Kryon: Spiritueel Voorjaarsontwaken

Kryon: Spiritueel
Voorjaarsontwaken

Gechanneld door:Barbara Bessen

27 maart 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Wat bedoelen wij eigenlijk als wij over ontwaken spreken? Bedoelen wij dat ’s morgens? Wij ontwaken elke morgen, wij komen terug uit een ander niveau van zijn. Gedeeltelijk verwerken wij gebeurtenissen van de dag op droomniveau. Diegenen van ons die zich al langer met spirituele thema’s bezighouden zullen ’s nachts zeker op andere gebieden van het astrale niveau, de andere kant van de sluier, actief zijn.

Misschien ontmoeten wij andere delen van onze zielengroep die momenteel niet geïncarneerd zijn of beraden wij ons met onze groep beschermgeesten over welke stappen wij zullen ondernemen voor onze verdere ontwikkeling.

Misschien ontmoeten wij een meester die ons helpt en ons zegent met wijze raad. Jammer genoeg herinneren wij ons niet zo veel over waar wij ons ’s nachts mee bezig hielden. Jammer, maar wij kunnen met zekerheid vaststellen dat dat onze dromen die ons iets kunnen vertellen, intensiever worden.

Het geestelijk ontwaken dat de oude mystici beschrijven bedoelt het meesterschap over het fysieke. Wij leren steeds meer over wie wij werkelijk zijn en dat ons fysieke lichaam er alleen maar een van velen is. Wij herkennen dat wij geestelijke wezens zijn die een ervaring op Aarde hebben.

En tot nu toe hadden wij zeker vele ervaringen op Aarde, misschien enkele honderden of zelfs duizenden.

Hoeveel aarde-ervaringen wij hebben hangt van de ontwikkeling van ons bewustzijn af en hoe wij de verschillende thema’s  die wij met ons hebben meegebracht, bewerken. Wij hebben te maken met oorzaak en gevolg, ook karma genaamd. Door de nieuwe weg van de Aarde in haar ascensie gaan wij door een bijzondere manier van ontwaken. Wij hoeven niet meer door alle tests heen te gaan die ons vroeger door leraren en meesters werden voorgelegd.

Allen die al langer hier zijn hebben zeker in Egypte of andere landen deze manier van scholing beleefd en hebben zeker fouten gemaakt, anders zouden wij hier niet meer zijn.

Vandaag wordt de weg naar meesterschap door vele wonderbaarlijke wezens ondersteund. De Aarde wordt nu in het bijzonder door de vrouwelijke schepperskracht gedragen en dit betekent voor ons dat wij een grote genade op onze weg ervaren.

Kryon en mijn andere geestelijke vrienden zeggen dat onze reine intentie ervoor nodig is om de vele werktuigen en steun te ontvangen die ons bij onze ascensie helpen. Allereerst is er ons eigen Hoger Zelf dat in ons Heilig Hoger Hart zit en ons de hand reikt, dit deel van ons dat nooit in de dualiteit was en opmerkzaam vanuit de hogere gebieden onze ontwikkeling volgt. In deze bijzondere tijd waarin wij direct gericht zijn op het centrum van het melkwegstelsel, stroomt veel Goddelijke Kracht door de Centrale Zon en door onze zon naar ons toe.

Sterke zonnestormen sturen ons deze kracht van Eenheid die ons bij het transformeren van onze oude opgeslagen zaken helpt.

Wij moeten loslaten en de Kracht van Vrede in ons voelen. Deze vrede is de verbinding met onszelf. Wij leren ons steeds meer door ons zacht, innerlijk stemmetje, ook intuïtie of buikgevoel genaamd, te laten leiden.

Wij geven de luide stem van ons ego niet meer zoveel aandacht. Velen van ons hebben de laatste jaren oude patronen en thema’s behandeld. Zowel door mensen die dit beroepsmatig kunnen of door eigen innerlijke reizen en meditaties hebben wij veel losgelaten.

Oude imprints uit de jeugd of andere levens hebben wij losgelaten of geïntegreerd. Alle innerlijke eigen delen hebben wij min of meer leren kennen; deze instanties die ons vanuit het onderbewustzijn beïnvloeden.

Dit was wat men ook: leven vanuit het verleden zou kunnen noemen, want vaak hebben wij ons leven geschapen vanuit oude imprints. Innerlijke instanties zoals het innerlijk kind, de innerlijke moeder en ook imprints zoals angsten, gebrek aan zelfbewustzijn, weerspiegelden ons wat er in ons is.

Als wij veel hebben losgelaten valt het ons makkelijker om zelf de verantwoordelijkheid over ons leven te nemen. Wij luisteren steeds meer naar de innerlijke stem, het Hoger Zelf, dus hebben wij in deze tijd van veranderingen mogelijkheden als nooit tevoren om ons leven uit vrije wil gestalte te geven.

Nader bekeken is onze vrije wil eigenlijk een kleine schijnvertoning. Wie heeft in de dualistische wereld werkelijk vrije wil (gehad)?

Nu stappen wij in de tijd van het grote ontwaken en stellen ons vele vragen omtrent ons leven. Misschien, waarom wij hier zijn, wat onze taak is en wie wij werkelijk zijn.

Alle vragen die wij al lange tijd niet stellen omdat wij diep in de materie gedoken waren en ons leven na leven op oorzaak en gevolg concentreerden.

Het is goed om in het dagelijks leven bij de vele beslissingen die wij steeds nemen, even kort stil te staan, diep adem te halen, de hand op het hart te leggen en diep in het Heilig Hoger Hart te duiken.

Het is niet fysiek maar het is het hogervibrerende hart. Daar zit ons ware Zijn, daar is ook de Ruimte der Stilte.

In deze vibratie kan men het scheppen oefenen, het concentreren op de schepperskracht in zichzelf en inleven wat men werkelijk wil leven. Zij zijn in dit hart buiten de aardse realiteit, zonder tijd en ruimte. Daar – en dat heel belangrijk om te begrijpen – kan men voelen wat ware vrede is.

Het is geen vrede die oorlog aantrekt, zoals dit in de duale wereld gebruikelijk is. Dualiteit heeft altijd twee kanten. Als wij vaker tijd nemen om dit terrein te bezoeken zal ons leven veranderen en veranderen wij de wereld om ons heen want de wereldvrede begint bij onszelf!!!

Nu zitten wij in de lente, het ontwaken van de natuur. Dit opent onze harten nog een beetje verder richting vrede, wat ook met zich meebrengt dat wij onszelf een beetje meer op waarde schatten en liefhebben.

Dit zorgt ervoor dat wij anderen ook liefdevoller behandelen. Wij nemen ook de drama’s aan de buitenkant niet meer zo zwaar en laten ons niet meer in het “theaterstuk: Aarde, Derde Dimensie” trekken en dat brengt ware vrijheid!

Barbara Bessen