KRYON: Spiritualiteit en Bewustzijn

KRYON: Spiritualiteit en Bewustzijn.

Gechanneld door: Barbara Bessen 8 mei 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Spiritualiteit en Bewustzijn: Heling als Weg.

Hebben wij werkelijk een vrije wil of worden wij en ons leven voorbestemd door dingen of wezens die wij bewust niet kunnen waarnemen? Deze vraag stellen wij ons in deze opwindende tijd met zekerheid steeds weer. Wie of wat bepaalt ons dagelijks zijn? Zijn wij de meesters over onze eigen levens?

Wie van ons in wedergeboorte gelooft, dit doen zeker steeds meer mensen, zal weten dat wij hier in deze incarnatie niet vrij en onbevlekt komen. Dit betekent dat wij, als wij het moederlichaam binnengaan, een pakket met ons meenemen dat wij hier moeten bewerken – inclusief enkele tijdramen die bepaalde ontmoetingen en ook oplossingen voor oude imprints bieden.

En laten wij  niet alle instellingen, afdrukken enzovoorts vergeten die ons in de loop van het leven als levens- en geloofswetten worden bijgebracht.

Vanaf religie tot ethiek in het algemeen en hoe men als mens dient te zijn krijgen wij als uitrusting voor een leven hier op Aarde. Passend in het huidige tijdraam dat wij kiezen en dit varieert dan ook nog eens van land tot land.

Wij hebben voor onszelf in deze bijzondere tijd een land of een stipje uitgezocht dat passend is bij onze volle rugzak die wij met ons meedragen.

Mijn geestelijke vriend Kryon zegt altijd met graagte dat wij in dit leven op de plaats terugkomen waar wij al veel gewerkt hebben.Hij zegt ook dat wij mogelijk bewonderend naar oude, prachtige schilderijen of gedichten kijken en op deze manier de scheppers van deze oude werken eren. Misschien waren wij het zelf die deze dingen schiepen met behulp van onze goddelijke creativiteit?!

Het nu transformeren van alle instellingen in dit leven, van oude af- en indrukken uit andere levens, waardoor ons lichaam het grote Licht van Al Wat Is nog intensiever in zich kan opnemen – is onze grote opdracht.

Alle afdrukken en oude lasten hebben zich genesteld in onze emotionele en mentale lichamen als magnetische impulsen en hebben het zich gemakkelijk gemaakt en gaan met alle dingen die wij willen doen in resonantie.

Als wij moedig aan een nieuwe baan beginnen signaleert een van deze lichamen ons welke ervaringen wij in/met vorige banen hadden. Misschien waren die niet zo aangenaam en voelen wij een sterke emotie in de maagstreek en herinneren wij ons soortgelijke situaties.

Wij kunnen er zeker van zijn dat dit is opgeslagen en het maak de nieuwe levensstap er voor ons niet makkelijker op. Wat kunnen wij doen? Wij worden ons van deze zaak bewust en besluiten dan om de nieuwe werkplek vrij en met een andere instelling tegemoet te betreden.

Wij kunnen onze eigen goddelijke instantie vragen om deze magnetische imprint op te lossen. Wij kunnen ons ook in de “Gouden Golf” neerleggen, deze wonderbaarlijke Goddelijke Energie die Kryon zo noemt omdat die gelijk is aan een kostbare golf of partikels die nu uit het centrum van het melkwegstelsel door het afzwakken van het magneetraster van de Aarde, naar ons toe kan komen.

Die komt als een manier van helen omdat zij in zichzelf de Goddelijke Blauwdruk van ons lichaam draagt en dan zal proberen om ons lichaamssysteem weer aan te passen. Dan hebben wij de mogelijkheid om echt met onze vrije wil te leven, vrij van oude af- en indrukken.

Wij kunnen in deze bijzondere tijd op Aarde waarin zij zich verandert, vele kleine werktuigen benutten die in de Lemurische tijd al bekend waren.

Het belangrijkste lijkt mij jezelf beter te leren kennen. Je met jezelf bezig te houden, met het lichaam en het grotere Zijn en dat gaat het beste door het Voelen. Wij hebben verleerd om ons juist en goed te voelen.

Wij zijn vaak niet goed geïncarneerd omdat wij angst voor ervaringen hebben en wij zetten voor ons hart enkele membranen neer die moeten verhinderen dat wij ons teveel met gevoelens verbinden die met mensen en situaties te maken hebben.

Wij willen niet meer lijden. Nu is het de tijd om het hart weer te openen en alle barricaden op te lossen. Dit is niet altijd makkelijk. Wij zijn niet altijd moedig of bereid om de beroemde kwantumsprong te maken.

Wij blijven liever gemakkelijk op de bank zitten omdat wij wel eens in een ongemakkelijke situatie terecht zouden kunnen komen.

Wij willen misschien wel niets meer wagen maar een leven lijden waarin alles ons zeker lijkt, maar wij bevinden ons allemaal in verandering en daarbij wordt niemand uitgezonderd.

Alles stroomt, veel oude zaken worden weggenomen als wij bereid zijn om bewust los te laten.

Hier nog een kleine oefening die ertoe bijdraagt om het hart wijd te openen en ook in het eigen gevoel te zijn. Deze oefening is eenvoudig maar werkt goed en het is ook een troostpleister voor alle wonden die naar ons toegezonden worden.

Leg gewoon je hand op je hart. Let op je adem en kijk in jezelf. Dan zal je merken dat uit je handchakra goddelijke energie stroomt die zich in je borstruimte uitbreidt.

Dan verbindt je hand zich met het Goddelijk Punt dat zich in het rechter gedeelte van het fysieke hart bevindt en daarna komt er een verbinding met het Heilig Hoger Hart, de zetel van het Hoger Zelf. Is dit niet een heerlijk gevoel? Geniet ervan!!!

Misschien is er ook nog behoefte aan het oplossen van een van je zorgen? Vraag in jezelf wat je moet doen en verwacht een antwoord. Dit kan als een ingeving komen of als een herkenning dat de zorgen niet zo zorgvol zijn als men hen met de ogen van het hart beziet.

Er zal een oplossing komen; heel zeker. Wij dragen in deze tijd de scepter van het oplossen van oude thema’s stevig in eigen hand.

Als wij verder kijken zien wij dat er vele nieuwe manieren van helen worden aangeboden – van aurachirurgie tot aan de “Gouden Golf” of hoe men die ook zou willen noemen. Ik ben er echter zeker van dat wij zelf de genezers zijn. Wij moeten het alleen nog geloven vanuit het diepst van ons hart, dan is alles mogelijk!

Jullie,

Barbara Bessen

www.barbara-bessen.com