Kryon: Schepping Natuur

Kryon: Schepping Natuur

Gechanneld door: Barbara Bessen

3 februari 2012
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

 

De natuurkracht van de schepping en haar dimensies.

De eerste dimensie.

De kracht van de Schepping is in sterke mate in de natuur te zien en te bemerken, ook als beweerd wordt dat de mens de kroon der schepping zou zijn.

Was de natuur er met haar kringlopen er niet dan zouden de mensen het op deze planeet zeer moeilijk hebben.  Hij zou zich alleen met uiterste inspanningen en energetische hulpmiddelen daar uit kunnen houden. Dit mag extreem klinken, maar in de grond is het zo door de schepping voorzien.

De mens houdt zichzelf af en toe voor zo volkomen dat hij zich meester over de natuur voelt. Maar, en daarom zijn wij in de geestelijke wereld heel blij: vele mensen bezinnen zich.Zij nemen waar hoe belangrijk de natuur voor hen is. Zij bemerken en eren de kracht van de natuur en haar bewoners. De mineralen, planten en bomen kunnen worden ingedeeld in de eerste dimensie.

De andere bewoners, de Elfen Feeën, Natuurgeesten en helpers van de elementen bevinden zich in de tweede dimensie. Zij zijn voor de meeste mensen niet zichtbaar. Daarnaast zijn er ook wezens die in de tussenniveaus leven en die jullie kunnen waarnemen als jullie in de stilte gaan en je volomen ontspannen bent.

De tweede dimensie.

Het gebied van de tweede dimensie zal zich steeds meer voor de mensen openen. Wie tijdens een wandeling in de natuur opmerkzaam is zal, o wonder, misschien merken dat er zachtjes een wezen op zijn schouder gaat zitten of hem zachtjes aan het oor trekt. Ik zal jullie later meenemen naar het rijk de elfen en feeën.

Nu is het mijn taak om jullie de natuur meer te laten voelen,  jullie nog gevoeliger te maken voor haar Zijn en dat van de bomen en planten. Bomen zijn de beschermers der mensen. Als grote broers houden zij de wacht over jullie.

Ook zij hebben hun Goddelijke blauwdrukken en hun taken voor de Aarde te vervullen. Hun manier om zich te ontwikkelen, hun groei, houdt het zuurstofgehalte van de lucht voor de mens stabiel. Jullie kennen dit proces zeker nog wel van de biologieles op school.  Vanuit dit oogpunt is het onverantwoord om de wouden van de Aarde om te kappen. De mens berooft zichzelf hierdoor van zijn eigen bestaansmiddelen.

En de kracht, de energie en de liefde van het bewustzijn van bos en boom brengen daarenboven balans op al jullie niveaus. Men kan hen als hulpkrachten beschouwen, die jullie elektromagnetisch veld met de aardmagneet het kosmisch raster, verbinden.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen