook, jullie geestelijke familie, jullie geestelijke leiders die zich gedeeltelijk ook al omvat zitten in degenen die al zijn genoemd. Want in de nieuwe energie is het zo dat jullie door aangewezen wezens begeleid worden. Jullie beschermengelen zijn weg. Niet omdat zij niet meer van jullie houden om omdat jullie voor de nieuwe tijd sterkere leiders nodig hebben, voor de nieuwe energie. En dat kan van Jezus Christus tot aartsengel Michael zijn. Het belangrijkste wat jullie moeten hebben is vertrouwen want vertrouwen voert jezelf naar jezelf. Het is mooi als jullie mij of Jezus Christus vertrouwen maar dat helpt helemaal NIETS als jullie jezelf niet vertrouwen.

Jullie moeten ook met JEZELF werken en jezelf sterken, jullie Christus-zelf meer leven en naar buiten toe uitdragen. Dat is het doel. Dat wat wij de “nieuwe energie” noemen is een basispakket dat wij jullie aanbieden. Dat heeft vele potentiëlen, vele gereedschappen die jullie kunnen benutten. Het heeft geen nut als jullie zeggen: Ik ben nu in de nieuwe energie, ben van karma bevrijd, heb ook een beetje contact met mijn geestelijke leiders om dan te gaan zitten wachten op wat er gebeurt. Dan zal er niets gebeuren! Jullie moeten handelen. Jullie moeten je leven in eigen hand nemen!

Drie hoofdattributen van de nieuwe tijd.

Ik wil nu nog eenmaal drie grondattributen van de nieuwe energie bespreken. Het zijn vele attributen, maar drie hoofdattributen wil ik nog eenmaal ter herinnering noemen. De eerst twee zijn de volgende:

  •     Jullie zijn in de nieuwe energie van karma bevrijd.
  •     Het magneetraster is gericht. De sluier is opener geworden

De mens gaat door een fase van drie maanden (soms is het korter, soms is het langer) en wordt verhelderd en gereinigd. Dat gaat met gevoelens gepaard, soms ook met treurige gevoelens, pijnen en verlangens om dood te gaan.

Alles kan er zijn, het moet echter niet. Dan zijn jullie van karma bevrijd. Dat betekent: Als jullie samen met een mens handelen of dingen doen, is Jullie deel van de karmische ontmoeting opgelost. De ander zal zijn deel nog hebben. Maar dat moeten jullie niet veroordelen, dat is zijn beslissing. Wat jullie nog hebben zijn oude patronen. En daarvan nog heel veel. Ik denk dat jullie weten waarover ik spreek. Het zijn de patronen uit oude levens, uit de jeugd, uit betrekkingen, bepaalde gedragingen waar jullie steeds weer aansluiting bij zoeken.

Soms zijn er bepaalde situaties nodig waarbij men steeds weer herhaald gedrag vertoont. En op een bepaald moment kan men vaststellen: Aha, Ik kom steeds weer in hetgeen terecht wat ik niet meer wil. Dan is er de mogelijkheid om het los te laten. Dat kan men zelf doen; men kan het ook aan aartsengel Michael vragen. Michael heeft momenteel veel te doen en dat dit ook heel graag.

Houd je bezig met jullie oude patronen. Oude patronen kunnen zoiets als ijdelheid zijn, nijd of jaloezie. Dat zijn allemaal karaktereigenschappen uit-gevibreerd moeten worden. Dat is de weg naar meesterschap! De mens die meesterschap wil moet zich van deze dingen bevrijden. Ik wil daarmee niet zeggen dat jullie hen gewoon moeten verdringen want dan zullen zij steeds terugkomen totdat jullie het aannemen en integreren en je ervan bewust wordt waarom het gaat.

Het zou toch prachtig zijn als jullie op een bepaald moment zover zijn dat jullie helemaal klaar zijn met jezelf en al deze gevoelens van jaloezie, nijd en wrok niet meer tegen komen omdat zij er gewoon niet meer zijn omdat jullie met jezelf in het reine zijn gekomen. Dat wil zeggen dat je jezelf liefhebt. Want de mens in meesterschap moet van zichzelf houden. Dat is sowieso de basis van alles!

En dan komt het moment waarop jullie alle oude patronen oplossen.

Er zijn vele oude patronen en steeds als je denkt dat je er helemaal vrij van bent, komt er nog wat. Zo hebben jullie dus veel te doen. Kijk naar je oude patronen en los hen gewoon op. Werk eraan en wees nauw met hen verbonden.

Het tweede attribuut is het contact met de geestelijke wereld. Door het richten van het magnetisch raster is de sluier dunner geworden. Dat wil zeggen dat wij dichterbij zijn dan ooit tevoren (Kryon voegt spontaan een kleine oefening toe waardoor de deelnemers aan het seminar contact met Kryon kunnen opnemen) De sluier is dunner geworden. Het is voor ieder van jullie, voor elke oude ziel, mogelijk om contact te hebben met jullie geestelijke leiders. Dat is een geschenk van de Ene. De beschermengelen zijn weg, er zijn nu twee nieuwe. En die wachten en staan naast jullie en willen met jullie werken. Soms worden jullie ook door meerdere wezens begeleid.

Voor passende situaties zijn er ook meesters. Als jullie in een bijzonder transformatieproces zitten zal het waarschijnlijk St. Germain zijn die jullie begeleidt. Als jullie misschien in je kracht kunnen komen dan is El Morya er misschien, of aartsengel Michael, die je begeleidt. Als het om discipline, reinheid, helderheid en ascensie gaat worden jullie waarschijnlijk door Serapis Bey begeleid.

Wordt vervolgd.