Kryon: Spirituele Reizen en spirituele Seminars 2015

Kryon: Spirituele Reizen
en Spirituele Seminars 2015.

Gechanneld door: Barbara Bessen / 17 april 2015
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve Seminar- en Reisvrienden!

Ik schrijf deze regels zogezegd toekomstgericht. Als de brief naar jullie de deur uitgaat, heb ik vakantie, zoals men dit noemt als men het bureau, de werkplek een paar dagen niet meer bezoekt.

Ik trek mij een beetje terug voordat de seminars weer beginnen en terwijl ik daarover nadenk valt het mij op dat dat ik meestal geen vakantie heb. Ik ben voor “noodgevallen” – zo heb ik het kantoor verlaten – natuurlijk bereikbaar. Maar wat zijn deze noodgevallen?

Het valt mij op dat ik niet goed kan loslaten als ik weg ben, ik ben hoe dan ook altijd online. Ook letterlijk te verstaan want ik kijk altijd nog in de mail. Er zou wel eens iets heel belangrijks tussen kunnen zitten dat ik niet mag missen. Gaat dit bij jullie ook zo?

Als ik tien jaar terugkijk dat was in de mail kijken, chatten op internet en het internetbankieren alleen maar een beetje of helemaal niet aanwezig in mijn leven. Maar een paar jaar daarvoor had ik zelfs nog geen draagbare telefoon.

Er was geen sms, geen whats app en nog veel meer. Ik was “alleen” bereikbaar via de telefoon met antwoordapparaat of per post. Het beroemde woord onthaasten komt bij mij op. Willen wij werkelijk altijd en overal bereikbaar zijn?

Vertrouwen wij er niet op dat alles wat naar ons toe moet komen, wat wij moeten weten, ons sowieso bereikt? Ik denk dat iets belangrijks ons altijd bereikt als een kosmische wet. Mijn Goddelijk Zelf zal hier zeker voor zorgen. Misschien krijg ik dan uit het diepst van mijzelf een impuls – kort en krachtig – om eens in de mail te kijken, als er werkelijk iets belangrijks is. Of stuurt de goede oude post mij een brief stuurt die ik uit de stapel ongelezen brieven vis en lees. Of weet ik het instinctief als ik onverwijld met iemand contact moet opnemen.

Nu voel ik diep in mijn hart en bemerkt een lachen van mijn Hoger Zelf. Zo, alsof het mij wil vertellen: “Zij heeft het begrepen, zo is onze verbinding. Ik laat haar weten wat zij moet weten. Zij kan ontspannen achterover gaan zitten en genieten van wat zij vakantie noemt.”

Ja, kan ik dit echt? Ik ga het nu 14 dagen lang proberen, zoveel vakantie heb ik mijzelf “voorgeschreven” en ga geen mails bekijken, de telefoon uitlaten en ervan uitgaan dat mij bereikt wat mij bereiken moet.

Het klinkt misschien een beetje raar om jezelf zoiets voor te nemen, nietwaar? Ja, wat doen wij dan met alle tijd die wij dan hebben? Zorgen dat wij ons lekker voelen. Ik zal veel gaan wandelen en met Kareltje op de bank kroelen, misschien een of ander boek lezen of een tentoonstelling bezoeken en veel naar de zee kijken. En – gewoon – ZIJN.

Misschien zonder aan tijd te denken in de stoel zitten, thee drinken en over al het mogelijke nadenken. Dan een hapje, weer een slok thee, het kussen rechttrekken, nog dieper achterover gaan zitten en mij op het Veld van Eenheid richten om dan de stilte in te duiken.

In het zwarte, het duister, dat heel aangenaam kan zijn. Van daaruit zou ik bijvoorbeeld de mogelijkheden voor mijn toekomst kunnen bekijken: Welke ervan heeft de sterkste kracht om zich te manifesteren? Dat is een goede en spannende gedachte. Ik bemerk weer een gelach….en hierbij passend “vond” ik een citaat:

“Soms vindt men zijn hart niet voordat men zijn hoofd verliest!”
Friedrich Nietzsche

Hoe waar!!

Maar voordat ik mijn avontuur begin wil ik graag wat informatie

Het programma voor de seminars en de reizen van 2015 is bekend. Voor alle reizen is er een uitvoerige gegeven reisbeschrijving, zie hiervoor onze website.

Aan de traditie om hier ook een channeling weer te geven zullen “wij” graag voldoen. Voor degenen die nieuw zijn beveel ik aan om deze boodschap goed op je te laten inwerken, het je op de bank gemakkelijk te maken en diep in deze boodschap te duiken.

Vandaag geen Kryon maar mag ik met Jeshua spreken: Het Pad van Eenheid.

Ik Ben Jeshua, degenen die velen Jezus noemen. Laat mij jullie vertellen dat ik Jeshua ben die Jezus was in mijn leven van ruim 2000 jaar geleden, een leven dat in de Bijbel uitvoerig wordt beschreven. Houd je niet onvoorwaardelijk vast aan hetgeen daarin wordt beschreven. Het is niet allemaal correct omdat het door de heersende kerkvorsten uit vroeger tijd naar hun wensen werd aangepast.

Dit is op zich niet zo belangrijk. Het is wel van belang dat jullie mij in je hart kunnen voelen als de representant van de Christusenergie, de energie van Thuis en van Al Wat Is.

De sleutel naar het ware gevoel ligt in het hart. Het bereik van het hart dat op een hoger niveau is gevestigd. Het is het Thuis van jullie naast hogere Zijn, jullie Hoger Zelf, en het is de poort naar de Eenheid. Begrijp Eenheid als het Veld van Schepperskracht waaruit alles gevormd is.

Dit is bijzonder interessant voor diegenen van jullie die werkelijk hun eigen leven met zelfverantwoordelijkheid inrichten en zo willen leven. Het moet steeds meer tot jullie doordringen dat er niets is dat jullie vertelt hoe jullie op Aarde moeten zijn. De wegwijzer ligt diep in jullie hart verankerd. Daar is de zetel van de Schepperskracht en de vele mogelijkheden om jezelf uit te drukken. Voor de mensen die jullie zijn is het moeilijk te begrijpen dat er niets meer is dat jullie begrenst.

Omdat er in jullie leven toch altijd  – hoe oud jullie ook in aardse jaren zijn – altijd ergens wel iemand was die grenzen aan jullie stelde en jullie de “weg” wees. “Dat zou er nu niet meer zijn?” vragen jullie. Ja, dit is zo. Het is werkelijk zo. Jullie mogen het geloven!

Deze kennis raakt vele mensen die dit nu BEWUST waarnemen, diep, want het betekent ook dat jullie je ontbloten. Nee, ik bedoel niet dat jullie je zonder kleding moeten bewegen. Nee, ik heb het over oude imprints, van voorstellingen, van oordeelparameters. Eigenlijk over alles wat met het aardse leven te maken heeft.

Denk maar eens aan de media die nu veel te doen hebben, veel te schrijven en te vertellen hebben omdat er op Aarde politiek en wetenschappelijk gezien heel veel aanwezig is dat er niet als Vrede uitziet. Hoe zou het zijn als jullie je voorstellen, en dat dan alsjeblieft vanuit het hart, dat jullie zeggen: “Dit alles raakt mij niet meer echt!” omdat jullie diep binnenin (h)erkennen dat jullie je eigen leven scheppen en liefst buiten al het gedoe om je heen. Het is zeer aan te bevelen om je veel met deze voorstelling bezig te houden. Vraag jezelf af: “Hoe zou het zijn als ik volgens mijn eigen waarden leef? Als ik dat leef wat ik werkelijk denk en voel? Als ik mij niet meer zo diep geraakt word door uiterlijke verwikkelingen van de mensen om mij heen en ook door wat er op de wereld gebeurt. Hoe zou het zijn als ik vanuit mijn hart leef, en dat elke seconde? Hoe zou het zijn als ik alleen nog maar dat doe wat ik werkelijk wil, zonder maren?”

Tja, hoe zou het dan zijn?

Het verstand schildert jullie alle mogelijke situaties voor, bijvoorbeeld: Wat anderen denken dat het niet zonder die en die aangepaste situatie kan, enzovoorts. Als jullie werk hebben dat jullie niet bevalt, wat jullie bijna ziek maakt, laat het dan los. Zou het niet kunnen zijn dat jullie eigen Goddelijkheid wegen en middelen vindt waardoor het jullie, ook zonder dit werk, goed gaat?

Zou het niet kunnen zijn dat er voor omstandigheden, vrienden, jullie woning en alles dat jullie niet meer bevalt, nieuwe mogelijkheden te vinden zijn?

Jullie gaan in resonantie met dat wat jullie werkelijk willen leven en soms blijft men ook op plaatsen, aan mensen, situaties “kleven” maar leeft men desondanks zijn eigen leven met de anderen. Moeilijk voor te stellen? Het zal werken wan jullie scheppen elk moment jullie wereld.

 Vroeger, als kind, wisten jullie hoe dit werkt, jullie leefden het gewoon! Jullie waren in jullie (droom)wereld, onafhankelijk van wat anderen dachten, herinneren jullie het je nog? De volwassenen hebben jullie ergens ingewijd in de ernst des levens. Wees als kinderen, schep je eigen paradijs. Dit is niet afhankelijk van geld, mensen, plaatsen, het is leefbaar vanuit jullie eigen hart.

Ik ben jullie dienaar. Nu, op dit moment, zouden jullie de ogen kunnen sluiten en met mij in contact zijn. Wij zouden samen je leven kunnen doorlichten en kijken naar wat jullie graag willen veranderen.

Ik ben de hoeder van het Goddelijk Ascensiepad. Maria Magdalena is aan mijn zijde.

Ik Ben Jeshua.

Hartelijk dank Jeshua! Voor mij persoonlijk een goede gelegenheid om in de vakantie wat dieper te kijken.

Blijft mij alleen nog over om jullie een heerlijke glijbaan in de lente te wensen. En ik verheug mij erop om jullie ooit, ergens, te ontmoeten….

Hartelijke groeten,

Barbara Bessen en haar Team