Kryon: Over de nieuwe tijd en de plaats van Duitsland en Europa /5

Kryon: Over de nieuwe tijd
en de plaats van Duitsland en Europa. 5

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 april 2005 in Bremen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

In deze samenhang wil ik jullie nog eenmaal op de twaalf Goddelijke stralen wijzen die altijd een beetje het stiefkind zijn. Er zijn algemeen zeven Goddelijke Stralen die voor de nieuwe aardetijd 25 jaar geleden tot twaalf werden uitgebreid. En elke straal heeft een bepaald aspect, een bepaalde kracht, een bepaalde energie en drukt zich door een kleur uit, door melodie, door een klank, een geur en natuurlijk door verschillende meesters, door Elohim en andere wezens die deze energieën vasthouden en sturen. Daarmee kunnen jullie jullie prachtig je leven in balans krijgen en leiden.

Terug naar het contact met de geestelijke wereld: Het doel is dat jullie in het dagelijks leven contact onderhouden met jullie geestelijke leiders en met jullie Hoger zelf. Gewoon contact opnemen met de geestelijke wereld bij de dagelijkse problemen en ook in het algemeen te communiceren.

En dat zal natuurlijk niet alleen meer bij meditatie gebeuren maar ook in jullie dagelijks leven. Waar jullie ook zijn, wat jullie ook doen, neem contact op met de geestelijke wereld. Dat kunnen jullie ooi in de trein doen, of bij het schoonmaken van de groenten, in de tuin bezig bent – men kan altijd communiceren, de wezens zijn er altijd, zijn altijd in jullie energieveld.

Zo kunnen jullie je dagelijkse zorgen en problemen bespreken en raad krijgen. Blijf daarbij met je bewustzijn in het hart en stel dan je vragen. De energieën komen dan als gedachtestroom in je en de antwoorden worden dan om zo te zeggen in woorden gekleed.

Of zij komen via het gevoel. Het contact is werkelijk zeer belangrijk. Als jullie je in dit contact begeven, begeven jullie je automatisch in de hogere vibraties. Daar denken vele mensen niet aan. Ieder contact dat jullie met de geestelijke wereld hebben brengt een zekere vibratieverhoging met zich mee omdat jullie nooit meer helemaal uit deze energie zullen gaan.

Dat betekent dat jullie altijd een zeker potentieel van deze energie vasthouden, met welk wezen jullie ook spreken. Jullie geestelijke leiders die zich nu met jullie bezighouden hebben een sterkere, hogere energie dan jullie beschermengel die jullie hebben gehad.

En zo kunnen jullie jezelf steeds verder ontwikkelen. Hoe meer jullie communiceren, hoe sterker zij in jullie binnenkomen, hoe hoger de energie is die jullie vasthouden. En zo kunnen jullie je energieniveau natuurlijk automatisch verhogen. En het doel is dat jullie in je lichtlichaam-proces komen. Dat is het tweede potentieel.

3. Co-creatie

Het derde potentieel is de co-creatie. De creativiteit om in de eigen co-creatie te komen en dat te manifesteren wat jullie willen, wat jullie leven moet binnentreden.

Begeef je in je gedachtekracht en stel je voor hoe het is als jullie dat hebben wat jullie wensen. De co-creatie is een geschenk voor de nieuwe tijd van de Aarde. Gebruik deze gave!

In aansluiting op deze channeling gaf Kryon nog een meditatie waarbij door een ontmoeting met Jezus een opening van het hart plaatsvond waardoor iets ouds losgelaten kon worden. Aartsengel Michael doorsneed aansluitend de banden met dit oude en reinigde het hart energetisch. Tot slot kwam de meester St Germain, verduidelijkte en nam door de energie van de violette vlam dat wat weg kon gaan uit het energieveld.

Saint Germain sprak intussen nog enige woorden tegen de deelnemers aan de workshops: “Groet God. Ik ben hier gekomen om hier in het kort te verklaren hoe jullie met de violette vlam effectief kunnen werken. Ik zie dat velen van jullie het al weten maar jullie zetten hem nog niet goed in. En jullie vergeten het soms. Deze violette vlam stamt uit oude tijden. In de tijden van Atlantis was deze vlam op het fysieke niveau. Na de ondergang werd de vlam ergens anders heengebracht, naar het geestelijk gebied.

Ik ben nu in Trans-Sylvanië thuis. De violette vlam heeft echter verschillende aspecten die ook in andere gebieden van het esoterisch bereik worden vastgehouden. Als jullie het gevoel hebben dat jullie een reiniging nodig hebben, al is het op een dag dat jullie onderweg zijn en in een energie terecht komen die niet zo goed aanvoelt, dan kunnen jullie mij gewoon roepen.

Misschien hebben jullie een gesprek gehad dat niet zo lekker was, waarbij jullie je zeer geërgerd hebben of waarin je strijd moest leveren. Roep dan ter reiniging gewoon de violette energie aan. Het is altijd goed om het veld te verhelderen. Jullie bestaan uit elektromagnetische velden en die moeten rein en zuiver zijn voor jullie meesterschap.

Reinig jezelf dus waar jullie ook zijn, wat jullie ook doen – houd jezelf rein. En de violette vlam is dichtbij als nooit tevoren. Buiten de tijden van Atlantis, toen zij op lichamelijk niveau was.

En wij zijn heel dichtbij jullie en kunnen heel helder met jullie werken. Ik vraag jullie dan ook: benut deze kans. Jullie kunnen je hullen in de violette energie, jullie kunnen de violette energie voor anderen verzoeken. In jullie familie, voor vrienden, voor andere gebieden, voor steden en natuurlijk ook voor crisisgebieden. Ik bedank jullie voor je opmerkzaamheid en trek mij terug. IK BEN St. Germain.

Het dag-seminar bevatte nog een ander deel waarin Kryon over verschillende thema’s sprak. Ook Maria kwam nog aan het woord. Barbara Bessen die met luide, heldere stem door de boodschappen ging die Kryon doorgaf maakte met het met haar lichtvolle, heldere manier tot een spannende en levendige gebeurtenis. Heel anders dan andere Kryon-kanalen gaat zij snel en levendig door de boodschappen heen zodat het geen moment langdradig werd. Het is werkelijk een plezier om haar en Kryon aan te horen.

De channelings zijn een uitstekende mix uit compacte informatie en hartenergie. En wat heel onthutsend was: Zonder zich daarvan bewust te zijn, wat men graag van de geestelijke wereld wilde weten, werden vragen beantwoord die men niet hoefde te stellen. Kryon zag eenvoudig wat ieder voor vragen had, ook als deze mondeling niet waren gesteld.

Barbara Bessens tweede boek „De Mens in zijn Meesterschap“, dat zij in december/januari had ontvangen, verschijnt in juni van dit jaar bij Smaragd Verlag.

(SK ©, Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Barbara Bessen, Verschienen in LICHTSPRACHE Nr. 29, Mai 2005)