Kryon: Spiritualiteit en Bewustzijn: Je eigen toon vinden

Kryon: Spiritualiteit en Bewustzijn:
Je eigen toon vinden.

Gechanneld door: Barbara Bessen /15 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur.

Spiritualiteit en Bewustzijn: Je eigen toon vinden.

In het diepst van onszelf sluimert iets dat wij de Oer-toon kunnen noemen. Het is onze verbinding met ons Zelf, met dat wat wij werkelijk zijn: een deel van de Oer-Schepper, van de Oer-gedachte, een deel van God. Het woord GOD is in vele culturen aanwezig. Het symboliseert dat wat alles heeft geschapen – de instantie die wij voor ons leven verantwoordelijk maken.

Als wij iets beleven dat niet zo leuk is, zijn wij misschien een beetje met wrok vervulden vragen wij ons af waarom God dit heeft toegelaten. Beleven wij prachtige dingen, dan breidt zich in ons dankbaarheid uit.

Wij buigen voor deze instantie en verheugen ons over de zegen die wij mochten ervaren.

Zo hebben wij vele levens doorgebracht en ook onzalige levens. Wij zagen ons leven in de hand van een Hoger Wezen dat alles weet, alles ziet en de wijsheid in zich draagt. Er waren zeker ook tijden waarin wij ons van dit Hogere Wezen bewust waren als iets waarmee wij in contact konden komen.

Niet zoals de religies ons leren door gebed, maar bijna als een gelijke partner waarmee wij de zorgen van het leven kunnen bespreken. Die ons actief raad geeft en ons vertelt hoe wij ons leven makkelijker kunnen maken.

Alles is vibratie, er is niets dat niet met vibratie verklaard kan worden. Bepaalde vibraties die zich via tonen of kleuren uitdrukken kunnen wij zien, horen of voelen.

Er zijn ook andere octaven die met onze uiterlijke zintuigen niet toegankelijk zijn. Wij moeten in de stilte gaan, dieper in onszelf duiken, om hen waar te nemen.

Nu zijn wij in een fase van ontwikkeling die ons een groter bewustzijn toestaat. Wij kunnen de vele facetten van ons eigen Zijn niet alleen met ons menselijk lichaam, steeds meer te pakken krijgen.

Wij merken steeds vaker dat wij veelvoudig zijn. Nieuwsgierig gaan wij in meditatie of op innerlijke reizen om ons Zijn de doorvorsen en daardoor in contact te komen.

Wie zich op deze avonturenreizen begeeft herkent ook dat ons aardse lichaamssysteem vanuit de onzichtbare gebieden werd gevormd. Alles dat wij in het emotionele en het mentale lichaam van ons Zijn opslaan, vormt ons leven.

Deze imprints kunnen vanuit de prenatale fase van ons leven, de jeugd, en ook later, zijn ontstaan. De lichaamscellen vormen ons Zijn, ons lichaam, naar alle informatie die ter beschikking staat. En omdat de lichaamscellen zich heel snel opnieuw vormen is het werkelijk verbazingwekkend dat zij – hoewel zij opnieuw ontstaan – toch de oude ervaringen weer in zich dragen. Mijn geestelijke leraren zeggen vaak dat wij er zo uitzien als wij ons emotioneel en mentaal willen uitdrukken. En – dat oud worden ook een opgeslagen gegeven is dat wij kunnen veranderen. Het menselijk lichaam is iets dat is geconstrueerd voor twee- tot drieduizend jaar.

Wij hebben er alleen maar voor gekozen om onze tijd van leven te begrenzen. Als wij dit eens even rustig op ons laten inwerken dan kunnen wij direct besluiten om onze cellen om te programmeren waarna wij zijn en kunnen leven wie wij willen en ook hoelang wij hier zullen verblijven.

Mijn geestelijke vriend KRYON heeft al jaren geleden gezegd dat wij in dit leven, hier in dit tijdvenster, door verschillende levens gaan. Zij zie dat wij, als wij hier naartoe komen onze rugzak hebben uitpuilen van de ervaringen.

En zo gauw die weer leeg is nemen wij ons weer nieuwe thema’s voor. Omdat wij echter niet plotseling in een andere omgeving zijn met andere ouders en andere vereisten kiezen, komen wij onszelf af en toe als vreemd voor. Wij vergeten ook veel uit ons verleden en uit de eerste levenspakketten.

Men kan zich bepaalde dingen uit de jeugd misschien niet meer herinneren. Dat komt omdat die niet meer belangrijk zijn. Ook hier zouden wij ons steeds bewust van moeten zijn. Wij zijn niet behept met Alzheimer maar eerder zijn wij bezig met een nieuw leven in een oud lichaamssysteem onderweg.

Dit verklaart ook waarom wij ons met familieleden en vrienden niet meer verbonden voelen en misschien zelf ook een ruimtelijke verhuizing overwegen.

In ons Zelf is iets verankerd dat al deze ervaringen begeleidt, hen bekijkt en stuurt, als wij dit willen: Het Hoger Zelf.

Het bijzondere dat ik persoonlijk steeds sterker ervaar is dat er volledig nieuwe opties voor het leven opduiken. Als wij de rugzakpakketten hebben beleefd en dan losgelaten hebben, verschijnen op momenten, heel bewust door het Hoger Zelf aangestuurd, nieuwe mogelijkheden in ons leven.

Plannen, ideeën of dingen die men misschien niet eens voor mogelijk hield. Misschien zijn het verre reizen, een nieuwe woonomgeving, een nieuwe partner die in deze nieuwe tijd past en zelfs een nieuw beroep uitkiezen dat nog niet bestaat maar dat wel een bijzondere toevoeging aan het leven is en vereist.

Wij merken dat wij vaak naar dingen en mensen geleid worden die ons volledig nieuwe paradigma’s openbaren waarover wij zelfs niet konden dromen. Wij zetten ons in voor nieuwe kleuterscholen en scholen die passend zijn voor deze nieuwe tijd. En daarin ook nodig zijn

Wij richten misschien hulporganisaties op voor kinderen of vluchtelingen of openen een praktijk voor heling. Wij zijn plotseling bereid om nog meer los te laten, om huis en haard te verlaten om de wereld te leren kennen en/of ons licht ook op andere plaatsen te laten stralen.

Het is belangrijk om te herkennen dat wij vele thema’s uit onze rugzak hebben losgelaten en de nieuwe mogelijkheden naar voren laten komen in onze energie van vrijheid. Dit is het waar Saint Germain zo graag over spreekt.

Wij zijn vrij, zodat onze vrije wil nu Waar kan worden. Want voorheen konden wij meestal de vrije wil van ons ego leven. Dit ging om het bevredigen van alle menselijke zaken. Nu, bevrijd van oude imprints en uitgerust met de ideeën en mogelijkheden van ons Hoger Zelf, kunnen wij ver over de rand van ons bord kijken en ons leven werkelijk in eigen hand nemen.

Niets houdt ons daarbij tegen. Wij staan in goede verbinding met onze innerlijke toon, met het Hoger Zelf, met de Goddelijke Eenheid.

Overigens kunnen wij als wij diep in onszelf gaan de innerlijke toon van ons Hoger Zelf horen.

Eerst is er een zacht zoemen dat wij horen. Het is leuk om deze toon met de eigen stem uit te drukken en het schenkt ons een gevoel van innige verbondenheid met de Eenheid.

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen

www.barbara-bessen.com