Kryon: Persoonlijke Inventaris / Boodschap voor december 2008

Kryon –Persoonlijke Inventaris
Boodschap voor december 2008

Gechanneld door: Barbara Bessen

12 December 2008
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wees gegroet, lieve vrienden. Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Eer mooi gezelschap waarbij ik hier vanavond mag komen. Zijn jullie zeker, lieve mensen, dat jullie hier goed zijn? Ja? Ik zie een paar “surfers” die zich “geheel toevallig” op deze site bevinden en nu voor het eerst met Kryon in contact treden.

Jullie zijn zeker verbaasd over hoe jullie hier zijn gekomen, nietwaar? Oh ja, dit is geen toeval. Geloven jullie nog in toeval? Dat bestaat niet.

En wat het contact betreft dat wij hier gaan hebben, dat is geleid. Zoals jullie door je geestelijke leiders die jullie beschermengelen noemen, en door jullie Hoger Zelven allemaal geleid zijn. Zij hebben jullie waarschijnlijk naar deze site gebracht omdat zij denken dat jullie hier goed zitten.

Misschien ken ik jullie ook al heel lang en hebben jullie mij op een ander niveau verzocht om jullie zachtjes, maar zeker, passend naar dit tijdraam, naar deze site op het internet te leiden.

Nu zitten jullie voor je computer en zijn verbaasd, ietwat bevreemd en denken: “Wat moet ik hiervan denken? Wat bedoelt Kryon met de Nieuwe Energie en de Nieuwe Weg van de Aarde?Heb ik ook een Hoger Zelf?”

Welkom in de familie! Nee, ik bedoel niet je aardse familie, ik heb het over jullie geestelijke familie die jullie hier op Aarde begeleidt. Niet persoonlijk in de vorm van vader, moeder, broer of partner. Nee, wij zijn de familie die aan de andere kant van de sluier steeds met jullie in contact is. Wij werken zogezegd incognito.

Jullie weg is niet eenzaam, geen mens is alleen, hij wordt geestelijk begeleid, gesteund, in het beste geval gestuurd en met de juiste informatie en situaties gevoed waardoor het de goddelijke weg is die hij in deze opwindende tijd inslaat.

Jullie geliefde mensenwezens die hier nu rondlopen, zijn de pas ontwaakten. Dat zijn de mensen die zich afvragen waarom zij hier op Aarde zijn en vaststellen dat dit niet alles kan zijn geweest dat hen tot nu toe is gebeurd.

Jullie stellen zeker vast dat er plotseling heel andere ideeën voor jullie verdere leven opkomen en jullie zijn nieuwsgierig en tegelijkertijd een beetje schuchter over wat deze geestelijke dingen betekenen. En jullie zijn gespannen of het allemaal waar is wat jullie in je boeken hebben gelezen of wat andere mensen jullie vertellen.

Ik nodig jullie hiermee van harte uit om in deze familiekring ontspannen achterover te leunen en in rust en met open hart deze tekst verder te lezen.Wees je ervan bewust dat het hier om een begrip op het intellectuele niveau gaat. Jullie linker hersenhelft trekt zich een beetje terug en laat de rechter helft het voortouw nemen. Dat betekent dat jullie deze boodschap via het intuïtieve niveau ervaren en bemerken.

Het is belangrijk om te begrijpen dat het hier om een kleine energie-overdracht gaat. Als jullie nu diep doorademen en dit een paar maal achter elkaar doen en dan zachtjes uitademen zal er een mooi, warm gevoel in jullie harten stromen.

Jullie ontspannen je en ik veroorloof mij met mijn energie een beetje dichterbij te komen. Wij geven hier bij dit familietreffen een innige verbinding. Nader bekeken en heel eenvoudig uitgedrukt, zijn de woorden tweederangs.

De energie die nu in jullie systeem, in jullie verschillende lichamen stroomt, is ook een kleine genezingsbehandeling. Ik veroorloof mij nu weg te nemen wat jullie hindert, wat jullie stoort op je verdere weg.

Dit is ook het juiste tijdraam voor de opheldering van blokkades, van angsten die pas naar boven zijn gekomen en die jullie met name opmerken in jullie dagelijkse situaties.

Dat wat nu gepast is kan gaan. Het is een intensief reinigingsproces dat ook de gehele Aarde beleeft, alle menselijke cycli des Zijns en de instanties zoals politiek, wetenschap en alle sociale gebieden.

Overal is transformatie het onoverzienbare deel van de aankomende verandering van de Aarde.

Leun nu achterover en geniet van de energie van Thuis, dat is het wat ik nu naar jullie breng. Jullie worden geëerd omdat jullie op deze planeet en in dit systeem en speelveld der dualiteit als mensen leven. Het is waarlijk niet makkelijk al die vele levens hier te doorlopen. Ik weet, wat jullie hebben gepresteerd.Voel de liefde die in je hart stroomt die jullie de dankbaarheid van de Bron vertelt. Wij houden van jullie, gewoon, omdat jullie zijn. Dat is een belangrijk herkenningsdoel: Jullie zijn een deel van de bron, de uitverkorenen, om de dualiteit te ervaren. Alleen dat is al een grond om jullie in de armen te nemen en jullie te verzekeren van mijn welwillendheid.

Overigens, als jullie al vaker deze boodschappen hebben gelezen, mogen jullie ook met alle plezier als een net ontwaakte achterover leunen en de liefdevolle energie langzaam in je hart laten gaan.

Bemerken jullie de energie van Thuis? Waarom wij samengekomen zijn is, wil ik jullie zeggen: dat het jaar 2009 het jaar van vrijheid en meesterschap is. Het menselijk meesterschap is met jullie eigen vrijheid verbonden.

Zonder vrijheid lukt geen meesterschap. Het gaat erom je werkelijk vrij te maken van de oude patronen, indrukken en inwerkingen van buitenaf die steeds weer een voedingsbodem voor verdere verstuikingen uitbeelden. Ik reik jullie de hand voor de volgende stappen. Ik heb ook een idee dat jullie volgende stappen effectiever en helderder kan laten worden. Wie opmerkzaam de boodschappen volgt of bij een seminar aanwezig was weet, dat ik vaak over een inventaris van het leven spreek. Hoe dat werkt? Heel eenvoudig. Jullie kennen de kunst van het reinigen ook van jullie werk op school, van jullie studies. Het gaat om wat men als huidige uitgangspositie kan nemen, dat, wat men als doelstelling voor zich ziet en de daarbij behorende weg beschrijving.

Hoe jullie daarmee kunnen werken? Goed, wij zullen heel praktisch zijn: Neem een blaadje en een pen of ga achter je computer zitten en maak een lijst. Zet op de kaft een opschrift dat luidt: Wat mij in mijn leven stoort, wat niet meer past en wat ik wil veranderen.

Het tweede opschrift luidt: Wat mijn doelen zijn en het derde opschrift luidt: Wat ik moet doen om bij het doel te komen. Neem dan de tijd en daal diep in jezelf af en kijk naar jezelf. Deze vorm van analyse kan zeer zakelijk klinken en zeer mentaal. Als jullie diep in jezelf gaan en misschien het Hoger Zelf verzoeken dat het daarbij helpt, dan komen jullie bij je hogere hart, komen jullie op het ware vlak van zijn. En dat is niet alleen met menselijke logica te bereiken. Zij komen van het niveau waar heelheid gepland en gevormd worden. De feiten, de ideeën en de oplossingen zullen misschien langzaam, ook spontaan stromen. Het kan zijn dat jullie een paar keer aan de lijst beginnen en die weer wegleggen omdat jullie merken dat in de loop van deze arbeid je zienswijze is veranderd.

Jullie worden eerst uiterlijk rustig en gaan dan dieper. De ware hindernissen, patronen en oplossingsideeën komen naar boven en jullie wensen, jullie doelen zullen veranderen. Het is mogelijk dat er aan het einde maar weinig in de drie kolommen staat. Het kan ook zijn dat jullie voor de samenstelling van de levenslijst enige dagen, misschien wel twee, drie weken nodig hebben.

Dat is, zoals alles op dit moment, een proces en er worden daarbij energieën bewerkt, verschoven en opgelost. Aan het einde zijn jullie waarschijnlijk andere wezens. Jullie persoonlijkheid zelf heeft met jullie enige discussies uitgevochten en heeft zich een beetje teruggetrokken. Jullie Hoger Zelf daarentegen is een paar stappen dichterbij gekomen en verheugt zich over de intensieve arbeid samen.

Deze inventaris is de wegwijzer voor het nieuwe jaar en de daaropvolgende jaren. Maar wees ervan verzekerd dat het een opwindende tijd zal zijn die op de mensen afkomt.

Hoe dit individueel voor mensen, steden en landen zal zijn hangt onder andere ook van het bewustzijn van de Aarde af en van welk oplossingspercentage elk gebied heeft.

Geen mens is toevallig in een land of een regio geboren. Elk levend wezen heeft daar met dit proces te leven en is daarin verweven.

Moge de mens wijs en hart-gecentreerd zijn in de komende maanden en de blik op de eigen vrijheid focussen. Wie bij zichzelf blijft, zich niet laat irriteren door dingen van buitenaf, zal de voeding in zichzelf vinden. Liefde, de allesomvattende liefde is manna voor lichaam, geest en ziel. Jullie hoeven helemaal niet zo ver te kijken want in jullie is alles wat jullie nodig hebben.

Dit kan op het moment nog wat moeilijk te herkennen zijn, maar bedenk dat jullie een deel van God zijn en alles in jullie is wat jullie nodig hebben. Er is voor jullie gezorgd, wat er ook aan de buitenkant gebeurt. Geëerd is de mens die achterover leunt en zich bij zorgen in de familie en andere zaken naar binnen gaat en vraagt: “Zeg mij, lieve Goddelijke vonk, wat ik moet weten, toon mij de ware weg in deze turbulente tijd!”

De antwoorden zullen stromen, door overdracht van gedachten of inspiratie. Kijk eens om, lieve mensen: Is de tijd niet gekomen waarin de Gouden Golf alles transformeert wat niet met licht van doen heeft?

Kijk over de grote vijver en bemerk de hoop die vele mensen hebben op de nieuwe president, een hoop die bijna voelbaar is, waar men ook op Aarde woont. Neem deel aan deze hoop, aan deze moed, maar verwacht niets van anderen maar zie de hoop op de nieuwe weg van de Aarde in jezelf.

Jullie hebben de kracht voor de belangrijke omwentelingen, zoek het niet bij anderen. Jullie zijn het! Jullie hebben alle steun die jullie nodig hebben.

Het is de een-op-een heling waar wij zo vaak over spraken die nu meer dan ooit werkt. Ontsteek je licht sterker en verder. Het zal zich dan met de andere vonken verbinden en tot een grote lichtkrans uitgroeien.

Zo geschieden de veranderingen die de Aarde en de mensen nodig hebben. Vertrouw op jezelf, vertrouw op de God in jullie!

Ik ben in diepe liefde en verbondenheid.

Kryon

Ontvangen door Barbara Bessen in december 2008.

Deze tekst kan vrij gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.