Kryon: Saint Germain: Geniet van het ZIJN!

Kryon & Saint Germain
Geniet van het ZIJN!

Gechanneld door: Barbara Bessen

5 juni 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur


Het is ons een eer hier te zijn, met name hier in deze groep lezers en zoekenden. “Wie zoekt, zal vinden.” Is een bekende wijsheid die nog altijd van toepassing is. Alleen degene die met geopend hart diep zoekt, gekoppeld met het hoger verstand, de Geest van Al Wat Is, zal waarlijk vinden.

Niemand op deze planeet is in deze tijd in staat om alle wijsheden tegelijkertijd te zien, dat wil zeggen, met zijn bewustzijn alles te omspannen. Daarom is het goed om jezelf met het dichtstbij zijnde hogere deel te verbinden, met dat wat jullie het Hoger Zelf noemen.

Dit deel, dat in een hogere dimensie vertoeft en toekijkt hoe zijn verschillende delen zich meester maken van het hier op de wereld zijn. Wie zich op de essentie van zijn reis door het dualistische systeem altijd sterker concentreert, zal automatisch het juiste doen. Dat is de kunst die te allen tijde hier op Aarde en ook op andere planeten wordt geleerd.

Wij zijn niets anders dan broeders die een stap verder op weg naar huis zijn. Wij staan jullie met raad en daad terzijde of brengen jullie in verbinding met je Hoger Zijn zodat jullie op deze Aarde een hoger vibrerende weg inslaan. Als wij nu naar deze groep kijken zien wij velen die graag met het verstand alle dingen bekijken. Dit begrijpen wij heel goed. Maar laat ons jullie zeggen dat de helderheid van jullie Hogere Geest de sleutel voor alles is. De vraag die hier wordt gesteld is ook op die manier te beantwoorden. Wie weet wat juist voor jullie is? Niemand buiten jullie zelf.Wij adviseren eenmaal heel ongedwongen: Gooi alle boeken over voeding en esoterie, dogma’s opzij en ga naar je eigen bibliotheek. Wie weet wat jullie kunnen verdragen?

Wie weet wat jullie lichaamssysteem werkelijk aan aards en geestelijk voedsel nodig heeft? 

Wie kan bevroeden welke patronen jullie hinderen om vreugdevol door het leven te gaan? Goed, jullie vrienden, jullie ouders en kompanen kunnen dit bij jullie herkennen en “wijsheden” zeggen als: “Een beetje meer aan sport doen zou jou goed doen.” of“Jij hebt een paar vitaminen tekort!” Dit zijn speculaties.

Jullie hebben vandaag de spiertest, jullie gaan heen en weer, jullie zien mensen die alles lichamelijk en geestelijk bestudeerd hebben. Maar is dit kijken met de Hogere en Hele blik? Meestal zeker niet. Hoe zou het zijn als jullie bij toekomstige ideeën en beslissingen voor voeding en jullie geestelijke behoeften je hand op het hart zouden leggen en deze wonderlijke instantie zouden vragen wat goed is? Jullie harten vergissen zich nooit. Jullie beschrijven het ook als intuïtie of innerlijke stem. Noem het zoals jullie willen.

Het is een feit dat het alles weet en dat het altijd gelijk heeft. Dan hebben wij alleen nog jullie innerlijke saboteur die graag tussenbeide komt en misschien zegt: “Maar ik heb daarover iets belangrijks gelezen, ik weet het juiste!” Ja, en dan zijn jullie alweer naar je verstand getrokken.

Begrijp goed dat wij geen vaste regels voor jullie lichamelijke voeding kunnen geven, maar laat ons dit zeggen: Alles wat jullie in je lichaam stoppen heeft een vibratie. Jullie weten niet waar jullie levensmiddelen allemaal waren, wie ernaar keek, erover dacht en het beroerde. Jullie weten niet welke gedachten bij jullie binnenstromen omdat zij in het net van gebeurtenissen van buitenaf werden versterkt.

Jullie weten niet of het boek dat jullie nu lezen werkelijk de waarheid vertelt of dat de schrijfster dringend geld nodig had. Klopt dit? Verlaat je op jezelf. Laat alleen dingen naar binnen die je goed doen, die jullie werkelijk nodig hebben en waar jullie van houden.

Hoe jullie dit kunnen doen? Gebruik hygiëne. Zegen je maaltijden, ook de kleine bonbon die jullie tussendoor eten. Kijk naar je gedachten, bestreel hen en vorm hen om. Zie in elk ander wezen, elk niveau, het beste. Ook in jezelf en neig niet naar zelfsabotage. Houd van jezelf, houd van je hele Zijn, ook van je fouten. Omdat liefde nog altijd de beste voeding is!!

Stel je gewoon eens voor dat je pure liefde bent liefde, je bent alles wat je nodig hebt. Wij nemen de vrijheid om jullie te zeggen dat er hier veel wordt veranderd, enkele dingen misschien aan de buitenkant en misschien in het begin onaangenaam. Wat doen jullie als er voedingsmiddelen tekort zijn of niet meer helemaal vers zijn als jullie hen willen eten?

Geniet van het weinige of het minderwaardige voor wat het is en zegen het.

Bezin je over het algemeen op het wezenlijke, dit geldt voor aardse en geestelijke voeding. Vraag je af: “Wat heb ik werkelijk nodig om tevreden en gelukkig te zijn?”

Kijk naar je ego dat jullie wil zeggen wat het allemaal wil hebben. Sorteer en erken: “Ik heb de zon nodig, het water, de lucht, de Aarde, mijzelf en lieve mensen om mij heen. Die trek je sowieso weer aan door je helderheid en je liefde.

Jullie kijken naar je leven en vragen jezelf af: “Ben ik dit echt? Heb ik vreugde door de manier waarop ik leef, wat ik eet, wat ik denk en daardoor materialiseer?”

Nu verlaten wij jullie dus met de oproep: Leve het leven, leve jullie Zijn. Geniet!!!

Ik Ben Kryon/Saint Germain

Gechanneld door Barbara Bessen